Apothekers-farmacotherapeut en alliantie voor betere medicatieveiligheid
jun12

Apothekers-farmacotherapeut en alliantie voor betere medicatieveiligheid

Nog steeds zijn er in ons land jaarlijks zo’n 50.000 ziekenhuisopnames  en overlijden ongeveer 1.000 mensen als gevolg van verkeerd medicijngebruik. Een hardnekkig en in feite onacceptabel probleem, waar stevig op wordt ingezet. Zo is er een proef met een apothekers-farmacotherapeut in huisartsenpraktijken. En begin deze maand is de ‘alliantie medicatieveiligheid’ gestart met als doel het aantal incidenten met foutief...

Read More
Cursus Zorg & Verzekeringen
jun11

Cursus Zorg & Verzekeringen

Op 2 oktober a.s. start de cursus Zorg & Verzekeringen van Zorgverzekeraars Nederland. Deze cursus biedt deelnemers inzicht op beleidsmatig en strategisch niveau in het zorg- en zorgverzekeringssysteem. Ook brengt het hen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Inschrijven voor de cursus is vanaf nu mogelijk. Aan de cursus leveren veel sleutelfiguren uit de politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en financiële...

Read More
Subsidie voor werknemers met lage taal- of digitale vaardigheid
jun07

Subsidie voor werknemers met lage taal- of digitale vaardigheid

Heeft u werknemers of werkt u met zzp’ers die de Nederlandse taal niet goed beheersen? Of met mensen die over weinig digitale vaardigheden en rekenvaardigheden beschikken? Als dat een beperking tijdens het werk oplevert, kunt u als werkgever subsidie aanvragen voor scholing. Aanvragen kan in het kader van Tel mee met Taal van 1 juni t/m 30 september 2019. Doe het wel snel, want ‘op = op’. Via Tel mee met Taal is er...

Read More
Stand van het land: Nederland in cijfers
jun06

Stand van het land: Nederland in cijfers

Nederland wordt nog steeds gezonder. In de periode 1970–2017 is de sterfte aan hart- en vaatziekten afgenomen met maar liefst ruim 70 procent. Misschien heeft dat deels te maken met cholesterolverlagers. In 2017 kreeg ruim 10 procent van de volwassenen een cholesterolverlagend middel. Tien jaar eerder was dat nog een kwart lager. En we roken veel minder. In 2001 rookte 33 procent, in 2018 is dat gedaald naar 21 procent. Het aandeel...

Read More
Gezondheidsproblemen na behandeling borstkanker
jun03

Gezondheidsproblemen na behandeling borstkanker

Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor (niet-uitgezaaide) borstkanker, hebben na de behandeling nog jaren last van gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten en concentratieproblemen en geheugenproblemen. Vrouwen die chemotherapie hebben gehad, ervaren de meeste klachten. Goede nazorg, met name in de eerstelijnszorg, is voor deze grote groep vrouwen van belang. Op dat gebied is er in de geboden zorg in...

Read More
Hartstichting wil regelmatige bloeddrukmeting als norm
mei27

Hartstichting wil regelmatige bloeddrukmeting als norm

De Hartstichting wil mensen met een hoge bloeddruk eerder opsporen om zo het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten een halt toe te roepen. Daarom organiseert ze van 27 mei t/m 8 juni een landelijke bloeddruk campagne, met als doel het regelmatig meten van de bloeddruk de norm maken. Hierdoor kunnen huisartsen extra mensen op het spreekuur krijgen en komen er bij huisartsenpraktijken mogelijk meer vragen. Deze campagne is de start van...

Read More
Impact Amsterdamse bouwplannen op eerstelijnszorg
mei27

Impact Amsterdamse bouwplannen op eerstelijnszorg

Amsterdam groeit explosief en er wordt de komende jaren zeer veel gebouwd. Dat heeft voor de eerstelijnszorg een enorme impact, want het aantal gezondheidscentra en huisartsenpraktijken moet daarmee gelijke tred houden. Dat is een forse opgave, maar het betekent ook een uitdaging voor ondernemende zorgverleners. Om alle partijen gelijke kansen te bieden, is de informatie over alle bouwplannen openbaar. De gemeente heeft in...

Read More
Huisartsentekort leidt tot ludieke wervingsacties
mei24

Huisartsentekort leidt tot ludieke wervingsacties

Het huisartsentekort in verschillende regio’s in Nederland leidt tot ludieke acties. Zo was er een symposium voor startende huisartsen met een apart partnerprogramma over banenperspectieven. In Zeeland kunnen vervangende huisartsen gratis een zomerhuisje gebruiken. En op websites promoten huisartsen het uitoefenen van het beroep van huisarts in Twente en Vechtdal. Het tekort aan huisartsen in Twente is ernstig. Nu al zijn er in...

Read More
Inspectie wil dat de zorg persoonsgericht is
mei22

Inspectie wil dat de zorg persoonsgericht is

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het jaarlijks verslag van haar toezicht uitgebracht. Aandachtspunten zijn o.a. zorg in netwerken, openheid en de samenwerking met gemeenten. Ze wil dat de zorg persoonsgericht is. Omdat toezicht zich aanpast aan veranderingen in de zorgsector is er bijvoorbeeld ook aandacht voor regeldruk en het aantrekkelijk houden van werken in de zorg. Voor 2019 ligt bij zorg voor kwetsbare ouderen...

Read More
Helft Nederlanders akkoord met delen medische gegevens
mei21

Helft Nederlanders akkoord met delen medische gegevens

Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen. Terwijl zo’n 80 procent zegt daarmee op de hoogte te zijn, maar veel van hen heeft dus nog niets ingevuld. Slechts 5 procent heeft expliciet toestemming geweigerd, veelal vanwege zorgen over mogelijke privacyschending en een gebrek aan gegevensbeveiliging. Dat blijkt uit het Onderzoek Belevingen...

Read More