Technologie leidt tot digitale revolutie in de zorg

Technologie leidt tot digitale revolutie in de zorg

Datum: 10 april 2019

De zorg staat aan de vooravond van een digitale revolutie. Verregaande inzet van de technologie is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de zorg verder dichtslibt. Alleen met nieuwe technologieën, diensten en bedrijfsmodellen is het mogelijk te voldoen aan de toekomstige gezondheidsbehoeften. Echter: technologische vernieuwing vraagt om complexe organisatorische veranderingen. Het zorgproces zal drastisch wijzigen. Daarvoor is nieuw kader noodzakelijk, dat richting geeft aan innovatie en dat technologische vernieuwing ondersteunt.

Het rapport ‘Healthcare Reimagined’ schetst KPMG de invloed van de huidige technologische ontwikkelingen op de zorgverlening op korte, middellange en lange termijn. Welke technologische ontwikkelingen zijn relevant voor de zorg en wat is de verwachte impact op de zorgsector? Het rapport biedt ook een schets van de route richting digitale transformatie.

Grote voordelen
Volgens het rapport zijn met inzet van technologie grote voordelen te behalen, zoals meer op maat gesneden en innovatieve behandelingen. Maar bijvoorbeeld ook met een meer hybride personeelsbestand, waardoor robots basishandelingen overnemen. Alleen fundamentele stappen in regionale samenwerking en de inzet van technologie kunnen voorkomen dat de zorg steeds verder dichtslibt. “Oplossingen die in het verleden goed hebben gewerkt, zoals kortere verblijfsduur en hogere arbeidsproductiviteit, zijn niet langer voldoende om de uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus Anna van Poucke, Partner van KPMG Health.

De technologie is er al
Het rapport bevat veel concrete voorbeelden, zowel in Nederland als daarbuiten, waar technologie wordt ingezet om beter samen te werken. Met en voor de patiënt en burger. Het tempo van technologische ontwikkelingen in de zorg is enorm hoog. Grote technologiebedrijven, start-ups, zorgaanbieders, patiëntenverenigingen; iedereen werkt aan nieuwe oplossingen voor de patiënt. De technologie is er al: dat is niet zozeer het probleem. Het gaat nu om het maken van de juiste keuzes.

 

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *