‘Inzet van mantelzorgers is géén oplossing voor tekort aan zorgpersoneel’

Dit is een expertquote van Anita Peters van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Mantelzorgers en familieleden moeten bijspringen in de verpleeghuizen’ | De Volkskrant Een deel van de oplossing van het oplopende tekort aan personeel is om samen met onder andere familieleden of mantelzorgers te kijken naar maatoplossingen. Maar mantelzorgers inzetten om het tekort aan zorgpersoneel op te lossen is geen oplossing....

Read More

Coronacrisis biedt unieke kans voor duurzame aanpak regeldruk

De coronacrisis maakt prioriteiten in de zorg expliciet duidelijk, routines worden losgelaten en mensen staan open voor verandering. ‘Deze unieke situatie, waarin we met elkaar strijden tegen onze gemeenschappelijk vijand – Covid-19 – biedt een uitgelezen kans om binnen zorgorganisaties regeldruk duurzaam aan te pakken’, aldus Else Stapersma, Programmaleider [Ont]Regel de Langdurige Zorg bij Vilans en Lotte Bergen,...

Read More

Resultaten Monitor Palliatieve Zorg 2018

In PaTz bijeenkomsten komt vroegtijdige zorgplanning nog het minst goed uit de verf.

Read More

13 februari: Symposium over eenheid van taal via SNOMED

Eenheid van taal wordt steeds belangrijker in de zorg. Leer er meer over tijdens een symposium over SNOMED

Read More

Inspectie toetst samenwerking huisarts/wijkverpleging

De Inspectie ziet het als haar taak samenwerking tussen huisartsen en de wijkverpleging rond kwetsbare ouderen te toetsen

Read More

Eén regionaal nachtzorgteam Gelderse Vallei

In de Gelderse Vallei komt 1 regionale nachtzorgteam, voor tijdelijke, incidentele (wijk)verpleegkundige zorg ’s nachts.

Read More

Twee handreikingen V&VN over indiceren

De handreikingen zijn ook bedoeld om elkaar scherp te houden op basis van de eigen professionaliteit.

Read More

Jos de Blok: Ontwikkel een standaard wijkverpleging

Volgens Jos de Blok is door de juiste interventies 20 tot 30 procent minder wijkverpleging mogelijk.

Read More

Hulp bij afschaffen 5-minutenregistratie

Omgaan met de nieuwe registratiestandaard is vooral een proces van leren en verbeteren.

Read More

Werken met vast tarief per cliënt niet geschikt voor elke aanbieder

Zorgaanbieders kunnen relatief eenvoudig overstappen op een integraal uurtarief.

Read More