• Nieuws

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De beroepsgroepen artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, paramedici,...

Straatdokters willen voorlichtingscampagne over nieuwe regeling onverzekerden

Er dreigt een nieuwe epidemie te ontstaan, namelijk een van onverzekerden....

Toekomst huisartsenzorg: herijking kernwaarden en kerntaken

Waar staan en gaan huisartsen voor, wat zijn de kernwaarden en kerntaken van...

Inzet van wijkteams werkt niet kostenbesparend

Door vroeg problemen te signaleren, zouden  wijkteams via een integrale...

Zorgbesluit met impact voor eerstelijnszorgorganisaties

De wijze van zorgverlening en de financiering van de zorg is afgelopen jaren...

Campagne: Leg de link met hersenletsel

Ouderen hebben een grotere kans om hersenletsel op te lopen. Bijvoorbeeld...

Onderzoek van start naar voltooid leven

De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit...

Waken kan onderdeel geïndiceerde zorg zijn

Het waken bij een terminale cliënt kan onderdeel zijn van de zorg die de...

Vergrijzing leidt tot meer druk op acute zorg

De acute zorg in ons land is voldoende toegankelijk. In 2017 was er een...

Verenso-rapport over kleinschalige woonvormen

De laatste jaren zijn er steeds meer kleinschalige woonvormen ontstaan voor...