NZa: regels voor juiste zorg op juiste plek

NZa: regels voor juiste zorg op juiste plek

Datum: 29 april 2019

Het streven is: zorg dichtbij huis leveren als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Dat houdt de medisch-specialistische zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk. Niet alleen een andere manier van de zorg organiseren is nodig, maar ook meer samenwerking tussen zorgverleners onderling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daarom de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 hierop aangepast. Zo wordt het mogelijk om ziekenhuiszorg aan huis te declareren, is de medisch specialist straks niet meer de enige die zorgtrajecten kan openen en komen er vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek.

Het is door technische ontwikkelingen steeds vaker mogelijk om medisch-specialistische zorg bij patiënten thuis te leveren. ‘Dit is een belangrijk onderdeel van de juiste zorg op de juiste plek. Dit betekent niet alleen een kostenbesparing van zorggeld, ook voor patiënten is het fijn als zij niet steeds op en neer naar het ziekenhuis moeten. Daarom voeren we per 2020 een zorgprestatie toe die declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt’, aldus de zorgautoriteit.

Herindeling zorgtaken
Volgens de NZa hoeven medisch specialisten niet alle medische handelingen zelf uit te voeren. Daarom wordt de klinisch technoloog per 1 januari 2020 toegevoegd aan het rijtje van beroepen die de zogeheten poortfunctie uitvoeren. Beroepsbeoefenaren met een poortfunctie mogen zelfstandig, zonder tussenkomst van een medisch specialist, zorgtrajecten openen en in rekening brengen.

Vrije tarieven eerstelijnsdiagnostiek
Per 2020 gelden vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Bij vrije tarieven stelt de NZa geen maximumtarieven vast en onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. Vrije tarieven bieden meer ruimte om maatwerkafspraken te maken die passen bij de lokale omstandigheden en de behoeften van patiënten. De NZa faciliteert deze maatwerkafspraken door zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk nieuwe prestaties voor eerstelijnsdiagnostiek aan te vragen.

Zorginkoop 2020
De NZa wil dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afstappen van traditionele contractafspraken waarbij belonen op basis van volume het uitgangspunt is. In plaats daarvan moeten contracten die gebaseerd zijn op waardegedreven zorg de norm worden, zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt. ‘We vinden het daarom belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contractering voor volgend jaar extra aandacht besteden aan de juiste zorg op de juiste plek en vernieuwende afspraken maken’, aldus de NZa.

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *