ROS Friesland en Lijn1 over hun nieuwe aanpak

ROS Friesland en Lijn1 over hun nieuwe aanpak

Datum: 7 augustus 2019

Uit het Merkmanifest van ROS Friesland.

Twee regionale ondersteuningsstructuren, ROS Friesland en Lijn1 Haaglanden hebben, hebben zich bezonnen op hun rol en positie. Bij ROS Friesland resulteerde dat in een Merkmanifest. En het team van Lijn1 deelt het debat over de vraag wat hun toegevoegde waarde is in hun magazine.  

Met een zogeheten Merkmanifest presenteert ROS Friesland deze zomer haar nieuwe lijn. ‘Deze nieuwe lijn komt niet alleen grafisch tot uitdrukking in het manifest, maar staat vooral symbool voor onze aanpak – vanuit de eerste lijn verbinding aanbrengen tussen de eerste lijn, de tweede lijn en het sociaal domein. De contouren van deze lijn laten onze aanpak en ons werkgebied zien – Friesland en haar 5 regio’s’, zo staat het vermeld op de website.

Regionale benadering heeft het meeste effect
De grenzen tussen eerste, tweede en nulde lijn vervagen steeds meer. De medewerkers hebben daarom hun blik verbreed en willen de zorg in Friesland op één lijn brengen. “Helpen om de overgang van zorg tussen de domeinen te versoepelen.”
Zo wil ROS Friesland een provinciaal verschil maken met een regionale focus. ‘Elke regio in Friesland heeft namelijk zijn eigen bevolkingsopbouw, kenmerken en cultuur. Ook verschilt de structuur en dynamiek van zorg per regio. Als je alle facetten van een regio kent, kun je sneller inspringen op lokale knelpunten én kansen in de zorg en kun je je deskundigheid passend en effectief inzetten’, aldus het manifest.

Zorg in thuissituatie
Een andere belangrijke ontwikkeling die ROS Friesland signaleert, is dat de zorg zich steeds meer verplaatst naar de patiënt thuis. ‘Samenwerking tussen zorgaanbieders op wijk- en dorpsniveau wordt daarom steeds belangrijker, maar is niet vanzelfsprekend goed geregeld. Onze deskundigheid kan hier van grote toegevoegde waarde zijn.’

De adviseurs willen proactief positie innemen in de tweede lijn om transitie-ontwikkelingen te monitoren en te kunnen delen met de eerste lijn en het sociaal domein. Nieuwe rollen zijn: data-analist, domeinverbinder en zorgorganisatie-expert.

Lijn1: wat voegen wij toe?
In hun magazine geeft het team van Lijn1 Haaglanden uitleg over de nieuwe weg die ze inslaan. Ze stellen zichzelf continue de vraag: wat voegen wij toe? Welke impact hebben we? Debby de Jongste, directeur van Lijn1, zegt dat ze een mooie rol hebben gespeeld bij allerlei initiatieven, zoals hun leergang De Nieuwe Lijn. Maar het bleek toch lastig te zijn om de vraag te beantwoorden wat hun toegevoegde waarde is. ‘De professionals hebben ons niet nodig, zij weten beter dan wij hoe hun praktijk eruitziet en wat ze daarin moeten doen’, aldus haar gesprekspartner en senior adviseur Joshua van Rooij.

Eigen zoektocht
Lijn1 is er vooral om te verbinden en kennis te verspreiden. Het is daarin belangrijk om op het juiste spoort te blijven. Wat kan iedereen dan precies van elkaar leren? ‘Al die mensen met hun verschillende praktijken, wie zegt dat wat voor hen werkt, ook voor mij werkt?’ Moeilijk, want De Jongste is ook van mening dat iedereen zijn weg moet volgen. ‘Er is geen best practice, een soort norm waarnaar we moeten streven. We kregen signalen dat er een wie-presteert-het-beste sfeertje dreigde te ontstaan.’
Waar zit de verbinding? Iedereen probeert uit de eigen routine te breken en zich op onbekend terrein te begeven. Iedereen in zijn persoonlijke ontwikkeling coachen en begeleiden, dat ziet Lijn1 als een belangrijke rol.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *