GG-app als persoonlijk gezondheidsdossier
aug16

GG-app als persoonlijk gezondheidsdossier

We moeten van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag: van GG naar ZZ. Een nuttig streven, maar dat vereist wel inzicht in het eigen functioneren en vervolgens concrete acties van de patiënt. Hoe kan een zorgverlener hem daartoe motiveren? Allereerst door in te haken op de interesses en ambities van de patiënt. Waar heeft hij plezier in, grip op en wat wil hij veranderen? Een GG-app helpt daarbij. Wanneer een zorgverlener...

Read More
Minder diabetesmedicatie voor 80-plussers
jul26

Minder diabetesmedicatie voor 80-plussers

Door net iets meer individuele aandacht tijdens reguliere controles wisten praktijkondersteuners van vier huisartsengroepen in Zuid-Holland Noord de diabetesmedicatie van 80-plussers te verminderen. Huisarts Suzanne Bakker over het succes van deze pilot van Gezonde zorg, Gezonde regio. Huisartsen blijven vaak nog steeds de gebruikelijke hoeveelheid medicatie voorschrijven, ondanks de stijgende leeftijd van hun diabetespatiënten. In...

Read More
Aankomende huisarts: maak kennis met het Groninger platteland
jul25

Aankomende huisarts: maak kennis met het Groninger platteland

In gebieden met een tekort aan huisartsen valt het niet mee om aanstaande huisartsen geïnteresseerd te krijgen om zich daar te vestigen. Onbekendheid speelt daarbij een grote rol, want zo’n regio heeft vaak veel te bieden. Om te laten zien hoe aantrekkelijk een werkplek kan zijn in de Groninger Ommelanden, organiseert ELANN/ROS op 25 september een busreis voor waarnemers,  hidha’s en aio’s. De busreis slaat twee...

Read More
Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten
jul23

Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten

De VAAM (vraag-aanbod-analysemonitor) is een methode om op lokaal niveau een schatting te maken van de behoefte aan zorg in de eerste lijn. Het biedt op postcodegebied inzicht in de vraag naar zorg, de gezondheidssituatie en de leefstijl. Onlangs is Nivel-onderzoeker Willemijn de Graaf-Ruizendaal hierop gepromoveerd. Zij heeft in haar promotieonderzoek ook aangetoond dat het zorgaanbod invloed heeft op de zorgvraag. Vrouwelijke...

Read More
Beter medicijngebruik door combi-consult
jul19

Beter medicijngebruik door combi-consult

Een gesprek met de apotheker om het medicijngebruik te bespreken, op dezelfde dag als de jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. Het combi-consult voor mensen met COPD, diabetes of CVRM maakt dit mogelijk. Onlangs vond een pilot van Gezonde zorg, Gezonde regio plaats in Leiden en Alphen a/d Rijn. Apotheker Toine Seesing was één van de initiatiefnemers. Wat zijn de resultaten? En hoe kijkt hij erop terug? “Ik vind het...

Read More
Jaarverslag raedelijn: Samen werken aan gezondheid
jul10

Jaarverslag raedelijn: Samen werken aan gezondheid

Een diversiteit aan verhalen in het jaarverslag 2017 van raedelijn die gaan over vraagstukken die een gezamenlijke aanpak vergen. Denk aan kwetsbare ouderen, persoonsgerichte zorg, geboortezorg en jeugdzorg. Het mooi vormgegeven digitale document ‘Samen werken aan gezondheid’ geeft een goed beeld van de projecten en programma’s waar deze ROS zich het afgelopen jaar mee heeft beziggehouden. ‘De inwoner of patiënt denkt niet in...

Read More
Goede kankerzorg via netwerken dichtbij huis
jul03

Goede kankerzorg via netwerken dichtbij huis

Mensen met kanker krijgen steeds vaker (na)zorg binnen de eerste lijn. Oncologische netwerken op wijkniveau dragen eraan bij dat patiënten deze zorg goed kunnen vinden. Dat is belangrijk, want ze hebben behoefte aan begeleiding en ondersteuning. Apeldoorn kent sinds kort vijf oncologische netwerken. Oefentherapeut Netwerk Chronische Pijn Eveline de Jong is ‘trekker’ van zo’n netwerk. “De zorg en nazorg voor mensen met kanker wordt...

Read More
Jaarbericht ProScoop: gezondheid dichtbij
jun21

Jaarbericht ProScoop: gezondheid dichtbij

‘Dichtbij in de regio’ luidt de titel van het Jaarbericht Proscoop 2017. Deze digitale publicatie geeft een mooi inkijkje in de diverse projecten en programma’s waarbij deze ROS betrokken is. Van samenwerking op het gebied van medicatieveiligheid tot beweegprogramma’s en eerstelijnsverblijfplekken voor ouderen. Voor ProScoop was 2017 het jaar waarin de fusie tot stand kwam. ‘Voor de eerstelijnszorg was de aankondiging van de O&I...

Read More
Film ‘Als je niet meer beter wordt’
jun20

Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één...

Read More
Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept
jun15

Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is inmiddels behoorlijk ingeburgerd bij de Amsterdamse huisartsen. Voor wie het nog niet meteen weet: bij Welzijn op Recept heeft de huisarts de mogelijkheid om aan een specifieke groep patiënten een recept voor welzijn te geven, in plaats van een recept voor medicijnen of een verwijsbrief. Het succes van Welzijn op Recept zit in de welzijnscoach die fungeert als ingang tot de wijkactiviteiten. Daar zit een...

Read More