Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een specialistisch netwerk van fysiotherapeuten, Hoofdpijn Netwerk Noord geïnitieerd. Met de fysiotherapeuten binnen dit netwerk zijn eenduidige afspraken gemaakt over de behandelwijze van patiënten. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om de patiënt zo mogelijk te behandelen in de eerste lijn. Dat meldt de website van het ziekenhuis. Circa vier procent van de...

Read More

POH-GGZ Jeugd krijgt bijna 9 in Purmerend

Huisartsen in Purmerend waarderen de POH-GGZ Jeugd met een gemiddeld cijfer van bijna een 9. De praktijkondersteuner Jeugd brengt deskundigheid met zich mee in de huisartsenpraktijk en heeft kennis van de sociale kaart. Dit bespaart de huisarts veel regelwerk. Ook voorkomt deze professional onnodig doorsturen naar de tweede lijn. De korte lijnen tussen huisarts en POH zorgen voor een prettige en efficiënte samenwerking. Dat meldt ZONH...

Read More

Handreiking substitutie

Substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Deze beweging is essentieel om de veranderende zorgvraag te beantwoorden en doelmatiger zorg te kunnen leveren. Maar hoe komt verplaatsing van zorg tot stand? De Federatie Medisch Specialisten en de LHV hebben dit geïnventariseerd. Samenwerkingsafspraken...

Read More
€ 75 miljoen voor substitutie. Eerste lijn, maak er gebruik van!
jun28

€ 75 miljoen voor substitutie. Eerste lijn, maak er gebruik van!

In 2018 is €75 miljoen beschikbaar voor substitutie. Het geld is voor initiatieven omtrent verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn, waarover een afspraak is met een zorgverzekeraar. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen. Deze werkwijze wijkt af van de aanpak tot nu toe, waarbij budgettaire...

Read More

Meekijkconsult in gezondheidscentrum Saendelft

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Saendelft in Assendelft en de medisch specialisten van het Zaans Medisch Centrum starten binnenkort met het meekijkconsult. Doordat ze gezamenlijk een patiënt zien, verbetert de deskundigheid van huisartsen, maar ook de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Het is een  mooi voorbeeld van substitutie. Volgens Mark Koster, huisarts in gezondheidscentrum Saendelft, ervaart de patiënt het...

Read More

Tekort aan eerstelijns bedden en geen regionaal loket

In een onlangs gehouden LHV-ledenpeiling geeft bijna tweederde van de huisartsen aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor het regelen van een eerstelijnsbed (ELV). Al is er ten opzichte van 2016 wel enige verbetering te zien. Meer dan de helft van de respondenten zegt negatieve ervaringen te hebben met het regelen van een ELV-bed: het kost te veel tijd, het is onduidelijk waar welk bed zich bevindt en de bedden zijn...

Read More

Fabels Transmurale Zorgbrug ontkracht

Er doet een aantal hardnekkige fabels de ronde rondom de implementatie van de Transmurale Zorgbrug, zoals over het Compleet Geriatrisch Assessment (CGA). Dat zou minimaal twee uur in beslag nemen. Maar het kan ook bij ouderen thuis zijn afgenomen en dat bespaart veel tijd.Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam hebben 40 deelnemers van diverse ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties, opleidingen en ouderen deze fabels onlangs ontkracht, zo...

Read More

Brief van InEen aan informateur: Nu doorpakken!

Een tweede brief aan de informateur is geschreven door InEen, namens de eerstelijns organisaties. De belangrijkste boodschap? Nu doorpakken! Investeer verder in de eerste lijn, stimuleer verdere ontschotting, innovatie en regionale samenhang. Met een belangrijke rol voor regionale organisaties die eerstelijns professionals ondersteunen en werk uit handen nemen. Voorzitter Martin Bontje schetst een aantal belangrijke ontwikkelingen in...

Read More

Het eerstelijnsverblijf toegelicht

De politieke partij 50+ heeft Kamervragen gesteld over het eerstelijnsverblijf. Staatssecretaris Van Rijn gaat in een brief uitgebreid in op het onderwerp. Dat levert enkele interessante feiten op, die we graag met u willen delen. De opmerking dat er sprake zou zijn van verdubbeling van de vraag naar tijdelijke opvang, weerlegt Van Rijn met cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ heeft in 2015 ruim 25.600 en in...

Read More

Verpleegkundige Topzorg: Superzuster voor wondzorg

Zeven thuiszorg- en verpleeghuisorganisaties in Groningen en Drenthe gaan met het UMCG samenwerken om verpleegkundige topzorg te leveren op het gebied van complexe wondzorg. Ze investeren in kennis en expertise om betere wondzorg te leveren, bij voorkeur bij patiënten thuis. Een van de doelen is dure ziekenhuisbehandelingen voorkomen.  De partijen tekenen op 5 april de samenwerkingsconvenant ‘Verpleegkundige Topzorg’, zo meldt het...

Read More