Themadoc over huisartsenbekostiging
apr26

Themadoc over huisartsenbekostiging

Gezond in…. zet in op het terugdringen van gezondheidsachterstanden in gemeenten. Daartoe heeft ze onder meer een Themadoc-reeks opgezet, met diverse relevante thema’s. Het gaat veelal om begrippen die bekend klinken, maar waarvan de inhoud toch niet altijd volstrekt helder is. Meer inzicht in de mechanismen achter deze thema’s maakt...

Lees Verder
Betere samenwerking in de wijk kan ondervoeding ouderen voorkomen
apr23

Betere samenwerking in de wijk kan ondervoeding ouderen voorkomen

Er valt nog veel winst te behalen in de samenwerking tussen professionals rondom ondervoeding bij ouderen. Door meer informatieverspreiding, kennisdeling en betere samenwerking kan ondervoeding eerder gesignaleerd worden. Ook vereisen zorgmijders, ouderen met dementie of  COPD en een migratieachtergrond specifieke aandacht. Dit blijkt uit een analyse die ZorgImpuls uitgevoerd...

Lees Verder
Bruins: ‘Hoge werkdruk huisartsen heeft mijn volle aandacht’
apr21

Bruins: ‘Hoge werkdruk huisartsen heeft mijn volle aandacht’

Minister Bruins vindt het belangrijk dat huisartsen zich niet overbelast voelen, geen te hoge werkdruk ervaren, voldoende tijd hebben voor de patiënt en dat de kwaliteit van huisartsenzorg is gewaarborgd. Om dit voor elkaar te krijgen, moet er niet alleen worden gekeken naar praktijkverkleining, maar ook naar andere manieren...

Lees Verder
Tour d’Amsterdam: beleid meets praktijk
apr18

Tour d’Amsterdam: beleid meets praktijk

Je kunt inmiddels spreken van een goede traditie van Elaa: de tour d’Amsterdam. Met bestuurders en beleidsmakers per fiets langs een aantal organisaties, waar ze kennis maken met de praktijk van zorg en welzijn. De reacties van de deelnemers zijn unaniem lovend: “Het is geweldig om in korte tijd...

Lees Verder
Friese huisartsen zoeken collega’s via campagne
apr12

Friese huisartsen zoeken collega’s via campagne

Zittende huisartsen in de provincie Friesland hebben steeds vaker moeite opvolging te krijgen voor hun praktijk. De Friese Huisartsen Vereniging luidt de noodklok. Ook de provincie maakt zich zorgen over de beschikbaarheid en spreiding van de huisartsenzorg. De campagne ‘11huisartsen’ die twee jaar gaat lopen en elf huisartsen per...

Lees Verder
Onderzoek naar omgaan met missers in huisartsenzorg
apr12

Onderzoek naar omgaan met missers in huisartsenzorg

Er is veel aandacht voor medische missers, maar hoe er in de huisartsenzorg met klachten en incidenten wordt omgegaan, is minder bekend. Het Nivel start een onderzoek in het project ‘OPEN in de huisartsenzorg’ naar deze missers. Het onderzoeksinstituut wil daarmee bijdragen aan een correcte behandeling van klachten en...

Lees Verder
KNMG-handreiking: tijdig praten over het levenseinde
apr11

KNMG-handreiking: tijdig praten over het levenseinde

Praten over sterven is niet altijd makkelijk. Zowel patiënten als artsen vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen is cruciaal om passende zorg in de laatste levensfase te realiseren. Zorgverleners moeten daarom tijdig met de patiënt het gesprek aangaan over grenzen, wensen en...

Lees Verder
Amsterdamse huisartsen kiezen voor alternatief patiëntendossier
apr04

Amsterdamse huisartsen kiezen voor alternatief patiëntendossier

De Huisartsenkring Amsterdam (HKA) gaat werken met een alternatief digitaal patiëntendossier. De huisartsen noemen het veiliger en privacy­-vriendelijker dan het landelijke systeem. Na een geslaagde proef willen de huisartsenposten en de Huisartsenkring verder met ‘de Whitebox’. Het is een belangrijk signaal naar de overheid, die na veel weerstand in...

Lees Verder
OPEN: voor inzicht in eigen gegevens bij huisarts
apr04

OPEN: voor inzicht in eigen gegevens bij huisarts

LHV, NHG en InEen bundelen hun krachten om de achterban te helpen bij het digitaal ontsluiten van medische gegevens voor patiënten. Zij doen dat onder de naam OPEN. Dit staat voor: Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland. Met het gezamenlijke programma gaan de brancheorganisaties huisartsen en eerstelijnsorganisaties ondersteunen bij...

Lees Verder
Eerste Hans Nobel Courage! prijs voor huisarts Bart Meijman
mrt27

Eerste Hans Nobel Courage! prijs voor huisarts Bart Meijman

De Amsterdamse huisarts Bart Meijman, een van de initiatiefnemers van ‘Dappere Dokters’ en Het Roer Moet Om, heeft vorige week de eerste Hans Nobel Courage! prijs gekregen van VPHuisartsen en VIP Calculus bv. “Omdat hij een enorme drive heeft om dingen voor elkaar te krijgen waarin hij gelooft, strijdbaar...

Lees Verder