Hart- en vaatpatiënten hebben vragen over wisselwerking corona vaccin en hun aandoening.
feb08

Hart- en vaatpatiënten hebben vragen over wisselwerking corona vaccin en hun aandoening.

Uit onderzoek van Harteraad, het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, blijkt dat een deel van de mensen twijfelt over het vaccineren tegen het coronavirus. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de risico’s en bijwerkingen van coronavaccins op hart- en vaataandoeningen. Ook hebben mensen vragen over de wisselwerking tussen het vaccin en hun medicatie, zoals bloedverdunners. Terwijl juist nu behoefte is aan...

Read More
Apothekers slaan alarm bij Kamer na contractopzegging Zilveren Kruis
feb04

Apothekers slaan alarm bij Kamer na contractopzegging Zilveren Kruis

Petitie tegen stopzetten vergoeding hulpmiddelen al 5700 keer ondertekend DEN HAAG/AMERSFOORT – Nederlandse apothekers slaan alarm bij de Tweede Kamer nu zorgverzekeraar Zilveren Kruis de contracten voor het vergoeden van medische hulpmiddelen door apotheken heeft opgezegd. Volgens hen ontstaan hierdoor schrijnende situaties waarbij patiënten te lang moeten wachten op incontinentieluiers, naaldjes om insuline te spuiten,...

Read More
Medisch specialist Prisma-netwerk denkt op afstand mee met huisarts
feb01

Medisch specialist Prisma-netwerk denkt op afstand mee met huisarts

Siilo en CZ gaan driejarige samenwerking aan voor online-kennisdeling Huisartsen kunnen voortaan makkelijker een casus voorleggen aan een specialist, zonder dat de patiënt daarvoor meteen zelf naar het ziekenhuis hoeft: via de zorgprofessionals -app Siilo kunnen huisartsen overleggen met de ruim 150 medisch specialisten van het Prisma-netwerk. Met deze innovatieve technologie gaan Siilo en zorgverzekeraar CZ gezamenlijk de komende...

Read More

Webinar: Het andere gesprek in de spreekkamer met Positieve Gezondheid en Leefstijlroer

Op dinsdag 13 oktober 2020 organiseert Alles is Gezondheid samen met iPH en Vereniging Arts en Leefstijl een (gratis) webinar over leefstijl en positieve gezondheid (in tijden van corona). Met huisartsen Iris de Vries en Karolien van den Brekel nemen we een kijkje in de spreekkamer. Hoe kunnen mensen zelf de juiste koers voor een gezond leven (blijven) bepalen? Wat kunnen artsen en zorgprofessionals doen om patiënten goed op weg te...

Read More

Resultaten Monitor Palliatieve Zorg 2018

In PaTz bijeenkomsten komt vroegtijdige zorgplanning nog het minst goed uit de verf.

Read More

Huisartsen: stimuleer regionale samenwerking met ggz

Huisartsen signaleren een extra zorg: de problemen rond de (onvrijwillige) crisisplaatsing.

Read More

Online nascholing fractuurpreventie binnen ouderenzorg

Fractuurpreventie en de organisatie van goede zorg rondom fracturen worden in de toekomst nog belangrijker.

Read More

13 februari: Symposium over eenheid van taal via SNOMED

Eenheid van taal wordt steeds belangrijker in de zorg. Leer er meer over tijdens een symposium over SNOMED

Read More

Inspectie toetst samenwerking huisarts/wijkverpleging

De Inspectie ziet het als haar taak samenwerking tussen huisartsen en de wijkverpleging rond kwetsbare ouderen te toetsen

Read More

Gesprekskaart voor dialoog tussen werkgever en werknemer

Goed werkgeverschap betekent ook goed luisteren naar de wensen en behoeften van medewerkers.

Read More