Jaarverslag tuchtrecht voor de gezondheidszorg
aug14

Jaarverslag tuchtrecht voor de gezondheidszorg

Het medisch tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen. Jaarlijks komen er ruim 1.600 klachten binnen. Dat lijkt misschien veel, maar het gaat wel over 350.000 BIG-geregistreerden. Dus nog geen 0,5% van deze groep krijgt een klacht. Van de 1.600 klachten leidden er 550 in 2017 tot een beroepszaak. Zo’n procedure trekt uiteraard een zware wissel op zorgverleners. Ineens sta je dan niet meer naast,...

Read More
Provincie Brabant investeert in medische technologie
aug10

Provincie Brabant investeert in medische technologie

Provinciale Staten van Noord-Brabant gaan € 5 miljoen te investeren in 2018 en 2019 voor samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en zorgorganisaties. Dankzij deze samenwerking kunnen nieuwe medische producten en diensten sneller op de markt komen en zijn innovaties eerder beschikbaar voor patiënten.  Grote bedrijven kopen vaak innovaties en licenties van het innovatieve midden- en kleinbedrijf....

Read More
JOGG: gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren
aug09

JOGG: gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren

Eén op de zeven kinderen in ons land is te zwaar. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) staat een gezamenlijke aanpak voor tussen gemeenten, zorg-, welzijns-, onderwijs- en sportprofessionals om kinderen gezonder te laten eten en drinken en meer te laten bewegen. Een effectieve aanpak, zo blijkt uit de positieve resultaten in Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst. Deze gemeenten hebben de aansluiting bij JOGG inmiddels met drie...

Read More
Handreiking financiering pallatieve zorg 2019
aug08

Handreiking financiering pallatieve zorg 2019

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is gepubliceerd. Dit is een herziening van de handreiking 2018, waarbij alle wijzigingen zijn doorgevoerd.  Zo zijn de mogelijkheden voor extra financiering voor patiënten die thuis wonen met een Wlz-indicatie sinds 1 juli 2018 uitgebreid. Daarnaast wordt per 2019 verpleging en verzorging voor kinderen in de thuissituatie in een nieuwe integrale prestatie geplaatst.   Aan de hand van...

Read More
Subsidie voor energiebesparende maatregelen
aug01

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Zorginstellingen die onder de WTZi (Wet Toezicht Zorginstellingen) vallen, kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie. Dit heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt. Dat geldt dus ook voor gezondheidscentra, eerstelijnscentra, huisartsenposten en eerstelijnsdiagnostische centra, want ook zij vallen onder de WTZi. Het totale subsidiebedrag bedraagt 4,7 miljoen euro. ...

Read More
Partnership met VWS: veelbelovend maar ongelijkwaardig
jul27

Partnership met VWS: veelbelovend maar ongelijkwaardig

Het ministerie van VWS heeft de laatste jaren ingezet op inhoudelijke partnerships. Niet alleen met de partijen in het zorgveld, maar ook met relatieve buitenstaanders uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Deze partnerships kregen concreet vorm in vier beleidsprogramma’s: ‘Sneller Beter’, ‘In voor zorg!’, ‘Experiment Regelarme Instellingen’ en ‘Waardigheid en Trots’. Het heeft geleid tot veelbelovende resultaten. VWS heeft wel een...

Read More
Subsidie voor doelmatigheidsonderzoek
jul27

Subsidie voor doelmatigheidsonderzoek

Welke behandelwijze leidt tot het beste resultaat tegen welke kosten? Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in de kosteneffectiviteit. ZonMw doet een subsidieoproep voor projectideeën voor doelmatigheidsonderzoek naar interventies in de gezondheidszorg. Dat kunnen zowel diagnostische, therapeutische als verzorgende activiteiten zijn. Het doel van deze subsidieoproep is om het stimuleren van onderzoek dat de kennis over de...

Read More
Uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma
jul18

Uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma

Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen voor inenting tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. Het gaat om jongeren geboren na 1 januari 2001 en voor mei 2004. Reden voor deze maatregel is dat er een stijging is van het aantal mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt. Daarnaast wordt een vaccinatie tegen het rotavirus toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betreft alleen extra...

Read More
Wel of geen winstuitkering in de zorg?
jul18

Wel of geen winstuitkering in de zorg?

Is winst maken in de gezondheidszorg wenselijk of verwerpelijk? De meningen lopen hierover ver uiteen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn voorstander van nieuwe regels. Het CDA wil voor alle vormen van zorg winstuitkering verbieden. Het betreft een complex vraagstuk met verregaande consequenties. Minister De Jonge en staatssecretaris Blokhhuis gelasten daarom een grondig onderzoek alvorens met eventuele nieuwe wetgeving te...

Read More
Leergang Leiderschap: inzicht, kennis en veel handvatten
jul17

Leergang Leiderschap: inzicht, kennis en veel handvatten

“Als je wilt begrijpen voor welke uitdagingen de eerste lijn staat en handvatten wilt krijgen hoe je daarmee kunt omgaan, als organisatie en als persoon, is de Leergang Leiderschap van het Jan van Es Instituut heel nuttig.” Dit is de ervaring van huisarts Barbara de Doelder, deelnemer van de eerste leergang. In september a.s. wordt deze Leergang herhaald. “De Leergang biedt een gevarieerd programma dat goed aansluit bij mijn huidige...

Read More