Jaarbericht ProScoop: gezondheid dichtbij
jun21

Jaarbericht ProScoop: gezondheid dichtbij

‘Dichtbij in de regio’ luidt de titel van het Jaarbericht Proscoop 2017. Deze digitale publicatie geeft een mooi inkijkje in de diverse projecten en programma’s waarbij deze ROS betrokken is. Van samenwerking op het gebied van medicatieveiligheid tot beweegprogramma’s en eerstelijnsverblijfplekken voor ouderen. Voor ProScoop was 2017 het jaar waarin de fusie tot stand kwam. ‘Voor de eerstelijnszorg was de aankondiging van de O&I...

Read More
Film ‘Als je niet meer beter wordt’
jun20

Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één...

Read More
Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept
jun15

Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is inmiddels behoorlijk ingeburgerd bij de Amsterdamse huisartsen. Voor wie het nog niet meteen weet: bij Welzijn op Recept heeft de huisarts de mogelijkheid om aan een specifieke groep patiënten een recept voor welzijn te geven, in plaats van een recept voor medicijnen of een verwijsbrief. Het succes van Welzijn op Recept zit in de welzijnscoach die fungeert als ingang tot de wijkactiviteiten. Daar zit een...

Read More
Welzijnscoach is belangrijkste succesfactor voor Welzijn op Recept
jun11

Welzijnscoach is belangrijkste succesfactor voor Welzijn op Recept

Wat zijn succesfactoren en belemmeringen bij verwijzen naar Welzijn op Recept? Voor de gemeente Amsterdam heeft Elaa dit onderzocht onder Amsterdamse huisartsenpraktijken. Het blijkt dat samenwerking met een welzijnscoach belangrijk is. Deze fungeert als ingang tot het aanbod in de wijk, waardoor huisartsen iets te bieden hebben aan hun patiënten die kampen met eenzaamheid of zingeving. Elaa heeft in het eerste kwartaal van dit jaar...

Read More
E-book: Goed oud worden in Houten
jun08

E-book: Goed oud worden in Houten

‘Goed oud worden in Houten,’ dat is de titel van het eerste e-book van DuurSaam Houten. Onlangs zijn de eerste twee verhalen over de kracht van samenwerking verschenen. In ieder verhaal vertellen twee professionals vanuit verschillende organisaties – en soms ook domeinen – hoe zij samenwerken en wat de meerwaarde is voor ouderen. Uiteindelijk groeit het e-book uit tot een bundeling van zeven verhalen. In het eerste verhaal...

Read More
Regionale zorgpaden voor kwetsbare zwangeren
jun08

Regionale zorgpaden voor kwetsbare zwangeren

Iedere baby verdient een goede start, maar soms is het voor ouders moeilijk hun kind die goede start te geven. De multidisciplinaire werkgroep Kwetsbare zwangere van het Alrijne ziekenhuis ontwikkelde handvatten voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren. Reos begeleidt en adviseert de werkgroep, onder meer bij het coördineren en implementeren van zorgpaden voor de hele regio Leiden, Leiderdorp en omstreken. Niet alle ouders zijn...

Read More
Reos adviseert Alphens ketenoverleg bij Positieve Gezondheid
jun01

Reos adviseert Alphens ketenoverleg bij Positieve Gezondheid

Zorgverleners, gemeente en zorgverzekeraars omarmen het concept Positieve Gezondheid, waarin niet de ziekte maar de mens centraal staat. Hoe geef je dit concreet handen en voeten in de dagelijkse praktijk? En hoe organiseer je zorg op de juiste plek? Het Alphens Ketenoverleg wil dat zorgverleners én hulpverleners concreet aan de slag kunnen. Reos helpt hen hierbij.  Zorg en Zekerheid en VGZ dragen Positieve Gezondheid een warm hart...

Read More
Jaarbericht ZorgImpuls: inzet op wijkgericht werken
jun01

Jaarbericht ZorgImpuls: inzet op wijkgericht werken

Ook voor ZorgImpuls was 2017 een jaar vol beweging in de zorg. De omslag naar persoonsgerichte en populatiegerichte zorg vraagt om nieuwe samenwerkingscoalities. In het jaarbericht van deze ROS staan daar mooie voorbeelden van. Zoals de wijk Delfshaven, waar ZorgImpuls een bijdrage heeft geleverd aan een nieuwe wijkinfrastructuur waar huisartsenzorg en het sociaal domein elkaar beter kunnen vinden. Er zijn stappen gezet in verdere...

Read More
ZEL biedt nieuwe huisartsen overzicht met gegevens
mei31

ZEL biedt nieuwe huisartsen overzicht met gegevens

ZEL – de ondersteuningsorganisaties voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Delft, Westland en Oostland – heeft speciaal voor huisartsen die nieuw zijn in de regio, informatie over de belangrijkste zorgorganisaties in deze regio gebundeld. ZEL biedt op haar website informatie over de belangrijkste zorgorganisaties waarmee een nieuwe huisarts te maken krijgt: zoals de ziekenhuizen,...

Read More
Handvatten en tips: Hoe help ik iemand die laaggeletterd is?
mei30

Handvatten en tips: Hoe help ik iemand die laaggeletterd is?

Dicky Gingnagel (48) was veel te zwaar en had suikerziekte. “Als ik naar de supermarkt ging, gooide ik van alles in mijn mandje, etiketten kon ik niet lezen. Als ik mij niet fijn voelde, at ik maar door.” Voor een maagverkleining moest hij stapels formulieren invullen, waar hij niets van begreep omdat hij niet kon lezen. “Hoe wist ik dan waar ik op moest letten?” Dicky vertelt zijn verhaal op een symposium over laaggeletterdheid voor...

Read More