• Nieuws

ZorgenZ heeft een nieuwe eigenaar

Silver Fox Media is gespecialiseerd in het aanbieden van online, kwalitatieve content met daarbij een focus op zorg en senioren.

Resultaten Monitor Palliatieve Zorg 2018

In PaTz bijeenkomsten komt vroegtijdige zorgplanning nog het minst goed uit de verf.

Huisartsen: stimuleer regionale samenwerking met ggz

Huisartsen signaleren een extra zorg: de problemen rond de (onvrijwillige) crisisplaatsing.

Online nascholing fractuurpreventie binnen ouderenzorg

Fractuurpreventie en de organisatie van goede zorg rondom fracturen worden in de toekomst nog belangrijker.

Advies: meer inzet gemeenten op gezondheidsbevordering ouderen

Gemeenten moeten ouderen stimuleren om gezond te leven en eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.

Onderzoek naar e-health bij COPD-patiënten

Telemonitoring heeft pas zin als patiënten zelflerend worden.

13 februari: Symposium over eenheid van taal via SNOMED

Eenheid van taal wordt steeds belangrijker in de zorg. Leer er meer over tijdens een symposium over SNOMED

Taskforce Wonen en Zorg: Maak een woonzorgvisie

Bestuurders willen wel in actie komen maar weten vaak niet hoe. Ze krijgen hulp van een ondersteuningsteam.

Inspectie toetst samenwerking huisarts/wijkverpleging

De Inspectie ziet het als haar taak samenwerking tussen huisartsen en de wijkverpleging rond kwetsbare ouderen te toetsen

Gesprekskaart voor dialoog tussen werkgever en werknemer

Goed werkgeverschap betekent ook goed luisteren naar de wensen en behoeften van medewerkers.