Hoogleraren willen 15 tot 20 procent kleinere huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken moeten snel verkleind worden naar zo’n 1700 tot 1800 patiënten, om te voorkomen dat huisartsen bezwijken onder de werkbelasting. Dat schrijven de hoogleraren Huisartsgeneeskunde in een brief aan de Tweede Kamer. Zij maken zich zorgen over de toegankelijkheid van zorg en pleiten ervoor dat huisartsen meer tijd voor hun patiënten krijgen. Volgens de hoogleraren van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde...

Read More

Zorg Op Juiste Plek: website met inspirerende voorbeelden substitutie

Wilt u aan de slag met substitutie van zorg? Bekijk dan de website Zorg Op de Juiste Plek voor inspirerende voorbeeldprojecten en instrumenten voor het maken en indienen van plannen. De website is onlangs geactualiseerd. De website Zorg op Juiste Plek bevat voorbeeldprojecten van onder meer de ROS’en. De voorbeeldprojecten zijn gericht op substitutie in brede zin: verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn om de zorg...

Read More

Ziekenhuis Tjongerschans verplaatst behandelingen naar eerste lijn

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen hevelt een deel van de zorg over naar huisartsen in de regio. Het gaat om eenvoudige behandelingen voor in totaal negen ziektebeelden. Hiertoe hebben het ziekenhuis, ruim tachtig huisartsen in de regio en De Friesland Zorgverzekeraar een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat meldt Leeuwarder Courant. Het meekijkconsult is ingevoerd. In de nieuwe situatie verwijzen huisartsen patiënten bij...

Read More

Nazorg oncologie in samenwerking eerste en tweede lijn

Welke stappen kunnen eerste en tweede lijn zetten in de nazorg voor de oncologische patiënt? Samenwerking is daarin essentieel voor goede kwaliteit van zorg. In de regio Arnhem zoeken de negen lokale oncologische  eerstelijnsnetwerken naar mogelijkheden om samen op te trekken met het oncologisch specialistisch team van het Rijnstate Ziekenhuis. Onlangs presenteerden zij hun werkwijze en plannen aan elkaar. Kanker wordt steeds meer een...

Read More

Inzet VS en PA in huisartsenzorg kan beter

Verpleegkundig specialisten en physician assistants zijn een aanwinst voor de huisartsenzorg. Deze professionals maken taakherschikking mogelijk en ze dragen bij aan goede, betaalbare zorg. Echter, de inzet is nog beperkt. In 2013 werkten er circa 140 verpleegkundig specialisten en 50 physician assistants in de huisartsenzorg. Een belangrijke reden is de zeer beperkte beschikbaarheid van opleiders en leerwerkplekken. Het ministerie...

Read More
Regeerakkoord: minder geld voor huisartsenzorg en wijkverpleging
okt11

Regeerakkoord: minder geld voor huisartsenzorg en wijkverpleging

Het nieuwe kabinet Rutte-III wil nieuwe meerjarenakkoorden sluiten voor medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Samen moeten deze akkoorden vanaf 2021 jaarlijks 1,9 miljard aan besparingen opleveren. Onduidelijk is nog hoe dit concreet wordt ingevuld. Er moet meer zorg van de tweede naar de eerste lijn en er moet worden ingezet op het voorkomen van onnodige zorg. Dat staat in de...

Read More

Betere zorg met ‘Beter Zicht’

‘Beter Zicht’ is een project dat zich richt op substitutie van oogheelkundige zorg van de tweede naar de eerste lijn in Ede en omgeving. Samen met CHBB-geregistreerde huisartsen, optometristen en een oogarts in Ede heeft Stichting OOGG, de ROS in Gelders Rivierenland, Gelderse Vallei en Zaltbommel, dit oogheelkundig zorgpad ontwikkeld. De pilot is succesvol: de beoogde reductie van het aantal verwijzingen naar de oogarts met 60% is...

Read More

Praktijkvoorbeelden in magazine Steunpunt KOEL

In de nieuwe editie van het fraaie magazine van Steunpunt KOEL, de ROS in Zuid-Holland Zuid, staan een paar mooie voorbeelden van innovatie die de zorg voor bepaalde patiëntencategorieën optimaliseren. Zoals de oncologienetwerken in de eerste lijn. Ook in deze uitgave uitleg over de nieuwe bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire samenwerking in 2018. In zijn voorwoord schrijft directeur Adrie Evertse: ‘Waar de uitdagingen...

Read More

Radicaal andere huisartsenzorg voorkomt stijging zorgpremie

De noodzakelijke overheveling van zorg van ziekenhuizen naar het efficiëntere eerstelijnssegment (huisartsen, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker) lukt onvoldoende. Het moet en kan anders, vindt Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es Instituut. Op het internationale congres van het European Forum of Primary Care in Porto presenteert hij een nieuwe aanpak voor de stijging van de zorgkosten: Population Health Management in de...

Read More
Extra geld voor meer zorgpersoneel
sep19

Extra geld voor meer zorgpersoneel

Het kabinet gaat zich extra inspannen om medewerkers in de zorg beter op te leiden, nieuwe medewerkers en herintreders aan te trekken en om het bestaande zorgpersoneel te behouden. Voor 2017 tot 2022 is hiervoor bij elkaar opgeteld circa 350 miljoen beschikbaar. Om goed personeel te werven voor de verpleeghuizen, komt er tot 2021 275 miljoen. Dit jaar krijgen verpleeghuizen waar de kwaliteit het hardste nodig is 100 miljoen euro. Er...

Read More