Regeerakkoord: minder geld voor huisartsenzorg en wijkverpleging
okt11

Regeerakkoord: minder geld voor huisartsenzorg en wijkverpleging

Het nieuwe kabinet Rutte-III wil nieuwe meerjarenakkoorden sluiten voor medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Samen moeten deze akkoorden vanaf 2021 jaarlijks 1,9 miljard aan besparingen opleveren. Onduidelijk is nog hoe dit concreet wordt ingevuld. Er moet meer zorg van de tweede naar de eerste...

Lees Verder
Betere zorg met ‘Beter Zicht’
okt01

Betere zorg met ‘Beter Zicht’

‘Beter Zicht’ is een project dat zich richt op substitutie van oogheelkundige zorg van de tweede naar de eerste lijn in Ede en omgeving. Samen met CHBB-geregistreerde huisartsen, optometristen en een oogarts in Ede heeft Stichting OOGG, de ROS in Gelders Rivierenland, Gelderse Vallei en Zaltbommel, dit oogheelkundig zorgpad ontwikkeld....

Lees Verder
Praktijkvoorbeelden in magazine Steunpunt KOEL
sep28

Praktijkvoorbeelden in magazine Steunpunt KOEL

In de nieuwe editie van het fraaie magazine van Steunpunt KOEL, de ROS in Zuid-Holland Zuid, staan een paar mooie voorbeelden van innovatie die de zorg voor bepaalde patiëntencategorieën optimaliseren. Zoals de oncologienetwerken in de eerste lijn. Ook in deze uitgave uitleg over de nieuwe bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire...

Lees Verder
Radicaal andere huisartsenzorg voorkomt stijging zorgpremie
sep26

Radicaal andere huisartsenzorg voorkomt stijging zorgpremie

De noodzakelijke overheveling van zorg van ziekenhuizen naar het efficiëntere eerstelijnssegment (huisartsen, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker) lukt onvoldoende. Het moet en kan anders, vindt Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es Instituut. Op het internationale congres van het European Forum of Primary Care in Porto presenteert hij een nieuwe aanpak voor...

Lees Verder
Extra geld voor meer zorgpersoneel
sep19

Extra geld voor meer zorgpersoneel

Het kabinet gaat zich extra inspannen om medewerkers in de zorg beter op te leiden, nieuwe medewerkers en herintreders aan te trekken en om het bestaande zorgpersoneel te behouden. Voor 2017 tot 2022 is hiervoor bij elkaar opgeteld circa 350 miljoen beschikbaar. Om goed personeel te werven voor de verpleeghuizen,...

Lees Verder
Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten
aug03

Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een specialistisch netwerk van fysiotherapeuten, Hoofdpijn Netwerk Noord geïnitieerd. Met de fysiotherapeuten binnen dit netwerk zijn eenduidige afspraken gemaakt over de behandelwijze van patiënten. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om de patiënt zo mogelijk te behandelen in de...

Lees Verder
POH-GGZ Jeugd krijgt bijna 9 in Purmerend
jul24

POH-GGZ Jeugd krijgt bijna 9 in Purmerend

Huisartsen in Purmerend waarderen de POH-GGZ Jeugd met een gemiddeld cijfer van bijna een 9. De praktijkondersteuner Jeugd brengt deskundigheid met zich mee in de huisartsenpraktijk en heeft kennis van de sociale kaart. Dit bespaart de huisarts veel regelwerk. Ook voorkomt deze professional onnodig doorsturen naar de tweede lijn....

Lees Verder
Handreiking substitutie
jul08

Handreiking substitutie

Substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Deze beweging is essentieel om de veranderende zorgvraag te beantwoorden en doelmatiger zorg te kunnen leveren. Maar hoe komt...

Lees Verder
€ 75 miljoen voor substitutie. Eerste lijn, maak er gebruik van!
jun28

€ 75 miljoen voor substitutie. Eerste lijn, maak er gebruik van!

In 2018 is €75 miljoen beschikbaar voor substitutie. Het geld is voor initiatieven omtrent verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn, waarover een afspraak is met een zorgverzekeraar. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek...

Lees Verder
Meekijkconsult in gezondheidscentrum Saendelft
jun27

Meekijkconsult in gezondheidscentrum Saendelft

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Saendelft in Assendelft en de medisch specialisten van het Zaans Medisch Centrum starten binnenkort met het meekijkconsult. Doordat ze gezamenlijk een patiënt zien, verbetert de deskundigheid van huisartsen, maar ook de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Het is een  mooi voorbeeld van substitutie. Volgens...

Lees Verder