Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder
aug20

Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder

Zorgverleners vinden de afstemming met collega’s verbeterd door het gebruik van de veilige chatfunctie van Zicht op Zorg.

Read More
ROS Friesland en Lijn1 over hun nieuwe aanpak
aug07

ROS Friesland en Lijn1 over hun nieuwe aanpak

ROS Friesland en Lijn1 spreken zich uit over hun rol en toegevoegde waarde: verbinden en kennis verspreiden.

Read More
Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan
aug06

Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan

Aanpak met centrale zorgverlener voor gezin heeft positief resultaat.

Read More
Overzicht arbeidsmarktcapaciteit huisartsenzorg per regio
jul31

Overzicht arbeidsmarktcapaciteit huisartsenzorg per regio

28 factsheets bieden een compleet beeld van de arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg.

Read More
Factsheets arbeidsmarktregio’s in Limburg en Gelderland beschikbaar
jul26

Factsheets arbeidsmarktregio’s in Limburg en Gelderland beschikbaar

Aanvullend op factsheets van de acht arbeidsmarktregio’s heeft de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) Robuust ook de bevindingen van de regio’s Noord- en Midden- Limburg, Zuid-Limburg en Zuid-West Gelderland gepubliceerd. De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan...

Read More
NZa-Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
jul22

NZa-Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg

De NZa heeft haar beleidsregel 2020 gepubliceerd voor de regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg, ofwel: de ROS’en. ‘Met de inzet van deze middelen wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren’, zo vermeldt de NZa. De financiering gaat trapsgewijs. Zorgverzekeraars dragen het modulebedrag af aan Zorgverzekeraars...

Read More
Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s
jul16

Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

Om effectief samen te werken over de domeinen heen, moeten updates over patiënten continu beschikbaar zijn. Toch blijft het een uitdaging voor zorgverleners om elkaar op de hoogte te brengen over de gezondheid van gezamenlijke patiënten. En dat terwijl er tal van digitale oplossingen beschikbaar zijn die de communicatie moeten vergemakkelijken. Jose Boots is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean...

Read More
Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn
jul03

Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn

Alle 65 netwerken palliatieve zorg hebben gebruik gemaakt van de aanvullende subsidie voor inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Het stadium van de voortgang is per netwerk heel verschillend. Van inventariserend tot een goed functionerende infrastructuur. Geestelijk verzorgers worden vooral ingezet voor mensen in de palliatieve fase, zowel thuis als in een hospice. In steeds meer PaTz-overleggen draaien geestelijk...

Read More
Proef met palliatieve zorgcoach
jul01

Proef met palliatieve zorgcoach

Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is er in de regio Arnhem en De Liemers een proef met de palliatieve zorgcoach (PZ-coach) gestart. Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert, ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis,...

Read More
Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland
jun18

Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland

De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) vraagt nauwe samenwerking en snel schakelen tussen zorgverleners. Zeker als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen. In Zaanstreek-Waterland lijkt een multidisciplinair samenwerkingsproject met digitale hulpmiddelen waarin de patiënt de regie houdt, te zorgen voor een flinke daling van het aantal ziekenhuisopnamen van kwetsbare ouderen. De bestuurlijke en planmatige aanpak van de...

Read More