• Nieuws

Sallandse huisartsen krijgen meer tijd voor patiënt

Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) en zorgverzekeraar Eno,...

‘Handreiking doelen stellen’ voor aanpak gezondheidsverschillen

Terugdringen van gezondheidsverschillen is complex. Het richt zich onder...

E-magazine over programma Zinnige Zorg

De laatste jaren wordt veel ingezet op zinnige zorg. Dat wil zeggen: zorg...

Kortere wachttijden en lagere kosten door anderhalvelijns zorg in Limburg

Een aanzienlijke daling van de zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden...

“Monitor Huisartsenzorg mist harde getallen”

De LHV en InEen zijn teleurgesteld over de onlangs door de Nederlandse...

Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

Om effectief samen te werken over de domeinen heen, moeten updates over...

Patiënten én zorgverleners positief over persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg: iedereen heeft het erover. Maar hoe zet je dat...

Vergoeding voor stageplaatsen in huisartsenpraktijk

Stageplaatsen in de huisartsenpraktijk vormen de pijler voor aanwas van...

1-meting van de (Ont)regelmonitor

Eind 2018, begin 2019 namen zorgverleners massaal deel aan de 0-meting van...

Bruins: ‘Groot draagvlak voor brede overgangsregeling regieverpleegkundige’

Onder verpleegkundigen is veel beroering en boosheid over de nieuwe functie...

  • Abonneer hier