13 februari: Symposium over eenheid van taal via SNOMED

13 februari: Symposium over eenheid van taal via SNOMED

Datum: 24 januari 2020

ehealth_zorgenzEenheid van taal wordt steeds belangrijker in de zorg. Dat vormt de basis voor een eenduidige uitwisseling van medische gegevens, zowel tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverleners en patiënten. Er is een internationaal medisch terminologiestelsel ontwikkeld, genaamd SNOMED. Daarin zijn inmiddels ruim 150.000 medische termen in het Nederlands beschikbaar. SNOMED is een van de standaarden die gebruikt gaat worden bij het vullen van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van mensen. Daarom is het van groot belang dat zorgverleners hiermee op de hoogte zijn. Op 13 februari a.s. is er een symposium over SNOMED.

De PGO is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kunt houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Patiënten kunnen de informatie in hun gezondheidsomgeving beter begrijpen doordat medische termen uit SNOMED direct gekoppeld zijn aan een patiëntvriendelijke term. Zorgprofessionals kunnen tijdens het symposium leren hoe ze nog meer en efficiënter gebruik kunnen maken van dit systematisch opgebouwd stelsel van medische termen met de bijbehorende synoniemen.

Het gebruik van dit systeem is daarnaast een voorbeeld van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het uitrollen van digitale uitwisseling. Dit gebeurt volgens het MedMij-afsprakenstelsel.

Belangrijke rol bij overdracht
SNOMED gaat ook een belangrijke rol bij spelen is de digitale overdracht van patiëntgegevens (eOverdracht). Bijvoorbeeld wanneer iemand ontslagen wordt uit het ziekenhuis en de informatie beschikbaar moet worden gesteld gesteld moet worden aan de wijkverpleegkundige of de huisarts. Beroepsgroepen in de eerste en in de tweede lijn gebruiken soms andere aanduidingen voor bepaalde behandelingen. Dat wordt met SNOMED meer gelijk getrokken.

Inzet zorgverleners
Volgens verwachting zorgt gebruik van SNOMED ook voor een vermindering van administratieve lasten. Gezondheidsinformatie vanuit het ene systeem blijft dezelfde betekenis houden bij de uitwisseling met een ander systeem. Echter: het succesvol gebruik en effect van dit systeem is vooral afhankelijk van de inzet van zorgverleners, die het systeem moeten vullen. En dat is bepaald geen sinecure. Daarom is hun deelname aan het symposium zeer gewenst. Want elke zorgverlener krijgt er mee te maken.

Meer informatie
Kijk hier voor alle informatie over het symposium.
Kijk hier voor alle informatie over de ontwikkeling van SNOMED.

Nictiz organiseert het symposium in samenwerking met: CMIO Netwerk, CNIO Netwerk, FMS (Federatie Medisch Specialisten), InEen, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra), NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), NVZ (Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen), Patiëntfederatie Nederland, V&VN, ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *