Soepeler overdracht in GGZ
mrt23

Soepeler overdracht in GGZ

Vanaf 1 april a.s. is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basisggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding van en aan de huisarts volstaat. Dit moet de administratieve lasten verlagen. Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg moeten...

Lees Verder
Verkiezingen, of een pseudotitel
mrt08

Verkiezingen, of een pseudotitel

COLUMN JURRIËN WIND – Het was voor mij even dubben of ik dit stukje ‘verkiezingen’ dan wel ‘een poot uitdraaien’ zou noemen, maar met volgende week woensdag in het vooruitzicht, heb ik gekozen voor ‘het Haagse’. Vandaag kreeg ik weer eens een man aan de lijn die ook voor...

Lees Verder
Wondzorg in Dokkum: laagdrempelig en dicht bij huis
mrt02

Wondzorg in Dokkum: laagdrempelig en dicht bij huis

Na een jaar kijkt Marja Willekes van het Huisartsen Centrum Dokkum vol trots terug op de behaalde resultaten. “Door de komst van het wondspreekuur is de kwaliteit van zorg verhoogd, is de patiënttevredenheid toegenomen, en is er veel meer werkplezier. De wondzorg is nu zoals deze zou moeten zijn:...

Lees Verder
ZN: Maak inzet eerstelijnsverblijf eenvoudiger
feb17

ZN: Maak inzet eerstelijnsverblijf eenvoudiger

Voor het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer van deze week heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief gestuurd over de problematiek rondom acute zorg en opvang van ouderen, zoals bij de SEH als in het eerstelijnsverblijf. ZN pleit in de brief voor vereenvoudiging van de regelgeving en financiering van...

Lees Verder
“Bij substitutie echt duurzaam investeren in de eerste lijn”
feb10

“Bij substitutie echt duurzaam investeren in de eerste lijn”

“Substitutie staat of valt met het maken van regionale afspraken. We gaan nu eerst experimenteren met kleinere projecten die huisartsen en specialisten graag willen doen. Als we echt serieus aan de slag willen met substitutie, moet de werkdruk van huisartsen zeker meegenomen worden. Wat mij betreft, is het uitgangspunt:...

Lees Verder
Haagse regio zet in op substitutie
feb07

Haagse regio zet in op substitutie

Zorgaanbieders in de regio Den Haag gaan samen bedenken hoe de groeiende zorgvraag verschoven kan worden van het ziekenhuis naar de huisarts of hulpverleners in de wijken. Hiervoor is de Commissie Substitutie Haaglanden (CSH) opgericht, een gezamenlijk initiatief van zorgverzekeraars CZ en Menzis, de ziekenhuizen HMC (Haaglanden Medisch Centrum),...

Lees Verder
Lichte trauma’s voor Lemmer
jan26

Lichte trauma’s voor Lemmer

Deze maand is in Lemmer de pilot Lichte traumazorg gestart. De proef houdt in dat de huisartsen van het Zorgplein zelf de behandeling bij eenvoudige botbreuken en verplaatsingen uitvoeren. De patiënt hoeft in dat geval niet meer naar het ziekenhuis. Het is een initiatief van de huisarts Hans Arentsen...

Lees Verder
Oost-Achterhoek zet eerste stap naar populatiegerichte zorg
dec18

Oost-Achterhoek zet eerste stap naar populatiegerichte zorg

EEN JAAR LATER – Deel 1 – Begin januari van 2016 werd bekendgemaakt dat huisartsen uit de Oost-Achterhoek een deel van de taken van de medisch specialisten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk zouden gaan overnemen. Hiervoor was een samenwerkingsverband opgericht, een Medisch Coördinatie Centrum (MCC). Doel:...

Lees Verder
Gedeelde zorg bij hartfalen
dec11

Gedeelde zorg bij hartfalen

In de regio Zuid-Holland Noord met Leiden als centrum, gaan huisartsen en cardiologen nauw samenwerken in zorg rond hartfalen. De verzekeraar Zorg & Zekerheid uit de Sleutelstad maakt deze nieuwe vorm van zorg mede mogelijk. Hartfalen is een veelvoorkomende aandoening: landelijk hebben ongeveer 130.000 mensen er last van en...

Lees Verder
Indicatie voor eerstelijnsverblijf door huisarts of specialist
nov23

Indicatie voor eerstelijnsverblijf door huisarts of specialist

Met ingang van 1 januari 2017 moet de huisarts of de medisch specialist de afweging maken of patiënten in aanmerking komen voor het eerstelijnsverblijf. Zij worden daarin ondersteund door het afwegingsinstrument. In principe heeft de huisarts de verantwoordelijkheid over de laagcomplexe zorg en de specialist ouderengeneeskunde over de hoogcomplexe...

Lees Verder