Extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg
aug07

Extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is gestart. Hiermee worden wijkverpleegkundigen kosteloos extra ondersteund bij het begeleiden van mensen met dementie. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn. Robbert Huijsman is programmaleider van...

Lees Verder
Grote knelpunten bij pilot wijkverpleging Zilveren Kruis
aug02

Grote knelpunten bij pilot wijkverpleging Zilveren Kruis

Een deel van de zorgaanbieders van wijkverpleging komt niet uit met hun wijkbudget. Ze missen instrumenten om regie te voeren over dit budget. Het is teveel bedacht vanachter het bureau en het sluit niet aan op de praktijk. De coördinatie van de zorg levert de wijkverpleegkundigen extra werk op....

Lees Verder
Stevig debat over wijkverpleging
jul06

Stevig debat over wijkverpleging

Binnen een maand zal staatssecretaris Van Rijn (VWS) een arbeidsmarktagenda voor de wijkverpleging naar de Tweede Kamer sturen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een meldpunt geopend voor casemanagement dementie, waar signalen afgegeven kunnen worden als het casemanagement in het gedrang komt. Dat is de uitkomst van het debat van...

Lees Verder
NZa: Geen herijking tarieven wijkverpleging
jul03

NZa: Geen herijking tarieven wijkverpleging

De tarieven voor wijkverpleging worden voor 2018 geïndexeerd en niet herijkt. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten. Uit het kostenonderzoek bleek dat de kosten voor verpleging lager uitvallen dan het huidige tarief. De NZa ziet de noodzaak voor investeringen in de wijkverpleging. Ze heeft daarom besloten de tarieven...

Lees Verder
170 miljoen meer naar wijkverpleging in 2018
jun30

170 miljoen meer naar wijkverpleging in 2018

De wijkverpleging krijgt volgend jaar 3,8 miljoen euro. Dat is inclusief de medisch specialistische verpleging thuis zo’n 170 miljoen euro meer dan dit jaar. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft hierover met alle partijen die bij de wijkverpleging betrokken zijn een bestuurlijk akkoord getekend. Ook wordt de kwaliteit verbeterd en...

Lees Verder
Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit
jun21

Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit

Ook in Amsterdam, Hoogeveen en Almere gaat Zilveren Kruis in 2018 starten met de pilot wijkverpleging met voorkeursaanbieders. Dat melden Nursing en Zorgnieuws op hun website. Sommige voorwaarden van de pilot zijn aangepast, na kritiek uit de eerste pilotgemeenten, met name Utrecht. Zorgenz heeft hier eerder over bericht. In...

Lees Verder
Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel
jun20

Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt welke kenmerken van cliënten goede voorspellers zijn voor de uitgaven van de wijkverpleging. Een enquête onder 1000 wijkverpleegkundigen geeft een eerste indicatie. Daaruit blijkt dat er onder hen consensus bestaat over de vraag welke factoren de vraag naar wijkverpleging bepalen. De NZa maakt een...

Lees Verder
Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat
jun15

Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat

De NZa heeft de Monitor Contractering Wijkverpleging 2017 uitgebracht. Er is nog enige ruimte op dit moment om eventuele tekorten in de wijkverpleging op te vangen. Er is namelijk € 3,3 miljard aan wijkverpleging gecontracteerd en gereserveerd en dat is zo’n € 300 miljoen lager dan het budget.  De...

Lees Verder
Wijkverpleging niet uitkleden maar in investeren
mei15

Wijkverpleging niet uitkleden maar in investeren

De wijkverpleging wordt steeds verder uitgekleed. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage Zorgcontractering Wijkverpleging 2017, uitgevoerd door onderzoeksbureau ICSB. Ook PWC berekende onlangs dat de wijkverpleging verliesgevend is. Een van de gevolgen is dat de noodzakelijke ontwikkeling van de teamsamenstelling (het opleiden en inzetten van hogeropgeleid personeel) niet van...

Lees Verder
Ook in Noordwest-Veluwe inzet wijkverpleegkundige op SEH
mei10

Ook in Noordwest-Veluwe inzet wijkverpleegkundige op SEH

Op diverse plekken in ons land worden wijkverpleegkundigen ingezet om te helpen bij de complexe zorg voor ouderen die op de spoedeisende hulp (SEH) of de huisartsenpost belanden. Ook in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde helpen wijkverpleegkundigen sinds deze maand in de avond- en weekenduren om voor deze ouderen...

Lees Verder