Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit
jun21

Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit

Ook in Amsterdam, Hoogeveen en Almere gaat Zilveren Kruis in 2018 starten met de pilot wijkverpleging met voorkeursaanbieders. Dat melden Nursing en Zorgnieuws op hun website. Sommige voorwaarden van de pilot zijn aangepast, na kritiek uit de eerste pilotgemeenten, met name Utrecht. Zorgenz heeft hier eerder over bericht. In...

Lees Verder
Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel
jun20

Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt welke kenmerken van cliënten goede voorspellers zijn voor de uitgaven van de wijkverpleging. Een enquête onder 1000 wijkverpleegkundigen geeft een eerste indicatie. Daaruit blijkt dat er onder hen consensus bestaat over de vraag welke factoren de vraag naar wijkverpleging bepalen. De NZa maakt een...

Lees Verder
Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat
jun15

Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat

De NZa heeft de Monitor Contractering Wijkverpleging 2017 uitgebracht. Er is nog enige ruimte op dit moment om eventuele tekorten in de wijkverpleging op te vangen. Er is namelijk € 3,3 miljard aan wijkverpleging gecontracteerd en gereserveerd en dat is zo’n € 300 miljoen lager dan het budget.  De...

Lees Verder
Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat
jun06

Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat

De NZa heeft de Monitor Contractering Wijkverpleging 2017 uitgebracht. Er is € 3,3 miljard aan wijkverpleging gecontracteerd en gereserveerd. Dit is ongeveer € 300 miljoen lager dan het budget. Er is dus nog ruimte om eventuele tekorten voor wijkverpleging op te vangen. De contracteergraad van de wijkverpleging ligt rond...

Lees Verder
Wijkverpleging niet uitkleden maar in investeren
mei15

Wijkverpleging niet uitkleden maar in investeren

De wijkverpleging wordt steeds verder uitgekleed. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage Zorgcontractering Wijkverpleging 2017, uitgevoerd door onderzoeksbureau ICSB. Ook PWC berekende onlangs dat de wijkverpleging verliesgevend is. Een van de gevolgen is dat de noodzakelijke ontwikkeling van de teamsamenstelling (het opleiden en inzetten van hogeropgeleid personeel) niet van...

Lees Verder
Ook in Noordwest-Veluwe inzet wijkverpleegkundige op SEH
mei10

Ook in Noordwest-Veluwe inzet wijkverpleegkundige op SEH

Op diverse plekken in ons land worden wijkverpleegkundigen ingezet om te helpen bij de complexe zorg voor ouderen die op de spoedeisende hulp (SEH) of de huisartsenpost belanden. Ook in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde helpen wijkverpleegkundigen sinds deze maand in de avond- en weekenduren om voor deze ouderen...

Lees Verder
Wijkverpleegkundigen denken mee over nieuwe bekostiging
mei09

Wijkverpleegkundigen denken mee over nieuwe bekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk mee te denken over het nieuwe bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Omdat een wijkverpleegkundige het meeste zicht heeft op de zorgbehoefte van cliënten is hun advies van belang. Ze kunnen hun mening geven via een online vragenlijst die een...

Lees Verder
Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer
apr25

Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer

Zilveren Kruis heeft het inkoopbeleid voor wijkverpleging veranderd: vanaf 2018 mogen alleen gecontracteerde wijkverpleegkundigen indiceren. V&VN waarschuwt voor overbelasting van de beroepsgroep, gezien de tekorten. Ook mag er geen misverstand ontstaan over de deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Het argument van Zilveren Kruis is dat de kosten te hoog worden: aanbieders...

Lees Verder
“Met een beetje welzijn kun je al zo veel bereiken”
apr21

“Met een beetje welzijn kun je al zo veel bereiken”

DE BEWEGING GEZONDVELUWE (3) – Als ouderenadviseur bij Zorgdat in Harderwijk is Vera Freeke betrokken bij het programma GezondVeluwe. “Je hebt de mooiste baan van de wereld, zegt ze in navolging van de interviews met programmamanager Marian Kesler en praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige Hannie Olthuis. Elke dag is afwisselend en...

Lees Verder
Ook inzet wijkverpleegkundigen op SEH in Heerlen
apr05

Ook inzet wijkverpleegkundigen op SEH in Heerlen

Het Amsterdamse OLVG is ermee begonnen: wijkverpleegkundigen bij wijze van proef inzetten op de Spoedeisende Hulp. Deze pilot krijgt navolging in het zuiden van ons land. Daar zijn het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en MeanderGroep deze week gestart met een pilot waarbij de wijkverpleegkundige gekoppeld...

Lees Verder