Oproep aan minister: Verlaag de muren tussen de lijnen

Oproep aan minister: Verlaag de muren tussen de lijnen

Datum: 28 november 2019

In de hoofdlijnen staat de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ centraal. Echter: als zorgverleners zich daarvoor inzetten, ervaren ze regelmatig belemmeringen. Het is ook complex. Want voor het realiseren van die beoogde juiste zorg op ….  spelen tal van elementen een rol. Zoals: kwaliteitsregistraties, meer tijd voor de patiënt, ANW-zorg, organisatie van de eerste lijn, ICT e.d. Zaken die de gezondheidszorg niet alleen kan oplossen. InEen, LHV en de Federatie Medisch Specialisten hebben een brief naar Vaste Kamercommissie van VWS gestuurd. Met als centrale boodschap: Verlaag de muren tussen de lijnen en zorg voor passende financiering. 

Partijen stellen in de brief dat het bij de juiste zorg op de juiste plek nadrukkelijk niet om substitutie gaat, dus zorg van de tweede naar de eerste lijn. Het gaat om netwerkgeneeskunde. Dit zet de patiënt centraal en vanuit een netwerk beslissen zorgverleners samen welke zorg nodig is en wie die het beste kan geven. De ‘Handreiking Implementatie van Juiste zorg op de juiste plek’ bevat een stappenplan voor afspraken hieromtrent en de financiering van de samenwerking.

Bekostiging voor netwerkzorg
En juist de financiering is totaal niet afgestemd op netwerkzorg. Er is geen afdoende betaaltitel voor het voeren van overleg, het geven van adviezen aan elkaar, en de inzet van een medisch specialist in de huisartsenpraktijk. Daarnaast zorgt het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk voor minder inkomsten van de ziekenhuizen, terwijl de kosten doorlopen. Ziekenhuizen zijn daardoor nog teveel afhankelijk van het volume van patiëntenstromen. De eerste lijn beschikt momenteel niet over voldoende capaciteit en een adequate infrastructuur. De afspraken uit het ‘Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg’ met betrekking tot infrastructuur, capaciteit en ‘meer tijd voor de patiënt’ onvoldoende worden verzilverd in de contracten.

Digitale gegevensuitwisseling
Naast bekostiging vormt de digitale gegevensuitwisseling een grote belemmering. Zorgverleners lopen tegen grenzen aan wanneer het niet lukt om de juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben. De ondertekenaars blijven het belang van goede gegevensuitwisseling benadrukken. De ‘juiste zorg op de juiste plek’ en samenwerking over de lijnen heen valt namelijk alleen te realiseren als uitwisseling van patiëntgegevens tussen de verschillende zorgverleners mogelijk is.

Zie de brief van InEen, LHV en FMS aan de Vaste Kamercommissie VWS

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *