• Nieuws

“Welzijn op Recept zoekt kapstok”

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid stimuleert en financiert op diverse...

WRR geeft realistisch perspectief op zelfredzaamheid

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze redzaam zijn op het...

Tijd voor de taaie vragen in de Zorgagenda

Afgelopen week presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving...

Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer

Zilveren Kruis heeft het inkoopbeleid voor wijkverpleging veranderd: vanaf...

App voor zeer jonge mantelzorgers

DOMINIK SIEH OVER ZELFMANAGEMENT – Kinderen van ouders met een...

Heyendael Manifest pleit voor hoofdlijnenakkoord

Een derde brief aan de informateur is geschreven door een twaalftal...

Hogere werklast voor huisartsen door thuiswonende ouderen

Dat ouderen langer thuis wonen, heeft direct invloed op de werklast van...

Fabels Transmurale Zorgbrug ontkracht

Er doet een aantal hardnekkige fabels de ronde rondom de implementatie van...

“Met een beetje welzijn kun je al zo veel bereiken”

DE BEWEGING GEZONDVELUWE (3) – Als ouderenadviseur bij Zorgdat in...

“We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie”

BEWEGING GEZONDVELUWE (2) – Hannie Olthuis van de huisartsencoöperatie...