• Nieuws

Groepsgerichte aanpak met en voor mensen met chronische psychische klachten

Stichting Herstelcirkel in de wijk en Zorggroep Stielo ontwikkelen in...

Netwerk Integrale Kindzorg gericht op gezinnen met ernstig ziek kind

De Netwerken Integrale Kindzorg zijn van start. Dit is een...

Nieuwe subsidiemogelijkheden bij Klein Geluk

Voor het eerst is het mogelijk dat organisaties bij het FNO-programma Klein...

HartslagNu: landelijk oproepsysteem voor reanimatie

Nederland heeft sinds kort één landelijk oproepsysteem voor reanimatie:...

Kabinetsplannen voor 2019: investeren in zorg

Wat zijn de plannen van het kabinet voor 2019? Komend jaar is er 71 miljard...

NVZ: afspraken hoofdlijnenakkoord staan onder druk

De dalende investeringen door ziekenhuizen leggen een forse druk op de...

Organiseer activiteiten in de Valpreventieweek

Van 1 t/m 7 oktober a.s. is er de valpreventieweek. Deze heeft als titel...

Participatiesamenleving strookt niet met de realiteit

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat koning Willem-Alexander in de...

Zorgstelsel werkt vrij goed, maar niet zoals voorzien

Het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 in Nederland werd geïntroduceerd,...

Tweede Kamer: Geen lastenverzwaring door Wmcz voor kleinschalige zorgaanbieders

Kleinschalige zorgaanbieders binnen de eerste lijn moeten niet worden...