Geen bezuiniging ouderenzorg maar verschuiving kosten
aug12

Geen bezuiniging ouderenzorg maar verschuiving kosten

Het beleid om structureel te bezuinigen op de ouderenzorg is in eerste instantie gelukt, maar de kosten van langdurige ouderenzorg zijn binnenkort weer terug op het niveau van drie jaar geleden. Dat komt door de kostenstijging in andere zorggebieden en door extra investeringen in de verpleeghuiszorg. Dat blijkt uit...

Lees Verder
Kwetsbare oudere behoeft spil in netwerk
jul24

Kwetsbare oudere behoeft spil in netwerk

De kwetsbare oudere in Houten heeft een spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van haar pilot naar de netwerkzorg thuis bij ouderen in Houten. De IGZ heeft in 2017 in Houten een pilot uitgevoerd....

Lees Verder
Casemanager dementie zorgt voor rust
jul14

Casemanager dementie zorgt voor rust

Cliënten stellen vooral prijs op iemand die goed luistert, spiegelt en concrete tips en trucs geeft. Ze vinden het prettig dat iemand de weg weet en vooruit kan kijken. Ze kunnen op iemand terugvallen en daardoor is er rust. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een tevredenheidsenquête onder 363...

Lees Verder
Hoger tarief voor huisartsen in achterstandswijken
jul06

Hoger tarief voor huisartsen in achterstandswijken

Huisartsen krijgen vanaf volgend jaar een hoger inschrijftarief voor patiënten van 85 jaar en ouder. Ook huisartsen in achterstandswijken krijgen een hoger inschrijftarief. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten bij het herijken van de tarieven voor huisartsen. Volgens de LHV is de maatregelen een sigaar uit eigen doos....

Lees Verder
Meer inzet casemanagers dementie
jul05

Meer inzet casemanagers dementie

De functie van de casemanager dementie is cruciaal in de zorg voor patiënten met dementie. Deze groep mensen en hun mantelzorgers hebben betere ondersteuning nodig. De landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde ouderen (LAEGO) pleit hiervoor in een brief aan de kamerleden van de Vaste Kamercommissie van VWS. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde...

Lees Verder
Film ‘De Dappere Patiënt’: gesprekken over laatste levensfase
jul05

Film ‘De Dappere Patiënt’: gesprekken over laatste levensfase

1ste Lijn Amsterdam en Huisartsenkring Amsterdam hebben de film ‘De Dappere Patiënt’ geproduceerd. Deze film van een half uur toont een aantal gesprekken tussen Amsterdamse patiënten met huisartsen over de laatste levensfase. Als je niet meer alles kunt wat je wilt, hoe vertel je dat aan je huisarts, hoe vraag je...

Lees Verder
Casemanagers dementie gaan stug door
jun29

Casemanagers dementie gaan stug door

COLUMN GERRY DE VALK – Sinds een tijdje begeleid ik een project rondom casemanagement dementie en heb ik het geluk om wekelijks met specialistische casemanagers dementie te spreken. Ik ervaar deze gesprekken als heel waardevol, omdat de casemanagers iedere keer opnieuw met indrukwekkende verhalen komen over hun huisbezoeken bij...

Lees Verder
Brabantse huisartsenpraktijken hanteren gezamenlijke werkwijze voor ondersteuning ouderen
jun23

Brabantse huisartsenpraktijken hanteren gezamenlijke werkwijze voor ondersteuning ouderen

Twee huisartsenzorggroepen en zeven thuiszorgorganisaties uit West-Brabant hebben de handen ineengeslagen in het netwerkverband ViZ Ouderenzorg. Zij hebben met elkaar afgesproken om kwetsbare 75-plussers op een uniforme, op elkaar afgestemde en gestructureerde wijze zorg en begeleiding te bieden. Er zijn ruim tachtig huisartsenpraktijken bij betrokken. Elke praktijk werkt met...

Lees Verder
Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit
jun21

Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit

Ook in Amsterdam, Hoogeveen en Almere gaat Zilveren Kruis in 2018 starten met de pilot wijkverpleging met voorkeursaanbieders. Dat melden Nursing en Zorgnieuws op hun website. Sommige voorwaarden van de pilot zijn aangepast, na kritiek uit de eerste pilotgemeenten, met name Utrecht. Zorgenz heeft hier eerder over bericht. In...

Lees Verder
Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel
jun20

Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt welke kenmerken van cliënten goede voorspellers zijn voor de uitgaven van de wijkverpleging. Een enquête onder 1000 wijkverpleegkundigen geeft een eerste indicatie. Daaruit blijkt dat er onder hen consensus bestaat over de vraag welke factoren de vraag naar wijkverpleging bepalen. De NZa maakt een...

Lees Verder