Film ‘Als je niet meer beter wordt’
jun20

Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één...

Read More
Infographic: verpleegkundig specialist en physician assistant in de huisartsenzorg
jun20

Infographic: verpleegkundig specialist en physician assistant in de huisartsenzorg

Als kenniscentrum Taakherschikking wil KOH meer bekendheid geven aan de functies van de verpleegkundig specialist (VS)  en physician assistant in de huisartsenzorg en heeft een infographic hierover uitgebracht. Deze professionals kunnen heel goed worden ingezet in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenposten. Ze ontlasten de huisarts, die daardoor meer tijd heeft voor complexe zorgvragen.  Op dit moment is slechts gemiddeld 9% van...

Read More
Telediagnostiek: voordelen maar ook risico’s
jun19

Telediagnostiek: voordelen maar ook risico’s

Tijdsbesparing, zowel voor arts als voor de patiënt, is een belangrijk voordeel van telediagnostiek. De patiënt hoeft niet naar de behandelend arts te reizen en de arts kan op een willekeurig moment een vraag aan een collega stellen. Maar er zitten ook risico’s aan telediagnostiek, zoals de kwaliteit van de diagnose en de -privacy van de patiënt. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu...

Read More
Wegwijzer bekostiging e-health 2019
jun18

Wegwijzer bekostiging e-health 2019

In 2019 geldt voor de huisarts en poh-ggz dat het er niet toe doet hoe het contact met de patiënt plaatsvindt (face-to-face, per e-mail, telefonisch, persoonlijke gezondheidsomgeving etc.). Als het vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, kan het als consult worden gedeclareerd. Dit staat in de Wegwijzer bekostiging e-health 2019, die de NZa heeft gepubliceerd. Per zorgsector staat vermeld wat in 2019 de mogelijkheden zijn...

Read More
Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept
jun15

Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is inmiddels behoorlijk ingeburgerd bij de Amsterdamse huisartsen. Voor wie het nog niet meteen weet: bij Welzijn op Recept heeft de huisarts de mogelijkheid om aan een specifieke groep patiënten een recept voor welzijn te geven, in plaats van een recept voor medicijnen of een verwijsbrief. Het succes van Welzijn op Recept zit in de welzijnscoach die fungeert als ingang tot de wijkactiviteiten. Daar zit een...

Read More
Evaluatie aanpak persoonsgericht werken: durf achterover te leunen
jun13

Evaluatie aanpak persoonsgericht werken: durf achterover te leunen

Regio-organisatie UNICUM ondersteunt aangesloten huisartsenpraktijken bij het ontwikkelen van een persoonsgerichte werkwijze. In 2016 werd begonnen met vijf praktijken. In 2017 kwamen er tien praktijken bij. Wat persoonsgericht werken oplevert in de praktijk en hoe zorgprofessionals de ondersteuning van UNICUM  ervaren, staat in een onlangs gepubliceerde digitale evaluatie. Een mooie uitgave die per pilot de werkwijze, de effecten van...

Read More
Gemeenten willen minder doorverwijzingen jeugdzorg
jun12

Gemeenten willen minder doorverwijzingen jeugdzorg

Gemeenten luiden de noodklok over de kosten van de specialistische zorg voor kinderen. Vanwege de tekorten wil een groot aantal steden dat huisartsen minder jongeren doorverwijzen naar jeugdzorg. Daarnaast moet het Rijk meer geld bijdragen aan jeugdzorg. Terneuzen, Eindhoven, Henglo, Enschede, Zoetermeer, Zaanstad, Leeuwarden kampen met miljoenentekorten voor de jeugdzorg. Voor Leeuwarden is het tekort gesteld op maar liefst 12...

Read More
Welzijnscoach is belangrijkste succesfactor voor Welzijn op Recept
jun11

Welzijnscoach is belangrijkste succesfactor voor Welzijn op Recept

Wat zijn succesfactoren en belemmeringen bij verwijzen naar Welzijn op Recept? Voor de gemeente Amsterdam heeft Elaa dit onderzocht onder Amsterdamse huisartsenpraktijken. Het blijkt dat samenwerking met een welzijnscoach belangrijk is. Deze fungeert als ingang tot het aanbod in de wijk, waardoor huisartsen iets te bieden hebben aan hun patiënten die kampen met eenzaamheid of zingeving. Elaa heeft in het eerste kwartaal van dit jaar...

Read More
Meer aandacht in de eerste lijn voor personen met verward gedrag
jun05

Meer aandacht in de eerste lijn voor personen met verward gedrag

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag steeg flink in 2017. Politiechefs, de Tweede Kamer en burgemeesters toonden zich bezorgd hierover. Reos zet zich in voor meer aandacht en inzet van eerstelijnszorg voor deze mensen. Het regionaal Schakelteam Hollands Midden vroeg Reos vorig jaar om de betrokkenheid van huisartsen te vergroten. Het leidde tot suggesties om de zorgverlening vanuit de eerste lijn te verbeteren....

Read More
KOH: expert in nascholing en taakherschikking
jun04

KOH: expert in nascholing en taakherschikking

KOH staat voor Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg. De maatschappelijke ambitie is ‘goede zorg door deskundige professionals die de patiënt écht centraal zetten’. Klinkt mooi, maar hoe zet de organisatie zich daarvoor in? Het 15-jarig bestaan op 10 juli 2018 biedt een goede aanleiding tot een kijkje achter de schermen. Emmy Derckx is directeur, of Raad van Bestuur, zo u wil: “De speerpunten van KOH zijn nascholing en...

Read More