90 Miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

90 Miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Datum: 29 maart 2019

Het ministerie van VWS stelt € 90 miljoen beschikbaar voor inzet van technologie bij zorg thuis. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers daarvoor plannen indienen. De stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) is onderdeel van het programma Langer Thuis. De komende 3 jaar is er jaarlijks € 30 miljoen beschikbaar om op grotere schaal en structureel e-health in te zetten in de reguliere zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuis wonen.

Vanuit de regeling kunnen in totaal ongeveer 280 initiatieven bekostigd worden. Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorg thuis kunnen samen met één of meer inkopers van ondersteuning en zorg een aanvraag indienen. Sinds 1 maart 2019 staat de regeling open voor aanvragers.
Later dit jaar – naar verwachting nog voor de zomer – volgt een regeling onder de naam InZicht, die gericht is op het versnellen van de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgprofessional en cliënt in de langdurige zorg.

Diverse toepassingen
De toepassing van technologie in de zorg en ondersteuning wordt steeds belangrijker. Door e-health kan beter en effectiever zorg en ondersteuning verleend worden en het kan zorgmedewerkers ontlasten. Voor de ouderen of chronisch zieken en hun mantelzorgers draagt e-health onder andere bij aan meer regie en meer bewegingsvrijheid en zorgt het ervoor dat zij met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Het kan bijvoorbeeld gaan om valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

Digitale zorg thuis stimuleren
In de praktijk zijn er vaak barrières voor ouderen, professionals, aanbieders van ondersteuning en zorg en inkopers om op grotere schaal met e-health toepassingen te gaan werken. Ouderen en professionals hebben soms training nodig om te leren hoe ze de e-health toepassing gebruiken. Werkprocessen en inkoopcontracten vragen vaak aanpassing. De Stimuleringsregeling E-Health Thuis draagt bij aan de verlaging van de transitiekosten die de omschakeling naar gebruik van e-health met zich mee brengt. De regeling geeft een stevige impuls aan innovatieve en digitale zorg thuis, die ouderen zelfredzamer maken en eraan bijdragen dat ouderen langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SET samen met ZonMw uit.

Lees hier de Kamerbief over de stimuleringsregeling.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *