Vergrijzing vereist verandering
okt11

Vergrijzing vereist verandering

Hoe ziet de ouderenzorg er over 10 jaar uit? Anders dan nu. Het moet efficiënter, integraal en inzet van technologie

Read More
Einde OZIS Ketenzorg, start LSP Ketenzorg
okt10

Einde OZIS Ketenzorg, start LSP Ketenzorg

Het einde van OZIS Ketenzorg komt in zicht. Op 1 januari 2020 eindigt het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg-standaard. Deze standaard is jarenlang gebruikt in de ketenzorg voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. De technische ondersteuning van leveranciers van de standaard wordt ook beëindigd. Schrik niet: gegevensuitwisseling in ketenzorg stopt niet. LSP Ketenzorg is het alternatief. Voor de implementatie daarvan biedt VZVZ...

Read More
Toegang huisartsen tot ziekenhuisportalen verslechterd
okt07

Toegang huisartsen tot ziekenhuisportalen verslechterd

Huisartsen krijgen steeds vaker het verzoek van allerlei partijen om gegevens te verstrekken uit het medische dossier. Het kost hen veel tijd die niet wordt vergoed.

Read More
Hoe komt het dat overgang naar verpleeghuis vaak niet soepel verloopt?
okt07

Hoe komt het dat overgang naar verpleeghuis vaak niet soepel verloopt?

Door de knelpunten die erg met elkaar verweven zijn, stellen ouderen hun verhuizing naar het verpleeghuis uit.

Read More
Filmpje geeft uitleg over OPEN
okt04

Filmpje geeft uitleg over OPEN

Huisartsen kunnen eenmalig een extra tarief declareren als ze meedoen met online inzage geven van patiëntgegevens.

Read More
Zorgverleners ervaren nauwelijks afname regeldruk
okt03

Zorgverleners ervaren nauwelijks afname regeldruk

Wanneer nemen partijen die regeldruk veroorzaken maatregelen om het ontregelen te versnellen? Die zijn nodig voor beter werkklimaat.

Read More
Technopauze voor de eerstelijnszorg
sep26

Technopauze voor de eerstelijnszorg

De wirwar aan technologische ontwikkelingen leggen een te grote druk op de eerstelijnszorg.

Read More
Patiëntveiligheid in gevaar door problematische gegevensuitwisseling
sep20

Patiëntveiligheid in gevaar door problematische gegevensuitwisseling

FMS heeft de noodklok geluid. Artsen kunnen niet beschikken over noodzakelijk medische gegevens.

Read More
FME: Technologie is sleutel tot betere zorg
sep18

FME: Technologie is sleutel tot betere zorg

De implementatie van nieuwe technologie moet sneller, veiliger en duurzamer. Integrale financiering en ‘risk sharing’ kunnen helpen.

Read More
Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg
sep17

Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg

De zorgvraag neemt toe. We moeten de zorg echt anders gaan organiseren. Het moet vooral in de regio gebeuren.

Read More