• Nieuws

Debat Het Roer Moet Om

Hoe kan het anders in de zorg? Geen concurrentie meer tussen zorgverzekeraars, en anders denken, organiseren en samenwerken.

Preventie? Daar hebben we het te druk voor

Preventie voorkomt onnodige kosten en leed en moet worden beloond, zegt V&VN.

Overkoepelend programma in de strijd tegen dementie

Dementie wordt doodsoorzaak nummer 1. Minister De Jonge lanceert een dementiestrategie.

Langdurige zorg vaker thuis geboden

Bij Wlz-zorg is het aantal cliënten in verpleeghuizen gedaald en het aantal cliënten thuis juist gestegen.

Zorg chronisch zieken nog onvoldoende persoonsgericht

Wel voelen chronisch zieken zich betrokken bij het nemen van beslissingen over hun behandeling samen met hun zorgverlener.

Vier miljoen extra voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde

De ZonMw-subsidie voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde wordt verhoogd van 1 naar 5 miljoen euro.

Wat als de zorg voor thuiswonende ouderen wegvalt?

Het wegvallen van wijkverpleging treft vooral kwetsbare mensen en leidt tot een toename van het aantal bewoners in een verpleeghuis.

NZa: Huisartsen kunnen patiënten beter informeren over GLI

De informatie die zorgverzekeraars geven, kan nog beter aansluiten bij de doelgroep.

Betere informatie nodig bij palliatieve sedatie

Patiëntenfederatie Nederland roept het kabinet op te komen tot betere informatie bij palliatieve sedatie.

Roep om terugkeer van verzorgingshuizen

Huisartsen zien graag een terugkeer van de verzorgingshuizen, waar ouderen goed kunnen wonen.

  • Abonneer hier