Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer
apr25

Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer

Zilveren Kruis heeft het inkoopbeleid voor wijkverpleging veranderd: vanaf 2018 mogen alleen gecontracteerde wijkverpleegkundigen indiceren. V&VN waarschuwt voor overbelasting van de beroepsgroep, gezien de tekorten. Ook mag er geen misverstand ontstaan over de deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Het argument van Zilveren Kruis is dat de kosten te hoog worden: aanbieders...

Lees Verder
Hogere werklast voor huisartsen door thuiswonende ouderen
apr22

Hogere werklast voor huisartsen door thuiswonende ouderen

Dat ouderen langer thuis wonen, heeft direct invloed op de werklast van huisartsen. De ouderen vallen door de beleidsmaatregel van de overheid langer onder de zorg van de huisarts en tegelijk zijn de zorgvragen complexer. Het zorggebruik van ouderen boven de 70 jaar is toegenomen en voor deze groep...

Lees Verder
“Met een beetje welzijn kun je al zo veel bereiken”
apr21

“Met een beetje welzijn kun je al zo veel bereiken”

DE BEWEGING GEZONDVELUWE (3) – Als ouderenadviseur bij Zorgdat in Harderwijk is Vera Freeke betrokken bij het programma GezondVeluwe. “Je hebt de mooiste baan van de wereld, zegt ze in navolging van de interviews met programmamanager Marian Kesler en praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige Hannie Olthuis. Elke dag is afwisselend en...

Lees Verder
“We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie”
apr20

“We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie”

BEWEGING GEZONDVELUWE (2) – Hannie Olthuis van de huisartsencoöperatie Medicamus is praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige in Ermelo. Na programmamanager Marian Kesler op 19 april jl., vertelt Hannie nu bevlogen over de inzet van een lokaal ouderteam, een digitale zorgmap en grotere betrokkenheid van mantelzorgers bij GezondVeluwe.  “In 2016 zijn we...

Lees Verder
Bouwstenen ouderenbeleid: Verzilver uw gemeente
mrt29

Bouwstenen ouderenbeleid: Verzilver uw gemeente

VIVIEN VAN GEEN EN ELISABETH VREEDE OVER ZELFMANAGEMENT – Langer thuis kunnen blijven wonen vraagt om een woonomgeving waarin ouderen zich kunnen redden. Met dit uitgangspunt heeft de Ouderendelegatie van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) een aantal bouwstenen voor goed ouderenbeleid opgesteld (Verzilver uw gemeente) en toegezonden...

Lees Verder
Tevreden over inzet wijkverpleegkundige op SEH
mrt26

Tevreden over inzet wijkverpleegkundige op SEH

Het Ziekenhuis OLVG heeft deze maand besloten de proef met een wijkverpleegkundige op de Spoedeisende Hulp (SEH) van de locatie in Amsterdam Oost, te verlengen. Twee van de drie ouderen reageren enthousiast op een tussenkomst van een wijkverpleegkundige bij ontslag. Het OLVG zet de proef voort. ZorgenZ berichtte vorig...

Lees Verder
Oudere vaak onbekend met valpreventie
mrt08

Oudere vaak onbekend met valpreventie

Veel ouderen maken geen gebruik van valpreventie omdat zij vaak niet weten of zij een verhoogd risico op vallen hebben. ‘Ik ben daar nog niet aan toe,’ is een veel gegeven antwoord in de enquête van Zorgvoorbeter.nl. Het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl, waarin Actiz, BTN, Vilans, V&VN en ZonMw participeren, stelde...

Lees Verder
Veldraadpleging ‘Gezond ouder worden’
mrt07

Veldraadpleging ‘Gezond ouder worden’

Begin februari heeft ZonMw de concept kennisagenda ‘Gezond ouder worden’ gepubliceerd. Deze agenda kon tot en met 22 februari worden aangevuld met ontbrekende kennisvragen. Op basis van de ontvangen aanvullingen is het concept nu bijgesteld. Nu volgt nog een veldraadpleging. Zie ook het eerdere bericht hierover op 9 februari...

Lees Verder
Groot onderzoek naar kwetsbare ouderen
mrt04

Groot onderzoek naar kwetsbare ouderen

Zeventien organisaties in de zorg werken samen voor een stevige basis voor goede zorg voor kwetsbare ouderen. Deze coalitie start een landelijk onderzoek naar de ouderenzorg en benut daarbij bestaande onderzoeken. De organisaties brengen op grote schaal in beeld wat goed gaat en wat beter kan, welke oplossingen zinvol...

Lees Verder
‘Dementiezorg voor elkaar’
mrt03

‘Dementiezorg voor elkaar’

Op 1 maart jl. is het programma Dementiezorg voor elkaar gestart. Dit gebeurde met de lancering van de website Dementiezorgvoorelkaar.nl. Het doel van het programma is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren. Dit door de zorg en ondersteuning af te stemmen op hun persoonlijke...

Lees Verder