Healthplus.ai, PW Consulting en SAS krijgen EU-subsidie voor terugdringen post-operatieve infecties in ziekenhuizen

Healthplus.ai, PW Consulting en SAS krijgen EU-subsidie voor terugdringen post-operatieve infecties in ziekenhuizen

Datum: 20 mei 2021

Huizen, 19 mei 2021 – Met een oplossing voor het voorspellen van infecties na operaties hebben Healthplus.aiPW Consulting en SAS een subsidie verkregen van 1,27 miljoen euro van het REACT-EU herstelfonds. Het consortium gaat de verkregen subsidie gebruiken om PERISCOPE™, de artificial intelligence-oplossing van Healthplus.ai, schaalbaar en kosteneffectief in te zetten in meerdere ziekenhuizen. Met PERISCOPE is het mogelijk het aantal post-operatieve infecties binnen ziekenhuizen te voorspellen en verminderen.

Infecties na operatie vormen een groot probleem voor ziekenhuizen. Gemiddeld krijgt 1 op de 5 patiënten hiermee te maken. De langere ligduur en extra behandelingen brengen een enorme kostenpost met zich mee, gemiddeld zo’n 10.000 euro per jaar. Met de huidige middelen wordt de diagnose op dit moment vaak rond dag 5 na de operatie gesteld, waardoor kostbare tijd verloren gaat en het herstel langer duurt.

 

AI-model voor voorspellen post-operatieve infecties

Vanuit deze kennis ontwikkelde de Nederlandse startup Healthplus.ai PERISCOPE, een artificial intelligence-model dat post-operatieve infecties veel eerder kan voorspellen. Het model werd getest bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het model dat nu proefdraait, heeft een accuratesse van 91% in het voorspellen van infecties binnen de periode van 30 dagen na de operatie. Ook lijkt het algoritme betrouwbaar te zijn voor alle volwassen patiënten en de meeste specialismen.

Bart Geerts, oprichter van Healthplus.ai, vertelt: “Nu we met het LUMC hebben laten zien dat het algoritme zijn werk doet, willen we PERISCOPE graag beschikbaar maken voor veel meer ziekenhuizen. Dan kunnen we eraan bijdragen dat patiënten veel minder schade ondervinden als gevolg van een infectie en na een operatie minder lang in het ziekenhuis hoeven te liggen. We zijn dan ook bijzonder verheugd met de toekenning van de REACT-EU subsidie, zodat we hier écht mee aan de slag kunnen.”

De grootste uitdaging is de toepasbaarheid

De grote uitdaging is de oplossing toe te passen binnen alle reguleringseisen die er zijn, want PERISCOPE is een (software as a) medical device. Elk ziekenhuis heeft echter zijn eigen karakteristieken op het gebied van geografische locatie, patiënten, werknemers, processen en technologie. Het brengt dus de nodige uitdagingen met zich mee om PERISCOPE op een schaalbare, veilige en kostenefficiënte manier in te zetten bij verschillende ziekenhuizen. Het doel van het project is een klinische studie uit te voeren waarbij PERISCOPE in meerdere ziekenhuizen toegepast zal worden. Daarna zal CE certificering verkregen worden.

Joost Huiskens, Industrie Expert Healthcare bij SAS, zegt: “De grootste uitdaging is niet de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie maar de toepassing ervan. Ons doel is om PERISCOPE met behulp van SAS Viya zo laagdrempelig mogelijk toepasbaar te maken voor ieder ziekenhuis. We streven ernaar om dit snel, schaalbaar en binnen alle wet- en regelgeving te doen. Dit resulteert erin dat er meer mensen geholpen kunnen worden, en de ligduur van patiënten afneemt. En dit draagt bij aan de efficiency en betaalbaarheid van de zorg. We zijn er bijzonder trots op dat we hier vanuit SAS een bijdrage aan kunnen leveren.”

Benodigde investering

Om de gevolgen van post-operatieve infecties op grote schaal terug te dringen, is het belangrijk dat alle ziekenhuizen eenvoudig en met zo weinig mogelijk risico’s PERISCOPE kunnen implementeren. De architectuur die hiervoor ontworpen is, zorgt dat de technische implementatie van PERISCOPE eenvoudig is waarbij ook de specifieke aansluiting op een ziekenhuis snel en effectief tot stand wordt gebracht. De hiervoor noodzakelijke doorontwikkeling van PERISCOPE vraagt de nodige investeringen. Om daarin te voorzien, werd een beroep gedaan op het REACT-EU fonds.

Dit fonds met een totale omvang van 55 miljard euro is opgezet voor de stimulering van de Europese economie en het tegengaan van de COVID-crisis. De gekozen prioriteiten voor REACT-EU zijn digitalisering, duurzaamheid, snelheid en MKB. Projecten en investeringen die in aanmerking komen, moeten bijdragen aan de digitalisering en/of vergroening van de economie om zo een veerkrachtig herstel uit de crisis mogelijk te maken.

Verbetering van de zorgkwaliteit

Frank Dietvorst, directeur van PW Consulting voegt toe: “Ziekenhuizen verhogen de zorgkwaliteit door slimmer gebruik te maken van de data. Het toepassen van AI is hierbij essentieel, omdat de hoeveelheid data en de complexiteit van de analyses zodanig toenemen dat dit moeilijk of niet op traditionele wijze vol te houden is. Nieuwe analysemethodes en toepassingen vormen dan ook een structureel onderdeel van hoogwaardige zorgverlening. PERISCOPE maakt op deze manier een wezenlijke verbetering van de zorgkwaliteit mogelijk, waarbij we zorgen voor een sterke combinatie tussen continu innoveren en efficiënt en effectief implementeren.”

Er zijn nog maar weinig succesvolle voorbeelden van AI-toepassingen in de zorg, zeker als het gaat om het medisch dossier en niet om radiologie of pathologie. Het schaalbaar aanbieden van een bewezen AI-oplossing om impact te realiseren voor een grote groep patiënten in Nederland en binnenkort ook de EU is uniek en vormt tevens een sterke persoonlijke drijfveer voor het team van Healthplus.ai, PW Consulting en SAS.

Over SAS
SAS is marktleider in analytics. Door middel van innovatieve software en dienstverlening, helpt en inspireert SAS klanten over de hele wereld om data om te zetten in inzichten.

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *