‘Samen beslissen’ in 2022, nog een lange weg te gaan
aug16

‘Samen beslissen’ in 2022, nog een lange weg te gaan

In 2022 moet er uitkomstinformatie zijn voor de helft van het zorgaanbod. Patiënt en zorgverlener moeten dan tijdens het behandeltraject de beschikking hebben over informatie zoals sterfte, mogelijke complicaties, ervaren pijn en mate van functioneren. Zo kunnen ze samen een goed besluit nemen over de behandeling. Daarnaast is er het persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met alle medische en gezondheidsgegevens. Internationaal...

Read More
GG-app als persoonlijk gezondheidsdossier
aug16

GG-app als persoonlijk gezondheidsdossier

We moeten van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag: van GG naar ZZ. Een nuttig streven, maar dat vereist wel inzicht in het eigen functioneren en vervolgens concrete acties van de patiënt. Hoe kan een zorgverlener hem daartoe motiveren? Allereerst door in te haken op de interesses en ambities van de patiënt. Waar heeft hij plezier in, grip op en wat wil hij veranderen? Een GG-app helpt daarbij. Wanneer een zorgverlener...

Read More
Zorgverleners uiten hun twijfels over PGO
aug10

Zorgverleners uiten hun twijfels over PGO

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) moet de patiënt meer regie even over zijn gezondheid.  Er wordt hard aan gewerkt dat iedereen in Nederland vanaf 2020 online op de computer of via een app op zijn telefoon al zijn medische gegevens kan inzien en bijhouden. Zorgverleners staan hier niet direct negatief tegenover, maar zien wel een aantal praktische bezwaren. Investico hield samen met zorgverlenersvereniging VvAA een peiling...

Read More
Hoofdpijnakkoord?
jul26

Hoofdpijnakkoord?

COLUMN ARJAN KARENS Ik vermoed dat er huisartsen zijn die argwanend kennis genomen hebben van het recent gesloten hoofdlijnenakkoord. Wanneer we ons verplaatsen in de schoenen van een doorsnee huisarts, dan is dat goed te begrijpen. Dagelijks patiënten in de spreekkamer, die blij zijn dat ze hun hart kunnen luchten bij de dokter. Tegelijkertijd een wachtkamer die steeds maar voller zit en waar geen eind lijkt te komen aan de...

Read More
Subsidieregeling voor ontwikkeling PGO
jul16

Subsidieregeling voor ontwikkeling PGO

Er komt een subsidieregeling voor de ontwikkeling van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Minister Bruins van Medische Zorg trekt hiervoor 4 miljoen euro uit. Per leverancier is maximaal 160.000 euro beschikbaar. Met het PGO krijgen mensen meer regie over hun eigen gezondheid en zorg, is de achterliggende gedachte. Een zorggebruiker kan daarmee alle gezondheidsgegevens, die verspreid staan opgeslagen, zelf beheren, aanvullen...

Read More
E-consult, hoe regelen we dat?
jul12

E-consult, hoe regelen we dat?

Het e-consult heeft meerwaarde voor huisartsenpraktijken en patiënten. Bij 62% van de huisartsenpraktijken is het inmiddels mogelijk een e-consult te doen. Er wordt echter nog beperkt gebruik van gemaakt. Om huisartsen op weg te helpen, hebben LHV, NHG en Nictiz een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ontwikkeld: ‘E-consult, hoe regelen we dat?!’ De digitalisering van de zorg, waaronder de huisartsenzorg, is volop in...

Read More
Telediagnostiek: voordelen maar ook risico’s
jun19

Telediagnostiek: voordelen maar ook risico’s

Tijdsbesparing, zowel voor arts als voor de patiënt, is een belangrijk voordeel van telediagnostiek. De patiënt hoeft niet naar de behandelend arts te reizen en de arts kan op een willekeurig moment een vraag aan een collega stellen. Maar er zitten ook risico’s aan telediagnostiek, zoals de kwaliteit van de diagnose en de -privacy van de patiënt. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu...

Read More
Wegwijzer bekostiging e-health 2019
jun18

Wegwijzer bekostiging e-health 2019

In 2019 geldt voor de huisarts en poh-ggz dat het er niet toe doet hoe het contact met de patiënt plaatsvindt (face-to-face, per e-mail, telefonisch, persoonlijke gezondheidsomgeving etc.). Als het vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, kan het als consult worden gedeclareerd. Dit staat in de Wegwijzer bekostiging e-health 2019, die de NZa heeft gepubliceerd. Per zorgsector staat vermeld wat in 2019 de mogelijkheden zijn...

Read More
21 juni: Eerstelijnsseminar over populatiemanagement
jun06

21 juni: Eerstelijnsseminar over populatiemanagement

Populatiemanagement wordt steeds belangrijker in de eerstelijnszorg. Het herkennen en in kaart brengen van populaties leidt tot zorg die specifiek op deze populatie is afgestemd. Tegelijk biedt dit goed inzicht in de zorgkosten. Echter: hoe populatiemanagement op een goede manier tot stand brengen en met welke partners? Het eerstelijnsseminar van VitalHealth heeft dit actuele onderwerp als centraal thema. Mis het niet! Het...

Read More
Minister Bruins: “MedMij is geen EPD”
jun04

Minister Bruins: “MedMij is geen EPD”

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk uitgelegd dat MedMij absoluut niet moet worden verward met het landelijke EPD, dat de Eerste Kamer in 2011 heeft afgewezen. De bewindsman wijst erop dat MedMij vooral bedoeld is om invulling te geven aan het recht op digitaal afschrift. Het is geen database van medische gegevens maar een afsprakenstelsel. “Daar waar het landelijk EPD zich richtte...

Read More