Jan Hamers: “De zorg veranderen kan erg uitdagend zijn”
jun21

Jan Hamers: “De zorg veranderen kan erg uitdagend zijn”

Er zijn niet méér handen aan het bed nodig om bewoners van verpleeghuizen beter te verzorgen. Volgens hoogleraar Ouderenzorg Jan Hamers is het wel zaak om ánders te durven werken.  Als er iemand is die kansen ziet om de zorg voor bewoners in verpleeghuizen met behulp van onderzoek te verbeteren, is het Jan Hamers. De afgelopen zes jaar was hij projectleider van de onderzoekslijn ‘Nurses on the move’. Daarin kwamen niet...

Read More
340 miljoen voor thuiswonende ouderen
jun19

340 miljoen voor thuiswonende ouderen

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken heeft minister De Jonge (VWS) het programma Langer Thuis gepresenteerd. Het kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Dat geld is bedoeld om ouderen te begeleiden die zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het aantal ouderen neemt toe in Nederland. Zijn er...

Read More
Meer geld naar onderzoek ouderenzorg
jun19

Meer geld naar onderzoek ouderenzorg

Het ministerie van VWS gaat de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structurele financiering verlenen, oplopend tot € 700.000,-  per netwerk pet jaar vanaf 2020. Dit wordt ingezet voor nieuwe kennis over o.a. medische en zorgproblemen, zoals pijn en ondervoeding, innovaties in de organisatie van de ouderenzorg en goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Nederland telt zes academische netwerken ouderenzorg die al...

Read More
Eenzaamheid van ouderen neemt toe met de leeftijd
jun16

Eenzaamheid van ouderen neemt toe met de leeftijd

Eenzaamheid wordt beschouwd als een probleem in de vergrijzende samenleving. En omdat het aantal senioren toeneemt, stijgt het totaal aantal eenzame ouderen nog steeds. Echter: de individuele kans op eenzaamheid onder mensen van 55 jaar en ouder neemt af. De ouderen van tegenwoordig hebben een groter en diverser netwerk. Ze zijn zelfredzamer en nemen meer de regie over hun eigen leven dan twintig jaar geleden. Niettemin neemt met de...

Read More
Registratie wachttijden casemanagement dementie verplicht
jun11

Registratie wachttijden casemanagement dementie verplicht

Belangenorganisaties geven al langer aan dat de wachttijden voor casemanagement dementie te lang zijn. Maar tot nu toe ontbreekt het inzicht waar deze zich voordoen, en wat de oorzaken daarvan zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat zorgaanbieders die casemanagement dementie aanbieden verplichten hun wachttijden door te geven.  Per 1 december 2018 moeten aanbieders wachttijden bijhouden en rapporteren. Deze verplichte...

Read More
E-book: Goed oud worden in Houten
jun08

E-book: Goed oud worden in Houten

‘Goed oud worden in Houten,’ dat is de titel van het eerste e-book van DuurSaam Houten. Onlangs zijn de eerste twee verhalen over de kracht van samenwerking verschenen. In ieder verhaal vertellen twee professionals vanuit verschillende organisaties – en soms ook domeinen – hoe zij samenwerken en wat de meerwaarde is voor ouderen. Uiteindelijk groeit het e-book uit tot een bundeling van zeven verhalen. In het eerste verhaal...

Read More
Wijkkliniek in Amsterdam: spoedkliniek voor ouderen
mei28

Wijkkliniek in Amsterdam: spoedkliniek voor ouderen

AMC, zorginstelling Cordaan en zorgverzekeraar Zilveren Kruis starten in Amsterdam de Wijkkliniek in Zuidoost. De spoedkliniek voor 65-plussers in het voormalig verpleeghuis Eben Haëzer in Zuidoost telt 24 bedden. De eerste patiënten komen volgende maand. Bianca Buurman, bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het AMC, heeft het initiatief genomen voor dit buurtziekenhuis. Dat meldt Het...

Read More
Handleiding Transmurale Zorgbrug vernieuwd
mei25

Handleiding Transmurale Zorgbrug vernieuwd

Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft onlangs de Handleiding Transmurale Zorgbrug vernieuwd. De al bestaande handleiding is nu onder meer aangevuld en aangescherpt met recente wetenschappelijke literatuur. De Transmurale Zorgbrug slaat een brug tussen zorgverleners in ziekenhuizen en de eerstelijnszorg. Het ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. De handleiding...

Read More
Eenzaamheid ouderen niet afgenomen
mei23

Eenzaamheid ouderen niet afgenomen

De laatste tien jaar zijn ouderen even eenzaam gebleven. Dat betekent dat nog steeds 10% van de ouderen heel eenzaam is en graag meer wil meedoen. Dat blijkt uit de Nivel participatiemonitor over de periode 2008-2016. Onderzoek over bijna tien jaar laat zien dat eenzaamheid altijd aanwezig is geweest, en doordat er steeds meer ouderen zijn kunnen ook deze aantallen toenemen. Ouderen tot 75 jaar kunnen goed meedoen in de samenleving en...

Read More
Oplossingen voor zorgval: per 1 juli meer zorg aan huis
mei18

Oplossingen voor zorgval: per 1 juli meer zorg aan huis

Het is een bekend verschijnsel dat zorgverleners heel wat hoofdbrekens kost: de zogeheten ‘zorgval’. Mensen die meer zorg nodig hebben, krijgen door de huidige wet- en regelgeving in bepaalde situaties tijdelijk juist minder uren zorg. Dat kan niet de bedoeling zijn, en daarom heeft minister Hugo de Jonge naar oplossingen gezocht. Zodat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Het maakt dan ook niet meer uit onder welke wet de zorg...

Read More