Niet praten over ouderen, maar met ouderen
okt20

Niet praten over ouderen, maar met ouderen

Met de vergrijzing komt er steeds meer aandacht voor de zorg voor ouderen. Met het risico dat er over hun hoofden heen wordt gesproken en beslist. Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, luidt het devies. Om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, is recent de Raad van Ouderen opgericht. Deze Raad adviseert de betrokkenen van het Pact voor de ouderzorg, waaronder VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg. Ze denkt...

Read More
Consultatiebureaus voor Ouderen geen effect op gezond oud worden
okt18

Consultatiebureaus voor Ouderen geen effect op gezond oud worden

Ouderen krijgen steeds meer lichamelijke klachten door hun levensstijl. Daarnaast hebben ouderen vaak meer zorg nodig omdat ze steeds minder zelfredzaam zijn. Om hierop in te spelen is geëxperimenteerd met Consultatiebureaus voor ouderen. Kan zo’n Consultatiebureau ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen zo gezond mogelijk oud worden? Het antwoord luidt kort en goed: nee. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCG, Rijksuniversiteit...

Read More
Blokhuis wil vaccinatie voor ouderen tegen pneumokokken
okt16

Blokhuis wil vaccinatie voor ouderen tegen pneumokokken

Om ouderen beter te beschermen tegen pneumokokkenziekte adviseert de Gezondheidsraad om 60-plussers te vaccineren tegen pneumokokken. De eerste vaccinatie zou volgens de Raad moeten plaatsvinden bij 60 jaar, met herhaling op 65, 70 en 75 jarige leeftijd. Dit leidt dit tot een aanmerkelijke vermindering van de sterfte en ziektelast door pneumokokken. De grens wordt bij 75 jaar gelegd omdat er volgens de Gezondheidsraad onvoldoende...

Read More
Vier gemeenten starten sociale trials dementie
okt12

Vier gemeenten starten sociale trials dementie

Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam, Den Bosch en Amstelveen starten dit jaar Sociale Trials Dementie. In een dergelijke trial creëren de samenwerkende gemeente, zorgverzekeraar en het zorgkantoor experimenteerruimte die tot doel heeft de ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Het is een initiatief van bijzonder hoogleraar Anne-Mei The. Het ministerie van VWS betaalt een deel van de kosten....

Read More
Financiering voor geestelijke verzorger thuis
okt10

Financiering voor geestelijke verzorger thuis

Mensen die thuis wonen en worstelen met zingevingsvragen kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Minister de Jonge stelt hiervoor 25 miljoen euro beschikbaar. In het regeerakkoord staat 35 miljoen voor geestelijke verzorging/levensbegeleiders gereserveerd. In een brief...

Read More
Minister wil verplicht waarschuwingsregister voor foute medewerkers
okt02

Minister wil verplicht waarschuwingsregister voor foute medewerkers

Het komt nog te vaak voor dat zorgprofessionals grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat moet stoppen, vindt minister Hugo de Jonge (VWS). Het kabinet wil daarom dat zorginstellingen verplicht meewerken aan het opzetten en bijhouden van een online waarschuwingsregister voor medewerkers die over de schreef zijn gegaan. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Dat register moet er volgend jaar al komen. Er bestaat al...

Read More
Creatieve wijkverpleegkundigen bestrijden ondervoeding
sep27

Creatieve wijkverpleegkundigen bestrijden ondervoeding

Uit een rondgang onder ruim 350 wijkverpleegkundigen blijkt dat bijna 40 procent sjoemelt met de indicaties voor zorg. Ze doen dit vanwege de problemen die ze ondervinden met bijvoorbeeld de aanvraag bij de zorgverzekeraar rondom de maaltijd van kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. Het is onduidelijk waar maaltijdvoorziening onder valt: de zorgverzekeraar, gemeente of het Rijk. Dat blijkt uit een uitzending van het...

Read More
Wijkkliniek: zorg voor ouderen dicht bij huis
sep26

Wijkkliniek: zorg voor ouderen dicht bij huis

De Wijkkliniek is een volledig nieuw zorgconcept. Bedoeld voor ouderen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen, bijvoorbeeld longontsteking of hartfalen. De Wijkkliniek biedt acute medische zorg, maar is tegelijk gericht op ondersteuning om verdere achteruitgang te voorkomen en inzet om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen.  Cordaan, Amsterdam UMC en Zilveren Kruis hebben dit...

Read More
Organiseer activiteiten in de Valpreventieweek
sep19

Organiseer activiteiten in de Valpreventieweek

Van 1 t/m 7 oktober a.s. is er de valpreventieweek. Deze heeft als titel gekregen: Hup, in de Benen!  Grappig, maar niet eens bedoeld als grap. In deze week vragen VeiligheidNL en partners extra aandacht voor valpreventie en vitaal ouder worden. Zorgverleners worden gevraagd in deze week activiteiten te organiseren om mensen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met valpreventie.  Professionals kunnen ouderen motiveren en...

Read More
Praktijkteam Zorg op de juiste plek denkt mee
sep14

Praktijkteam Zorg op de juiste plek denkt mee

Zorg op de juiste plek. Het klinkt mooi en is een prachtig streven, maar hoe krijg je dat als zorgverlener of zorgorganisatie goed voor elkaar? De dagelijkse praktijk is weerbarstig en de overdracht van patiënten tussen thuis, ziekenhuis en/of kortdurende opname verloopt zeker niet altijd probleemloos. Het praktijkteam Zorg op de juiste plek ondersteunt zorgprofessionals en organisaties bij dergelijke knelpunten. Indien nodig komt het...

Read More