Regeldruk ouderenzorg: blijf continue in gesprek over kwaliteit van zorg
aug02

Regeldruk ouderenzorg: blijf continue in gesprek over kwaliteit van zorg

Extra geld voor meer personeel in de ouderenzorg en voor de sector lost het probleem van de ervaren regeldruk niet op. Het gaat ook om het anders organiseren van kwaliteit van zorg. Strakke regels passen niet bij persoonsgerichte zorg. Dit betekent echter niet dat regels die leven zoals thuis in de weg staan altijd zomaar kunnen worden afgeschaft. Het samenbrengen van de twee elementen van het verpleeghuis, het verplegen en het...

Read More
Regelgeving en tarieven langdurige zorg 2019
jul30

Regelgeving en tarieven langdurige zorg 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar regelgeving en de tarieven voor de langdurige zorg 2019 gepubliceerd. Zorgaanbieders en zorgkantoren kunnen nu in één oogopslag zien wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de beleidsregels en de tarieven voor de langdurige zorg. Deze staan overzichtelijk in een digitale informatiekaart. Daarnaast organiseert de NZa 18 september een informatiebijeenkomst voor aanbieders in de langdurige...

Read More
Vervolgaanpak van actieplan casemanager dementie
jul24

Vervolgaanpak van actieplan casemanager dementie

Om iemand met dementie zolang mogelijk thuis te laten wonen, is ondersteuning en begeleiding in de vorm van casemanagement een essentieel onderdeel van de zorg. Het landelijk actieplan casemanagement heeft in 2016 en 2017 in kaart gebracht wat hiervoor nodig is. De vervolgaanpak moet ervoor zorgen dat er in de praktijk ook echt iets verandert.  Minister De Jonge heeft de vervolgaanpak dementie met bijgaande brief naar de Tweede Kamer...

Read More
Taskforce Gezond eten met ouderen
jul12

Taskforce Gezond eten met ouderen

Goed eten is voor iedereen van belang, uiteraard ook – juist ook – voor ouderen. De dagelijkse maaltijd kan voor ouderen tevens een belangrijke rol spelen in hun gevoel van welzijn in sociaal en psychologisch opzicht. Hoe kan het ouderen makkelijker worden gemaakt gezond en goed te eten? De Taskforce Gezond Eten met Ouderen had als taak goede praktijkvoorbeelden bekend te maken en wat er nodig is voor meer navolging deze...

Read More
Specialist ouderengeneeskunde krijgt hoger tarief extramurale zorg
jul11

Specialist ouderengeneeskunde krijgt hoger tarief extramurale zorg

Het tarief voor extramurale behandeling door de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn wordt verhoogd. Dit maakte de NZa bekend. De verhoging past in het beleid om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen. Minister Hugo de Jonge (VWS) past hiervoor het tarief in de subsidieregeling extramurale behandeling voor 2019 aan. Volgens Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso, is deze tariefsverhoging een belangrijke stap op...

Read More
Nederlandse zorg vergeleken met Europese landen
jul10

Nederlandse zorg vergeleken met Europese landen

De gezondheid van de Nederlandse bevolking komt op hoofdlijnen overeen met die van verschillende buurlanden. Wel is de levensverwachting van mannen in ons land hoger en dat van vrouwen juist minder hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en het ministerie van VWS. Daarin is de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland zijn vergeleken met die van elf Europese landen met een vergelijkbare economie en cultuur. De uitkomsten zijn...

Read More
Kansen versterking zelfredzaamheid ouderen liggen vooral in sociaal domein
jul09

Kansen versterking zelfredzaamheid ouderen liggen vooral in sociaal domein

Er zijn meer ouderen en zij wonen steeds langer thuis. In 2008 is het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) opgezet, om de zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen te verbeteren en de wetenschappelijke onderbouwing ervan te versterken. De Gezondheidsraad heeft de internationale stand van wetenschap vergeleken met de uitkomsten van het NPO en komt met onderzoeksaanbevelingen. ‘Richt nieuw onderzoek vooral op sociaal...

Read More
Advance Care Planning: wensen in laatste levensfase
jul06

Advance Care Planning: wensen in laatste levensfase

Huisartsen Rustenburg in de Amsterdamse Pijp doet mee aan het onderzoek naar Advance Care Planning (ACP). Huisarts Susanne van Laatum: “De ACP-gesprekken bieden een goede basis voor zorg in de laatste levensfase. Bovendien kom je als huisarts op een heel ander niveau in gesprek met je oudere patiënten. Het gaat niet om de klacht, maar over hun kijk op het leven, wat voor hen belangrijk is.” Het feit dat ouderen steeds langer thuis...

Read More
Brief Bruins met vier rapporten over Eerstelijnsverblijf
jul02

Brief Bruins met vier rapporten over Eerstelijnsverblijf

Het eerstelijnsverblijf (ELV) is een vrij nieuwe zorgvorm, die nog sterk in ontwikkeling is en pas sinds 2017 onder de zorgverzekeringswet (Zwv) valt. Dat vereist veranderingen in de organisatie en zorginhoud en vraagt extra inspanning van zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. ‘Dat proces kost tijd’, schrijft minister Bruins in een brief. Daarin informeert hij de Tweede Kamer over de inbedding van het ELV en...

Read More
Evaluatie hervorming langdurige zorg
jun29

Evaluatie hervorming langdurige zorg

Zijn de doelen van hervorming van de langdurige zorg behaald? Moeilijk te zeggen. De kosten zijn minder hard gestegen. Mensen met beperkingen blijven langer thuis wonen, maar krijgen niet altijd de passende zorg. Neveneffecten zijn eenzaamheidsproblematiek, overbelasting van mantelzorgers en toegenomen werkdruk bij zorgprofessionals. Er is een grens aan de mate waarin mensen zelfredzaam kunnen zijn.  Dat concludeert het Sociaal en...

Read More