Pilot wijkverpleging Zorg in de wijk verbeterd
mrt28

Pilot wijkverpleging Zorg in de wijk verbeterd

Zilveren kruis heeft de pilot Zorg in de wijk in Zwolle verder verbeterd. Zo zijn de aanbieders niet langer voor een specifieke wijk gecontracteerd, maar voor de hele gemeente. Dit komt de keuzevrijheid voor verzekerden ten goede. Ook krijgen wijkverpleegkundigen de vrijheid om naar eigen inzicht hun coördinerende rol verder uit te bouwen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over financiering en er zijn ook regiospecifieke afspraken...

Read More
Nieuwe bekostiging wijkverpleging: stand van zaken
mrt22

Nieuwe bekostiging wijkverpleging: stand van zaken

Er komt een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. Dat is twee jaar geleden aangekondigd. De beroepsgroep is uitgenodigd om mee te denken en er wordt samengewerkt met wetenschappers. Hoe staat het ermee? Dit jaar start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de volgende fase in de vernieuwing van de bekostiging. In de voortgangsrapportage doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging staat de stand van zaken en de richtingen voor...

Read More
Inspectie past toezicht op wijkverpleging aan
mrt12

Inspectie past toezicht op wijkverpleging aan

Mensen blijven langer thuis wonen, met complexere zorg. Dat stelt hogere eisen aan de wijkverpleging. De zorg thuis moet veilig zijn en van goede kwaliteit. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging. De inspectie ziet daarop toe. Ze heeft met ingang van begin maart haar manier van toetsen aangepast aan dit kwaliteitskader. Op basis van eigen evaluatie, het vernieuwde kwaliteitskader...

Read More
BlooLoc biedt innovatieve ICT-oplossingen voor de zorg
mrt11

BlooLoc biedt innovatieve ICT-oplossingen voor de zorg

Gebruik van e-health is essentieel in de zorgverlening. BlooLoc levert digitale oplossingen die de zorgsector helpen om slimmer te werken. Zoals het BlooLoc’s mobiele verpleegoproepsysteem, de zoekfunctie voor mensen en voorwerpen, de navigatie-feature en de paniekknop voor personeel. Daarnaast introduceert het bedrijf in 2019 nog een aantal innovatieve oplossingen, zoals welzijn-assessment, virtuele kamercontrole, tijdsregistratie,...

Read More
Minister: “Minder ongecontracteerde zorg en minder keuzevrijheid in wijkverpleging”
mrt03

Minister: “Minder ongecontracteerde zorg en minder keuzevrijheid in wijkverpleging”

De komende twintig jaar verdubbelt de zorgvraag. Tegen die tijd hebben we niet genoeg mensen die in de zorg werken. Dus moeten we de zorg anders organiseren. Volgens minister Hugo De Jonge (VWS) is de marktwerking in de zorg te ver doorgeschoten. “Vooral in de thuiszorg zien we daardoor een verspilling van menskracht. Wijkverpleegkundigen die van de ene cliënt naar de andere cliënt moeten die in andere wijk woont, dat kan echt niet...

Read More
Nieuw ZonMw-programma Verpleging en verzorging
feb28

Nieuw ZonMw-programma Verpleging en verzorging

ZonMw ontwikkelt een nieuw programma op het gebied van verpleging en verzorging. Hiermee gaat de organisatie de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit nieuwe programma borduurt voort op de resultaten van Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen. In december ontving ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht voor dit nieuwe programma voor verpleging...

Read More
Oproep voor wijkverpleegkundigen: deel je ervaring met indiceren
feb15

Oproep voor wijkverpleegkundigen: deel je ervaring met indiceren

Indiceren is bij uitstek het domein van wijkverpleegkundigen. Echter: V&VN krijgt signalen uit de wijkverpleging dat zorgverzekeraars de indicaties van ongecontracteerde zorgaanbieders in twijfel trekken, naar beneden bijstellen of afwijzen zonder een duidelijke motivatie. Dat gebeurt ook bij indicaties in het kader van een PGB. V&VN roept alle wijkverpleegkundigen op hun ervaringen te delen. Niet alleen negatieve signalen,...

Read More
Betere wondzorg in Friesland: sneller handelen en genezen
feb05

Betere wondzorg in Friesland: sneller handelen en genezen

Betere wondzorg in Friesland en besparing van kosten is het doel van de samenwerking tussen Thuiszorg Het Friese land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, de KwadrantGroep en QualityZorg. Dankzij deze samenwerking zijn de lijnen korter en beschikken de zorgverleners over meer deskundigheid als het gaat om wondzorg. Cliënten met wonden worden zo beter geholpen en de wonden genezen sneller. De samenwerking is het resultaat van een succesvol...

Read More
Streep door standaardkorting ongecontracteerde zorg
feb04

Streep door standaardkorting ongecontracteerde zorg

De standaardkorting van 25 procent die zorgverzekeraars heffen voor ongecontracteerde zorg is van de baan. De rechtbank heeft geoordeeld dat zorgverzekeraars niet meer één vast kortingspercentage mogen hanteren voor alle zorgtypen. Per type moet dit worden gemotiveerd. De rechtszaak was aangegaan door de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, namens zo’n dertig zorgaanbieders, waaronder ggz-instellingen, wijkverpleegkundigen en...

Read More
Waken kan onderdeel geïndiceerde zorg zijn
jan17

Waken kan onderdeel geïndiceerde zorg zijn

Het waken bij een terminale cliënt kan onderdeel zijn van de zorg die de wijkverpleegkundige indiceert. Dat blijkt uit antwoord van minister De Jonge (VWS) op Kamervragen. Op verzoek van de bewindsman maakt het Zorginstituut een factsheet, dat de regels voor het verlenen van intensieve zorg in de palliatief terminale fase zal verduidelijken, ook op het punt van waken. Deze factsheet zal komend voorjaar verschijnen. Tweede Kamerlid...

Read More