COPD-patiënten krijgen thuis consult via ‘beeldbellen’
dec07

COPD-patiënten krijgen thuis consult via ‘beeldbellen’

Vanaf februari 2019 kunnen 25 patiënten van Treant met COPD gewoon thuis het gesprek voeren met hun longverpleegkundige over hoe het gaat. Ze hoeven dan niet meer naar het ziekenhuis. De zorggroep start met een proef waarbij patiënten een tablet in bruikleen krijgen waarop ze hun medische informatie kunnen doorgeven aan het ziekenhuis. Als die informatie aanleiding geeft voor een gesprek neemt de longverpleegkundige via ‘beeldbellen’...

Read More
IJssellandScan: in één oogopslag gezondheidsinformatie van de regio
dec05

IJssellandScan: in één oogopslag gezondheidsinformatie van de regio

In Zwolle is gisteren de IJssellandScan gelanceerd: een digitale databank met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland. De IJssellandScan is een samenwerking tussen GGD IJsselland en de ROS Proscoop. Beide organisaties hebben er belang bij dat deze gezondheidsinformatie nu beschikbaar is. Data spelen een belangrijke rol bij de onderbouwing van beleid. “Er is met het sluiten van diverse landelijke akkoorden in de zorg een beweging...

Read More
Informatieberaad zet vaart achter digitalisering zorg
nov29

Informatieberaad zet vaart achter digitalisering zorg

Het Informatieberaad Zorg zet zich in voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Daartoe heeft ze vier ‘outcomedoelen’ vastgesteld, namelijk: medicatieveiligheid, een persoonlijke gezondheidsomgeving waarin de patiënt centraal staat, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en -overdracht én het eenmalig vastleggen van gegevens. Deze doelen zijn een leidraad voor de programma’s, projecten en activiteiten. Het...

Read More
Doe ook mee met de e-healthweek 2019
nov28

Doe ook mee met de e-healthweek 2019

Met digitale ondersteuning in de zorg, ofwel e-health krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met een zorgverlener, het digitale dossier, patiëntenportals, online een recept vernieuwen, sporten met een trainings-app, monitoren op afstand, videoconsult van de huisarts met een specialist enz. Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen....

Read More
Inspectie ziet toe op juiste inzet e-health
nov27

Inspectie ziet toe op juiste inzet e-health

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) vindt dat e-health een positieve ontwikkeling is. Immers, e-health biedt mogelijkheden om de zorg te ondersteunen en te verbeteren. Bij dit uitgangspunt volgt de onvermijdelijke maar….. Maar het kan ook leiden tot nieuwe risico’s, stelt de IGJ, want e-health brengt grote veranderingen met zich mee. De kwaliteit en veiligheid van de zorg mogen daardoor niet in het geding komen. Daarom ziet...

Read More
Visie, vertrouwen en vaardigheden nodig voor versnelling e-health
nov09

Visie, vertrouwen en vaardigheden nodig voor versnelling e-health

De digitale toepassingen nemen in de gezondheidszorg sterk toe, maar het kan beter en sneller. Terwijl steeds meer mensen online informatie zoeken over gezondheid en steeds vaker digitaal hun lichamelijke activiteit bijhouden. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. Dat blijkt uit de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel, die als titelheeft:...

Read More
Eerste lijn komt met roadmap voor versnelling digitalisering huisartsenzorg
okt29

Eerste lijn komt met roadmap voor versnelling digitalisering huisartsenzorg

InEen, LHV en NGH hebben samen een gezamenlijke visie en een plan vastgesteld om de digitalisering van de huisartsenzorg te versnellen. Daarin beschrijven de organisaties hoe digitale infrastructuur huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra kan ondersteunen om de zorg te verbeteren. De visie sluit goed aan bij het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022, waarin voor het eerst ook een paragraaf over...

Read More
Eerder en meer samen optrekken bij zorginnovaties
okt23

Eerder en meer samen optrekken bij zorginnovaties

Bij de ontwikkeling van medische technologie moeten professionals, patiënten, zorgverzekeraars, industrie en overheid eerder, beter en meer samen optrekken. Alleen dan kunnen innovaties in de zorg beter aansluiten bij de medische en maatschappelijke behoeften. Het lijkt een open deur, maar het gebeurt nog steeds onvoldoende. Dit blijkt uit een ‘horizonscan’ van medische technologieën. Deze ‘horizonscan’ van het RIVM  (overigens alleen...

Read More
Duurzaam informatiestelsel in de zorg vereist strakke sturing
okt17

Duurzaam informatiestelsel in de zorg vereist strakke sturing

Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Dit is nodig om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen. Het betreft een complexe opgave. De basis van dit stelsel staat inmiddels enigszins. Voor de implementatie is sturing op samenhang  van belang. Er zijn echter meer initiatieven in de zorg rondom informatisering. Daarom heeft KPMG...

Read More
Campagne ZEKER: informatieveiligheid in de zorg
okt04

Campagne ZEKER: informatieveiligheid in de zorg

Per 1 oktober jl. is de campagne ZEKER van start gegaan, die twee weken duurt. Het is een initiatief van de eerstelijnsorganisatie InEen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De campagne wijst medewerkers op het belang van informatieveiligheid in de zorg en geeft hen handvatten hoe om te gaan met gevoelige informatie. In de zorg worden veel gegevens verwerkt. Op papier, maar ook steeds vaker digitaal. Het is belangrijk...

Read More