• Nieuws

Publicatie: prettig oud in eigen buurt

Er zijn steeds meer ouderen in Nederland, op dit moment 2,9 miljoen...

Campagne tegen ouderenmishandeling

Recent is opnieuw een campagne gestart tegen ouderenmishandeling. Onder het...

Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd

Het Institute for Positive Health (iPH) heeft de Eenvoudige tool Mijn...

Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland

De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) vraagt nauwe samenwerking...

2020 overgangsjaar voor Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt per 1 januari in werking, maar het eerste...

Benchmark Transparante Ketenzorg: spiegel voor verbeteren chronische zorg

Hoe langer een programma voor chronische zorg in de eerste lijn loopt, des...

Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis

Het aantal ouderen in Nederland stijgt explosief. In 2040 is de vergrijzing...

Nieuw pamflet Het Roer Moet Om: Zorg voor samenhang

Maak samenhang door samenwerking het leidende principe in de zorg, voor én...

Zorginstituut gebruikt doorzettingsmacht voor Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft onlangs namens de 11 bij de...

Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Een zogeheten patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat...

  • Abonneer hier