Betere zorg met ‘Beter Zicht’

Betere zorg met ‘Beter Zicht’

Datum: 1 oktober 2017

oogzorg_zorgenz‘Beter Zicht’ is een project dat zich richt op substitutie van oogheelkundige zorg van de tweede naar de eerste lijn in Ede en omgeving. Samen met CHBB-geregistreerde huisartsen, optometristen en een oogarts in Ede heeft Stichting OOGG, de ROS in Gelders Rivierenland, Gelderse Vallei en Zaltbommel, dit oogheelkundig zorgpad ontwikkeld. De pilot is succesvol: de beoogde reductie van het aantal verwijzingen naar de oogarts met 60% is gerealiseerd. Patiënten geven deze zorg gemiddeld een 8.5. Dat staat in de nieuwsbrief van Stichting OOGG.

Aan de pilot namen in vier maanden tijd 175 patiënten uit achttien huisartsenpraktijken deel. Doel van het nieuwe oogheelkundig zorgpad is iedere patiënt met een oogheelkundig probleem zo snel mogelijk op de juiste plek de juiste behandeling te bieden tegen een lager tarief. ZorgenZ berichtte eerder over dit initiatief.

Oogheelkundige zorg herorganiseren
Oogheelkunde valt onder de vier specialismen waar huisartsen het meest naar verwezen in 2015. Om de toenemende stroom van oogheelkundige klachten, mede onder invloed van vergrijzing, te kunnen behandelen, is er behoefte aan meer inzet in de eerste lijn. Betrokken zorgverleners en Menzis willen met ‘Beter Zicht’ de oogheelkundige zorg (her)organiseren om zo de oogzorg beter én goedkoper te maken.

Tevreden patiënten, goede kwaliteit zorg en minder verwijzingen
De beoogde reductie van het aantal verwijzingen naar de oogarts met 60% is gerealiseerd. Patiënten zijn gemiddeld binnen tien dagen door de CHBB-huisarts of optometrist gezien. Patiënten waarderen de zorg in de pilot met een 8,5 gemiddeld. Men vindt dat dit bezoek niet ten koste mag gaan van het eigen risico. Een voordeel dat genoemd wordt is dat de zorg laagdrempelig en in de buurt is. Een randvoorwaarde hiervoor is dat er voldoende CHBB-huisartsen en/of optometristen lokaal werkzaam zijn.

Kwaliteit en verslaglegging door CHBB-huisarts scoort goed
Ook de huisartsen zijn tevreden over ‘Beter Zicht’ en geven de pilot een 8,2 gemiddeld. Vooral de kwaliteit en verslaglegging door de CHBB-huisarts/optometrist scoren goed.
De hoeveelheid extra tijd die de nieuwe werkwijze van de (assistente van) de huisarts vraagt is een aandachtspunt. Online verwijzing en ICT zouden het werkproces kunnen vereenvoudigen.

Opschalen?
Aan de hand van de verzamelde en geanalyseerde data wordt eind 2017 in samenspraak met Menzis en Huisartsen Gelderse Vallei bepaald of de pilot in de regio wordt gecontinueerd (al dan niet met enkele procesverbeteringen), en of de pilot vervolgens kan worden opgeschaald.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *