Uitbehandelde kankerpatiënten hebben behoefte aan vertrouwde zorgverlener
okt17

Uitbehandelde kankerpatiënten hebben behoefte aan vertrouwde zorgverlener

Leven met een ongeneeslijke vorm van kanker, hoe doe je dat? Het zal duidelijk zijn dat dat ontzettend ingrijpend is. Mensen hebben behoefte aan een vertrouwde zorgverlener. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 654 kankerpatiënten die weten dat ze niet meer beter worden. Patiënten hebben vooral behoefte aan contact met een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht...

Read More
Stand van de zorg van NZa: zet in op integrale zorg en preventie
okt15

Stand van de zorg van NZa: zet in op integrale zorg en preventie

Hoe staat de zorg ervoor dit jaar en wat zijn de verwachtingen voor 2019? De NZa schetst dit in de Stand van de zorg. Het document geeft onder meer een overzicht van de kosten van de eerstelijnszorg, de bedragen die worden uitgegeven voor substitutie, de wijkverpleging en andere deelsectoren. Ook geeft het een overzicht van eerder uitgebrachte adviezen en rapporten. Een relevant document voor adviseurs, bestuurders en managers in de...

Read More
Straatdokters pleiten voor integrale sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen
okt15

Straatdokters pleiten voor integrale sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen

Een derde van de centrumgemeenten in ons land heeft geen beleid voor de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen. Twee derde van deze gemeenten heeft geen tandheelkundig beleid voor deze doelgroep. Is er wel een beleid, dan verschilt dit per gemeente nogal als het gaat om de inzet van medische zorgverleners en hun beschikbaarheid. Gemeenten maken gebruiken van diverse geldstromen. Dit blijkt uit het rapport Op weg naar goede...

Read More
Subsidie voor samen beslissen in ketens in de curatieve zorg
okt09

Subsidie voor samen beslissen in ketens in de curatieve zorg

Net als vorig jaar stelt Zorginstituut Nederland subsidie beschikbaar voor projecten die uitkomstinformatie gebruiken voor Samen Beslissen tijdens het gesprek in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener. Het thema voor 2019 is ‘Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Minister Bruins heeft dit thema vastgesteld. Over vier jaar moet het kunnen, dat een patiënt samen met zijn...

Read More
Europese award voor de Thuisarts.nl
okt09

Europese award voor de Thuisarts.nl

De website Thuisarts.nl is onlangs in Berlijn door de jury van de Digital Communication Awards verkozen tot Beste Content Platform van Europa in 2018. Dit is een Europese prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan uitmuntende projecten, campagnes en innovaties op het gebied van online communicatie. Thuisarts.nl is ook een van de genomineerden voor de ‘Website van het Jaar 2018’ in de categorie Gezondheid. U kunt tot 19...

Read More
Wandelen in plaats van behandelen
okt04

Wandelen in plaats van behandelen

In Rotterdam zijn twee huisartsen drie jaar geleden gestart met het project ‘Looprecept’. Een succes. Inmiddels zijn er in veel Rotterdamse buurten wandelgroepen actief. Ruim 50 huisartsenpraktijken lopen vanuit het motto ‘wandelen in plaats van behandelen’  met hun patiënten door de stad.  Een opvallend initiatief, zeker omdat de zorgverleners zelf meelopen. Het project kent ook een opvallende financiering....

Read More
Subsidie voor opleiden VS of PA in huisartsenzorg
okt03

Subsidie voor opleiden VS of PA in huisartsenzorg

Huisartsen en huisartsenorganisaties die vanaf september 2019 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden, kunnen tot 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Maak er gebruik van.  De vraag naar zorg stijgt, maar verandert ook de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De...

Read More
Actuele gegevens over zorggebruik en zorguitgaven
okt02

Actuele gegevens over zorggebruik en zorguitgaven

We geven met elkaar in ons land 168 miljoen euro per dag uit aan zorg. Dat blijkt uit de geactualiseerde publicatie van Vektis Intelligence over het zorggebruik en de zorgkosten. Dit overzicht biedt veel inzicht over diverse onderwerpen in de zorg. Het biedt inzicht voor bestuurders, zorgverzekeraars, politici en beleidsmakers, maar is uiteraard ook van belang voor bijvoorbeeld ROS-adviseurs om inzicht te hebben in de meest actuele...

Read More
Brabantse huisartsen koploper bij hartzorg
sep27

Brabantse huisartsen koploper bij hartzorg

Zuidoost-Brabant is de enige regio in Nederland waar de zorg voor patiënten met falende aorta-hartkleppen bij alle huisartsen én de vier ziekenhuizen volgens vaste procedures verloopt. De betrokken zorgverleners uit eerste en tweede lijn hebben hiervoor het zorgpad ‘kleplijden’ ontwikkeld. Dat is niet alleen beter voor de patiënt, maar ook goedkoper. Deze transmurale zorgstandaard is onlangs gepresenteerd tijdens een symposium van het...

Read More
Google stimuleert cyberchondria
sep22

Google stimuleert cyberchondria

Meer dan 90% van de mensen gebruikt een zoekmachine zoals Google om gezondheidsinformatie te vinden. Maar de resultaten van zoekmachines houden geen rekening met betrouwbaarheid of relevantie van medische informatie. Promotie-onderzoek van communicatiewetenschapper Fam te Poel van de Vrije Universiteit Amsterdam toont aan dat wanneer mensen vaker online zoeken naar informatie over de eigen gezondheid, des te angstiger ze zich voelen...

Read More