Regeerakkoord: minder geld voor huisartsenzorg en wijkverpleging
okt11

Regeerakkoord: minder geld voor huisartsenzorg en wijkverpleging

Het nieuwe kabinet Rutte-III wil nieuwe meerjarenakkoorden sluiten voor medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Samen moeten deze akkoorden vanaf 2021 jaarlijks 1,9 miljard aan besparingen opleveren. Onduidelijk is nog hoe dit concreet wordt ingevuld. Er moet meer zorg van de tweede naar de eerste...

Lees Verder
Afstemming en toegang wijkverpleging kunnen beter
okt08

Afstemming en toegang wijkverpleging kunnen beter

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg krijgen een dikke acht van cliënten en hun mantelzorgers. Verbeterpunten zijn meer tijd, aandacht en personeel, en zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners op vaste tijden. Wel signaleren de betrokken zorgprofessionals steeds meer cliënten met complexe zorgvragen en meer overbelaste mantelzorgers. Ook de samenwerking tussen...

Lees Verder
“Wijkverpleegkundigen zitten in benarde positie”
okt05

“Wijkverpleegkundigen zitten in benarde positie”

Per 1 januari aanstaande houdt de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam, voortgekomen uit Zichtbare Schakel, op te bestaan. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Wijkverpleegkundigen Yolande van den Brink en Joke Schoehuizen zien met lede ogen aan hoe hun beroepsgroep de dupe wordt van onder meer tariefverlaging en minimale budgetten....

Lees Verder
Leernetwerken Wijkverpleging versterken competenties professionals en docenten
sep22

Leernetwerken Wijkverpleging versterken competenties professionals en docenten

Leernetwerken Wijkverpleging dragen bij aan de ontwikkeling van de deskundigheid van docenten en zorgprofessionals. Het gaat bijvoorbeeld om competenties die nodig zijn om zelfredzaamheid van cliënten en gezondheid van wijkbewoners te bevorderen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat leernetwerken leiden tot meer en betere stageplekken, zo blijkt uit onderzoek van...

Lees Verder
Fraude bij wijkverpleging verziekt de markt
aug25

Fraude bij wijkverpleging verziekt de markt

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over fraude in de wijkverpleging, vooral bij nieuwe organisaties die op de markt komen. Maar de organisaties die wijkverpleging bieden, zeggen juist dat zorgverzekeraars niet of heel laat betalen voor de zorg die ze wel degelijk verlenen. Nieuwsuur heeft recent aandacht besteed aan deze problematiek....

Lees Verder
Extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg
aug07

Extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is gestart. Hiermee worden wijkverpleegkundigen kosteloos extra ondersteund bij het begeleiden van mensen met dementie. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn. Robbert Huijsman is programmaleider van...

Lees Verder
Grote knelpunten bij pilot wijkverpleging Zilveren Kruis
aug02

Grote knelpunten bij pilot wijkverpleging Zilveren Kruis

Een deel van de zorgaanbieders van wijkverpleging komt niet uit met hun wijkbudget. Ze missen instrumenten om regie te voeren over dit budget. Het is teveel bedacht vanachter het bureau en het sluit niet aan op de praktijk. De coördinatie van de zorg levert de wijkverpleegkundigen extra werk op....

Lees Verder
Stevig debat over wijkverpleging
jul06

Stevig debat over wijkverpleging

Binnen een maand zal staatssecretaris Van Rijn (VWS) een arbeidsmarktagenda voor de wijkverpleging naar de Tweede Kamer sturen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een meldpunt geopend voor casemanagement dementie, waar signalen afgegeven kunnen worden als het casemanagement in het gedrang komt. Dat is de uitkomst van het debat van...

Lees Verder
NZa: Geen herijking tarieven wijkverpleging
jul03

NZa: Geen herijking tarieven wijkverpleging

De tarieven voor wijkverpleging worden voor 2018 geïndexeerd en niet herijkt. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten. Uit het kostenonderzoek bleek dat de kosten voor verpleging lager uitvallen dan het huidige tarief. De NZa ziet de noodzaak voor investeringen in de wijkverpleging. Ze heeft daarom besloten de tarieven...

Lees Verder
170 miljoen meer naar wijkverpleging in 2018
jun30

170 miljoen meer naar wijkverpleging in 2018

De wijkverpleging krijgt volgend jaar 3,8 miljoen euro. Dat is inclusief de medisch specialistische verpleging thuis zo’n 170 miljoen euro meer dan dit jaar. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft hierover met alle partijen die bij de wijkverpleging betrokken zijn een bestuurlijk akkoord getekend. Ook wordt de kwaliteit verbeterd en...

Lees Verder