Invloed fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking

Op 7 december worden tijdens een online kennissessie de resultaten van twee onderzoeken gepresenteerd waarbij werd gekeken naar de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking. Een van de onderzoeken is uitgevoerd door de onderzoekers van Ipse de Bruggen, Universiteit Leiden en Kopvol architecture & psychology. Het andere onderzoek is uitgevoerd door s’ Heeren Loo en Hogeschool Utrecht. Na de...

Read More

Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015 beschikbaar

De begeleidingsgroep Standaardisatie van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015 opgesteld. Deze bevat standaardbedingen voor gemeenten om de administratieve lasten bij aanbieders te verminderen. Deze modelbepalingen zijn nu beschikbaar en te downloaden via www.inkoopsociaaldomein.nl. Aanbieders in het sociaal domein (Jeugdwet en...

Read More

Vernieuwde website voor inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Op de Vindplaats www.inkoopsociaaldomein.nl kunnen gemeenten én aanbieders terecht voor al hun vragen op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Sinds vandaag bevat deze website nog meer informatie, is de structuur vernieuwd en de zoekfunctie uitgebreid. Ook is het mogelijk om via de Helpdesk contact op te nemen voor persoonlijk advies.   Meer praktische informatie, nieuwe structuur en uitgebreide zoekfunctie Niet...

Read More

Campagne cliëntondersteuning gestart

Op een website kunnen mensen gemakkelijk een cliëntondersteuner vinden.

Read More

Krachtige Basiszorg start in Haarlem Oost

Samenwerking tussen huisartsen en sociaal wijkteams moet leiden tot een integrale aanpak van gezondheidsproblematiek.

Read More

Blokhuis wil Welzijn op Recept in Zorgverzekeringswet

De interventie is veelbelovend maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo kan het aantal verwijzingen per huisarts omhoog.

Read More

RVS over derde levensfase: Zet in op generatiebewust beleid

Ouderen kunnen en willen vaak nog veel, maar als samenleving maken we daarvoor te weinig ruimte. Verzilver hun potentieel.

Read More

Positieve Gezondheid de wijk in

Belangrijke tip voor een geslaagd project: laat bewoners vanaf het begin meedoen.

Read More

RVS: zorg voor mensen met complexe problemen is urgent

De maatschappelijke impact van ontoegankelijkheid van hulp aan kwetsbare mensen is zeer groot.

Read More

Elaa zoekt voorbeelden van samenwerking eerste lijn en sociaal domein

Elaa gaat de voorbeelden en de aan- en afraders voor implementatie elders in een bundel beschrijven.

Read More