Regiovisie van belang voor zorg op juiste plek
feb11

Regiovisie van belang voor zorg op juiste plek

Patiënten hoeven steeds vaker niet meer naar het ziekenhuis voor medisch specialistische zorg. Met behulp van technologie en in samenwerking met zorgpartners in de regio, bieden ziekenhuizen en revalidatiecentra de juiste zorg, op de plek en manier die het beste bij de patiënt past. Om deze verandering in de zorg te ondersteunen, lanceert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een nieuwe website met praktische informatie. De...

Read More
Zorgbesluit met impact voor eerstelijnszorgorganisaties
jan21

Zorgbesluit met impact voor eerstelijnszorgorganisaties

De wijze van zorgverlening en de financiering van de zorg is afgelopen jaren enorm veranderd. Daarom was er behoefte aan actualisering en toelichting op de toepassing van de zorgvrijstelling. Eind december is het besluit met nieuw zorgbeleid gepubliceerd. Daarin is een aantal nadere eisen gesteld die impact hebben voor de (governance)structuur van veel eerstelijnsorganisaties. Het besluit heeft gevolgen voor vrijwel alle...

Read More
Vergrijzing leidt tot meer druk op acute zorg
jan17

Vergrijzing leidt tot meer druk op acute zorg

De acute zorg in ons land is voldoende toegankelijk. In 2017 was er een lichte daling van het aantal patiënten op zowel de spoedeisende hulp als op de huisartsenpost. Het totaal aantal ambulanceritten is enigszins toegenomen. Kinderen tot 4 jaar en 65-plussers maken het meest gebruik van de acute zorg. Door de vergrijzing komen er meer complexe patiënten op de spoedeisende hulp. Samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en andere...

Read More
Foodvalley aan de slag met Preventieakkoord
jan11

Foodvalley aan de slag met Preventieakkoord

Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel vormen gezamenlijk de regio Foodvalley. Zorgpartijen uit deze regio geven gezamenlijk invulling aan het Nationale Preventieakkoord voor deze acht gemeenten. Samen zetten zij in op gezonde voeding en preventie om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen. Het is de eerste regionale samenwerking in navolging van het Nationaal...

Read More
Zorg groeit dit jaar harder dan de economie
jan08

Zorg groeit dit jaar harder dan de economie

De groei van de zorg ligt in 2019 met drie procent naar verwachting voor het eerst in zes jaar weer boven de groei van de gehele economie, die twee procent zal zijn. Vergrijzing en dure technologische innovaties zijn structurele groeimotoren voor de zorg. Ook de economische groei werkt door in hogere zorguitgaven, zowel via loon- en prijsstijgingen als door een toenemende zorgconsumptie. De grootste stijger in 2019 is de ouderenzorg,...

Read More
Informatiebijeenkomst subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’
jan03

Informatiebijeenkomst subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’

Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig. Er komt een subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’, met een maximaal bedrag van € 69 miljoen. Op 19 februari a.s. organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst...

Read More
Overzicht deskundigheidsbevordering in dementiezorg
dec30

Overzicht deskundigheidsbevordering in dementiezorg

Op het gebied van dementiezorg is er zeer veel ontwikkeld. Er zijn tal van cursussen, e-learningen, online trainingen, lesmaterialen, leergangen, richtlijnen enz. voor casemanagers, huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen. Ook voor mantelzorgers en vrijwilligers is er een uitgebreid aanbod. Dementiezorg voor Elkaar heeft een overzicht gemaakt.  Ondanks dat het een opsomming betreft van 23 onderwerpen, vermeldt...

Read More
RVS brengt bloemlezing uit over ‘Goed Leven’
dec29

RVS brengt bloemlezing uit over ‘Goed Leven’

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft de bundel Goed leven uitgebracht. Daarmee wil de Raad laten zien dat ‘goed leven’ zeer divers is. En dat het niet vanzelfsprekend is en zeker ook niet gemakkelijk.  In de uitgave vertellen mensen wat goed leven voor hen betekent. Het thema is heel veelzijdig. Iedereen heeft een eigen verhaal.  De bundel is een bloemlezing geworden van beschouwingen, voorbeelden,...

Read More
Persoonlijke Gezondheidscheck steeds breder beschikbaar
dec28

Persoonlijke Gezondheidscheck steeds breder beschikbaar

Na de zorgverzekeraars als De Amersfoortse, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis biedt per 1 december jl. ook Menzis de Persoonlijke Gezondheidscheck aan. Daarmee is deze check toegankelijk voor maar liefst 2,3 miljoen Nederlanders Een mijlpaal voor de beweging Heel Nederland Gezonder,  die alle Nederlanders mogelijk wil maken inzicht te krijgen in hun persoonlijke gezondheid via e-health om zo zelfregie mogelijk te maken en te stimuleren. De...

Read More
Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp
dec14

Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp

De komende drie jaar krijgen alle 42 jeugdzorgregio’s miljoenen euro’s voor hun plannen voor merkbaar betere jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend. Voorwaarden zijn wel dat de regio’s beschikken over een expertteam, een wachtlijstaanpak en er overeenstemming is met het programma Zorg voor Jeugd. In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een...

Read More