Aan de slag met het Preventieakkoord
apr24

Aan de slag met het Preventieakkoord

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft drie voorzitters aangesteld voor de gesprekken over het Nationaal Preventieakkoord. Hij heeft hen de opdracht meegegeven om met alle partijen in drie thematafels te komen tot stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland.  Deze thema’s zijn: roken, het tegengaan van overgewicht /...

Lees Verder
Maak het de burger gemakkelijk
apr18

Maak het de burger gemakkelijk

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties Toezicht Sociaal Domein (TSD) staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben. TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet, maar dat de beoogde...

Lees Verder
Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht
apr16

Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht

Op veel plaatsen zijn inwoners actief om zorg en welzijn anders te organiseren of hun eigen leefomgeving meer duurzaam  in te richten. Om daar meer bekendheid aan te geven, vindt op 17 mei in Stadion Galgenwaard te Utrecht de eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht plaats. Met prominente gastsprekers als minister...

Lees Verder
Subsidie voor goed idee maatschappelijke diensttijd
apr12

Subsidie voor goed idee maatschappelijke diensttijd

Organisaties met een idee voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd kunnen financiële ondersteuning aanvragen. De initiatieven moeten aansluiten bij de wensen van jongeren, zoals flexibel qua tijd en duur, met een goede match met de persoonlijke interesses. Jongeren zullen vanaf deze zomer actief zijn in de oefenprojecten en vervolgens...

Lees Verder
Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’
apr06

Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’

Minister Hugo de Jonge ziet er geen heil in om aanvullende regels op te stellen voor gemeenten op gebied van privacy-waarborging binnen het sociaal domein. Hij wil dat gemeenten hierin beleidsvrijheid behouden en vindt dat dit met ondersteuning door het rijk en de VNG moet worden overgelaten aan de...

Lees Verder
Sprekers gezocht voor congres samenwerking eerste lijn en wijkteams
mrt29

Sprekers gezocht voor congres samenwerking eerste lijn en wijkteams

Op 4 oktober 2018 organiseert De Guus Schrijvers Academie een congres over goede voorbeelden van samenwerking tussen eerste lijn en sociale wijkteams. Voor deze bijeenkomst worden er nog sprekers gezocht voor de plenaire voordrachten, voor de parallelsessies/workshops en voor de flitspresentaties. Het concept-programma geeft duidelijk de opbouw van het...

Lees Verder
Welzijn op recept nu in heel Amsterdam
mrt09

Welzijn op recept nu in heel Amsterdam

Vanaf 2018 kunnen medewerkers van alle huisartsenpraktijken in Amsterdam mensen doorverwijzen naar Welzijn op Recept. Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen zoals eenzaamheid, slecht slapen, last van somberheid of angst of verschillende lichamelijke klachten waarvoor geen verklaring is. Een groot deel van deze groep is...

Lees Verder
Samenwerking huisartsen en wijkteams in Rotterdam
mrt04

Samenwerking huisartsen en wijkteams in Rotterdam

Om de zorg voor de cliënt op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat wijkteams en huisartsen elkaars werkwijze kennen, elkaar weten te vinden en samenwerken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in veel gemeenten is er beslist nog geen sprake van korte lijnen. Rotterdam vormt een positieve uitzondering: daar...

Lees Verder
Samenwerking wijkteams en huisartsen kan beter
feb15

Samenwerking wijkteams en huisartsen kan beter

Gemeenten zien de (sociale) wijkteams als de beste manier om te voldoen aan de extra taken die ze hebben gekregen door de decentralisatie. Movisie heeft in de zomer van 2017 een peiling gedaan naar de stand van zaken. Daaruit blijkt dat de teams inderdaad bijdragen aan realisatie van de...

Lees Verder
Rapportage Sociaal Domein 2016
dec17

Rapportage Sociaal Domein 2016

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een rapportage uitgebracht over het sociaal domein. Deze bekijkt naar de stappen in de ‘transformatiefase’: de fase waarin de burger meer centraal moet komen te staan. Het gaat daarbij om meer integraal werken, meer maatwerk,  inzet van het eigen netwerk, meer preventieve activiteiten, het...

Lees Verder