Philippe Sprenger, directeur Raedelijn: Zonder ballast aan het roer

Philippe Sprenger, directeur Raedelijn: Zonder ballast aan het roer

Datum: 2 september 2019

Sinds begin januari is Philippe Sprenger directeur van Raedelijn. Een opmerkelijke keuze. Niet alleen vanwege zijn leeftijd, want met 41 jaar is hij waarschijnlijk de jongste ROS-directeur. Maar ook vanwege het ontbreken van een eerstelijns-achtergrond. Geen ballast vanuit het verleden kan leiden tot een vernieuwende blik en een verfrissende aanpak.

Op de vraag naar zijn kracht, reageert hij zonder aarzeling: “Ik kan complexe vraagstukken simpel maken.” Een kwaliteit die zeer noodzakelijk is. Want het werkgebied van ROS Raedelijn is grofweg Midden-Nederland en de Veluwe, met de stad Utrecht als hart. In totaal gaat het 2,1 miljoen inwoners in 40 gemeenten, 700 huisartsenpraktijken, 12 ggz-instellingen, 40 vt-instellingen en 5 ziekenhuizen.

Basis voor veel ingewikkelde en veelal urgente vraagstukken. Dat schrikt Sprenger niet af: integendeel. “Met 12 jaar ervaring bij het adviesbureau Berenschot ben ik wel het een en ander gewend”, zegt hij nuchter. “Nieuw voor mij is de wereld van de eerste lijn. De complexiteit daarvan, gecombineerd met de belangen van de burgers, vergt zeker veel van mijn puzzelvermogen. Dat is een boeiende uitdaging en daar wil ik graag aan bijdragen.”

Beweging naar zorg dicht bij huis
Zijn overtuiging: “We moeten ervoor zorgen dat partijen in en om de eerste lijn zo goed mogelijk functioneren en samenwerken. Iedereen is ervan overtuigd dat zorg en gezondheid dichtbij de burger moet zijn. Geen van de partijen kan dat alleen realiseren. Zo zie je nu ontstaan dat ziekenhuizen zorg thuis gaan bieden. Dat kan alleen in de vorm van samenwerking. Daarvoor zijn onder meer de thuiszorg, de wijkverpleging en de eerste lijn onmisbaar, waarbij elke partij een logische rol op zich moet nemen.”

Preventie
Hij vervolgt vol vuur: “Dat geldt ook voor preventie. Ook, of eigenlijk juist in het voorkomen van zorg ligt een belangrijke toevoegde waarde voor de eerste lijn. Dat is bij Raedelijn dan ook een belangrijk aandachtspunt. Zo zijn we bijvoorbeeld deelnemer in het project ‘Kansrijke start’. Met de gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht en Health Hub Utrecht zetten we in op een zo’n goed mogelijk begin: van de zwangerschap tot en met het tweede levensjaar. Om het verschil te kunnen maken, is buiten de bestaande kaders werken soms noodzakelijk. Dat vereist lef. En het mooie is dat betrokken partijen dat ook laten zien”

Over lijnen en domeinen
Sprenger heeft sowieso niets met lijnen en domeinen. “Het moet goed geregeld zijn voor de inwoner. Daarin spelen gemeenten een belangrijke rol. Daarom werken we in onze projecten ook vaak samen met gemeenten. Ook op regioniveau vindt steeds meer samenwerking plaats, zoals de zorg voor ouderen in Zuidoost Utrecht. Daarin zijn we partner.” Met enige nadruk geeft hij aan: “Dat is de kracht van Raedelijn: we kennen de eerste lijn en de werkwijze, zonder dat we de eerste lijn zíjn.”

Buiten bestaande kaders werken is soms noodzakelijk. Dat vereist lef

Inwoner centraal
Niet de lijn of het domein moet centraal staan, maar de inwoners, is zijn overtuiging. “Dáár moet je beginnen. Zij moeten aangeven wat nodig is in de wijken en in de regio. Vervolgens moet je de zorg en ondersteuning eromheen organiseren. Dat vereist een andere blik.” Philippe is daarom ook een sterk voorstander van realiseren van betekenisvolle netwerken, waarin helder is wat de uiteindelijke meerwaarde is voor de inwoner. “Dat is waar we bij Raedelijn goed in zijn en waar we onze focus op richten.”

Rol technologie
Wat heeft hem het eerste half jaar bij Raedelijn het meest verbaasd? “De nog bescheiden rol van technologie”, antwoordt hij prompt. “Voor het belang daarvan moet er een groter bewustzijn komen. Wat gaat er de komende jaren veranderen? Niet alleen op het gebied van gegevensuitwisseling. Maar ook bij diagnostiek: patiënten gaan het gewoon vinden als de huisarts niet alleen op basis van eigen kennis en ervaring een diagnose stelt, maar deze realtime online checkt met artificial intelligence. En hoe moet de reguliere zorg zich verhouden tot grote partijen als Apple en Google? Data omtrent  gedrag kunnen goede voorspellers zijn hoe gezond iemand is. Dat triggert mij enorm. Ik heb daarom ook een Apple watch. En weet je? Dat helpt mij ook! Zo geeft het een seintje als ik te lang zit, dus het stimuleert tot gezonder gedrag. En tegelijkertijd betekent dit dat Apple over data beschikt die iets zeggen over mijn gezondheid. Data die voor de reguliere zorg hier in de buurt weer relevant zijn. Hoe gaan we om dat nieuwe datagedreven krachtenveld?

Zijn geavanceerde watch heeft uiteraard veel meer functies, waaronder meting van de hartslag bij het uitoefenen van zijn hobby’s: wielrennen en hardlopen. Met twee kinderen van 8 en 10 jaar moet hij daarvoor bewust tijd vrij maken. Glimlachend: “Daarom ben ik blij dat Raedelijn in Utrecht is gehuisvest. Vanaf mijn woonplaats Zeist kan ik er op de fiets heen.”

Gerda van Beek

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *