Themadoc over huisartsenbekostiging
apr26

Themadoc over huisartsenbekostiging

Gezond in…. zet in op het terugdringen van gezondheidsachterstanden in gemeenten. Daartoe heeft ze onder meer een Themadoc-reeks opgezet, met diverse relevante thema’s. Het gaat veelal om begrippen die bekend klinken, maar waarvan de inhoud toch niet altijd volstrekt helder is. Meer inzicht in de mechanismen achter deze thema’s maakt...

Lees Verder
Tour d’Amsterdam: beleid meets praktijk
apr18

Tour d’Amsterdam: beleid meets praktijk

Je kunt inmiddels spreken van een goede traditie van Elaa: de tour d’Amsterdam. Met bestuurders en beleidsmakers per fiets langs een aantal organisaties, waar ze kennis maken met de praktijk van zorg en welzijn. De reacties van de deelnemers zijn unaniem lovend: “Het is geweldig om in korte tijd...

Lees Verder
Mura begeleidt werkgroep Eerstelijnsverblijf
mrt20

Mura begeleidt werkgroep Eerstelijnsverblijf

Het afgelopen jaar zijn er landelijk flinke stappen gezet in de organisatie van het Eerstelijnsverblijf (ELV). Tegelijk bestaan er nog veel barrières en belanden kwetsbare ouderen nog vaak in een ziekenhuis, in plaats van een eerstelijnsbed. Er zijn veel goede initiatieven om dit te verbeteren. Een ROS (regionale organisatiestructuur)...

Lees Verder
Reos special en symposium over gezondheidsverschillen
mrt16

Reos special en symposium over gezondheidsverschillen

Op 19 april a.s. organiseert Reos in opdracht van het Achterstandsfonds Leiden en Alphen aan den Rijn e.o. een symposium over gezondheidsverschillen. Keynote spreker is professor Maria van den Muijsenbergh, sinds kort bijzonder hoogleraar ‘gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’. Haar overtuiging? “De eerstelijnszorg kan met een persoonsgerichte integrale aanpak...

Lees Verder
ZONH inventariseert inzet op gebied van preventie
mrt14

ZONH inventariseert inzet op gebied van preventie

De regering heeft preventieve zorg nadrukkelijk in het regeerakkoord opgenomen. Maar gemeenten zullen preventieve zorg ook hoog moeten agenderen. Daartoe hebben ze input nodig van de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Daar ligt dus een taak voor de ROS’en. ZONH wil actief bijdragen aan de input van deze ontwikkelagenda voor...

Lees Verder
Samenwerking huisartsen en wijkteams in Rotterdam
mrt04

Samenwerking huisartsen en wijkteams in Rotterdam

Om de zorg voor de cliënt op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat wijkteams en huisartsen elkaars werkwijze kennen, elkaar weten te vinden en samenwerken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in veel gemeenten is er beslist nog geen sprake van korte lijnen. Rotterdam vormt een positieve uitzondering: daar...

Lees Verder
Goede resultaten GezondVeluwe
mrt01

Goede resultaten GezondVeluwe

In Noordwest-Veluwe werken zorgaanbieders, gemeenten en cliëntenorganisaties samen in het programma GezondVeluwe om de zorg voor 150.000 inwoners te verbeteren. Wat levert twee jaar GezondVeluwe op? Wat zijn de belangrijkste resultaten en successen? En hoe ervaren de inwoners dat? De resultaten van het programma zijn weergegeven in een overzichtelijke infographic....

Lees Verder
Samenwerking voor kinderen met SOLK
feb08

Samenwerking voor kinderen met SOLK

Iedere professional uit zorg en welzijn ziet kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Bij zorg rondom kinderen met SOLK is een goed samenwerkend netwerk van huisartsen, JGZ-artsen, paramedici, GGZ-professionals, professionals uit sociale wijkteams, gemeentelijk domein en uit het onderwijs belangrijk. Proscoop zet zich in voor de totstandkoming...

Lees Verder
Inzicht in drie digitale communicatieplatforms voor ouderen
feb06

Inzicht in drie digitale communicatieplatforms voor ouderen

Veel zorgverleners willen de stap zetten om te werken met een van de digitale communicatieplatforms. Maar welk platform sluit het beste aan bij de gestelde wensen en eisen? ROS Friesland heeft, met technische expertise van GERRIT, inzichtelijk gemaakt wat de functionaliteiten en eigenschappen van drie digitale platforms in de ouderzorg...

Lees Verder
Whitepaper over e-health biedt inzicht
feb03

Whitepaper over e-health biedt inzicht

Het gebruik van e-health kent nog steeds veel obstakels. Desondanks wordt het stapje voor stapje toch steeds meer onderdeel van de reguliere zorg. Om meer inzicht te geven in wat e-health is en hoe het kan worden ingezet, heeft ZorgImpuls een whitepaper ontwikkeld. Met een uiteenzetting wat e-health is...

Lees Verder