Manifest over gegevensuitwisseling in de zorg: versnellen en verbeteren

Medische gegevens moeten voortaan makkelijker en veiliger digitaal kunnen worden uitgewisseld van de ene naar de andere zorgverlener. Ook moet de patiënt zelf eenvoudig inzage kunnen krijgen in zijn gegevens. Dat staat in het manifest Samen Vooruit: een ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg’, dat is opgesteld door een brede coalitie van bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Volgens deze brede coalitie zitten we...

Read More
Zorg op afstand:  behandeling chronisch hartfalen in basispakket
mrt05

Zorg op afstand: behandeling chronisch hartfalen in basispakket

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 april 2019. Het betreft een behandeling waarbij een sensor (CardioMEMS) wordt geïmplanteerd in de longslagader bij de patiënt. De patiënt stuurt via deze sensor informatie over de status van hartfalen aan zijn behandelaar. Hierdoor krijgen de...

Read More

Online campagne gestart voor Volgjezorg

Van februari tot aan de zomer voert de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), die het Landelijk Schakelpunt beheert, online campagne voor Volgjezorg. Het doel is mensen bekend te maken met Volgjezorg en de mogelijkheid online toestemming te regelen voor de uitwisseling van medische gegevens via de persoonlijke omgeving op Volgjezorg. Daarnaast worden mensen erop gewezen dat zij via Volgjezorg zelf kunnen...

Read More

Artificial Intelligence: waardevol en waardenvol

Artificial Intelligence (AI) – of op zijn Nederlands kunstmatige intelligentie – doet zijn intrede in de zorg. Kan kunstmatige intelligentie de toegankelijkheid van zorg bevorderen of is het juist ondermijnend? AI is een waardevolle technologie, maar heeft ook invloed op onze waarden, dus is tevens een waardenvolle technologie. Daarom moet de overheid er ook eisen aan stellen. Anders lopen we het risico dat we afhankelijk...

Read More

Rathenau Instituut over effecten van digitale datastromen in de zorg

Digitalisering van gezondheidsdata biedt kansen voor betere zorg op maat en voor preventie. Het doel is daarbij ook om burgers te activeren om met hun eigen gegevens te werken aan hun gezondheid. Echter: is regie van burger over meer data wel zo wenselijk en krijgen ze daarmee werkelijk meer grip op hun gezondheid? Onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat we die regie op eigen gezondheid weliswaar graag willen, maar dat dat...

Read More
Patiënt heeft via Zorgdomein inzage in eigen verwijsbrief
feb04

Patiënt heeft via Zorgdomein inzage in eigen verwijsbrief

Huisartsen kunnen hun patiënten sinds kort via ZorgDomein online inzage geven in de verwijsbrief. Veel huisartsen informeren patiënten al digitaal via ZorgDomein over de logistieke kant van vervolgzorg: hoe komt de afspraak tot stand, welke voorbereiding is vereist? Dat gebeurt inmiddels ruim twee miljoen keer per jaar. Nu kunnen ze patiënten óók online toegang geven tot hun verwijsbrieven, aanvraagformulieren en persoonlijke...

Read More
Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement
jan30

Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement

Hoe kan in de toekomst goede zorg gegeven worden aan steeds meer ouderen met chronische aandoeningen, en daarmee de hogere zorgkosten omlaag brengen? De oplossing is volgens proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio: zorg persoonsgericht en proactief aanbieden. Het gebruik van kennistechnologie is daarbij essentieel. Dat betekent: gebruik maken van multidisciplinaire big data uit diverse zorgorganisaties.  In proeftuin Gezonde zorg,...

Read More

Uitleg bij online labuitslagen in een uitslagenportaal heeft meerwaarde

Steeds vaker kunnen patiënten uitslagen van bloedtesten bekijken via een online portaal. Door deze uitslagen te voorzien van tekstuele en visuele ondersteuning krijgt de patiënt meer inzicht in de betekenis ervan. Vooral wanneer patiënten meerdere laboratoriumuitslagen met verschillende uitkomsten tegelijk bekijken, blijkt dit van belang te zijn. Een beter begrip van de uitslagen zorgt ervoor dat minder patiënten zelf op internet op...

Read More

Patiëntgeheim: basis voor wettelijke bescherming van gezondheidsgegevens

De wereld van zorg en gezondheid wordt steeds digitaler. Wat gebeurt er met online gegevens en wie heeft de regie? Gezondheidsgegevens in digitale omgevingen van zorgverleners vallen onder het medisch beroepsgeheim. Maar bijvoorbeeld gezondheids-apps zijn van de burgers en zij hebben deze juridische bescherming niet.  Iedereen heeft recht op dezelfde bescherming van al zijn gezondheidsgegevens als onder het beroepsgeheim. Dat vat de...

Read More

Kwetsbare groepen dreigen bij e-health buiten de boot te vallen

E-health lijkt een geschikt hulpmiddel om de druk op de zorg te verlichten. Diverse toepassingen zijn dan ook aan een opmars bezig. Deze ontwikkeling is echter vooral voor kwetsbare doelgroepen niet zonder risico’s, stelt Catherine Bolman, hoogleraar e-health bij de Open Universiteit. Vandaag, tijdens de nationale e-healthweek, spreekt zij haar oratie uit. De titel van de oratie is ‘e-health-toepassingen bij kwetsbare groepen: een...

Read More