Ziekenhuis als spin in zorgweb
apr09

Ziekenhuis als spin in zorgweb

Regionalisering van de zorg staat hoog in het vaandel. De 28 regionale SAZ-ziekenhuizen (waarbij SAZ staat voor: Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) nemen hierin actief het voortouw. Vanuit het argument dat ze verankerd zijn in de regio. De nieuwe strategische koers van de SAZ-ziekenhuizen luidt: ‘van ziekenhuis naar gezondheids-organisatie’. Een ambitie die dus direct de eerstelijnszorg raakt.  De missie van de SAZ is samen werken...

Read More
Campagne moet taboe op angststoornissen doorbreken
apr04

Campagne moet taboe op angststoornissen doorbreken

Angststoornissen vormen de meest voorkomende psychische aandoening in ons land. Bijna 1 op de 5 volwassenen krijgt er ooit mee te maken in zijn leven. Toch schamen veel mensen zich voor hun angstklachten en durven er niet of nauwelijks over te praten. De campagne ‘Hey, Het is oké, maak het bespreekbaar’ is bedoeld het taboe te doorbreken.  Agorafobie, anxietas, anthropofobie en atychifobie zijn enkele veelvoorkomende...

Read More
Maak kennis met Planetree: mensgerichte zorg
mrt29

Maak kennis met Planetree: mensgerichte zorg

Zorg zoals je het je dierbaren gunt, oftewel: mensgerichte zorg. Stichting Planetree Nederland is een non-profit organisatie die dit wil realiseren. Tijdens haar conferentie op 21 maart jl. is dit thema vanuit verschillende invalshoeken belicht. Daarbij zijn awards uitgereikt voor de meest mensgerichte initiatieven en personen. Een van de drie winnaars is Rivas Zorggroep met anderhalvelijnszorg. Op 13 mei a.s. wordt er bij de Rivas...

Read More
Consultkaart handig hulpmiddel bij ‘samen beslissen’
mrt22

Consultkaart handig hulpmiddel bij ‘samen beslissen’

Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Een Consultkaart helpt bij het gesprek in de spreekkamer. Het is een beknopte keuzehulp voor patiënten en artsen om samen te gebruiken. Gebruik van zo’n kaart kan het gesprek tussen patiënt en arts vergemakkelijken. De arts kan de verschillen aangeven tussen diverse behandelopties. En met behulp van een Consultkaart kunnen arts en...

Read More
Aantal rokers en overmatige drinkers iets gedaald
mrt21

Aantal rokers en overmatige drinkers iets gedaald

Het Nationaal Preventieakkoord kent ambitieuze doelen. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid, samen met ruim 70 organisaties in ons land, het roken en te veel drinken van volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040, en het percentage mensen met overgewicht naar 38 procent. Of dit haalbaar is, is nog maar zeer de vraag. De percentages lagen in 2018 nog vele malen hoger, zo heeft het CBS deze week bekendgemaakt.  In 2018 gaf 22,4...

Read More
Onverzekerden hebben recht op medische zorg
mrt15

Onverzekerden hebben recht op medische zorg

Staatssecretaris Blokhuis heeft de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast. Voorheen hadden ze alleen recht op spoedeisende hulp. Inmiddels heeft de groep onverzekerden recht op alle noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is. De harde eis van een verzekeringsplicht geschrapt, zodat personen zonder zorgverzekering de benodigde zorg kunnen krijgen. De regeling geldt met terugwerkende...

Read More
Toename verpleegkundigen en verloskundigen, minder fysiotherapeuten
feb27

Toename verpleegkundigen en verloskundigen, minder fysiotherapeuten

Het aantal verpleegkundigen en verloskundigen is de afgelopen jaren gestaag gestegen. In de periode 2014 tot 2018 is er sprake van een totale toename van 17.000 geregistreerde zorgverleners in deze beroepen, waaronder voornamelijk verpleegkundigen. Het aantal fysiotherapeuten daarentegen is in deze periode gedaald. Dat blijkt uit de BIG-registraties. De gezondheidszorg is een grote banensector. In totaal werken er ongeveer 1,2 miljoen...

Read More
Bezorgdheid over de nieuwe wetgeving zzp’ers
feb27

Bezorgdheid over de nieuwe wetgeving zzp’ers

In de zorg zijn zzp’ers onmisbaar voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze spelen een belangrijke rol op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. Branche- en beroepsorganisaties in de zorg zijn bezorgd dat de inzet van zelfstandig werkende zorgprofessionals onder druk komt te staan bij een nieuwe wet over de inzet van zzp’ers. Zorgspecifieke punten zijn tot nu toe onvoldoende meegenomen in het nieuwe...

Read More
Subsidie mogelijk voor ‘samen beslissen’
feb22

Subsidie mogelijk voor ‘samen beslissen’

De inschrijving voor de stimulerings-regeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg is open tot 31 maart a.s. Deze projectsubsidie is er voor zorgverleners en patiënten die samenwerken om uitkomstinformatie te gebruiken in het proces van samen beslissen.  De regeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg loopt in totaal 5 jaar met elk jaar een ander thema. In 2019 is dit ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen...

Read More
Jet Bussemaker: van participatiemaatschappij naar sociale investeringsstaat
feb20

Jet Bussemaker: van participatiemaatschappij naar sociale investeringsstaat

De politicologe en oud-politica (PVDA) Jet Bussemaker is in 2018 reeds benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ aan de Leidse universiteit. In haar oratie medio februari noemt ze het concept van een sociale investeringsstaat ‘veelbelovend’. “We moeten zorg en het sociale domein meer in samenhang zien, met meer aandacht voor sociale verschillen en de invloed...

Read More