Zorgcontracten onmisbaar voor juiste zorg op juiste plek

Zorgcontracten onmisbaar voor juiste zorg op juiste plek

Datum: 12 april 2019

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat contracteren loont. Alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 gepubliceerd. Zorgverzekeraars willen met zorgaanbieders goede contractafspraken maken, waardoor verzekerden garantie hebben op goede, betaalbare zorg. Zorgcontracten vormen een onmisbare schakel in de organisatie van de juiste zorg op de juiste plek. ZN vindt het belangrijk dat het kabinet zorgaanbieders en zorgverzekeraars ondersteunt met de juiste randvoorwaarden om contracteren te laten lonen. Bijvoorbeeld via scherpere toelating van nieuwe aanbieders en meer mogelijkheden om contractvergoedingen onderscheidend te maken.

Hoe meer zorgverleners zich buiten de zorgcontractering plaatsen, hoe meer dit de solidariteit onder premiebetalers ondermijnt. Verzekerden betalen immers mee aan de zorg voor anderen met de verwachting dat er afspraken zijn over de kwaliteit, rechtmatigheid en betaalbaarheid van deze zorg.  ZN schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het algemeen overleg Zorgverzekeringswet (Zvw) op 10 april jl.

Inzicht in kwaliteit 
In de brief aan de Kamer benadrukt ZN ook het belang van transparante kwaliteitsinformatie. Informatie over kwaliteit van zorg wordt steeds belangrijker. Zorgverzekeraars stimuleren registratie aan de bron en het standaardiseren en automatiseren van data-uitwisseling met kwaliteitsregistraties. ZN vindt het van belang dat er landelijk gecoördineerde afspraken komen over uniforme ict-standaarden, geautomatiseerde en veilige uitwisseling en verwerking van kwaliteitsdata.

Veranderde zorgvraag
De Zorgverzekeringswet biedt 17 miljoen Nederlanders elke dag de garantie op zorg. De toename van het aantal ouderen, nieuwe medische technologie en de digitalisering van de samenleving, veranderen de zorgvraagmet bijkomende uitdagingen.
Zorgverzekeraars investeren daarom in nieuwe samenwerkings­verbanden, bv. met gemeenten en met de regionale acute zorg. De Zvw stelt private zorgaanbieders en zorgverzekeraars in staat om de veranderingen door te voeren; op maat en afgestemd op lokale situatie en behoefte. Ook om deze verbeteringen door te voeren zijn afspraken tussen aanbieders en zorgverzekeraars van belang. De juiste regulering vanuit de overheid is daarbij essentieel.

 

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *