Gratis gebruik PGO per 1 oktober

Gratis gebruik PGO per 1 oktober

Datum: 13 maart 2019

Vanaf 1 oktober kan elke Nederlander de komende jaren kosteloos gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Voorwaarde is wel dat de gekozen PGO voldoet aan de eisen van het MedMij-programma. Met een PGO heeft iemand toegang tot zijn medische gegevens en bepaalt hij zelf of en met welke zorgverleners hij deze gegevens deelt. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aangekondigd.

Een PGO is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, waarmee mensen toegang hebben tot hun eigen gezondheidsgegevens. Met een PGO krijgen patiënten meer regie over de eigen gezondheidsgegevens. In een gezondheidsomgeving kan iedereen dus straks de gegevens zien die bijvoorbeeld de huisarts, apotheek en ziekenhuis over hem hebben verzameld. Daarnaast bieden de PGO’s allerlei mogelijkheden tot ondersteuning van een gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld het thuis meten en vastleggen van je hartslag.

Gebruikersregeling
De gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor de leveranciers van de persoonlijke gezondheidsomgeving. De gebruikersregeling is geen subsidie, iedere leverancier kan zich inschrijven en er zit geen limiet aan het aantal gebruikers. De leveranciers dienen te voldoen aan het MedMij-label waardoor gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden. MedMij is een afsprakenstelsel dat er voor zorgt dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren.
Lees hier het artikel Subdieregeling voor ontwikkeling PGO

Planning
Op dit moment zijn er nog geen persoonlijke gezondheidsomgevingen die een MedMij-label hebben. Sinds de zomer van 2018 hebben tientallen aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen zich bij MedMij aangemeld als kandidaat-deelnemer. Na het succesvol doorlopen van het gehele toetsingsproces, kan een aanbieder zich deelnemer van MedMij noemen. Naar verwachting beschikken komende maand de eerste PGO’s over het MedMij-label.
Binnenkort maakt de Patiëntenfederatie een PGO-keuzehulp beschikbaar, die mensen kan helpen bij het kiezen van de PGO die het beste bij hun wensen en gezondheidssituatie past. De eerste regeling loopt van 1 oktober 2019 tot eind 2020.

Reactie zorgverzekeraars
Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is positief over de regeling: “Zorgverzekeraars en VWS investeren al meerdere jaren gezamenlijk in het MedMij-programma zodat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Een goed geïnformeerde patiënt kan zo samen met zijn zorgaanbieder tot de best passende zorg komen. Een belangrijke voorwaarde waar we ook nog hard aan werken is dat zorgaanbieders de gezondheidsgegevens, na toestemming van de patiënt, ook digitaal ter beschikking kúnnen stellen. Nog niet alle benodigde systemen van zorgaanbieders zijn namelijk al klaar om de PGO’s te vullen.”
Lees ook het artikel Zorgverleners uiten twijfels over PGO

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *