Hoogleraren willen 15 tot 20 procent kleinere huisartsenpraktijken

Hoogleraren willen 15 tot 20 procent kleinere huisartsenpraktijken

Datum: 9 december 2017

Huisartsenpraktijken moeten snel verkleind worden naar zo’n 1700 tot 1800 patiënten, om te voorkomen dat huisartsen bezwijken onder de werkbelasting. Dat schrijven de hoogleraren Huisartsgeneeskunde in een brief aan de Tweede Kamer. Zij maken zich zorgen over de toegankelijkheid van zorg en pleiten ervoor dat huisartsen meer tijd voor hun patiënten krijgen.

Volgens de hoogleraren van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) is een drastische verkleining van de huisartsenpraktijk hoognodig. Ze pleiten voor 15 tot 20 procent kleinere praktijken, zodat de huisarts de zorg heeft voor gemiddeld 1700 tot 1800 patiënten. Alleen zo krijgen huisartsen meer tijd voor een zorgvuldige evaluatie van de problematiek, voor goede communicatie tussen arts en patiënt, voor gezamenlijke besluitvorming en samenwerking met andere zorgverleners in de wijk.

Toegankelijkheid onder druk in achterstandswijken
In de brief waarschuwen de hoogleraren dat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk staat. Dat treft met name de patiënten van huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in de achterstandswijken in grotere steden en in bepaalde regio’s in Nederland. Daar wonen niet alleen meer mensen met chronische aandoeningen en andere gezondheidsproblemen, maar daar zijn de gezondheidsproblemen vaak ook complex door bijkomende sociaal-maatschappelijke problematiek.
In de achterstandsgebieden is de vergrijzing bovendien relatief groter en vraagt de samenwerking met andere zorgverleners in de wijk veel tijd. Onderzoek van het NIVEL toont volgens hen aan dat de werkbelasting van de Nederlandse huisarts hoog is en het takenpakket in vergelijking met Europese landen is uitgebreid.

Minder verwijzingen door langere consulttijden
De briefschrijvers wijzen erop dat uit een recente proef van zorgverzekeraar VGZ blijkt dat langere consulttijden leiden tot minder verwijzingen naar specialisten en grotere patiënttevredenheid. Hoog tijd om huisartsen meer tijd per patiënt te geven. ‘De normpraktijk per voltijds werkende huisarts wordt per 1 januari 2018 weliswaar verlaagd van 2168 naar 2095, maar deze daling is absoluut onvoldoende om zowel het extra werk als gevolg van de substitutie als van de gestegen werkdruk ten gevolge van de toename in kwetsbare thuiswonende ouderen en de toenemende complexe problematiek op te vangen’, aldus de briefschrijvers.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *