Tien gemeenten starten pilot met logeerzorg
apr19

Tien gemeenten starten pilot met logeerzorg

Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg. Thuiswonende ouderen kunnen tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Met financiering van het ministerie van VWS kunnen gemeenten een coördinator voor de logeerzorg aanstellen. Deze brengt de mogelijkheden voor logeerzorg onder de aandacht van mantelzorgers en professionals en coördineert de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en...

Read More
NZa-advies financiering verpleeghuizen
apr19

NZa-advies financiering verpleeghuizen

De huidige manier van financiering van verpleeghuiszorg sluit niet aan op de steeds complexere zorgvraag van cliënten. Bekostiging moet zorgorganisaties ruimte bieden om zorg te leveren die past bij de wensen van bewoners. Een huidige bekostigingssystematiek draagt hier niet aan bij, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een advies opgesteld over een andere vorm van bekostiging van verpleeghuiszorg. Het voorstel is toe...

Read More
Door diversiteit verandert zorgvraag ouderen
apr18

Door diversiteit verandert zorgvraag ouderen

Hoe ziet de zorg thuis voor 75-plussers er nu uit? Veel zelfstandig wonende ouderen zijn tevreden over hun zorg en ondersteuning, maar er zijn ook knelpunten. De eigen kracht, vaardigheden en mogelijkheden van ouderen en hun netwerken worden geregeld overschat. De zorg in het algemeen is nog weinig gericht op preventie van (ernstiger) ziekten en het vroegsignaleren van zorg- en ondersteuningsbehoeften. Dat blijkt uit de...

Read More
Grote verschillen tussen dementienetwerken in zorggebruik en zorgkosten
apr11

Grote verschillen tussen dementienetwerken in zorggebruik en zorgkosten

Dementienetwerken organiseren elk op hun eigen manier in hun eigen regio de zorg voor mensen met dementie. In dementienetwerken waar meer casemanagement dementie is voor patiënten, wonen er meer mensen thuis en is bij escalatiezorg de duur van het eerstelijnsverblijf korter. De verschillen in zorgkosten lopen op tot 8.500 euro per patiënt per jaar. Dit blijkt uit het dementieonderzoek van Vektis. Opvallende verschillen zijn er in het...

Read More
Factsheet aanbod programma Langer Thuis
apr11

Factsheet aanbod programma Langer Thuis

Alle ouderen moeten langer thuis wonen, ook als het wat minder gaat en ze kwetsbaar zijn. Dat is het van belang dat dat gebeurt met de voor hen best mogelijke kwaliteit van leven. Dat vereist de juiste ondersteuning. Deze wordt, naast het persoonlijke netwerk, veelal geboden door lokale en regionale organisaties. Het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS ondersteunt deze partijen.  Het programma is gericht op...

Read More
Socrateslezing Borst en Gaemers: Verbied grootschaligheid in de zorg
apr10

Socrateslezing Borst en Gaemers: Verbied grootschaligheid in de zorg

In 2016 kwamen journalist Hugo Borst en Carin Gaemers met een geruchtmakend manifest Scherp op Ouderenzorg, waarin zij opsomden wat er volgens hen mankeert aan de ouderenzorg en hoe we beter voor hulpbehoevende ouderen kunnen zorgen. Sindsdien laten ze regelmatig van zich horen. Hoe staat het nu met de zorg? Niet zo best, het tweetal ziet nauwelijks verbetering. ‘Twee jaar na ons manifest zijn we nog even teleurgesteld en boos.’ Dat...

Read More
Digitalisering: juiste informatie op de juiste plek
apr05

Digitalisering: juiste informatie op de juiste plek

Ouderen wonen steeds langer thuis, vaak met zorg en hulp van familie, buren, vrienden, de ‘helpende handen’. Dankzij digitalisering komen er steeds meer extra mogelijkheden. Maar de juiste informatie op de juiste plek is daarmee nog niet tot stand gekomen. Ouderen en mantelzorgers vinden online inzage mogelijk wel aardig, maar ze hebben meer de behoefte aan online communicatie met hun netwerk. En aan goed vindbare...

Read More
Bekkenfysiotherapie in plaats van incontinentiemateriaal
mrt27

Bekkenfysiotherapie in plaats van incontinentiemateriaal

Incontinentie bij ouderen is nog steeds een fors taboe in de zorg. En tegelijk een toenemend probleem vanwege de vergrijzing van de bevolking. Er wordt nauwelijks over gesproken, incontinentiemateriaal lijkt al snel de makkelijkste oplossing. Terwijl bekkenfysiotherapie de eerste behandeloptie is: dat is stevig wetenschappelijk onderbouwd én het heeft aantoonbaar goede resultaten. Waarom wordt het dan nog nauwelijks ingezet bij...

Read More
“Inspiratiereis naar Japan verruimde mijn blik”
mrt25

“Inspiratiereis naar Japan verruimde mijn blik”

Ruim een kwart van de bevolking in Japan is ouder dan 65 jaar. Naar verwachting ligt het percentage in 2050 zelfs op 40 procent. Ook in Nederland worden mensen steeds ouder. Hoe word je vitaal en tevreden oud en wat is daarvoor nodig? Kaderhuisarts ouderen Eugenie Hodes uit Maarssen en Hannie Treffers, voormalig directeur Waardigheid en Trots, wilden graag antwoord op die vragen. Daarom gingen ze in 2018 mee naar Japan. Hun reactie:...

Read More
VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s
mrt14

VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een sluitend samenwerkingsnetwerk. Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars met goede lokale afstemming is steeds meer noodzakelijk. Zoals een gezamenlijke aanpak voor de wijkverpleging en de thuiszorg, om te voorkomen dat zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) botst met zorg vanuit de Wmo...

Read More