• Nieuws

Tien gemeenten starten pilot met logeerzorg

Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg. Thuiswonende ouderen kunnen...

NZa-advies financiering verpleeghuizen

De huidige manier van financiering van verpleeghuiszorg sluit niet aan op de...

Door diversiteit verandert zorgvraag ouderen

Hoe ziet de zorg thuis voor 75-plussers er nu uit? Veel zelfstandig wonende...

Apothekers en artsen samen op studiereis naar China

Success Travel organiseert van 31 augustus tot en met 9 september a.s. een...

Healthcare Potentials opleidingsprogramma gaat van start

Het ‘Healthcare Potentials’ opleidingsprogramma, bedoeld voor...

Regionale samenwerking kan wachttijden ggz terugdringen

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vormen een steeds...

ZEL komt met special over persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte Zorg is al ruim twee jaar een speerpunt in de regio van de...

Campagne ‘Komt een mens bij de dokter’

Een kwart van de mensen in Nederland vraagt niet altijd om de zorg of...

Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Voor de juiste zorg op de juiste plek is ketenzorg essentieel. Echter:...

Draaiboek voor het organiseren van een patiëntenbijeenkomst

De centraal zetten in het zorgproces is nog niet zo eenvoudig. Zelfzorg...