Financiering oncologienetwerken nog vaak een probleem
okt19

Financiering oncologienetwerken nog vaak een probleem

Samenwerken in regionale netwerken over muren, lijnen en domeinen heen gebeurt steeds vaker. Dat is een gewenste en goede ontwikkeling. Echter: dergelijke netwerken lopen vaak tegen belemmeringen aan op het vlak van financiering en regelgeving. Dat komt ook naar voren uit het onderzoek naar oncologienetwerken. Een oncologienetwerk zet zich in een regio in voor integrale, persoonsgerichte oncologische zorg voor patiënten met kanker. ...

Read More
Gratis VOG voor vrijwilligers die werken met kwetsbare personen
okt18

Gratis VOG voor vrijwilligers die werken met kwetsbare personen

Alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen gratis een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aanvragen. Dit schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Dit betekent een verbreding ten opzichte van de bestaande regeling. Met de nieuwe regeling wordt beoogd verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers te voorkomen. De drie belangrijkste criteria voor de nieuwe regeling Gratis...

Read More
Duurzaam informatiestelsel in de zorg vereist strakke sturing
okt17

Duurzaam informatiestelsel in de zorg vereist strakke sturing

Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Dit is nodig om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen. Het betreft een complexe opgave. De basis van dit stelsel staat inmiddels enigszins. Voor de implementatie is sturing op samenhang  van belang. Er zijn echter meer initiatieven in de zorg rondom informatisering. Daarom heeft KPMG...

Read More
Masterclass Samenwerken aan Waardegedreven Zorg
okt16

Masterclass Samenwerken aan Waardegedreven Zorg

De zorg van de toekomst is waardegedreven zorg, ook bekend als Value-Based Healthcare. Waardegedreven zorg staat of valt met goede samenwerking. Niet alleen binnen je eigen organisatie, ook met andere organisaties moet deze soepel verlopen. Essenburgh Training & Advies biedt daarom de masterclass Samenwerken aan Waardegedreven Zorg. Deze training is bestemd voor bestuurders, managers, afdelingshoofden, professionals en...

Read More
Fysiotherapeuten komen in actie
okt11

Fysiotherapeuten komen in actie

Ruim 300 fysiotherapeuten uit heel Nederland kwamen gisteren in actie tegen de, zo ze dat zeggen, ‘wurgend lage tarieven’ die ze krijgen uitbetaald via de verzekeraars. VGZ spant volgens hen de kroon. Vandaar dat de verzekeraar gisterochtend op haar kantoor in Arnhem de ‘Strakke Strop Award’ kreeg uitgereikt van de actievoerders. “Wij zijn de strakke strop beu’’, benadrukte actieleider Brenda van Gent van...

Read More
Kwakzalverprijs voor NLP en Verpleegkundige Complementaire Zorg
okt10

Kwakzalverprijs voor NLP en Verpleegkundige Complementaire Zorg

Opvallend nieuws deze week. De Meester Kackadorisprijs, beter bekend als de kwakzalverprijs, gaat dit jaar naar de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Volgens de Vereniging tegen de Kwakzalverij bevordert de school de kwakzalverij met de opleidingen Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Verpleegkundige Complementaire Zorg. De Vereniging tegen de Kwakzalverij ziet beide onderdelen van de hogeschool als onbewezen methoden. ‘Het...

Read More
Voor elkaar! Een nieuw programma bij ZonMw
okt05

Voor elkaar! Een nieuw programma bij ZonMw

“De toekomst vraagt om een brede samenwerking. Ik roep de organisaties op om de krachten te bundelen op het gebied van bijvoorbeeld werk, wonen, onderwijs, zorg aan huis of meedoen in de samenleving. Dit soort nieuwe vormen van samenwerking komen nu vooral in aanmerking voor subsidie. Om ook op deze wijze aansprekende resultaten te bereiken.” Met deze woorden informeert minister Bruins de Tweede Kamer over het nieuwe...

Read More
Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag
sep28

Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag

Een derde van de gemeenten heeft nog geen goed werkende aanpak voor verwarde personen. Gemeenten weten vaak niet om wie het gaat, omdat verwarde mensen geïsoleerd leven en zorg mijden. Dat blijkt uit het eindrapport van het Schakelteam Personen met verward gedrag dat gisteren is gepresenteerd. Twee jaar geleden kregen gemeenten de opdracht om op 1 oktober 2018 de zorg op orde te hebben. Verschillende gemeenten erkennen dat zij er niet...

Read More
Nieuwkomers in de zorg onbekend met kwaliteitseisen
sep28

Nieuwkomers in de zorg onbekend met kwaliteitseisen

In de afgelopen jaren maakte de zorg een grote ontwikkeling door, met veel nieuwe toetreders. Je zou zeggen dat deze nieuwe zorgverleners en zorgorganisaties zich zorgvuldig voorbereiden op alle wetgeving, regelgeving en kwaliteitseisen die in de sector van kracht zijn. Merkwaardig genoeg is dat niet het geval. Sterker nog: zo’n 95% van deze nieuwkomers is daarvan niet op de hoogte! Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en...

Read More
Zorgverzekeraars willen meer eerstelijnszorg
sep26

Zorgverzekeraars willen meer eerstelijnszorg

Zorgverzekeraars willen de zorg slimmer inrichten om zo de zorgkosten in de hand te houden. Met technologische vernieuwingen, zoals e-health en met veel meer zorg dichtbij huis of thuis. Dat zegt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, in reactie op de door het kabinet gepresenteerde begroting voor 2019. Zorgverzekeraars maken zich ernstig zorgen over de steeds stijgende zorgkosten en vinden het noodzakelijk te...

Read More