Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer
apr25

Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer

Zilveren Kruis heeft het inkoopbeleid voor wijkverpleging veranderd: vanaf 2018 mogen alleen gecontracteerde wijkverpleegkundigen indiceren. V&VN waarschuwt voor overbelasting van de beroepsgroep, gezien de tekorten. Ook mag er geen misverstand ontstaan over de deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Het argument van Zilveren Kruis is dat de kosten te hoog worden: aanbieders...

Lees Verder
“Met een beetje welzijn kun je al zo veel bereiken”
apr21

“Met een beetje welzijn kun je al zo veel bereiken”

DE BEWEGING GEZONDVELUWE (3) – Als ouderenadviseur bij Zorgdat in Harderwijk is Vera Freeke betrokken bij het programma GezondVeluwe. “Je hebt de mooiste baan van de wereld, zegt ze in navolging van de interviews met programmamanager Marian Kesler en praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige Hannie Olthuis. Elke dag is afwisselend en...

Lees Verder
Ook inzet wijkverpleegkundigen op SEH in Heerlen
apr05

Ook inzet wijkverpleegkundigen op SEH in Heerlen

Het Amsterdamse OLVG is ermee begonnen: wijkverpleegkundigen bij wijze van proef inzetten op de Spoedeisende Hulp. Deze pilot krijgt navolging in het zuiden van ons land. Daar zijn het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en MeanderGroep deze week gestart met een pilot waarbij de wijkverpleegkundige gekoppeld...

Lees Verder
Platform vereniging in Achterhoek
apr01

Platform vereniging in Achterhoek

WIJKVERPLEEGKUNDIGEN – Op woensdag 19 april a.s. wordt officieel de vereniging Platform Wijkverpleegkundigen Achterhoek opgericht. Deze vereniging is een vehikel om samen sterk te staan voor de ontwikkeling van het vak, de positie en verdere professionalisering van de wijkverpleegkundige zorg. In eerdere bijeenkomsten hebben wijkverpleegkundigen met elkaar van gedachten...

Lees Verder
Tevreden over inzet wijkverpleegkundige op SEH
mrt26

Tevreden over inzet wijkverpleegkundige op SEH

Het Ziekenhuis OLVG heeft deze maand besloten de proef met een wijkverpleegkundige op de Spoedeisende Hulp (SEH) van de locatie in Amsterdam Oost, te verlengen. Twee van de drie ouderen reageren enthousiast op een tussenkomst van een wijkverpleegkundige bij ontslag. Het OLVG zet de proef voort. ZorgenZ berichtte vorig...

Lees Verder
Twentse thuiszorg op de e-bike
mrt08

Twentse thuiszorg op de e-bike

De Twentse thuiszorg instellingen Livio en Zorggroep Manna hebben met ondersteuning van Twente Mobiel een pilot van acht maanden uitgevoerd, waarbij de e-bike centraal stond voor zakelijk verkeer. Het doel was om binnen deze thuiszorgorganisaties tot een regeling te komen om het autogebruik van thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen te verminderen....

Lees Verder
Verlies bij pilot wijkverpleging Utrecht
feb23

Verlies bij pilot wijkverpleging Utrecht

De driejarige pilot wijkverpleging leidt in Utrecht na een jaar al tot verlies bij de vijf voorkeurs-aanbieders. Dat komt omdat ook wijkzorgaanbieders zonder contract mogen declareren bij Zilveren Kruis. Het blijkt dat vijftig niet-gecontracteerde aanbieders veel meer uren zorg declareren dan de voorkeursaanbieders. Dat gaat af van het budget...

Lees Verder
Wijkverpleging komt er bekaaid af in verkiezingsprogramma’s
feb13

Wijkverpleging komt er bekaaid af in verkiezingsprogramma’s

Wat melden de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s over de wijkverpleging? Een overzicht van de partijen die nu in de Tweede en Eerste Kamer zitten. Lang niet elke partij noemt de wijkverpleging, laat staan dat ze er een aparte paragraaf aan wijden. Ook vertellen ze niet concreet hoe ze...

Lees Verder
‘Vertrouw op ons’
feb13

‘Vertrouw op ons’

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen doen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten via social media een appèl op politici om op de beroepsgroep te vertrouwen bij het verbeteren van de zorg in Nederland. Met een verkiezingsposter kunnen ze politici beïnvloeden en duidelijk maken hoe urgent de situatie is. Het...

Lees Verder
Platform Wijkverpleegkundigen NHN van start
jan30

Platform Wijkverpleegkundigen NHN van start

In januari 2017 is het Platform Wijkverpleegkundigen regio Noord-Holland Noord formeel opgericht. In een inspirerende en goed bezochte oprichtingsbijeenkomst presenteerde het bestuur het Position Paper van het platform. De wijkverpleging is volop in beweging om goede kwaliteit van zorg in de toekomst te waarborgen. Elkaar leren kennen en samenwerken...

Lees Verder