Telediagnostiek: voordelen maar ook risico’s
jun19

Telediagnostiek: voordelen maar ook risico’s

Tijdsbesparing, zowel voor arts als voor de patiënt, is een belangrijk voordeel van telediagnostiek. De patiënt hoeft niet naar de behandelend arts te reizen en de arts kan op een willekeurig moment een vraag aan een collega stellen. Maar er zitten ook risico’s aan telediagnostiek, zoals de kwaliteit van de diagnose en de -privacy van de patiënt. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu...

Read More
Wegwijzer bekostiging e-health 2019
jun18

Wegwijzer bekostiging e-health 2019

In 2019 geldt voor de huisarts en poh-ggz dat het er niet toe doet hoe het contact met de patiënt plaatsvindt (face-to-face, per e-mail, telefonisch, persoonlijke gezondheidsomgeving etc.). Als het vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, kan het als consult worden gedeclareerd. Dit staat in de Wegwijzer bekostiging e-health 2019, die de NZa heeft gepubliceerd. Per zorgsector staat vermeld wat in 2019 de mogelijkheden zijn...

Read More
21 juni: Eerstelijnsseminar over populatiemanagement
jun06

21 juni: Eerstelijnsseminar over populatiemanagement

Populatiemanagement wordt steeds belangrijker in de eerstelijnszorg. Het herkennen en in kaart brengen van populaties leidt tot zorg die specifiek op deze populatie is afgestemd. Tegelijk biedt dit goed inzicht in de zorgkosten. Echter: hoe populatiemanagement op een goede manier tot stand brengen en met welke partners? Het eerstelijnsseminar van VitalHealth heeft dit actuele onderwerp als centraal thema. Mis het niet! Het...

Read More
Minister Bruins: “MedMij is geen EPD”
jun04

Minister Bruins: “MedMij is geen EPD”

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk uitgelegd dat MedMij absoluut niet moet worden verward met het landelijke EPD, dat de Eerste Kamer in 2011 heeft afgewezen. De bewindsman wijst erop dat MedMij vooral bedoeld is om invulling te geven aan het recht op digitaal afschrift. Het is geen database van medische gegevens maar een afsprakenstelsel. “Daar waar het landelijk EPD zich richtte...

Read More
Zorggroep Nijkerk geeft patiënten meer regie
mei30

Zorggroep Nijkerk geeft patiënten meer regie

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk past als een van de eerste zorggroepen in Nederland Population Health Management actief toe om hun eerstelijnszorg te verbeteren en patiënten meer regie te geven. Daarom ging de zorggroep een partnerschap aan met VitalHealth, onderdeel van Philips. Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een regionaal, multidisciplinair eerstelijns-samenwerkingsverband van 200 zorgverleners. De stichting richt zich...

Read More
Thuisarts.nl nu ook beschikbaar via BeterDichtbij
mei29

Thuisarts.nl nu ook beschikbaar via BeterDichtbij

De gezondheidsinformatie van Thuisarts.nl is vanaf nu ook beschikbaar via de digitale dienst BeterDichtbij. Patiënten en artsen die via BeterDichtbij met elkaar communiceren, kunnen in hun gesprek in de BeterDichtbij app nu ook gemakkelijk en veilig de onafhankelijke informatie van Thuisarts.nl uitwisselen. Met deze uitbreiding van BeterDichtbij is de waardevolle informatie van Thuisarts.nl beschikbaar voor alle deelnemende...

Read More
Digitale consultatie tussen huisarts en specialist
mei11

Digitale consultatie tussen huisarts en specialist

Het Martini Ziekenhuis en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) starten met een innovatieve manier van digitale consultatie tussen huisarts en specialist. Hiervoor ontwikkelden het ziekenhuis en de GHC samen met ICT-bedrijf Calculus een veilige digitale omgeving. Daarnaast is zorgverzekeraar Menzis nauw betrokken. Met digitale consultatie kan de patiënt vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en hoeft hij zijn eigen...

Read More
Versnellingsmakelaars moeten e-health meer vaart geven
mei04

Versnellingsmakelaars moeten e-health meer vaart geven

Er is veel innovatie, maar slecht een (te) klein deel daarvan komt tot implementatie. Laat staan tot opschaling in de zorg. Daar is nu wat op bedacht: de versnellingsmakelaar. Deze zijn door het ministerie van VWS in het leven geroepen om de ontwikkeling in e-health te, inderdaad……, versnellen.  Drie Versnellingsmakelaars uit de regio’s van Zorginnovatie.nl (Utrecht, Noord-Holland en Oost Nederland) zijn door VWS gevraagd...

Read More
Betere voorlichting over recht op inzage medisch dossier nodig
apr25

Betere voorlichting over recht op inzage medisch dossier nodig

Een vijfde van de Nederlanders is niet bekend met het wettelijk recht op inzage in het eigen medisch dossier. Er moet daarover betere voorlichting komen, vooral gericht op doelgroepen met een lager opleidingsniveau, concludeert het Nivel in een onderzoek naar het opvragen van het medisch dossier door patiënten. Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zal het direct online toegankelijk maken van het dossier voor patiënten een...

Read More
Zorgaanbieders krijgen hulp van Actiz en VWS bij communicatie PGO
apr05

Zorgaanbieders krijgen hulp van Actiz en VWS bij communicatie PGO

ActiZ en VWS slaan de handen ineen om (thuis)zorgaanbieders gratis vier dagen ondersteuning op maat aan te bieden bij het doorvoeren van digitalisering op zorggebied. Het ministerie en de koepelorganisatie willen zorginstellingen op die manier faciliteren in het leren omgaan met de ingrijpende veranderingen in het zorgaanbod en zorgprocessen als gevolg van digitalisering. In alle zorgsectoren zal uiterlijk 2020 ‘patiënt in regie’ een...

Read More