Bij complexe patiënten is samen beslissen van belang
feb14

Bij complexe patiënten is samen beslissen van belang

Patiënten met een mix van geestelijke en fysieke aandoeningen vormen een complex probleem in de zorg. Multimorbiditeit maakt een heldere diagnosestelling ontzettend lastig. Complexe patiënten, soms suïcidaal, hebben meestal een enorm dossier. Meerdere artsen en hulpverleners in verschillende behandelsettingen houden zich met hen bezig, waarbij de zorgcoördinatie veelal te wensen over laat. Dat zegt professor Christina van der...

Read More
Taakherschikking is meer dan een VS of PA
feb08

Taakherschikking is meer dan een VS of PA

Taakherschikking is in opmars. Meestal denken we dan meteen aan de verpleegkundig specialist (VS) of de physician assistant (PA). Maar taakherschikking is méér dan het in huis halen van een nieuwe collega. Taakherschikking gaat over anders organiseren van het werk en daarbij het hele team betrekken. KOH heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld tot Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn. Directeur Emmy Derckx: ‘De eerste stap...

Read More
Zorgstandaard ADHD uitgebracht
feb07

Zorgstandaard ADHD uitgebracht

Recent is de zorgstandaard ADHD uitgebracht. Deze zorgstandaard brengt de adviezen samen van alle richtlijnen van alle bij ADHD-zorg betrokken organisaties, zoals huisartsen, jeugdzorg en de ggz. De zorgstandaard biedt de zorgverlener concrete handvatten om met de patiënt de behandeling individueel vorm te geven. Ook de informatie over ADHD op de site de Thuisarts is uitgebreid. De zorgstandaard ADHD is beschikbaar op GGZ...

Read More
Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met aanpak Krachtige basiszorg
feb06

Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met aanpak Krachtige basiszorg

In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht voeren huisartsen met eigen praktijken en in gezondheidscentra de integrale wijkaanpak Krachtige basiszorg in, ontwikkeld in de Utrechtse wijk Overvecht. Ze hebben meer tijd voor de patiënt, gaan anders werken en de zorg op een andere manier organiseren. Door personeel anders in te zetten, huisartsen te ontzorgen en nog meer echt samen te werken met partners in de wijk en met de gemeente,...

Read More
Herstelcirkel in Twente van start
feb06

Herstelcirkel in Twente van start

In Almelo gaat dit voorjaar Herstelcirkel in de wijk van start, waarbij deelnemers met diabetes 2 ‘leefkracht’ verwerven en zo hun chronische aandoening keren met deze coöperatieve aanpak. Een groep enthousiaste huisartsen heeft zich breed georiënteerd op leefstijlverandering en de zorggroep Federatie Eerstelijnszorg Almelo e.o. (FEA) heeft besloten dat de lokale en groepsgerichte aanpak goed past bij de Twentse cultuur. Het doel is...

Read More
Patiënt heeft via Zorgdomein inzage in eigen verwijsbrief
feb04

Patiënt heeft via Zorgdomein inzage in eigen verwijsbrief

Huisartsen kunnen hun patiënten sinds kort via ZorgDomein online inzage geven in de verwijsbrief. Veel huisartsen informeren patiënten al digitaal via ZorgDomein over de logistieke kant van vervolgzorg: hoe komt de afspraak tot stand, welke voorbereiding is vereist? Dat gebeurt inmiddels ruim twee miljoen keer per jaar. Nu kunnen ze patiënten óók online toegang geven tot hun verwijsbrieven, aanvraagformulieren en persoonlijke...

Read More
Stempelactie Paarse Krokodil krijgt veel navolging
feb01

Stempelactie Paarse Krokodil krijgt veel navolging

Paarse krokodillen verspreiden zich in de gezondheidszorg. Was het eerst één paarse krokodil die een Zwolse huisarts plaatste op een, in zijn ogen volstrekt overbodige maar door de verzekeraar vereiste, verwijsbrief naar een kinderfysiotherapeut, deze actie kreeg in korte tijd enorm veel bijval. Met talloze tweets, retweets en likes. Ook andere huisartsen kochten ook stempel met een paarse krokodil en zetten deze met overtuiging op...

Read More
Keuzehulp bij afweging voor inzet poh-jeugd
feb01

Keuzehulp bij afweging voor inzet poh-jeugd

Gemeenten spelen de hoofdrol in het organiseren en financieren van jeugdhulp. Zij zoeken daarbij steeds vaker de huisartsen op als belangrijke partner. Er zijn zeker goede voorbeelden van de inzet van een praktijkondersteuner jeugd in de huisartsenpraktijk, maar dit is geen verplichting. De LHV heeft een keuzehulp opgesteld voor huisartsen die overwegen om zorg voor de jeugd in hun praktijk te organiseren. Past een poh-jeugd in het...

Read More
Praktijkvoorbeelden met oplossingen voor meer tijd voor de patiënt
jan31

Praktijkvoorbeelden met oplossingen voor meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt, hoe krijg je dat als huisarts voor elkaar? De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft een website gemaakt die diverse praktijkvoorbeelden laat zien van collega-huisartsen die zorgen voor minder werkdruk en meer tijd voor de patiënt. Zo kunnen ze ontdekken welke oplossing bij hun praktijk past. De LHV heeft deze site ontwikkeld zodat huisartsen kwaliteit kunnen blijven leveren en met plezier hun vak...

Read More
Uitleg bij online labuitslagen in een uitslagenportaal heeft meerwaarde
jan29

Uitleg bij online labuitslagen in een uitslagenportaal heeft meerwaarde

Steeds vaker kunnen patiënten uitslagen van bloedtesten bekijken via een online portaal. Door deze uitslagen te voorzien van tekstuele en visuele ondersteuning krijgt de patiënt meer inzicht in de betekenis ervan. Vooral wanneer patiënten meerdere laboratoriumuitslagen met verschillende uitkomsten tegelijk bekijken, blijkt dit van belang te zijn. Een beter begrip van de uitslagen zorgt ervoor dat minder patiënten zelf op internet op...

Read More