Oproep aan minister: Verlaag de muren tussen de lijnen

Oproep aan zorgministers: verlaag de muren tussen de lijnen en zorg voor passende financiering

Read More

NZa: regels voor juiste zorg op juiste plek

Het streven is: zorg dichtbij huis leveren als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Dat houdt de medisch-specialistische zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk. Niet alleen een andere manier van de zorg organiseren is nodig, maar ook meer samenwerking tussen zorgverleners onderling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daarom de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 hierop aangepast. Zo wordt het...

Read More

Bruins: Geen landelijke regie bij zorg op de juiste plek

Minister Bruins (Medisch Zorg) vindt het niet zijn verantwoordelijkheid om de regie te nemen daar waar het kan om de zorg beter en goedkoper te maken. Er moet ruimte zijn voor regionaal en lokaal maatwerk. Ook gelooft de bewindsman niet in blauwdrukken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen. Bruins stelt dat hij met betrokken partijen in verschillende zorgsectoren...

Read More

Stand van de zorg van NZa: zet in op integrale zorg en preventie

Hoe staat de zorg ervoor dit jaar en wat zijn de verwachtingen voor 2019? De NZa schetst dit in de Stand van de zorg. Het document geeft onder meer een overzicht van de kosten van de eerstelijnszorg, de bedragen die worden uitgegeven voor substitutie, de wijkverpleging en andere deelsectoren. Ook geeft het een overzicht van eerder uitgebrachte adviezen en rapporten. Een relevant document voor adviseurs, bestuurders en managers in de...

Read More

Andere koers nodig voor juiste zorg op juiste plek

De Nederlandse zorg moet een andere koers varen om de zorg en de locatie waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt. Een ingrijpende landelijke koersverandering is noodzakelijk om betere zorg te kunnen bieden, onnodig dure zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen naar locaties dichter bij de patiënt en fysieke zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van...

Read More

Digitale consultatie tussen huisarts en specialist

Het Martini Ziekenhuis en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) starten met een innovatieve manier van digitale consultatie tussen huisarts en specialist. Hiervoor ontwikkelden het ziekenhuis en de GHC samen met ICT-bedrijf Calculus een veilige digitale omgeving. Daarnaast is zorgverzekeraar Menzis nauw betrokken. Met digitale consultatie kan de patiënt vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en hoeft hij zijn eigen...

Read More

Vilans: Triple aim werkt in Nederland

Meer gezondheid voor minder geld door integrale zorg, dat is triple aim in een notendop. Vilans is de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij negen proeftuinen voor triple aim. In het onlangs verschenen rapport ‘Triple aim in Nederland. Betere zorg met minder kosten’ staan de resultaten van deze projecten. Directeur Advies en Implementatie Stannie Driessen: “Wij werkten van januari 2014 tot en met december 2017 samen met het RIVM,...

Read More

Anderhalvelijnszorg heeft potentie kosten te besparen

In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg die zich richt op het voorkómen van onnodige verwijzingen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn. Hierbij worden gelijktijdig drie met elkaar samenhangende doelen nagestreefd: een verbetering van de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt...

Read More

Zorgverzekeraars accepteren verwijzingen van verpleegkundig specialisten naar tweede lijn

Er is goed nieuws voor verpleegkundig specialisten werkzaam in de eerste lijn. Alle zorgverzekeraars accepteren vanaf heden verwijzingen van verpleegkundig specialisten uit de eerste lijn naar de tweede lijn. Dat blijkt uit het meest recente ‘Overzicht verwijzer medisch specialistische zorg per zorgverzekeraar vanaf 1 januari 2018’. Het gaat hierbij om verwijzingen naar de tweede lijn. Desgevraagd heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN)...

Read More

Onder nieuwe substitutieregeling 63 projecten gecontracteerd

Er zijn onder de nieuwe substitutieregeling voor 2018 63 projecten gecontracteerd. Dat blijkt uit een NZa-analyse van de contractering voor komend jaar. Met deze afspraken is een bedrag van 6,7 miljoen euro gemoeid. Ze vallen onder de 75 miljoen euro die huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid voor 2018 beschikbaar hebben gesteld voor de verschuiving van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Alle betrokken partijen...

Read More