Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland
jun18

Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland

De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) vraagt nauwe samenwerking en snel schakelen tussen zorgverleners. Zeker als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen. In Zaanstreek-Waterland lijkt een multidisciplinair samenwerkingsproject met digitale hulpmiddelen waarin de patiënt de regie houdt, te zorgen voor een flinke daling van het aantal ziekenhuisopnamen van kwetsbare ouderen. De bestuurlijke en planmatige aanpak van de...

Read More
Benchmark Transparante Ketenzorg: spiegel voor verbeteren chronische zorg
jun17

Benchmark Transparante Ketenzorg: spiegel voor verbeteren chronische zorg

Hoe langer een programma voor chronische zorg in de eerste lijn loopt, des te beter de resultaten. Dat blijkt uit de onlangs verschenen benchmark Transparante Ketenzorg 2018 van InEen. De benchmark biedt huisartsen-zorggroepen een spiegel voor het verbeteren van zorgprogramma’s voor mensen met diabetes, (een verhoogd risico op) hartvaatziekten, astma of COPD. In het nieuwe Kwaliteitsbeleid op Maat dat InEen met haar leden heeft...

Read More
Nieuw pamflet Het Roer Moet Om: Zorg voor samenhang
jun14

Nieuw pamflet Het Roer Moet Om: Zorg voor samenhang

Maak samenhang door samenwerking het leidende principe in de zorg, voor én met de patiënt. Deze dringende oproep aan de politiek, zorgverzekeraars en zorgverleners staat in het pamflet Zorg voor Samenhang dat de actiegroep Het Roer Moet Om heeft gepresenteerd. Niet de opdracht om te concurreren moet leidend zijn, maar samenwerking. Huisartsen worden opgeroepen het pamflet te ondertekenen. In een reactie tegenover De Eerstelijns zegt...

Read More
Apothekers-farmacotherapeut en alliantie voor betere medicatieveiligheid
jun12

Apothekers-farmacotherapeut en alliantie voor betere medicatieveiligheid

Nog steeds zijn er in ons land jaarlijks zo’n 50.000 ziekenhuisopnames  en overlijden ongeveer 1.000 mensen als gevolg van verkeerd medicijngebruik. Een hardnekkig en in feite onacceptabel probleem, waar stevig op wordt ingezet. Zo is er een proef met een apothekers-farmacotherapeut in huisartsenpraktijken. En begin deze maand is de ‘alliantie medicatieveiligheid’ gestart met als doel het aantal incidenten met foutief...

Read More
Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis
jun10

Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis

Huisartsenorganisatie Cohesie, ziekenhuis VieCuri (samen werkzaam op de Spoedpost Noord-Limburg) en zorgorganisaties Proteion en De Zorggroep zetten zich gezamenlijk in voor een betere doorstroom van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Een wijkverpleegkundige krijgt extra uren om de thuiszorg goed te regelen, zodat de oudere weer sneller naar huis kan. VGZ financiert deze pilot. Met de vergrijzing doen...

Read More
Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling aangenomen
jun05

Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling aangenomen

De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018) zonder stemming aanvaard. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt nu verder uitgewerkt. De nieuwe wet die naar verwachting per 1 juli 2020 ingaat, moet de medezeggenschap verbeteren door een aantal struikelblokken aan te pakken waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen. Zo krijgen ze instemmingsrecht. Er is heel lange tijd discussie...

Read More
VWS verstrekt 75 miljoen voor digitale inzage bij huisarts
jun04

VWS verstrekt 75 miljoen voor digitale inzage bij huisarts

Per 1 juli 2020 moeten alle zorgverleners van Nederland patiënten elektronisch inzage bieden in hun medische gegevens. Deze wettelijke verplichting geldt dus ook voor huisartsen. Het vereist een stevige aanpak om dat voor elkaar te krijgen. Het ministerie van VWS stelt 75 miljoen euro beschikbaar om huisartsen te ondersteunen bij het nakomen van die verplichting. Dat gebeurt via OPEN, het programma dat huisartsen ondersteunt. OPEN is...

Read More
Magazine over toezicht op zorgnetwerken
jun04

Magazine over toezicht op zorgnetwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de afgelopen jaren naar de zorgnetwerken van verschillende kwetsbare doelgroepen gekeken. Wat is de inspectie opgevallen in het toezicht? Welke creatieve ideeën van zorgverleners kwamen ze tegen? De IGJ heeft er een magazine over uitgebracht: Toezicht op zorgnetwerken. De uitgave is bedoeld om zorgnetwerken in Nederland te inspireren en samenwerkingsinitiatieven te stimuleren....

Read More
Gezondheidsproblemen na behandeling borstkanker
jun03

Gezondheidsproblemen na behandeling borstkanker

Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor (niet-uitgezaaide) borstkanker, hebben na de behandeling nog jaren last van gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten en concentratieproblemen en geheugenproblemen. Vrouwen die chemotherapie hebben gehad, ervaren de meeste klachten. Goede nazorg, met name in de eerstelijnszorg, is voor deze grote groep vrouwen van belang. Op dat gebied is er in de geboden zorg in...

Read More
Twijfel over proef samenwerking huisartsen en drogisterijen
mei31

Twijfel over proef samenwerking huisartsen en drogisterijen

Is het een goed idee om patiënten met kleine kwalen door te verwijzen naar de drogist? Veel huisartsen vinden van niet. Uit een kleine poll van BSL Huisartsgeneeskunde blijkt dat huisartsen vinden dat het personeel van de drogisterijen niet over voldoende kennis beschikt om patiënten goed en deskundig te adviseren. De samenwerking met drogisterijen doet afbreuk aan het vak en de expertise van huisarts en aan de kern van de...

Read More