Radicaal andere huisartsenzorg voorkomt stijging zorgpremie

Radicaal andere huisartsenzorg voorkomt stijging zorgpremie

Datum: 26 september 2017

De noodzakelijke overheveling van zorg van ziekenhuizen naar het efficiëntere eerstelijnssegment (huisartsen, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker) lukt onvoldoende. Het moet en kan anders, vindt Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es Instituut. Op het internationale congres van het European Forum of Primary Care in Porto presenteert hij een nieuwe aanpak voor de stijging van de zorgkosten: Population Health Management in de huisartsenpraktijk.

De kern van deze aanpak is de toepassing van de principes van Population Health Management (PHM) in de huisartspraktijk. Nieuw is dat de huisarts gebruik maakt van de voorhanden zijnde patiënteninformatie, met als doel de risico’s op toekomstig zorggebruik (ziekenhuis, medicatie, spoedeisende hulp, verpleeghuiszorg, zorgcoördinatie) gefundeerd te voorspellen.

Toekomstig zorggebruik voorspellen
Op basis van deze risico’s kan de huisarts proactief en preventief inspelen op het toekomstige zorggebruik . Op deze wijze verkrijgt een aangewezen groep patiënten eerder zorghulp, omdat potentiële crisissituaties in de thuissituatie eerder worden gesignaleerd. Hetzelfde geldt voor de kans op opnames of medicatiegebruik bij patiënten met chronische aandoeningen. Met gerichte en tijdige inzet van bijvoorbeeld verpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskunde – of juist in combinatie met het sociale wijkteam of gespecialiseerd maatschappelijk werk – kan in een (veel) eerder stadium erger worden voorkomen.

Elders al succesvol toegepast
Deze PHM-aanpak met bestaande patiëntendata wordt inmiddels in diverse landen met veel succes toegepast. Door gericht op risico’s in te zetten op hele populaties, ziet men zelfs enerzijds de zorgkosten dalen, terwijl anderzijds de kwaliteit van de zorg verbetert.

Voorwaarde is financieel stimuleren huisarts
Noodzakelijke voorwaarde daarbij is dat de huisarts financieel wordt gestimuleerd vanuit overheidsbeleid. Als voorbeeld noemt Bruijnzeels enige zogenaamde Accountable Care Organisaties in de Verenigde Staten (waaronder Intermountain en CareOregon) en het Gesundes Kinzigtal in Duitsland.

Doorbraak in ondersteuning huisartsenzorg
Voor Nederland is de eerste succesvolle toepassing van PHM een feit. Dit betekent hoe dan ook een doorbraak in de ondersteuning van de huisartsenzorg, die populatiegerichte zorg mogelijk maakt. De organisatie van de huisartsenzorg zal zich steeds meer op deze proactieve populatiegerichte aanpak richten. Deze vooruitstrevende vorm van huisartsenzorg maakt gebruik van efficiënt informatiemanagement. Dure specialistische zorg kan daarmee worden uitgesteld tot deze zorg daadwerkelijk nodig is.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. Laat ik nu huisarts zijn, maar niet weten wat PHM betekent, laat staan wat het inhoudt, laat staan dat dit ‘het ei van Columbus zal blijken te zijn….’

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *