Betrokken bij dementie? Neem deel aan het congres ‘Complexe dementiezorg’

Betrokken bij dementie? Neem deel aan het congres ‘Complexe dementiezorg’

Datum: 1 oktober 2019

Dementie is een complexe ziekte. Er zijn zo’n 50 verschillende verschijningsvormen, bij geen enkele persoon is het verloop gelijk en iedere patiënt reageert anders. Dementie is grillig en onvoorspelbaar. De zorg voor mensen met dementie is net zo complex als de ziekte zelf. Het congres ‘Complexe dementiezorg’ van 4 december a.s. biedt zorgverleners veel kennis, maar ook praktische tools.

Er is veel aandacht voor dementie. Jaarlijks is in het najaar de ‘Wereld Alzheimer Dag’ en vindt de ‘Week van de dementie’ plaats. Dat alles om de mensen te laten stilstaan bij de impact van dementie. Wat betekent het wanneer iemand hiermee wordt geconfronteerd? En wat doet het met de omgeving? “Ingrijpend veel, het is voor de betrokkenen life changing.” Aan het woord is Gerben Jansen, dagvoorzitter van het congres Complexe dementiezorg.

Gedragsveranderingen
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Zo’n 70% van mensen met dementie heeft Alzheimer. Daarnaast zijn er in ons land zo’n 8.000 mensen met fronto temporale dementie. Voor alle verschijningsvormen geldt: mensen krijgen steeds meer problemen met het geheugen, maar ook met de dagelijkse vaardigheden. Jansen: “Het is zo ontzettend veel meer dan alleen voortschrijdende vergeetachtigheid. De meeste mensen krijgen bij vorderende dementie karakter- en gedragsveranderingen. Het is voor de naasten, de mantelzorgers, maar ook voor de zorgverleners vaak lastig daarmee goed om te gaan.”

Multimorbiditeit
“Daarnaast is er vaak sprake van multimorbiditeit. Veel mensen met dementie hebben ook andere aandoeningen, zoals diabetes of copd. Omdat de persoon met dementie geen goed zelfmanagement meer heeft, komt de zorg daarvoor eveneens neer op de directe omgeving. Dat brengt ook dilemma’s met zich mee. Meer dan voorheen, omdat mensen steeds langer thuis wonen. Daarbij valt het niet mee om een plek in een verpleeghuis te krijgen. De systemen zijn ingewikkeld. Daar lopen mantelzorgers ook tegenaan: waar heb ik recht op? Waar kan ik gebruik van maken?”

Casemanager dementie
Ondersteuning van de mantelzorgers is daarom zeker een belangrijk aandachtspunt. Vanwege de intensiteit van de zorg, ligt overbelasting op de loer. Jansen: “Mensen kunnen gebruik maken van een casemanager dementie. Maar dat gebeurt nog onvoldoende. Slecht 30 procent van de mensen met dementie ontvangt casemanagement. Alzheimer Nederland is gestart met de campagne en de publicatie ‘Helden achter de voordeur’. Met als doel de bekendheid over casemanagers dementie te vergroten.”

Vraagstukken
“Bij de ziekte spelen zeer veel dilemma’s”, vervolgt Jansen. “Denk aan het omgaan met intimiteit, agressie, angstig of onrustig gedrag, psychiatrische stoornissen. En natuurlijk de grote vraagstukken als begeleiding in de laatste levensfase bij dementie, palliatieve sedatie, euthanasie.”

Samenwerking vereist
Hij benadrukt: “Dementiezorg vereist samenwerking van alle betrokkenen. De zorg vergt veel van zorgprofessionals en mantelzorgers. Het grillige verloop, de ethische dilemma’s maken het complex. Welke behandelingsstrategie sluit aan bij de individuele cliënt en diens mantelzorger? Welke mogelijkheden zijn er?”
Hij roept met name wijkverpleegkundigen, huisartsen, dementieverpleegkundigen, casemanagers dementie en praktijkondersteuners op om deel te nemen aan dit congres. “Leer in korte tijd meer over de complexiteit van dementie, de dilemma’s en de aanpak. Verneem de laatste inzichten en neem kennis van de praktische tools en handvatten om deze zelf in uw eigen zorgpraktijk te kunnen gebruiken.”

Het congres ‘Complexe dementiezorg. Omgaan met gecompliceerde vraagstukken bij dementie’ vindt plaats op woensdag 4 december in Amersfoort. Het congres wordt georganiseerd door Medilex. Kijk hier voor alle informatie, waaronder het programma en de inschrijving.

Gerben Jansen is dagvoorzitter van het congres. Hij is dementieverpleegkundige, ambassadeur en voorzitter vakgroep Dementieverpleegkundige V&VN afdeling Maatschappij en Gezondheid. Hij werkt ook als dementieverpleegkundige bij TWB, Thuiszorg met Aandacht in West Brabant.

Artikel is i.s.m. Medilex

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *