Gevraagd voor sociale kaart: GLI-aanbieders
dec08

Gevraagd voor sociale kaart: GLI-aanbieders

De invoering van de GLI per 1 januari 2019 is een feit. Vanaf die datum komen patiënten op het spreekuur die gaan vragen naar de GLI. Wat nog niet vaststaat, is welke zorggroepen contractafspraken hebben gemaakt met een van de drie beweegprogramma’s en welke zorgprofessionals de GLI gaan uitvoeren. Arts en Leefstijl is gestart met een sociale kaart. Biedt u ook een GLI–programma? Geef dit dan door, zodat dit kan worden...

Read More
Diabetes keren begint met zelf sturen
dec05

Diabetes keren begint met zelf sturen

Deelnemers aan Herstelcirkel worden bewuster, krijgen meer vertrouwen in zichzelf, durven eigen doelen te stellen en doen zelfmanagementvaardigheden op. Dat zegt onderzoekster Harmke Hulshof die namens Radboudumc een verdiepend onderzoek heeft gepubliceerd over de groeps- en veranderdynamiek van Herstelcirkel in de wijk. De studie adviseert om de aanpak van Herstelcirkel nog verder af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van de...

Read More
Haagse hartpatiënten blijven onder behandeling bij huisarts
dec03

Haagse hartpatiënten blijven onder behandeling bij huisarts

Dankzij een maandelijks bezoek van een cardioloog van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) aan de huisarts, halveert het aantal patiënten met hartproblemen dat door de huisarts wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis. Patiënten krijgen hierdoor het vertrouwen dat er goed naar hun probleem is gekeken en worden sneller geholpen. Huisartsen en cardiologen leren elkaars gedachtegang beter begrijpen. Dat meldt het Haaglanden MC. Patiënten met...

Read More
Pilot voor thuistest bij darmproblemen
dec01

Pilot voor thuistest bij darmproblemen

Als patiënten met een prikkelbare darm syndroom (PDS) zelf hun ontlasting kunnen laten testen op ernstige aandoeningen, voorkomt dat vaak een verwijzing naar het ziekenhuis. Huisarts Jos Dirven wil zo’n thuistest invoeren en is een pilot gestart. De ROS Mura biedt daarin ondersteuning. Huisarts Jos Dirven uit Renswoude vroeg zich af of hij meer kon doen voor patiënten met het prikkelbare darm syndroom. Samen met een maag- darm- lever...

Read More
Ondersteunende zelfzorg is niet vanzelfsprekend
dec01

Ondersteunende zelfzorg is niet vanzelfsprekend

Als mensen zelf meer grip krijgen op hun leefstijl, werkt dit positief op hun gezondheid én hun kwaliteit van hun leven. Maar hoe pak je dat aan? Dat is nog niet zo vanzelfsprekend. In de regio Almelo loopt er een proef met de zogenoemde ‘ondersteunende zelfzorg’. Huisartsen en praktijkondersteuners krijgen een training om breder te kijken naar gezondheid en gedrag. ‘Ondersteunende zelfzorg’ betekent dat patiënten die veel zorg nodig...

Read More
Financiele prikkels in de zorg leiden tot kostenbesparing
nov28

Financiele prikkels in de zorg leiden tot kostenbesparing

De hoge zorgkosten in ons land vormen een groot punt van zorg. Kunnen financiële prikkels de zorgkosten omlaag brengen? Arthur Hayen promoveert daar eind november 2018 op. Hij heeft in zijn onderzoek gekeken naar een nieuwe prikkel voor huisartsen, namelijk shared savings. En naar de bestaande prikkel voor alle verzekerden, namelijk het eigen risico. Beide systemen leiden tot besparingen. Dat blijkt uit het proefschrift van...

Read More
Huisartsen in gezondheidscentra krijgen ruim baan voor hun vak
nov24

Huisartsen in gezondheidscentra krijgen ruim baan voor hun vak

Huisartsen in gezondheidscentra krijgen ruim baan voor hun vak. Het gezondheidscentrum biedt efficiënte ondersteuning bij de praktijkvoering van haar zorgverleners en ontzorgt hen in belangrijke mate.  De huisartsen kunnen zich daardoor richten op de zorg voor de  patiënten en hebben veel mogelijkheden zich daarin verder te ontwikkelen. Dat blijkt uit een verkenning die in opdracht van Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG),...

Read More
Melding huiselijk geweld: maak het verschil
nov23

Melding huiselijk geweld: maak het verschil

Het is de ‘week van de kindermishandeling’. Daarom wordt er extra aandacht gevraagd voor de rol van zorgverleners bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een veilige thuissituatie is voor iedereen van belang, maar is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in een aantal sectoren,...

Read More
Platform Zó werkt de zorg presenteert twee nieuwe boeken
nov22

Platform Zó werkt de zorg presenteert twee nieuwe boeken

Het Platform Zó werkt de zorg heeft twee nieuwe boeken over de zorg in Nederland uitgebracht: Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering. In begrijpelijke taal en met heldere visualisaties wordt de publieke gezondheidszorg en de zorgverzekering uitgelegd. De overheid treft maatregelen om de gezondheid van mensen te bevorderen én te beschermen. Welke wetten, spelers en geldstromen spelen hierin een rol? Het boek...

Read More
Tweede Kamer: cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners
nov22

Tweede Kamer: cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

In het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staat dat instellingen waar meer dan tien zorgverleners werkzaam zijn, verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. De norm voor deze verplichte cliëntenraad wordt echter verhoogd van 10 naar meer dan 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wmcz. Tot...

Read More