Ambassadeurs-wijkverpleegkundigen zijn succesvolle rolmodellen
aug15

Ambassadeurs-wijkverpleegkundigen zijn succesvolle rolmodellen

De ambassadeurs wijkverpleegkundigen zijn rolmodellen voor de beroepsgroep, zorgen voor een positief imago voor de wijkverpleging, zijn succesvol in het werven van nieuwe collega’s en geven gastcolleges bij de opleiding verpleegkunde op hogescholen. Driekwart van de ambassadeurs geeft aan dat hun rol is veranderd door het traject. Ze treden coachend op naar hun collega’s en teams en leggen de verbinding tussen praktijk en...

Read More
Discussie over kwaliteit van de thuiszorg
aug06

Discussie over kwaliteit van de thuiszorg

Het heeft nogal wat stof doen opwaaien in thuiszorg-land: het bericht van de Consumentenbond dat slechts 2 van de 50 thuiszorgorganisaties bij het eerste inspectiebezoek voldoen aan de eisen voor goede en veilige zorg. Bij overname in andere media werd de toevoeging ‘het eerste inspectiebezoek’ vaak niet meegenomen, waardoor het leek dat het een steekproef betreft van alle thuiszorgorganisaties. De branchezorgorganisatie...

Read More
Cijfers, feiten en weetjes over wijkverpleging
jul20

Cijfers, feiten en weetjes over wijkverpleging

In 2017 hebben ruim 550.000 mensen gebruik gemaakt van wijkverpleging. Per maand stroomden er 18.000 nieuwe cliënten in. De totale uitgaven voor wijkverpleging in 2017 bedragen 3,4 miljard euro, ofwel: gemiddeld 6.200 euro per cliënt. Dat is 6% hoger dan in 2016. Het gebruik verschilt echter sterk per regio.  Dit blijkt uit onderzoek van Vektis Intelligence naar de wijkverpleegkundige zorg in Nederland. Gemiddeld 75 jaar Het zal...

Read More
Wachttijden in de zorg nog steeds een probleem
jul13

Wachttijden in de zorg nog steeds een probleem

Lange wachttijden zijn een doorn in het oog van patiënten. Ook zorgverzekeraars en aanbieders vinden het vervelend en zij werken in een aantal zorgsectoren samen om te lange wachttijden aan te pakken. Het effect van de inspanningen wordt voorzichtig zichtbaar. Zo is dankzij deze samenwerking de wachttijd bij casemanagement dementie in een aantal regio’s inmiddels minder lang.  Om het probleem aan te pakken, heeft de Nederlandse...

Read More
Stichting Zorgrecht verliest: de machtiging mag
jul11

Stichting Zorgrecht verliest: de machtiging mag

Zilveren Kruis wint het hoger beroep tegen de Stichting Zorgrecht. De rechter in hoger beroep draait de uitspraak van de voorzieningenrechter geheel terug. Zilveren Kruis mag machtigingen vragen aan ongecontracteerde thuiszorgaanbieders en een cessieverbod hanteren. Betaalovereenkomsten zijn niet verplicht. In een eerste reactie zegt de Stichting Zorgrecht: “Het vrije ondernemerschap in de zorg is voorbij.” Waar gaat het ook alweer...

Read More
Wijzigingen per 2019 in regels en tarieven wijkverpleging
jul07

Wijzigingen per 2019 in regels en tarieven wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert voor 2019 drie belangrijke wijzigingen in de regels voor wijkverpleging door. Namelijk: 1. herijken van de tarieven voor verpleging en verzorging, waardoor deze dalen. 2. Een integrale prestatie van de verpleging en verzorging aan kinderen. 3. Een vereenvoudigde werkwijze voor het registreren van geleverde zorg, waardoor de minutenregistratie vervalt. Herijking tarieven De NZa stelde de...

Read More
Evaluatie hervorming langdurige zorg
jun29

Evaluatie hervorming langdurige zorg

Zijn de doelen van hervorming van de langdurige zorg behaald? Moeilijk te zeggen. De kosten zijn minder hard gestegen. Mensen met beperkingen blijven langer thuis wonen, maar krijgen niet altijd de passende zorg. Neveneffecten zijn eenzaamheidsproblematiek, overbelasting van mantelzorgers en toegenomen werkdruk bij zorgprofessionals. Er is een grens aan de mate waarin mensen zelfredzaam kunnen zijn.  Dat concludeert het Sociaal en...

Read More
Website over (Ont)regel de zorg
jun25

Website over (Ont)regel de zorg

Gemiddeld is een zorgverlener per werkweek 40% tijd kwijt aan administratie. De beweging (Ont)Regel de Zorg wil de ervaren regeldruk te verminderen. In een aantal sessies met zorgverleners, beleidsbepalers en politiek is overeenstemming bereikt over 62 schrappunten en verbeterplannen. Deze zijn nu gebundeld in een webmodule.  In de overzichtelijke webmodule is voor elk schrappunt vastgesteld wat er met welke partij moet worden...

Read More
Wegwijzer bekostiging e-health 2019
jun18

Wegwijzer bekostiging e-health 2019

In 2019 geldt voor de huisarts en poh-ggz dat het er niet toe doet hoe het contact met de patiënt plaatsvindt (face-to-face, per e-mail, telefonisch, persoonlijke gezondheidsomgeving etc.). Als het vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, kan het als consult worden gedeclareerd. Dit staat in de Wegwijzer bekostiging e-health 2019, die de NZa heeft gepubliceerd. Per zorgsector staat vermeld wat in 2019 de mogelijkheden zijn...

Read More
Ambassadeurs wijkverpleging: verbindende leiders in wijk en maatschappij
jun14

Ambassadeurs wijkverpleging: verbindende leiders in wijk en maatschappij

Het ambassadeurstraject voor de wijkverpleging van de beroepsvereniging V&VN zorgt voor impact op het niveau van de cliënt, de wijkverpleegkundige, de organisatie, de wijk en de maatschappij. Zowel dicht bij de cliënt als ver daar buiten oefent de ambassadeur met lef en een kritische, professionele houding invloed uit ten behoeve van betere uitkomsten en het welbevinden van de cliënt. Ze slaan een brug tussen praktijk, beleid en...

Read More