ZONH kwartiermaker bij project armoedebestrijding in Den Helder

Armoede in deze gemeente is een omvangrijk probleem. Een gezamenlijke aanpak is absoluut van groot belang.

Read More

Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder

Zorgverleners vinden de afstemming met collega’s verbeterd door het gebruik van de veilige chatfunctie van Zicht op Zorg.

Read More

ROS Friesland en Lijn1 over hun nieuwe aanpak

ROS Friesland en Lijn1 spreken zich uit over hun rol en toegevoegde waarde: verbinden en kennis verspreiden.

Read More

Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan

Aanpak met centrale zorgverlener voor gezin heeft positief resultaat.

Read More

Overzicht arbeidsmarktcapaciteit huisartsenzorg per regio

28 factsheets bieden een compleet beeld van de arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg.

Read More

Factsheets arbeidsmarktregio’s in Limburg en Gelderland beschikbaar

Aanvullend op factsheets van de acht arbeidsmarktregio’s heeft de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) Robuust ook de bevindingen van de regio’s Noord- en Midden- Limburg, Zuid-Limburg en Zuid-West Gelderland gepubliceerd. De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan...

Read More

Krijtmolenalliantie en NZa werken aan domeinoverstijgende zorg in Amsterdam-Noord

De Krijtmolenalliantie in Amsterdam (KMA), waarin een aantal zorg- en welzijnsorganisaties zich heeft verenigd, heeft samen met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  een intentieovereenkomst ‘Beter samen in Noord’ ondertekend. In deze overeenkomst spreken ze met elkaar af zorg en welzijn met elkaar te verbinden met als doel een...

Read More

NZa-Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg

De NZa heeft haar beleidsregel 2020 gepubliceerd voor de regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg, ofwel: de ROS’en. ‘Met de inzet van deze middelen wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren’, zo vermeldt de NZa. De financiering gaat trapsgewijs. Zorgverzekeraars dragen het modulebedrag af aan Zorgverzekeraars...

Read More

Kortere wachttijden en lagere kosten door anderhalvelijns zorg in Limburg

Een aanzienlijke daling van de zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden en daarnaast ook een toename van de tevredenheid bij patiënten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. Aldus de belangrijkste opbrengsten van een jarenlange proef in Zuid-Limburg met anderhalvelijnszorg, waarbij sprake is van een intensieve samenwerking van huisartsen en medisch specialisten in speciale centra, buiten de muren van het ziekenhuis, zoals in...

Read More

Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

Om effectief samen te werken over de domeinen heen, moeten updates over patiënten continu beschikbaar zijn. Toch blijft het een uitdaging voor zorgverleners om elkaar op de hoogte te brengen over de gezondheid van gezamenlijke patiënten. En dat terwijl er tal van digitale oplossingen beschikbaar zijn die de communicatie moeten vergemakkelijken. Jose Boots is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean...

Read More