• Nieuws

Verenso publiceert handreiking Wet zorg en dwang

De bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn is nog nauwelijks geregeld en dus kan diens expertise onvoldoende worden ingezet.

Blokhuis wil Welzijn op Recept in Zorgverzekeringswet

De interventie is veelbelovend maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo kan het aantal verwijzingen per huisarts omhoog.

Commissie thuiswonende ouderen: Ga (ver)bouwen en ga digitaal

Bereid ouderen voor op de boodschap dat zij zelf gaan opdraaien voor de kosten van hun oude dag, aldus de commissie.

Eén regionaal nachtzorgteam Gelderse Vallei

In de Gelderse Vallei komt 1 regionale nachtzorgteam, voor tijdelijke, incidentele (wijk)verpleegkundige zorg ’s nachts.

Twee handreikingen V&VN over indiceren

De handreikingen zijn ook bedoeld om elkaar scherp te houden op basis van de eigen professionaliteit.

Regionalisering: wie is in de lead?

Er zijn veel partijen die de lead willen nemen in regionalisering van de zorg.

Personeelskosten drukken steeds zwaarder op de zorg

De personeelskosten zijn tussen 2015 en 2018 met bijna 50 procent gestegen.

Uitstroom van nieuw zorgpersoneel blijft probleem

Sommige werkgevers snappen de urgentie van het tekort aan personeel nog niet, stelt de onderzoekscommissie.

Tragedy of the commons: de diagnose voor de zieke organisatie van gezondheidszorg

Laten we streven naar nog een beter zorgpad voor mensen die ziek en niet ziek zijn. Dat opent de deuren voor preventie.

Jos de Blok: Ontwikkel een standaard wijkverpleging

Volgens Jos de Blok is door de juiste interventies 20 tot 30 procent minder wijkverpleging mogelijk.

  • Abonneer hier