“Wijkverpleegkundigen horen te snappen waarom ze doen wat ze doen”
mei09

“Wijkverpleegkundigen horen te snappen waarom ze doen wat ze doen”

Wat hebben wijkverpleegkundigen in de eerste lijn nodig om hun vak goed te kunnen uitoefenen? Hoe kan deze beroepsgroep zich goed positioneren? Dat kan door kennis vanuit de dagelijkse praktijk te bundelen en zich verder ontwikkelen tot een autonome professie. Hier richt het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) zich op. Directeur Aletta Oosterhuis benadrukt dat de wijkverpleegkundige de verbindende schakel is in de wijk,...

Read More
Aan de slag met het Preventieakkoord
apr24

Aan de slag met het Preventieakkoord

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft drie voorzitters aangesteld voor de gesprekken over het Nationaal Preventieakkoord. Hij heeft hen de opdracht meegegeven om met alle partijen in drie thematafels te komen tot stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland.  Deze thema’s zijn: roken, het tegengaan van overgewicht / stimuleren van gezond eten en problematisch alcoholgebruik. De gesprekken moeten na...

Read More
Maak het de burger gemakkelijk
apr18

Maak het de burger gemakkelijk

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties Toezicht Sociaal Domein (TSD) staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben. TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet, maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan. Burgers willen graag een klik met hun hulpverlener en het verhaal één keer vertellen....

Read More
Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht
apr16

Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht

Op veel plaatsen zijn inwoners actief om zorg en welzijn anders te organiseren of hun eigen leefomgeving meer duurzaam  in te richten. Om daar meer bekendheid aan te geven, vindt op 17 mei in Stadion Galgenwaard te Utrecht de eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht plaats. Met prominente gastsprekers als minister Hugo de Jonge (VWS), prof. dr. Tine de Moor (UU), drs. Nathan Rozema (Krachtstation Kanaleneiland), drs. Jantine Kriens...

Read More
Subsidie voor goed idee maatschappelijke diensttijd
apr12

Subsidie voor goed idee maatschappelijke diensttijd

Organisaties met een idee voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd kunnen financiële ondersteuning aanvragen. De initiatieven moeten aansluiten bij de wensen van jongeren, zoals flexibel qua tijd en duur, met een goede match met de persoonlijke interesses. Jongeren zullen vanaf deze zomer actief zijn in de oefenprojecten en vervolgens helpen beoordelen wat in de praktijk wel en niet werkt. Voor de maatschappelijke...

Read More
Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’
apr06

Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’

Minister Hugo de Jonge ziet er geen heil in om aanvullende regels op te stellen voor gemeenten op gebied van privacy-waarborging binnen het sociaal domein. Hij wil dat gemeenten hierin beleidsvrijheid behouden en vindt dat dit met ondersteuning door het rijk en de VNG moet worden overgelaten aan de ‘lerende praktijk’. Dat zegt hij in een reactie op kamervragen gesteld door twee SP-Kamerleden Maarten Hijink en Nine Kooiman. Zij stelden...

Read More
Sprekers gezocht voor congres samenwerking eerste lijn en wijkteams
mrt29

Sprekers gezocht voor congres samenwerking eerste lijn en wijkteams

Op 4 oktober 2018 organiseert De Guus Schrijvers Academie een congres over goede voorbeelden van samenwerking tussen eerste lijn en sociale wijkteams. Voor deze bijeenkomst worden er nog sprekers gezocht voor de plenaire voordrachten, voor de parallelsessies/workshops en voor de flitspresentaties. Het concept-programma geeft duidelijk de opbouw van het congres aan en welke onderwerpen er aan de orde zullen komen. Voor de plenaire...

Read More
Welzijn op recept nu in heel Amsterdam
mrt09

Welzijn op recept nu in heel Amsterdam

Vanaf 2018 kunnen medewerkers van alle huisartsenpraktijken in Amsterdam mensen doorverwijzen naar Welzijn op Recept. Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen zoals eenzaamheid, slecht slapen, last van somberheid of angst of verschillende lichamelijke klachten waarvoor geen verklaring is. Een groot deel van deze groep is niet gebaat bij medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg....

Read More
Samenwerking huisartsen en wijkteams in Rotterdam
mrt04

Samenwerking huisartsen en wijkteams in Rotterdam

Om de zorg voor de cliënt op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat wijkteams en huisartsen elkaars werkwijze kennen, elkaar weten te vinden en samenwerken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in veel gemeenten is er beslist nog geen sprake van korte lijnen. Rotterdam vormt een positieve uitzondering: daar hebben de gemeente en de regionale huisartsenkring inmiddels structurele afspraken over verwijzen en terugkoppelen. Zoals alom in...

Read More
Samenwerking wijkteams en huisartsen kan beter
feb15

Samenwerking wijkteams en huisartsen kan beter

Gemeenten zien de (sociale) wijkteams als de beste manier om te voldoen aan de extra taken die ze hebben gekregen door de decentralisatie. Movisie heeft in de zomer van 2017 een peiling gedaan naar de stand van zaken. Daaruit blijkt dat de teams inderdaad bijdragen aan realisatie van de doelen van de transitie. Maar de samenwerking met de huisartsen zou beter kunnen.  Bijna 90 procent van de zogeheten G32-gemeenten (dat betreft...

Read More