Betere samenwerking in de wijk kan ondervoeding ouderen voorkomen
apr23

Betere samenwerking in de wijk kan ondervoeding ouderen voorkomen

Er valt nog veel winst te behalen in de samenwerking tussen professionals rondom ondervoeding bij ouderen. Door meer informatieverspreiding, kennisdeling en betere samenwerking kan ondervoeding eerder gesignaleerd worden. Ook vereisen zorgmijders, ouderen met dementie of  COPD en een migratieachtergrond specifieke aandacht. Dit blijkt uit een analyse die ZorgImpuls uitgevoerd...

Lees Verder
‘Zet capaciteit wijkverpleegkundigen zo eerlijk mogelijk in’
apr18

‘Zet capaciteit wijkverpleegkundigen zo eerlijk mogelijk in’

Begin dit jaar is gebleken dat de kosten van niet-gecontracteerde zorg twee keer zo hoog waren als de kosten van gecontracteerde zorg. Ook Zorgenz heeft hierover gepubliceerd. Minister De Jonge heeft extra onderzoek laten uitvoeren door Vektis, dat aantoont dat er geen significante verschillen zijn in de populaties die...

Lees Verder
Onduidelijkheid over zzp in de zorg
apr06

Onduidelijkheid over zzp in de zorg

Een opvallende uitspraak van de Hoge Raad met verstrekkende gevolgen: Een verpleegkundige die thuiszorg verleent, kan geen ondernemer zijn. De verpleegkundige werkte als zzp en verrichtte opdrachten in de thuiszorg via een zorgbemiddelingsbureau. De Belastingdienst oordeelde bij een fiscale controle dat de vrouw in loondienst was bij het bureau. Vorige week...

Lees Verder
Wijkverpleging: lange zoektocht bij complexe zorgvraag
mrt28

Wijkverpleging: lange zoektocht bij complexe zorgvraag

ArteriaConsulting heeft onderzoek gedaan naar keuzevrijheid in de wijkverpleging. Daaruit blijkt dat 8 op de 10 cliënten niet vooraf een vergelijking van het aanbod maakt en al weten van welke organisatie zij zorg willen ontvangen. Echter: vanwege arbeidsmarkt-problematiek kunnen cliënten niet overal terecht. Hoe complexer de zorgvraag, hoe langer de...

Lees Verder
Wondexpertise Netwerk in Rivierenland
mrt23

Wondexpertise Netwerk in Rivierenland

In Rivierenland is het Wondexpertise Netwerk opgezet om te komen tot betere zorg van wondzorg in de regio en daardoor meer kwaliteit van leven voor patiënten. In dat netwerk participeren Menzis met Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel, Ziekenhuis Rivierenland en Santé Partners. In het Wondexpertise Netwerk (WEN) worden...

Lees Verder
Gevraagd: voorbeelden afschaffing vijf-minutenregistratie
mrt12

Gevraagd: voorbeelden afschaffing vijf-minutenregistratie

Iedereen is voor radicale afschaffing van de gehate vijf-minutenregistratie in de wijkverpleging. Echter: hoe kan dat op een goede manier als de bekostiging nog steeds op dat systeem is gebaseerd? Er zijn plekken in het land, waar men niet werkt met deze vorm van registratie.  V&VN wil alle goede...

Lees Verder
Kosten wijkverpleging 2017 ruim 2,6 miljard euro
mrt07

Kosten wijkverpleging 2017 ruim 2,6 miljard euro

De uitgaven voor wijkverpleging in ons land was in 2017  ruim 2,6 miljard euro uit aan wijkverpleging. Het exacte bedrag is nog niet bekend en zal nog hoger uitvallen, omdat 2017 nog niet volledig is gedeclareerd. Ongeveer 500.000 mensen ontvangen deze vorm van zorg. Dit blijkt uit de cijfers...

Lees Verder
Stichting ZorgRecht wint kort geding tegen Zilveren Kruis
feb27

Stichting ZorgRecht wint kort geding tegen Zilveren Kruis

Stichting ZorgRecht heeft het kort geding over niet-gecontracteerde zorg door zzp’ers in de zorg gewonnen van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, zo is eind vorige week bekendgemaakt. ZorgRecht is op alle punten in het gelijk gesteld. De rechter heeft een streep gehaald door de machtigingseis en het cessieverbod. Het vonnis geldt...

Lees Verder
Enthousiaste rolmodellen in hbo-v opleiding helpen bij keuze voor wijkverpleging
feb21

Enthousiaste rolmodellen in hbo-v opleiding helpen bij keuze voor wijkverpleging

In alle hbo-v opleidingen is aandacht voor de (nieuwe) competenties die nodig zijn voor werken in de wijkverpleging. Het gaat bijvoorbeeld om klinisch redeneren en om het indiceren van verpleging en verzorging in de thuissituatie. Dit blijkt uit de inventarisatie van Margriet van Iersel (Hogeschool van Amsterdam) in opdracht...

Lees Verder
Factchecker helpt terugdringen registraties wijkverpleging
feb20

Factchecker helpt terugdringen registraties wijkverpleging

Al die registraties in de wijkverpleging, moeten die eigenlijk wel? Wijkverpleegkundigen kunnen daar nu snel zelf antwoord op krijgen met de Factchecker Registraties Wijkverpleging. De meeste wijkverpleegkundigen vinden dubbele controle van risicovolle medicatie noodzakelijk. Toch wordt dit ervaren als registratielast. Doordat wijkverpleegkundigen vaak alleen werken, is dubbele controle namelijk...

Lees Verder