Voorkom vakantiekwalen met goede voorbereiding
jun22

Voorkom vakantiekwalen met goede voorbereiding

Om aandacht te besteden aan het belang van een goede voorbereiding op de vakantie organiseren de drogisten in de winkel en online vanaf deze week gedurende drie weken een publiekscampagne. Consumenten ervaren op vakantie veel verschillende gezondheidsklachten, omdat ze zich vaak onvoldoende voorbereiden. Daardoor is maar liefst een kwart van de vakantiegangers een aantal dagen ziek. Terwijl het gros van de klachten eenvoudig te...

Read More
Oproep: geef kankerpatiënt in ziekenhuis vast aanspreekpunt
jun19

Oproep: geef kankerpatiënt in ziekenhuis vast aanspreekpunt

Een kwart van de Nederlandse kankerpatiënten heeft in het ziekenhuis geen vast aanspreekpunt, terwijl de meesten van hen daar wel behoefte aan hebben. Het vaste aanspreekpunt zou een gespecialiseerd verpleegkundige moeten zijn, die ook begeleiding geeft na de behandeling en het overzicht houdt over het hele ziekte- en behandeltraject. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deed onderzoek onder bijna 4.500...

Read More
Einde subsidie gezondheidscentra in Vinex-wijken
jun18

Einde subsidie gezondheidscentra in Vinex-wijken

De subsidie voor gezondheidscentra die zich vestigen in nieuwbouwwijken wordt stopgezet. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) besloten na een advies van bureau Zorgmarkten. Redenen: de eerste lijn is versterkt; er is voldoende financiering om de opstartfase van een gezondheidscentrum te financieren; er vindt minder grootschalige nieuwbouw plaats en de subsidie zou concurrentieverstorend zijn, met zelfs het risico van...

Read More
Steeds meer signalen van zorgfraude
jun15

Steeds meer signalen van zorgfraude

In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. In 2016 waren dat er 447, een stijging van ruim 50%. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. Meer dan een kwart van de signalen hadden betrekking op het upcoding, waarbij een zorgverlener een duurdere behandeling declareert dan...

Read More
Preventieagenda geboortezorg
jun14

Preventieagenda geboortezorg

Onlangs is de Preventieagenda Geboortezorg 2018-2022 overhandigd aan minister Bruins. Daarmee hopen de samenwerkende partijen integrale samenwerking tussen professionals in de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein aan te jagen. Met als doel het verder terugbrengen van de babysterfte en een goede start voor ieder kind in Nederland. Met ‘Preventieagenda van de Geboortezorg Samen aan de start voor een beter...

Read More
Infographic: toezicht op persoonlijke zorgnetwerken
jun12

Infographic: toezicht op persoonlijke zorgnetwerken

De verwachting is dat het belang van goed functionerende zorgnetwerken de komende jaren toeneemt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt daar toezicht op. Ze heeft onlangs een interactieve infographic gepubliceerd over haar toezicht op zorgnetwerken. Het betreft dan het persoonlijk zorgnetwerk rond een cliënt of patiënt.  In de afgelopen jaren heeft de inspectie de basis gelegd voor het toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende...

Read More
Inspraakregeling bij zorgverzekeraars verplicht
jun08

Inspraakregeling bij zorgverzekeraars verplicht

Verzekerden krijgen de mogelijkheid om meningen en wensen kenbaar te maken over het zorginkoop- en het klantcommunicatiebeleid van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten een schriftelijke inspraakregeling vastleggen en een representatieve, deskundige, onafhankelijke verzekerden-vertegenwoordiging organiseren. Deze vertegenwoordiging moet het eens zijn met de inspraakregeling en krijgt adviesrecht over het zorginkoopbeleid van de...

Read More
Afbouw van stapeling van zorgkosten
jun07

Afbouw van stapeling van zorgkosten

Het kabinet pakt de stapeling van zorgkosten aan. Vanaf 2019 kost ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) voor iedereen €17,50 per vier weken. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Dit zijn enkele maatregelen om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met diverse eigen bijdragen in de zorgwetten. Veel...

Read More
Bijna kwart van volwassenen rookt nog steeds
jun07

Bijna kwart van volwassenen rookt nog steeds

Roken: het blijft een probleem. Gemiddeld rookt nog steeds 23 procent van de bevolking van 25 jaar of ouder in 2016/2017. Er is een duidelijke onderscheid in groepen en die verschillen zal niemand verbazen. Mannen roken vaker dan vrouwen, lager opgeleiden vaker dan hoger opgeleiden. Terwijl zwaar roken, dat wil zeggen: minstens 20 sigaretten per dag, nauwelijks voorkomt onder hoogopgeleiden, is 6 proces van de laagopgeleiden een zware...

Read More
Per 2019 GLI in en paracetamol uit het basispakket
jun02

Per 2019 GLI in en paracetamol uit het basispakket

Vanaf 2019 komen er weer een aantal wijzigingen in het basispakket. Zo kunnen huisartsen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Paracetamol, vitaminen en mineralen gaan uit het basispakket. Zittend ziekenvervoer wordt verruimd. Oefentherapie bij COPD wordt...

Read More