Krachtige Basiszorg start in Haarlem Oost

Samenwerking tussen huisartsen en sociaal wijkteams moet leiden tot een integrale aanpak van gezondheidsproblematiek.

Read More

Regionalisering: wie is in de lead?

Er zijn veel partijen die de lead willen nemen in regionalisering van de zorg.

Read More

Subsidiemogelijkheden voor e-health verruimd

In 2020 is er 28 miljoen als subsidie beschikbaar voor verdere ontwikkeling van e-health bij mensen thuis.

Read More

Elaa zoekt voorbeelden van samenwerking eerste lijn en sociaal domein

Elaa gaat de voorbeelden en de aan- en afraders voor implementatie elders in een bundel beschrijven.

Read More

Zorgpad en signaleringskaart ondervoede ouderen

Maak gebruik van het zorgpad ‘ondervoeding kwetsbare ouderen’, met bijbehorende overzichtelijke signaleringskaart. 

Read More

Waardegedreven zorg in de eerste lijn

Roset heeft een special uitgebracht over waardegedreven zorg

Read More

Zelf je gezondheid meten? In Leiden gebeurt het

Patiënten krijgen The Box met een digitale weegschaal, een bloeddrukmeter, een stappenteller en een app.

Read More

Krachtige samenwerking in Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek hebben partijen de handen ineen geslagen om samen te werken aan een rookvrije regio.

Read More

Regiobeelden Zeeland en Mijnstreek beschikbaar

De website geeft een goed beeld van wat er is en welke knelpunten er zijn.

Read More

Regiobeeld zorgt voor andere insteek en gesprek

De insteek van de ZonMw-vouchers helpen regionale partijen om gericht samen te werken aan een passend aanbod.

Read More