Nazorg oncologie in samenwerking eerste en tweede lijn

Nazorg oncologie in samenwerking eerste en tweede lijn

Datum: 27 november 2017

Welke stappen kunnen eerste en tweede lijn zetten in de nazorg voor de oncologische patiënt? Samenwerking is daarin essentieel voor goede kwaliteit van zorg. In de regio Arnhem zoeken de negen lokale oncologische  eerstelijnsnetwerken naar mogelijkheden om samen op te trekken met het oncologisch specialistisch team van het Rijnstate Ziekenhuis. Onlangs presenteerden zij hun werkwijze en plannen aan elkaar.

Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte en de nazorg vindt steeds meer plaats in de eerste lijn. Maar de patiënt komt ook nog bij de oncoloog in het ziekenhuis. Voor de patiënt moet er een vloeiende overgang zijn tussen de (hoog) gespecialiseerde tweedelijnszorg en de eerste lijn. In Arnhem e.o. bieden bieden gespecialiseerde eerstelijnszorgverleners ondersteunende en aanvullende zorg. Deze zorgverleners werken multidisciplinair samen in een van de negen eerstelijns oncologische netwerken in Arnhem e.o.

Interactieve samenwerking rond patiënt
Het Rijnstate Ziekenhuis ontwikkelt een programma, waarin alle specialistische zorg een plek krijgt en interactief wordt samengewerkt rondom de patiënt. De eerstelijnsnetwerken in Arnhem e.o. bieden de ondersteunende en aanvullende (na)zorg, dichtbij de patiënt, in de buurt. Alle netwerken hebben een website ontwikkeld, of zijn hier nog mee bezig. Op de regionale sociale kaart zorgindebuurt.info , ontwikkeld door Proscoop, zijn alle netwerken te vinden.

Vervolgstappen
De volgende stap is de behoefte aan samenwerking van de netwerken en het Rijnstate Ziekenhuis te inventariseren. De uitkomsten vormen input voor de verdere professionalisering van de netwerken en verscherping van de focus in de samenwerkingsplannen. Proscoop was betrokken bij de opzet van de oncologische netwerken in de regio en heeft een ondersteunende rol bij de verdere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in de nazorg voor oncologie.

Symposium regio Apeldoorn
Ook in de regio Apeldoorn komt de samenwerking in de oncologische nazorg goed op gang. De oncologische netwerken werken er samen met de Gelre ziekenhuizen. Ook in deze regio verzorgt Proscoop de ondersteuning.

Op 14 december  is er voor alle betrokken partijen in deze regio een symposium over de nazorg oncologie. Daar staat wederzijdse kennismaking en verdere verdieping centraal. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.: de visie op oncologische zorg van Gelre ziekenhuizen en de verbinding met de eerste lijn. Hoe werken de lokale netwerken? Hoe ziet oncologische ziekenhuiszorg eruit?  Ook is er een korte film vanuit patiëntperspectief en zijn er paneldiscussies in interactieve themasessies.

 

(foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *