• Nieuws

Onderhandelaarsakkoord paramedische zorg

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een onderhandelaarsakkoord...

Eerste lijn geschikte setting om bewegen te stimuleren

De eerstelijnszorg biedt een geschikte setting om bewegen te stimuleren. ...

Gezocht: patiënten die willen meedenken over regioplan zorg

Het ministerie van VWS ondersteunt partijen in de regio om te komen tot...

Diabeteszorg kan beter en goedkoper

Diabeteszorg kan beter en goedkoper. Daartoe zijn veranderingen nodig in...

Minister wil in elke wijk herkenbare en aanspreekbare wijkverpleegkundige teams

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil de versnippering in de wijkverpleging...

Huisarts meest logische informatiebron voor kwaliteit van zorg

Iedereen vindt kwaliteit van zorg van belang. Maar… wat verstaan...

Meld u aan voor invitational congres wijkverpleging

Op donderdagmiddag 14 november 2019 organiseert de NZa het invitational...

Grondige renovatie verantwoorden in de zorg noodzakelijk

Verantwoorden in de zorg moet fundamenteel anders. Het initiatief moet...

Ongecontracteerde wijkverpleging aan banden gelegd

Zorgverzekeraars ontmoedigen ongecontracteerde wijkverpleging actief. Ze...

8 miljoen extra voor cliëntondersteuning

Het ministerie van VWS stelt per 1 juni a.s. 8 miljoen euro beschikbaar aan...

  • Abonneer hier