Zorg Op Juiste Plek: website met inspirerende voorbeelden substitutie

Zorg Op Juiste Plek: website met inspirerende voorbeelden substitutie

Datum: 6 december 2017

Wilt u aan de slag met substitutie van zorg? Bekijk dan de website Zorg Op de Juiste Plek voor inspirerende voorbeeldprojecten en instrumenten voor het maken en indienen van plannen. De website is onlangs geactualiseerd.

De website Zorg op Juiste Plek bevat voorbeeldprojecten van onder meer de ROS’en. De voorbeeldprojecten zijn gericht op substitutie in brede zin: verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn om de zorg betaalbaar te houden en deze op maat en dichter bij de patiënt te bieden.

Format voor plannen
Via de site is er een format beschikbaar dat u helpt bij het helder en overzichtelijk beschrijven van uw substitutieplannen. Een volledig ingevuld format kan als bruikbare basis dienen voor het gesprek met de zorgverzekeraar die marktleider is in uw regio/uw preferente zorgverzekeraar over uw substitutieaanvraag. De LHV heeft het format ontwikkeld.

Antwoord op veelgestelde vragen
Voor welke substitueerbare zorg is 75 miljoen beschikbaar? Welke zorgverleners kunnen aanspraak maken op de 75 miljoen? Dit zijn twee voorbeelden van veelgestelde vragen over de landelijke afspraken over substitutie en het budget van 75 miljoen euro dat landelijk gereserveerd is om substitutie mogelijk te maken. Het antwoord op deze vragen vindt u op de site.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *