Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Voor de juiste zorg op de juiste plek is ketenzorg essentieel. Echter: informatieoverdracht vormt voor veel ketenzorg nog een probleem. Een goed keteninformatiesysteem (KIS) is onontbeerlijk. Zorggroep Zorroo gebruikt voor het delen van patiëntinformatie tussen de betrokken zorgverleners het Philips VitalHealth keteninformatiesysteem Coordinate. Ze heeft recent onderzocht of de gebruikers tevreden zijn. Dat is beslist het geval: ruim...

Read More

Verplicht elektronisch gegevens uitwisselen gaat stapsgewijs via Roadmap

Minister Bruins (Medische zorg) komt in een brief aan de Tweede Kamer met concrete voorstellen voor het verplicht elektronisch uitwisselen van gegevens. Ook schetst hij de contouren van het naleven van deze wettelijke verplichting. Dit zal stapsgewijs per gegevensuitwisseling gebeuren via een zogeheten Roadmap. Daarin staat welke gegevensuitwisseling als eerste gedigitaliseerd worden. Met het zorgveld is hierover overlegd. Het heeft...

Read More

Zorgcontracten onmisbaar voor juiste zorg op juiste plek

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat contracteren loont. Alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 gepubliceerd. Zorgverzekeraars willen met zorgaanbieders goede contractafspraken maken, waardoor verzekerden garantie hebben op goede, betaalbare zorg. Zorgcontracten vormen een onmisbare schakel in de organisatie van de juiste zorg op de juiste plek. ZN vindt het belangrijk dat het kabinet zorgaanbieders en...

Read More

Technologie leidt tot digitale revolutie in de zorg

De zorg staat aan de vooravond van een digitale revolutie. Verregaande inzet van de technologie is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de zorg verder dichtslibt. Alleen met nieuwe technologieën, diensten en bedrijfsmodellen is het mogelijk te voldoen aan de toekomstige gezondheidsbehoeften. Echter: technologische vernieuwing vraagt om complexe organisatorische veranderingen. Het zorgproces zal drastisch wijzigen. Daarvoor is...

Read More

Huisarts en zorggroepbestuurder Eugen Zuiderwijk nieuw bestuurslid InEen

Op 1 april is huisarts en zorgbestuurder Eugen Zuiderwijk toegetreden tot het bestuur van InEen, de vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg. Als portefeuillehouder Innovatie wil Zuiderwijk InEen-leden helpen de noodzakelijke vervolgstappen in digitalisering van de eerstelijnszorg te zetten. Eugen Zuiderwijk heeft een achtergrond als huisarts bij GezondheidCentra Maarssenbroek en is sinds 2014 directeur/bestuurder van...

Read More

Digitalisering: juiste informatie op de juiste plek

Ouderen wonen steeds langer thuis, vaak met zorg en hulp van familie, buren, vrienden, de ‘helpende handen’. Dankzij digitalisering komen er steeds meer extra mogelijkheden. Maar de juiste informatie op de juiste plek is daarmee nog niet tot stand gekomen. Ouderen en mantelzorgers vinden online inzage mogelijk wel aardig, maar ze hebben meer de behoefte aan online communicatie met hun netwerk. En aan goed vindbare...

Read More

90 Miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Het ministerie van VWS stelt € 90 miljoen beschikbaar voor inzet van technologie bij zorg thuis. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers daarvoor plannen indienen. De stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) is onderdeel van het programma Langer Thuis. De komende 3 jaar is er jaarlijks € 30 miljoen beschikbaar om op grotere schaal en structureel e-health in te zetten in de reguliere zorg en...

Read More

Denk mee over ICT-standaarden in de zorg

In het Informatieberaad Zorg werken bestuurders uit het zorgveld en het ministerie van VWS onder andere aan standaarden voor ICT in de zorg. Dit betreft zowel de uitwisseling van patiëntgegevens als het eenduidig, gestandaardiseerd uitwisselen van deze gegevens. Het Informatieberaad vraagt zorgprofessionals, patiënten, IT-specialisten en –leveranciers maar ook alle anderen die affiniteit hebben met zorg en ICT om hierbij mee te...

Read More

De persoonlijke gezondheidsomgeving: top of flop?

BLOG SEBAS EIKHOLT Bijna zeven jaar geleden sneuvelde in de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot een landelijk elektronisch patiëntendossier, vanwege de privacy- en veiligheidsrisico’s. De tijd heeft niet stilgestaan. Toegenomen zorgkosten, zelfregie van patiënten en effectieve digitale zorgtoepassingen hebben het proces tot elektronische data uitwisseling versneld. Zorgverleners maken reeds gebruik van EPD’s om het zorgproces met de...

Read More

Gratis gebruik PGO per 1 oktober

Vanaf 1 oktober kan elke Nederlander de komende jaren kosteloos gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Voorwaarde is wel dat de gekozen PGO voldoet aan de eisen van het MedMij-programma. Met een PGO heeft iemand toegang tot zijn medische gegevens en bepaalt hij zelf of en met welke zorgverleners hij deze gegevens deelt. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aangekondigd. Een PGO is een digitaal...

Read More