Artificial Intelligence: waardevol en waardenvol
feb08

Artificial Intelligence: waardevol en waardenvol

Artificial Intelligence (AI) – of op zijn Nederlands kunstmatige intelligentie – doet zijn intrede in de zorg. Kan kunstmatige intelligentie de toegankelijkheid van zorg bevorderen of is het juist ondermijnend? AI is een waardevolle technologie, maar heeft ook invloed op onze waarden, dus is tevens een waardenvolle technologie. Daarom moet de overheid er ook eisen aan stellen. Anders lopen we het risico dat we afhankelijk...

Read More
Rathenau Instituut over effecten van digitale datastromen in de zorg
feb07

Rathenau Instituut over effecten van digitale datastromen in de zorg

Digitalisering van gezondheidsdata biedt kansen voor betere zorg op maat en voor preventie. Het doel is daarbij ook om burgers te activeren om met hun eigen gegevens te werken aan hun gezondheid. Echter: is regie van burger over meer data wel zo wenselijk en krijgen ze daarmee werkelijk meer grip op hun gezondheid? Onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat we die regie op eigen gezondheid weliswaar graag willen, maar dat dat...

Read More
Patiënt heeft via Zorgdomein inzage in eigen verwijsbrief
feb04

Patiënt heeft via Zorgdomein inzage in eigen verwijsbrief

Huisartsen kunnen hun patiënten sinds kort via ZorgDomein online inzage geven in de verwijsbrief. Veel huisartsen informeren patiënten al digitaal via ZorgDomein over de logistieke kant van vervolgzorg: hoe komt de afspraak tot stand, welke voorbereiding is vereist? Dat gebeurt inmiddels ruim twee miljoen keer per jaar. Nu kunnen ze patiënten óók online toegang geven tot hun verwijsbrieven, aanvraagformulieren en persoonlijke...

Read More
Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement
jan30

Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement

Hoe kan in de toekomst goede zorg gegeven worden aan steeds meer ouderen met chronische aandoeningen, en daarmee de hogere zorgkosten omlaag brengen? De oplossing is volgens proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio: zorg persoonsgericht en proactief aanbieden. Het gebruik van kennistechnologie is daarbij essentieel. Dat betekent: gebruik maken van multidisciplinaire big data uit diverse zorgorganisaties.  In proeftuin Gezonde zorg,...

Read More
Uitleg bij online labuitslagen in een uitslagenportaal heeft meerwaarde
jan29

Uitleg bij online labuitslagen in een uitslagenportaal heeft meerwaarde

Steeds vaker kunnen patiënten uitslagen van bloedtesten bekijken via een online portaal. Door deze uitslagen te voorzien van tekstuele en visuele ondersteuning krijgt de patiënt meer inzicht in de betekenis ervan. Vooral wanneer patiënten meerdere laboratoriumuitslagen met verschillende uitkomsten tegelijk bekijken, blijkt dit van belang te zijn. Een beter begrip van de uitslagen zorgt ervoor dat minder patiënten zelf op internet op...

Read More
Patiëntgeheim: basis voor wettelijke bescherming van gezondheidsgegevens
jan28

Patiëntgeheim: basis voor wettelijke bescherming van gezondheidsgegevens

De wereld van zorg en gezondheid wordt steeds digitaler. Wat gebeurt er met online gegevens en wie heeft de regie? Gezondheidsgegevens in digitale omgevingen van zorgverleners vallen onder het medisch beroepsgeheim. Maar bijvoorbeeld gezondheids-apps zijn van de burgers en zij hebben deze juridische bescherming niet.  Iedereen heeft recht op dezelfde bescherming van al zijn gezondheidsgegevens als onder het beroepsgeheim. Dat vat de...

Read More
Kwetsbare groepen dreigen bij e-health buiten de boot te vallen
jan25

Kwetsbare groepen dreigen bij e-health buiten de boot te vallen

E-health lijkt een geschikt hulpmiddel om de druk op de zorg te verlichten. Diverse toepassingen zijn dan ook aan een opmars bezig. Deze ontwikkeling is echter vooral voor kwetsbare doelgroepen niet zonder risico’s, stelt Catherine Bolman, hoogleraar e-health bij de Open Universiteit. Vandaag, tijdens de nationale e-healthweek, spreekt zij haar oratie uit. De titel van de oratie is ‘e-health-toepassingen bij kwetsbare groepen: een...

Read More
Stimuleringsregeling: 90 miljoen voor e-health thuis
jan24

Stimuleringsregeling: 90 miljoen voor e-health thuis

Het kabinet wil de inzet van e-health thuis stimuleren. Juist voor ouderen met een chronische ziekte of beperking kan technologie ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. Voor dergelijke e-health tepassingen, komt er 90 miljoen euro beschikbaar via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen met inkopers vanaf 1 maart een aanvraag indienen. Bereid deze...

Read More
Klachten bij Autoriteit Persoonsgegevens over privacy
jan02

Klachten bij Autoriteit Persoonsgegevens over privacy

Na de invoering van de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming, in mei jl. hebben zo’n 900 mensen  een klacht ingediend over privacy in de zorg. Daarmee komt de zorgverlening er aanzienlijk beter vanaf dan zakelijke dienstverleners, zoals detailhandel en nutsbedrijven. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het afgelopen half jaar zo’n 10.000 klachten ontvangen.  Mensen trekken vooral aan de bel over een schending...

Read More
Digitaal gegevens uitwisselen wordt versneld en verplicht
dec31

Digitaal gegevens uitwisselen wordt versneld en verplicht

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat zorginstellingen stapsgewijs verplichten om op een eenduidige manier digitale gegevens met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen zorgverleners sneller over medische gegevens van patiënten beschikken en kunnen patiënten hun eigen gegevens veilig digitaal inzien en beheren. Dit gebeurt niet vanzelf en zeker niet snel genoeg, terwijl de tijd er wel rijp voor is. Daarom gaat de minister elektronische...

Read More