Nieuw pamflet Het Roer Moet Om: Zorg voor samenhang
jun14

Nieuw pamflet Het Roer Moet Om: Zorg voor samenhang

Maak samenhang door samenwerking het leidende principe in de zorg, voor én met de patiënt. Deze dringende oproep aan de politiek, zorgverzekeraars en zorgverleners staat in het pamflet Zorg voor Samenhang dat de actiegroep Het Roer Moet Om heeft gepresenteerd. Niet de opdracht om te concurreren moet leidend zijn, maar samenwerking. Huisartsen worden opgeroepen het pamflet te ondertekenen. In een reactie tegenover De Eerstelijns zegt...

Read More
Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg
jun13

Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Een zogeheten patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen in groepsverband uitgewerkt wordt. Het levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten. Het kan ook verbinding tussen partijen opleveren. Raedelijn en ZorgImpuls deden ervaring op met deze methodiek. Verschillende fasen en gebeurtenissen van een fictieve patiënt in de zoektocht naar hulp en...

Read More
Cursus Zorg & Verzekeringen
jun11

Cursus Zorg & Verzekeringen

Op 2 oktober a.s. start de cursus Zorg & Verzekeringen van Zorgverzekeraars Nederland. Deze cursus biedt deelnemers inzicht op beleidsmatig en strategisch niveau in het zorg- en zorgverzekeringssysteem. Ook brengt het hen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Inschrijven voor de cursus is vanaf nu mogelijk. Aan de cursus leveren veel sleutelfiguren uit de politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en financiële...

Read More
Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’
jun06

Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

De voucherregeling van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is open gegaan. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en...

Read More
Extra geld opleiding verpleegkundig specialist en physician assistant
jun05

Extra geld opleiding verpleegkundig specialist en physician assistant

Personeelstekort is gezondheidszorgbreed. Zo is er bij sommige ziekenhuizen, met name in de randen van het land, een krapte aan specifieke specialisten. Tegelijk zijn er voor het komende studiejaar meer aanmeldingen voor de opleiding verpleegkundig specialist en physician assistants dan er middelen zijn. Juist deze beroepen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan taakherschikking. Daarom stelt minister Bruins ruim € 7 miljoen...

Read More
Logeervergoeding in basispakket
mei29

Logeervergoeding in basispakket

Volgend jaar wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Mensen die ver moeten reizen voor een behandeling die meerdere dagen duurt, kunnen een vergoeding krijgen voor overnachtingen. De geneeskundige zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten leveren, komt ook in het basispakket. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend gemaakt. Patiënten die voor een behandeling...

Read More
Impact Amsterdamse bouwplannen op eerstelijnszorg
mei27

Impact Amsterdamse bouwplannen op eerstelijnszorg

Amsterdam groeit explosief en er wordt de komende jaren zeer veel gebouwd. Dat heeft voor de eerstelijnszorg een enorme impact, want het aantal gezondheidscentra en huisartsenpraktijken moet daarmee gelijke tred houden. Dat is een forse opgave, maar het betekent ook een uitdaging voor ondernemende zorgverleners. Om alle partijen gelijke kansen te bieden, is de informatie over alle bouwplannen openbaar. De gemeente heeft in...

Read More
Huisartsentekort leidt tot ludieke wervingsacties
mei24

Huisartsentekort leidt tot ludieke wervingsacties

Het huisartsentekort in verschillende regio’s in Nederland leidt tot ludieke acties. Zo was er een symposium voor startende huisartsen met een apart partnerprogramma over banenperspectieven. In Zeeland kunnen vervangende huisartsen gratis een zomerhuisje gebruiken. En op websites promoten huisartsen het uitoefenen van het beroep van huisarts in Twente en Vechtdal. Het tekort aan huisartsen in Twente is ernstig. Nu al zijn er in...

Read More
Financiering inzet poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken
mei23

Financiering inzet poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken

Zilveren Kruis heeft een driejarige financiering toegezegd voor inzet van poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken. Dit bedrag komt vanuit de substitutiegelden, bedoeld om de toestroom naar het ziekenhuis af te remmen. Als de eerste lijn de kwetsbare ouderen in Amsterdam goed in beeld heeft, kan dat een deel van de opnames voorkomen, is de achterliggende gedachte. Ook kan de kwetsbare/complexe patiënt bij ontslag beter...

Read More
Inzicht in zorg en ondersteuning per regio
mei09

Inzicht in zorg en ondersteuning per regio

Het RIVM heeft onlangs een interactieve website gelanceerd. Deze bevat het bestaande zorgaanbod in een regio en biedt inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Per gemeente geeft het een breed overzicht in de sociale situatie en gezondheid van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning, op het gebied van curatieve zorg, langdurige zorg en ondersteuning. Partijen kunnen de...

Read More