PGO met een extra, een +
jun11

PGO met een extra, een +

BLOG  ARJAN KARENS De werkdruk onder zorgverleners is hoog, de tijd schaars. En zoals het ernaar uitziet, worden deze uitdagingen in de toekomst alleen maar groter. Tegelijkertijd worden patiënten mondiger, willen meer inzicht in hun behandelingsproces en wensen persoonlijk betrokken te worden bij het opstellen van het behandelplan. De ontwikkelingen in het zorglandschap levert hoofdbrekens op bij beleidsmakers. Dat een kanteling...

Read More
VWS verstrekt 75 miljoen voor digitale inzage bij huisarts
jun04

VWS verstrekt 75 miljoen voor digitale inzage bij huisarts

Per 1 juli 2020 moeten alle zorgverleners van Nederland patiënten elektronisch inzage bieden in hun medische gegevens. Deze wettelijke verplichting geldt dus ook voor huisartsen. Het vereist een stevige aanpak om dat voor elkaar te krijgen. Het ministerie van VWS stelt 75 miljoen euro beschikbaar om huisartsen te ondersteunen bij het nakomen van die verplichting. Dat gebeurt via OPEN, het programma dat huisartsen ondersteunt. OPEN is...

Read More
Inzicht in zorg en ondersteuning per regio
mei09

Inzicht in zorg en ondersteuning per regio

Het RIVM heeft onlangs een interactieve website gelanceerd. Deze bevat het bestaande zorgaanbod in een regio en biedt inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Per gemeente geeft het een breed overzicht in de sociale situatie en gezondheid van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning, op het gebied van curatieve zorg, langdurige zorg en ondersteuning. Partijen kunnen de...

Read More
Privacyschending op sites over gezondheid en ggz
mei07

Privacyschending op sites over gezondheid en ggz

Bij het online zoeken naar informatie over depressie, kanker of andere gevoelige onderwerpen is het risico op commerciële trackingcookies zeer groot. Die worden zelfs geplaatst voordat de bezoeker heeft kunnen reageren. Adverteerders mogen van Google weliswaar niet adverteren op dit soort gevoelige onderwerpen, maar Google voegt deze informatie wél aan het profiel toe. En dat is volstrekt in strijd met de privacywetgeving.  Dat blijkt...

Read More
Medische technologie: actieve rol voor de overheid
mei03

Medische technologie: actieve rol voor de overheid

De medische technologie (kortweg: MedTech) biedt kansen voor de zorg. Tegelijkertijd stellen de snelle technologische ontwikkelingen de sector en het zorgstelsel voor nieuwe uitdagingen. Eén ding is zeker: de gezondheidszorg zal hierdoor veranderen. Minister Bruins wil dat de juiste slimme MedTech-oplossingen beschikbaar komen die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg. Daartoe ziet...

Read More
Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS
apr15

Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Voor de juiste zorg op de juiste plek is ketenzorg essentieel. Echter: informatieoverdracht vormt voor veel ketenzorg nog een probleem. Een goed keteninformatiesysteem (KIS) is onontbeerlijk. Zorggroep Zorroo gebruikt voor het delen van patiëntinformatie tussen de betrokken zorgverleners het Philips VitalHealth keteninformatiesysteem Coordinate. Ze heeft recent onderzocht of de gebruikers tevreden zijn. Dat is beslist het geval: ruim...

Read More
Verplicht elektronisch gegevens uitwisselen gaat stapsgewijs via Roadmap
apr12

Verplicht elektronisch gegevens uitwisselen gaat stapsgewijs via Roadmap

Minister Bruins (Medische zorg) komt in een brief aan de Tweede Kamer met concrete voorstellen voor het verplicht elektronisch uitwisselen van gegevens. Ook schetst hij de contouren van het naleven van deze wettelijke verplichting. Dit zal stapsgewijs per gegevensuitwisseling gebeuren via een zogeheten Roadmap. Daarin staat welke gegevensuitwisseling als eerste gedigitaliseerd worden. Met het zorgveld is hierover overlegd. Het heeft...

Read More
Zorgcontracten onmisbaar voor juiste zorg op juiste plek
apr12

Zorgcontracten onmisbaar voor juiste zorg op juiste plek

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat contracteren loont. Alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 gepubliceerd. Zorgverzekeraars willen met zorgaanbieders goede contractafspraken maken, waardoor verzekerden garantie hebben op goede, betaalbare zorg. Zorgcontracten vormen een onmisbare schakel in de organisatie van de juiste zorg op de juiste plek. ZN vindt het belangrijk dat het kabinet zorgaanbieders en...

Read More
Technologie leidt tot digitale revolutie in de zorg
apr10

Technologie leidt tot digitale revolutie in de zorg

De zorg staat aan de vooravond van een digitale revolutie. Verregaande inzet van de technologie is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de zorg verder dichtslibt. Alleen met nieuwe technologieën, diensten en bedrijfsmodellen is het mogelijk te voldoen aan de toekomstige gezondheidsbehoeften. Echter: technologische vernieuwing vraagt om complexe organisatorische veranderingen. Het zorgproces zal drastisch wijzigen. Daarvoor is...

Read More
Huisarts en zorggroepbestuurder Eugen Zuiderwijk nieuw bestuurslid InEen
apr05

Huisarts en zorggroepbestuurder Eugen Zuiderwijk nieuw bestuurslid InEen

Op 1 april is huisarts en zorgbestuurder Eugen Zuiderwijk toegetreden tot het bestuur van InEen, de vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg. Als portefeuillehouder Innovatie wil Zuiderwijk InEen-leden helpen de noodzakelijke vervolgstappen in digitalisering van de eerstelijnszorg te zetten. Eugen Zuiderwijk heeft een achtergrond als huisarts bij GezondheidCentra Maarssenbroek en is sinds 2014 directeur/bestuurder van...

Read More