Wegwijzer bekostiging e-health 2019
jun18

Wegwijzer bekostiging e-health 2019

In 2019 geldt voor de huisarts en poh-ggz dat het er niet toe doet hoe het contact met de patiënt plaatsvindt (face-to-face, per e-mail, telefonisch, persoonlijke gezondheidsomgeving etc.). Als het vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, kan het als consult worden gedeclareerd. Dit staat in de Wegwijzer bekostiging e-health 2019, die de NZa heeft gepubliceerd. Per zorgsector staat vermeld wat in 2019 de mogelijkheden zijn...

Read More
Ambassadeurs wijkverpleging: verbindende leiders in wijk en maatschappij
jun14

Ambassadeurs wijkverpleging: verbindende leiders in wijk en maatschappij

Het ambassadeurstraject voor de wijkverpleging van de beroepsvereniging V&VN zorgt voor impact op het niveau van de cliënt, de wijkverpleegkundige, de organisatie, de wijk en de maatschappij. Zowel dicht bij de cliënt als ver daar buiten oefent de ambassadeur met lef en een kritische, professionele houding invloed uit ten behoeve van betere uitkomsten en het welbevinden van de cliënt. Ze slaan een brug tussen praktijk, beleid en...

Read More
Filmpjes van zorgverleners met praktische uitleg over wetten en financiering ouderenzorg
mei29

Filmpjes van zorgverleners met praktische uitleg over wetten en financiering ouderenzorg

Op 17 november 2017 organiseerde ZonMw de slotbijeenkomst van het Zichtbare schakel-programma. Voor de prijsvraag ‘Wat als … u extra budget krijgt voor uw project?’ nomineerde een deskundige jury drie projecten. De eerste prijs van € 15000,- ging naar het Van Kleef Instituut (VKI) voor hun project ‘Beelden van zorg en wetgeving voor de zorgpraktijk’. Het instituut heeft een e-learningmodule ontwikkeld voor wet- en regelgeving in de...

Read More
Zilveren Kruis past pilot wijkverpleging toch aan
mei28

Zilveren Kruis past pilot wijkverpleging toch aan

Zilveren Kruis  kiest meer voorkeursaanbieders per wijk en wijzigt de bekostiging. De voorkeursaanbieders krijgen een maandtarief per klant. Dat schrijft Zorgvisie. De pilot wijkverpleging in Zwolle, Ommen-Hardenberg en Utrecht die eind dit jaar afloopt, wordt dus vervolgd. ZorgenZ meldde eerder al dat er grote knelpunten waren rond deze pilot: te veel bedacht vanuit het bureau en niet aansluitend bij de praktijk. De coördinatie van...

Read More
Wijkkliniek in Amsterdam: spoedkliniek voor ouderen
mei28

Wijkkliniek in Amsterdam: spoedkliniek voor ouderen

AMC, zorginstelling Cordaan en zorgverzekeraar Zilveren Kruis starten in Amsterdam de Wijkkliniek in Zuidoost. De spoedkliniek voor 65-plussers in het voormalig verpleeghuis Eben Haëzer in Zuidoost telt 24 bedden. De eerste patiënten komen volgende maand. Bianca Buurman, bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het AMC, heeft het initiatief genomen voor dit buurtziekenhuis. Dat meldt Het...

Read More
435 miljoen extra geld voor wijkverpleging
mei25

435 miljoen extra geld voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge heeft met zes landelijke partijen een onderhandelaarsakkoord bereikt over de wijkverpleging voor de periode 2019 tot en met 2022. Met dit akkoord wordt een meerjarig commitment afgegeven voor een transformatie naar ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Kern van het akkoord: om deze beweging te ondersteunen, gaat 435 miljoen extra naar de wijkverpleging. Dat bedrag wordt verdeeld over vier jaar. Daarnaast komt € 5...

Read More
Handleiding Transmurale Zorgbrug vernieuwd
mei25

Handleiding Transmurale Zorgbrug vernieuwd

Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft onlangs de Handleiding Transmurale Zorgbrug vernieuwd. De al bestaande handleiding is nu onder meer aangevuld en aangescherpt met recente wetenschappelijke literatuur. De Transmurale Zorgbrug slaat een brug tussen zorgverleners in ziekenhuizen en de eerstelijnszorg. Het ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. De handleiding...

Read More
Actieplan (Ont)Regel de zorg: minder tijd kwijt aan onzinnig werk
mei24

Actieplan (Ont)Regel de zorg: minder tijd kwijt aan onzinnig werk

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hebben hun actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie gepresenteerd. Het plan zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt. De administratieve lasten voor zorgverleners moeten vanaf nu elk jaar verminderen. Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in hun...

Read More
WijkLink: digitaal in elkaars keuken kijken
mei17

WijkLink: digitaal in elkaars keuken kijken

Op 17 november 2017 organiseerde ZonMw de slotbijeenkomst van het Zichtbare schakel-programma. Voor de prijsvraag ‘Wat als … u extra budget krijgt voor uw project?’  had een deskundige jury drie projecten genomineerd. De tweede prijs ging naar Hogeschool Saxion voor het project ‘WijkLink’, een digitaal leernetwerk voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk, studenten, docenten en opleiders. Samen wisselen zij kennis,...

Read More
Leernetwerk: wisselwerking wijkverpleegkundigen en onderwijs
mei12

Leernetwerk: wisselwerking wijkverpleegkundigen en onderwijs

Op 17 november 2017 organiseerde ZonMw de slotbijeenkomst van het Zichtbare schakel-programma. Voor de prijsvraag ‘Wat als … u extra budget krijgt voor uw project?’  had een deskundige jury drie projecten genomineerd. De derde prijs ging naar NHL Stenden Hogeschool voor het project ‘Wijkverpleegkundigen duurzaam verbonden als lerende professionals’. “In het project Zichtbare schakel is in Friesland een leernetwerk opgericht van...

Read More