Zorgvragers zoeken online vooral informatie over behandelingen
aug22

Zorgvragers zoeken online vooral informatie over behandelingen

Een infographic van het Nivel toont het zoekgedrag van zorggebruikers naar online informatie en hun ervaringen daarmee.

Read More
Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder
aug20

Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder

Zorgverleners vinden de afstemming met collega’s verbeterd door het gebruik van de veilige chatfunctie van Zicht op Zorg.

Read More
Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s
jul16

Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

Om effectief samen te werken over de domeinen heen, moeten updates over patiënten continu beschikbaar zijn. Toch blijft het een uitdaging voor zorgverleners om elkaar op de hoogte te brengen over de gezondheid van gezamenlijke patiënten. En dat terwijl er tal van digitale oplossingen beschikbaar zijn die de communicatie moeten vergemakkelijken. Jose Boots is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean...

Read More
Wegwijzer bekostiging digitale zorg
jul10

Wegwijzer bekostiging digitale zorg

Wat is de ruimte in de regels over de inzet en inkoop van digitale zorg en ondersteuning? Welke mogelijkheden zijn er voor zorgverzekeraars om samen te werken? Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschreven in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020, zodat daar duidelijkheid over bestaat. De NZa brengt de wegwijzer bewust begin deze maand uit. Net nadat vrijwel alle nieuwe declaratieregels voor de zorg zijn vastgesteld,...

Read More
Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven
jul09

Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven

Per 2020 kunnen huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN om patiënten online inzage te geven, daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. Huisartsenpraktijken moeten aan vier voorwaarden voldoen om dit tarief te kunnen declareren. Die voorwaarden zijn: Deelname aan een regionale OPEN-coalitie; Deelname...

Read More
Actief toestemming patiënt vragen voor gegevensuitwisseling
jul04

Actief toestemming patiënt vragen voor gegevensuitwisseling

Digitale uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen huisartsen en huisartsenposten vindt nog steeds weinig plaats. En daar moet verandering in komen. Hoezeer VZVZ haar best doet om het belang ervan te benadrukken, er zijn nog steeds veel patiënten die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Niet omdat ze tegen zijn, maar vanuit onbekendheid. Een actieve inzet van huisartsenpraktijken kan daarin verandering brengen. Daarom is...

Read More
Stimuleer gebruik digitale gezondheidstechnologieën
jun20

Stimuleer gebruik digitale gezondheidstechnologieën

Nederland koploper in de digitalisering? Dat wordt vaak beweerd, maar als het gaat om het gebruik van digitale gezondheidstechnologie loopt ons land zelfs enigszins achter op andere landen. Zo maken Nederlanders bijvoorbeeld minder gebruik van mobiele apps en activity trackers om stappen en calorieën te tellen of de bloeddruk te meten. Een drempel voor het toepassen van deze inzichten zou kunnen zijn dat een meerderheid van de...

Read More
PGO met een extra, een +
jun11

PGO met een extra, een +

BLOG  ARJAN KARENS De werkdruk onder zorgverleners is hoog, de tijd schaars. En zoals het ernaar uitziet, worden deze uitdagingen in de toekomst alleen maar groter. Tegelijkertijd worden patiënten mondiger, willen meer inzicht in hun behandelingsproces en wensen persoonlijk betrokken te worden bij het opstellen van het behandelplan. De ontwikkelingen in het zorglandschap levert hoofdbrekens op bij beleidsmakers. Dat een kanteling...

Read More
VWS verstrekt 75 miljoen voor digitale inzage bij huisarts
jun04

VWS verstrekt 75 miljoen voor digitale inzage bij huisarts

Per 1 juli 2020 moeten alle zorgverleners van Nederland patiënten elektronisch inzage bieden in hun medische gegevens. Deze wettelijke verplichting geldt dus ook voor huisartsen. Het vereist een stevige aanpak om dat voor elkaar te krijgen. Het ministerie van VWS stelt 75 miljoen euro beschikbaar om huisartsen te ondersteunen bij het nakomen van die verplichting. Dat gebeurt via OPEN, het programma dat huisartsen ondersteunt. OPEN is...

Read More
Inzicht in zorg en ondersteuning per regio
mei09

Inzicht in zorg en ondersteuning per regio

Het RIVM heeft onlangs een interactieve website gelanceerd. Deze bevat het bestaande zorgaanbod in een regio en biedt inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Per gemeente geeft het een breed overzicht in de sociale situatie en gezondheid van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning, op het gebied van curatieve zorg, langdurige zorg en ondersteuning. Partijen kunnen de...

Read More