• Nieuws

Verbetering keuze-informatie Paramedische Zorg

Bij de keuze van een zorgverlener  in de paramedische zorg is meestal het...

Dankzij inzet poh-jeugd minder doorverwijzingen en sneller hulp

De praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts (poh-jeugd) is een spil in de...

Reos special en symposium over gezondheidsverschillen

Op 19 april a.s. organiseert Reos in opdracht van het Achterstandsfonds...

Extra geld om personeelstekort in zorg te voorkomen

Het kabinet trekt 347 miljoen euro uit voor het terugdringen van het...

Goede resultaten programma ‘Keer Diabetes 2 om’

Het was uitgebreid in de media: mensen met diabetes type 2 kunnen voor een...

Rode Kruis brengt kwetsbare patiënten van SEH thuis

Het komt steeds vaker voor dat kwetsbare patiënten op de Spoedeisende Hulp...

ZONH inventariseert inzet op gebied van preventie

De regering heeft preventieve zorg nadrukkelijk in het regeerakkoord...

Zorgstelsels rijke landen met elkaar vergeleken

Artsen en verpleegkundigen in Amerika verdienen aanzienlijk meer dan in de...

Jeugdwet geen invloed op aantal kinderen in jeugd-ggz

In 2016 nam het aantal jongeren dat jeugd-ggz ontving met 7 procent toe,...

Gevraagd: voorbeelden afschaffing vijf-minutenregistratie

Iedereen is voor radicale afschaffing van de gehate vijf-minutenregistratie...