Handreiking Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen
feb20

Handreiking Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen

Begin deze maand is tijdens de stedelijke conferentie ‘Beter Oud in Amsterdam’ de handreiking voor huisartsenpraktijken ‘Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen’ gepresenteerd. Deze handreiking bevat praktische tools om eerstelijnsouderenzorg meer structuur en samenhang te geven binnen de eigen praktijk en met de partners in de buurt. Beter Oud in...

Lees Verder
Acht maanden langer thuis danzij inzet specialist ouderengeneeskunde
feb19

Acht maanden langer thuis danzij inzet specialist ouderengeneeskunde

Specialisten ouderengeneeskunde zijn overal inzetbaar. Niet alleen in een verpleeghuis, zoals vaak wordt gedacht, maar ook daarbuiten. Huisartsen kunnen een specialist ouderenzorg consulteren bij zorgverlening aan kwetsbare thuiswonende ouderen of de zorg tijdelijk overdragen. De specialist ouderengeneeskunde kan een belangrijke rol spelen bij vermijdbare opnamen, zowel bij het voorkomen...

Lees Verder
Gemeenten en eerste lijn: meer en betere samenwerking nodig
feb18

Gemeenten en eerste lijn: meer en betere samenwerking nodig

Hoe kunnen gemeenten en zorgprofessionals in de eerste lijn meer natuurlijke partners worden? Wat kunnen zij voor elkaar betekenen en waar kunnen zij elkaar versterken? Die vragen stonden centraal op het mede door de LHV georganiseerde Eerstelijnsdebat ‘Gemeente & zorg, samen sterk’. Het verslag van dit debat staat op...

Lees Verder
Kamer wil niet meer buiten spel staan bij grote zorguitgaven
feb14

Kamer wil niet meer buiten spel staan bij grote zorguitgaven

De Tweede Kamer moet in de toekomst weer het laatste woord krijgen over grote uitgaven, zoals de 2,1 miljard euro die naar de verpleeghuizen moet. Het kabinet wil nog voor de zomer een wetswijziging hierover aan de Tweede Kamer voorleggen. Hoe de wetswijziging er precies uit komt te zien,...

Lees Verder
Actiz: pak spoedzorgketen kwetsbare ouderen integraal aan
feb07

Actiz: pak spoedzorgketen kwetsbare ouderen integraal aan

Uit onderzoek van fluent Healthcare dat in opdracht van Actiz is uitgevoerd, blijkt dat jaarlijks 800.000 ouderen de spoedeisende hulp bezoeken. Daarvan worden er 543.000 opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40 procent van deze seh-opnames is medisch-specialistische zorg echt noodzakelijk. Jaarlijks belanden er dus ruim 320.000 ouderen onnodig...

Lees Verder
POH onmisbaar bij zorg kwetsbare ouderen
feb05

POH onmisbaar bij zorg kwetsbare ouderen

Praktijkondersteuners (poh’s) ondersteunen de huisarts in het bieden van continuïteit van zorg aan patiënten en houden een vinger aan de pols bij kwetsbare patiënten. Zij zijn belangrijke netwerkers vanuit de huisartsenzorg. Dit blijkt uit online focusgroepen met praktijkondersteuners en een vragenlijstonderzoek onder praktijkondersteuners die deelnemen aan het NIVEL Panel...

Lees Verder
Zorgbed in aantal Rotterdamse wijken
feb02

Zorgbed in aantal Rotterdamse wijken

Huisartsen en Lelie Zorggroep hebben samen op mooie wijze vorm gegeven aan het eerstelijnsverblijf (ELV) in de Rotterdamse wijken Kralingen, Crooswijk, Rubroek en De Esch. Zij openden eind vorig jaar het Zorgbed in de wijk. Huisartsen kunnen via een voor hen ontwikkelde app hun patiënten aanmelden voor een verblijf...

Lees Verder
Veel kansen voor ouderen in Houten
jan25

Veel kansen voor ouderen in Houten

Goed oud worden in Houten. Dat is de ambitie van het programma DuurSaam Houten. Een tevreden oudere die meerdere mogelijkheden heeft om actief deel te nemen aan de maatschappij en niet achter de geraniums komt te zitten. Een interview met de initiatiefnemers huisarts en bestuurder Erna de Goede en...

Lees Verder
Subsidieregeling extramurale behandeling van kracht tot 2020
jan18

Subsidieregeling extramurale behandeling van kracht tot 2020

Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Bij voorkeur thuis of in de eigen omgeving. Financiering van zorg die voorheen onder de AWBZ viel, maar niet is overgeheveld naar de Wlz, valt op dit moment onder een tijdelijke subsidieregeling....

Lees Verder
Goede zorg voor kwetsbare ouderen bij spoed
jan15

Goede zorg voor kwetsbare ouderen bij spoed

Zorgpartijen in en om Zwolle die betrokken zijn bij spoedzorg aan kwetsbare ouderen zijn een proef gestart. Ze willen deze zorg zó goed regelen dat kwetsbare ouderen altijd de juiste zorg krijgen; thuis of in het ziekenhuis. Dan zijn tijdelijke opnamen niet meer nodig. Sleutels tot succes zijn de...

Lees Verder