Vooral emotionele eenzaamheid bij gebruikers Wmo
dec07

Vooral emotionele eenzaamheid bij gebruikers Wmo

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet gebruik maakten was dat 22%. Zorgelijk is dat steeds minder mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun netwerk. Slechts 15% van de mensen in de Wmo verwacht hulp te krijgen. Ook denkt ongeveer 20% van de mensen die geen voorziening gebruiken dat zij bij problemen geen hulp kunnen...

Read More
Voortvarende aanpak Pact voor de Ouderenzorg
nov30

Voortvarende aanpak Pact voor de Ouderenzorg

Minister Hugo de Jonge is  voornemens in het voorjaar van 2019 met de campagne ‘herwaardering van ouderen’ te starten. Hij zal met ouderen bespreken hoe deze campagne het beste recht kan doen aan wat ouder worden betekent. ‘Door alleen de kwetsbare kanten te zien en te benadrukken, plaatsen we ouderen op afstand, hoewel veel ouderen nog midden in de samenleving staan.’  Dit schrijft hij in een brief aan de...

Read More
Nationale ombudsman: Borg dementiezorg
nov22

Nationale ombudsman: Borg dementiezorg

Mensen met dementie en hun mantelzorgers lopen bij de overheid tegen onredelijke drempels op. Verder blijven ze verstoken van de benodigde ondersteuning met een casemanager. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport ‘Borg de zorg’. Hij roept de minister van VWS op om deze doelgroep één loket voor zorg en ondersteuning te geven. Minister Hugo de Jonge laat desgevraagd weten dat één loket...

Read More
Aanpak van ondervoeding bij ouderen én jeugd
nov16

Aanpak van ondervoeding bij ouderen én jeugd

Er is in ons land veel aandacht voor bestrijding van overgewicht en obesitas. Het probleem van ondervoeding blijft onderbelicht, terwijl dat ook vaak voorkomt. Bij ouderen: één derde van de ouderen die thuiszorg krijgt, is ondervoed. Maar ook bij kinderen en jongeren. Onderzoek uit Gouda wijst uit dat 12,5% van de jeugd ondergewicht heeft. Dat is net zoveel het percentage jongeren met overgewicht. De Goudse partijen willen samenwerken...

Read More
Kwaliteit van leven verbeterd in Proeftuin Sociale Benadering Dementie Leeuwarden
nov15

Kwaliteit van leven verbeterd in Proeftuin Sociale Benadering Dementie Leeuwarden

In Leeuwarden draaide een jaar lang de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. In deze Proeftuin is een aantal interventies volgens de Sociale Benadering Dementie uitgeprobeerd, met als resultaat een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In Friesland is voor het eerst echt een begin gemaakt met de Sociale Benadering van dementie. De opdracht luidde onder meer: formuleer een visie op dementie die...

Read More
Input gevraagd voor poster: 10 tips van de huisarts voor ouderen
nov13

Input gevraagd voor poster: 10 tips van de huisarts voor ouderen

Ouderen zouden zelf een actieve rol moeten hebben in het verbeteren van de integrale ouderenzorg. Ze moeten kijken wat ze zelf kunnen doen. Echter: deze generatie is over het algemeen niet gewend om voor zichzelf op te komen. Om hen bewust te maken van het belang daarvan heeft ‘Beter Oud in Amsterdam’ een poster ontwikkeld. Ze wil deze graag aanvullen en aanscherpen met input van professionals en ervaringsdeskundigen. ...

Read More
Doorontwikkeling herstelzorg ouderen bij Cordaan
nov10

Doorontwikkeling herstelzorg ouderen bij Cordaan

Cordaan heeft een directeur aangesteld voor het domein ‘Specialistische Zorg voor Ouderen’ om het eerstelijnsverblijf, de geriatrische revalidatie en de onlangs geopende WijkKliniek dicht bij elkaar te organiseren. Met als doel een forse impuls te geven aan de doorontwikkeling van de herstelzorg voor ouderen. Internist ouderengeneeskunde Monique Slee-Valentijn is per 1 november a.s. benoemd tot directeur van het domein...

Read More
Geïntegreerde zorg voor ouderen hoeft niet van tafel
nov08

Geïntegreerde zorg voor ouderen hoeft niet van tafel

Geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen voorkomt niet dat zij achteruitgaan in hun dagelijks zelfstandig functioneren. Ook leidt het niet tot ontlasting van mantelzorgers of besparing in zorgkosten, blijkt uit onderzoek van Franca Ruikes van het Radboudumc. Desondanks heeft geïntegreerde zorg wel waarde, zegt ze: “We moeten meer steunen, stutten en zoeken naar passende zorg en ondersteuning, waarbij we meer moeten samenwerken met...

Read More
Ambitieus Plan van Aanpak Programma Langer Thuis
nov07

Ambitieus Plan van Aanpak Programma Langer Thuis

Het programma Langer Thuis heeft als  doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Deze opgave ligt vooral op bij zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, vrijwilligers, gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars. Zij moeten ervoor te zorgen dat in de wijk en de regio de ondersteuning en zorg beschikbaar is, met geschikte woningen en...

Read More
Gezocht: beste dementie-idee van Nederland
nov02

Gezocht: beste dementie-idee van Nederland

Wie in de dementiezorg werkt, lost dagelijks grote en kleine problemen op. Dementiezorg Voor Elkaar is op zoek naar briljante ideeën, die meer aandacht verdienen en breed kunnen worden verspreid. Heb jij een goede oplossing gevonden voor een probleem in je werk? Ding dan mee naar het beste Dementie-idee van Nederland. Gedoe met een indicatiesteller van de Wmo. Cliënten die meer zorg nodig hebben, maar juist minder krijgen na...

Read More