Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Datum: 15 april 2019

Voor de juiste zorg op de juiste plek is ketenzorg essentieel. Echter: informatieoverdracht vormt voor veel ketenzorg nog een probleem. Een goed keteninformatiesysteem (KIS) is onontbeerlijk. Zorggroep Zorroo gebruikt voor het delen van patiëntinformatie tussen de betrokken zorgverleners het Philips VitalHealth keteninformatiesysteem Coordinate. Ze heeft recent onderzocht of de gebruikers tevreden zijn. Dat is beslist het geval: ruim driekwart is positief over het werken in dit keteninformatiesysteem.

Daan Kerklaan, Managing Director Zorggroep Zorroo, licht de keuze voor dit systeem toe: “We zagen in dat er een keteninformatiesysteem nodig was voor echte ketenzorg, zoals basis-ggz en ouderenzorg. Multidisciplinaire samenwerking in de regio vraagt om een oplossing die deze samenwerking online ondersteunt. Een aantal jaar geleden heeft Zorroo daarom het keteninformatiesysteem van Philips VitalHealth aangeschaft. Recent hebben we onderzocht hoe gebruikers dit systeem ervaren.”
In het onderzoek zijn drie belangrijke aandachtspunten meegenomen: namelijk de online samenwerking, de gebruikersvriendelijkheid en de rapportage op geleverde zorg. In alle gevallen ligt de tevredenheid van de zorgverleners boven de 75%.

Huisarts houdt overzicht
Daan Kerklaan: “Dit ketenzorginformatiesysteem biedt de mogelijkheid voor een volledige integratie met Medicom, zodat we als huisartsen alle informatie via ons huisartsinformatiesysteem kunnen ontsluiten. Zo houd je als huisarts het overzicht en beschik je niet alleen over informatie van de POH, maar ook over de gegevens van bijvoorbeeld de podotherapeut, pedicure en diëtist. Verder is het een voordeel dat het uitgebreide modules bevat voor ouderenzorg en ggz.”

Eenduidige rapportage
Bij ketenzorg zijn er veel verschillende zorgverleners betrokken die ieder op hun eigen manier werken. Daardoor ontstaan er veel verschillende manieren van registratie. Het kost veel werk om daaruit op zorggroepniveau aan de zorgverzekeraar een eenduidige rapportage aan te leveren. Huisartsen zitten daar niet op te wachten. “Dat betekent dat er een eenduidig systeem nodig is voor rapportage van data van de geleverde zorg”, stelt Daan Kerklaan. “Met het keteninformatiesysteem van Philips VitalHealth heeft Zorroo de mogelijkheid om op zorggroepniveau een heldere rapportage aan te leveren.”

Meer informatie
Zorggroep Zorroo is een organisatie van, voor en door 70 huisartsen en regelt in regio Oosterhout de zorg voor ongeveer 160.000 patiënten. Lees hier de uitkomsten van de casestudy naar de inzet van het Philips VitalHealth Ketenzorgsysteem.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *