Invloed fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking

Invloed fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking

Datum: 17 november 2020

Op 7 december worden tijdens een online kennissessie de resultaten van twee onderzoeken gepresenteerd waarbij werd gekeken naar de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking. Een van de onderzoeken is uitgevoerd door de onderzoekers van Ipse de Bruggen, Universiteit Leiden en Kopvol architecture & psychology. Het andere onderzoek is uitgevoerd door s’ Heeren Loo en Hogeschool Utrecht. Na de presentaties is er alle ruimte om verder te praten over dit onderwerp en kennis, ervaring en vragen uit te wisselen.

Dat de fysieke leefomgeving van invloed is op mensen, is bekend. Maar hoe is dat voor mensen met een verstandelijke beperking en met name cliënten met een moeilijk verstaanbaar gedrag? Daarover weten we vanuit de wetenschap nog niet heel veel. In de praktijk wordt hier door zorgorganisaties bij de bouw en inrichting van woningen en leefruimtes wel rekening mee gehouden en worden cliënten en hun netwerk hierin betrokken. Omdat het zo’n relevant onderwerp is, is er een literatuuronderzoek gedaan met de centrale vraag: “Hoe kan de fysieke omgeving bijdragen aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking?.

Op maandag 7 december van 10:00 tot 11:30 uur zullen de onderzoekers tijdens een online kennissessie via Microsoft Teams, de onderzoeksresultaten bespreken. Werk je in de gehandicaptenzorg op het gebied van vastgoed en facilitair? Of ben je behandelaar, zorg- of innovatiemanager, bestuurder of zorgverzekeraar en heb je interesse in dit onderwerp? Geef je dan op.

AANMELDEN

Meld je via volgende link aan voor de online kennissessie fysieke leefomgeving. Je krijgt dan een Microsoft Teams uitnodiging voor deze online kennissessie in je inbox. https://fd8.formdesk.com/vilans/Inschrijfformulier_Online_Kennissessie_Fysieke_Omgeving_7_december_2020

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *