Onder nieuwe substitutieregeling 63 projecten gecontracteerd
dec14

Onder nieuwe substitutieregeling 63 projecten gecontracteerd

Er zijn onder de nieuwe substitutieregeling voor 2018 63 projecten gecontracteerd. Dat blijkt uit een NZa-analyse van de contractering voor komend jaar. Met deze afspraken is een bedrag van 6,7 miljoen euro gemoeid. Ze vallen onder de 75 miljoen euro die huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid voor 2018...

Lees Verder
Hoogleraren willen 15 tot 20 procent kleinere huisartsenpraktijken
dec09

Hoogleraren willen 15 tot 20 procent kleinere huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken moeten snel verkleind worden naar zo’n 1700 tot 1800 patiënten, om te voorkomen dat huisartsen bezwijken onder de werkbelasting. Dat schrijven de hoogleraren Huisartsgeneeskunde in een brief aan de Tweede Kamer. Zij maken zich zorgen over de toegankelijkheid van zorg en pleiten ervoor dat huisartsen meer tijd voor...

Lees Verder
Zorg Op Juiste Plek: website met inspirerende voorbeelden substitutie
dec06

Zorg Op Juiste Plek: website met inspirerende voorbeelden substitutie

Wilt u aan de slag met substitutie van zorg? Bekijk dan de website Zorg Op de Juiste Plek voor inspirerende voorbeeldprojecten en instrumenten voor het maken en indienen van plannen. De website is onlangs geactualiseerd. De website Zorg op Juiste Plek bevat voorbeeldprojecten van onder meer de ROS’en. De...

Lees Verder
Ziekenhuis Tjongerschans verplaatst behandelingen naar eerste lijn
dec05

Ziekenhuis Tjongerschans verplaatst behandelingen naar eerste lijn

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen hevelt een deel van de zorg over naar huisartsen in de regio. Het gaat om eenvoudige behandelingen voor in totaal negen ziektebeelden. Hiertoe hebben het ziekenhuis, ruim tachtig huisartsen in de regio en De Friesland Zorgverzekeraar een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat meldt Leeuwarder Courant. Het meekijkconsult...

Lees Verder
Nazorg oncologie in samenwerking eerste en tweede lijn
nov27

Nazorg oncologie in samenwerking eerste en tweede lijn

Welke stappen kunnen eerste en tweede lijn zetten in de nazorg voor de oncologische patiënt? Samenwerking is daarin essentieel voor goede kwaliteit van zorg. In de regio Arnhem zoeken de negen lokale oncologische  eerstelijnsnetwerken naar mogelijkheden om samen op te trekken met het oncologisch specialistisch team van het Rijnstate...

Lees Verder
Inzet VS en PA in huisartsenzorg kan beter
nov26

Inzet VS en PA in huisartsenzorg kan beter

Verpleegkundig specialisten en physician assistants zijn een aanwinst voor de huisartsenzorg. Deze professionals maken taakherschikking mogelijk en ze dragen bij aan goede, betaalbare zorg. Echter, de inzet is nog beperkt. In 2013 werkten er circa 140 verpleegkundig specialisten en 50 physician assistants in de huisartsenzorg. Een belangrijke reden is...

Lees Verder
Regeerakkoord: minder geld voor huisartsenzorg en wijkverpleging
okt11

Regeerakkoord: minder geld voor huisartsenzorg en wijkverpleging

Het nieuwe kabinet Rutte-III wil nieuwe meerjarenakkoorden sluiten voor medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Samen moeten deze akkoorden vanaf 2021 jaarlijks 1,9 miljard aan besparingen opleveren. Onduidelijk is nog hoe dit concreet wordt ingevuld. Er moet meer zorg van de tweede naar de eerste...

Lees Verder
Betere zorg met ‘Beter Zicht’
okt01

Betere zorg met ‘Beter Zicht’

‘Beter Zicht’ is een project dat zich richt op substitutie van oogheelkundige zorg van de tweede naar de eerste lijn in Ede en omgeving. Samen met CHBB-geregistreerde huisartsen, optometristen en een oogarts in Ede heeft Stichting OOGG, de ROS in Gelders Rivierenland, Gelderse Vallei en Zaltbommel, dit oogheelkundig zorgpad ontwikkeld....

Lees Verder
Praktijkvoorbeelden in magazine Steunpunt KOEL
sep28

Praktijkvoorbeelden in magazine Steunpunt KOEL

In de nieuwe editie van het fraaie magazine van Steunpunt KOEL, de ROS in Zuid-Holland Zuid, staan een paar mooie voorbeelden van innovatie die de zorg voor bepaalde patiëntencategorieën optimaliseren. Zoals de oncologienetwerken in de eerste lijn. Ook in deze uitgave uitleg over de nieuwe bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire...

Lees Verder
Radicaal andere huisartsenzorg voorkomt stijging zorgpremie
sep26

Radicaal andere huisartsenzorg voorkomt stijging zorgpremie

De noodzakelijke overheveling van zorg van ziekenhuizen naar het efficiëntere eerstelijnssegment (huisartsen, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker) lukt onvoldoende. Het moet en kan anders, vindt Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es Instituut. Op het internationale congres van het European Forum of Primary Care in Porto presenteert hij een nieuwe aanpak voor...

Lees Verder