Twentse huisartsen verwijzen patiënten met oogklachten naar optometrist
aug07

Twentse huisartsen verwijzen patiënten met oogklachten naar optometrist

Twentse huisartsen verwijzen patiënten met oogklachten vaker door naar de optometrist. Sinds een jaar zijn dat er 2000 en daarvan konden er 1800 buiten het ziekenhuis worden geholpen. Ze worden sneller gezien en het voorkomt wachtlijsten bij de oogarts. Dat meldt RTV Oost. Een mooi voorbeeld van anderhalvelijns zorg. Sinds augustus vorig jaar hebben Twentse huisartsen de mogelijkheid patiënten door te verwijzen naar een optometrist....

Read More
Gevraagd: flitspresentaties voor congres geïntegreerde zorg
aug06

Gevraagd: flitspresentaties voor congres geïntegreerde zorg

De Guus Schrijvers Academie organiseert op 16 november a.s. een congres over over geïntegreerde zorg tussen eerste en tweede lijn. Met als thema: ‘Realisatie hoofdlijnenakkoorden; de juiste zorg op de juiste plek’. Met plenaire voordrachten, doelgroepgerichte parallelsessies, workshops en flitspresentaties. Voor dat laatste worden nog diverse flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een actuele ontwikkeling,...

Read More
Gratis wachtkamerfilmpjes voor laaggeletterden
jul31

Gratis wachtkamerfilmpjes voor laaggeletterden

Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten, organiseert de Stichting Lezen & Schrijven van 3 tot en met 9 september de Week van de Alfabetisering. Ook huisartsen en andere zorgverleners kunnen aandacht vragen voor dit maatschappelijke probleem in de wachtkamer. De stichting heeft hiervoor allerlei materiaal ontwikkeld, zoals animatiefilmpjes die op monitors in de wachtkamer kunnen worden afgespeeld. Laaggeletterden gaan vaker...

Read More
Minder diabetesmedicatie voor 80-plussers
jul26

Minder diabetesmedicatie voor 80-plussers

Door net iets meer individuele aandacht tijdens reguliere controles wisten praktijkondersteuners van vier huisartsengroepen in Zuid-Holland Noord de diabetesmedicatie van 80-plussers te verminderen. Huisarts Suzanne Bakker over het succes van deze pilot van Gezonde zorg, Gezonde regio. Huisartsen blijven vaak nog steeds de gebruikelijke hoeveelheid medicatie voorschrijven, ondanks de stijgende leeftijd van hun diabetespatiënten. In...

Read More
Hoofdpijnakkoord?
jul26

Hoofdpijnakkoord?

COLUMN ARJAN KARENS Ik vermoed dat er huisartsen zijn die argwanend kennis genomen hebben van het recent gesloten hoofdlijnenakkoord. Wanneer we ons verplaatsen in de schoenen van een doorsnee huisarts, dan is dat goed te begrijpen. Dagelijks patiënten in de spreekkamer, die blij zijn dat ze hun hart kunnen luchten bij de dokter. Tegelijkertijd een wachtkamer die steeds maar voller zit en waar geen eind lijkt te komen aan de...

Read More
Aankomende huisarts: maak kennis met het Groninger platteland
jul25

Aankomende huisarts: maak kennis met het Groninger platteland

In gebieden met een tekort aan huisartsen valt het niet mee om aanstaande huisartsen geïnteresseerd te krijgen om zich daar te vestigen. Onbekendheid speelt daarbij een grote rol, want zo’n regio heeft vaak veel te bieden. Om te laten zien hoe aantrekkelijk een werkplek kan zijn in de Groninger Ommelanden, organiseert ELANN/ROS op 25 september een busreis voor waarnemers,  hidha’s en aio’s. De busreis slaat twee...

Read More
Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten
jul23

Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten

De VAAM (vraag-aanbod-analysemonitor) is een methode om op lokaal niveau een schatting te maken van de behoefte aan zorg in de eerste lijn. Het biedt op postcodegebied inzicht in de vraag naar zorg, de gezondheidssituatie en de leefstijl. Onlangs is Nivel-onderzoeker Willemijn de Graaf-Ruizendaal hierop gepromoveerd. Zij heeft in haar promotieonderzoek ook aangetoond dat het zorgaanbod invloed heeft op de zorgvraag. Vrouwelijke...

Read More
LHV: ggz verwacht te veel van huisarts
jul20

LHV: ggz verwacht te veel van huisarts

Er zijn te hoge verwachtingen over de rol die de huisarts en de poh-ggz kunnen spelen in de zorg voor patiënten met chronische psychische aandoeningen. Voor huisartsenzorg kunnen patiënten uiteraard bij de huisarts en poh-ggz terecht. Maar voor de behandeling of begeleiding van de chronische psychische aandoening niet. Dat kan slechts bij uitzondering in een huisartsenpraktijk, op die enkele plekken waar extra zorg wordt...

Read More
Andere verdeling extra geld voor huisartsen in achterstandswijken
jul19

Andere verdeling extra geld voor huisartsen in achterstandswijken

Vanaf 2019 wordt het extra geld voor huisartsen in achterstandswijken anders verdeeld. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de postcodelijst voor de verdeling van de opslag voor achterstandswijken herijkt. Dat moet ervoor zorgen dat deze verdeling goed aansluit bij de huidige achterstandsproblemen. Daarnaast pakt de NZa knelpunten in de beleidsregel aan die in de praktijk tot onduidelijkheid leiden. Zorg op de juiste plek is...

Read More
Beter medicijngebruik door combi-consult
jul19

Beter medicijngebruik door combi-consult

Een gesprek met de apotheker om het medicijngebruik te bespreken, op dezelfde dag als de jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. Het combi-consult voor mensen met COPD, diabetes of CVRM maakt dit mogelijk. Onlangs vond een pilot van Gezonde zorg, Gezonde regio plaats in Leiden en Alphen a/d Rijn. Apotheker Toine Seesing was één van de initiatiefnemers. Wat zijn de resultaten? En hoe kijkt hij erop terug? “Ik vind het...

Read More