Brabantse huisartsenpraktijken hanteren gezamenlijke werkwijze voor ondersteuning ouderen
jun23

Brabantse huisartsenpraktijken hanteren gezamenlijke werkwijze voor ondersteuning ouderen

Twee huisartsenzorggroepen en zeven thuiszorgorganisaties uit West-Brabant hebben de handen ineengeslagen in het netwerkverband ViZ Ouderenzorg. Zij hebben met elkaar afgesproken om kwetsbare 75-plussers op een uniforme, op elkaar afgestemde en gestructureerde wijze zorg en begeleiding te bieden. Er zijn ruim tachtig huisartsenpraktijken bij betrokken. Elke praktijk werkt met...

Lees Verder
Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit
jun21

Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit

Ook in Amsterdam, Hoogeveen en Almere gaat Zilveren Kruis in 2018 starten met de pilot wijkverpleging met voorkeursaanbieders. Dat melden Nursing en Zorgnieuws op hun website. Sommige voorwaarden van de pilot zijn aangepast, na kritiek uit de eerste pilotgemeenten, met name Utrecht. Zorgenz heeft hier eerder over bericht. In...

Lees Verder
Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel
jun20

Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt welke kenmerken van cliënten goede voorspellers zijn voor de uitgaven van de wijkverpleging. Een enquête onder 1000 wijkverpleegkundigen geeft een eerste indicatie. Daaruit blijkt dat er onder hen consensus bestaat over de vraag welke factoren de vraag naar wijkverpleging bepalen. De NZa maakt een...

Lees Verder
Tekort aan eerstelijns bedden en geen regionaal loket
jun12

Tekort aan eerstelijns bedden en geen regionaal loket

In een onlangs gehouden LHV-ledenpeiling geeft bijna tweederde van de huisartsen aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor het regelen van een eerstelijnsbed (ELV). Al is er ten opzichte van 2016 wel enige verbetering te zien. Meer dan de helft van de respondenten zegt negatieve ervaringen te...

Lees Verder
ActiveAdvice helpt bij het kiezen van ICT voor ouderen
mei23

ActiveAdvice helpt bij het kiezen van ICT voor ouderen

VIERDELIGE SERIE – DEEL 4 – Veel ouderen zien ICT in de zorg als een bedreiging. Het zou de afstand tussen mensen vergroten en zorg ‘killer’ maken. Terwijl ICT-oplossingen ouderen juist ook kunnen helpen zelfstandig te blijven wonen en zelf de regie te houden. Het is dan wel belangrijk...

Lees Verder
“RTA zet belang van samenwerking op netvlies”
mei17

“RTA zet belang van samenwerking op netvlies”

Na het officiële vertrek van Trijn op 9 mei jl., geef Angelien Borgdorff, programmamanager ouderenzorg en transmurale zorg bij Huisartsen Utrecht Stad (HUS), nader inzicht in de werkwijze van de organisatie. Zij heeft veel ervaring met het maken van Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s). “Het commentaar van meelezers verrijkt de...

Lees Verder
Zorg voor Amsterdamse kwetsbare ouderen rammelt
mei15

Zorg voor Amsterdamse kwetsbare ouderen rammelt

De zorg voor kwetsbare ouderen in Amsterdam kampt met gebrek aan afstemming, falende informatie-uitwisseling, financiële schotten en capaciteits- en personeelstekorten. Dat blijkt uit het rapport ‘Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen’ van de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA), dat vorige week is gepubliceerd. Al in 2015...

Lees Verder
Avatar Anne maakt ouderen minder afhankelijk
mei15

Avatar Anne maakt ouderen minder afhankelijk

VIERDELIGE SERIE – DEEL 3 – Spraaksoftware wordt steeds geavanceerder. Dat maakt het voor ouderen makkelijk om ICT te gebruiken. Toch voelt praten tegen een gewoon scherm wat vreemd en dan is een avatar een uitkomst. Ouderen ervaren een levensechte animatie van een mens bijna als een levende persoon....

Lees Verder
Ook in Noordwest-Veluwe inzet wijkverpleegkundige op SEH
mei10

Ook in Noordwest-Veluwe inzet wijkverpleegkundige op SEH

Op diverse plekken in ons land worden wijkverpleegkundigen ingezet om te helpen bij de complexe zorg voor ouderen die op de spoedeisende hulp (SEH) of de huisartsenpost belanden. Ook in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde helpen wijkverpleegkundigen sinds deze maand in de avond- en weekenduren om voor deze ouderen...

Lees Verder
Co-Living houdt ouderen langer sociaal actief
mei08

Co-Living houdt ouderen langer sociaal actief

VIERDELIGE SERIE – DEEL 2 – Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. Dat kan leiden tot problemen, lichamelijk én psychisch. Ze bewegen te weinig, raken sociale contacten kwijt en dreigen verder te vereenzamen. Slimme ICT kan deze vicieuze cirkel helpen doorbreken. “Ouderen zeggen...

Lees Verder