Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder

Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder

Datum: 20 augustus 2019

Het aantal telefoontjes dat zorgverleners of zorginstellingen onderling met elkaar plegen voor afstemming over een patiënt is door het gebruik van het communicatieplatform Zicht op Zorg in vier maanden tijd met 30% gedaald. Ook is de totale tijd die men besteed aan telefoontjes bijna een uur minder per week per zorgverlener. Zorgverleners vinden de afstemming met collega’s verbeterd door het gebruik van de veilige chatfunctie. Dit blijkt uit een nul- en nameting onder gebruikers van Zicht op Zorg tussen maart 2019 en juli 2019.

In de huisartsenpraktijk staat de telefoon dagelijks roodgloeiend. Niet alleen patiënten melden zich voor een afspraak of telefonisch advies, de huisarts pleegt ook veelvuldig telefoontjes met wijkverpleegkundigen om behandelingen van patiënten met elkaar door te nemen. Die telefoongesprekken nemen veel tijd in beslag. Dat moet anders, vond huisarts en ondernemer Sipke Smits. In 2017 ontwierp hij een communicatieplatform, waarmee op laagdrempelige, maar veilige wijze gechat kan worden over patiënten en hun behandeling. Het product, ontwikkeld door Mibida, is inmiddels in beheer van de Stichting Zorgring Noord-Holland Noord.

Ook uitvoeringsverzoeken
De app die werd gelanceerd in de Egmonden in Noord-Holland – een gemeente met zo’n 12.000 inwoners waarvan een groot gedeelte 65+ – verspreidt zich als een olievlek over de regio. Steeds meer gebruikers in Noord-Holland communiceren updates over patiënten en recepten via de beveiligde chat die zowel op telefoon als op de desktop te gebruiken is. Er kan snel procesinformatie gedeeld worden, zoals wondfoto’s. Ook formulieren, zoals uitvoeringsverzoeken, kunnen digitaal worden ingevuld en vervolgens ondertekend door de huisarts.

Tijdsbesparing
Uit een nul- en nameting onder gebruikers die minimaal 4 maanden zijn geabonneerd op Zicht op Zorg is gebleken dat het aantal telefoontjes dat wekelijks wordt gepleegd tussen zorgverleners vanaf maart 2019 tot juli 2019 met een derde is gedaald. De totale tijd die men gemiddeld aan het plegen van overlegtelefoontjes kwijt is, is bovendien afgenomen met een uur per week per zorgverlener. Lag de gemiddelde tijd voor telefoongesprekken per week in maart 2019 nog op afgerond twee uur, is dat in juli iets meer dan een uur. Er vindt dus een tijdsbesparing van een uur per week per medewerker plaats.

Patiënt beter bedienen
Josee Boots is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean in de Egmonden en gebruikt Zicht op Zorg sinds een aantal jaar. Zij ziet de tijdsbesparing als een grote plus. “Al met al scheelt het gebruik van een digitale oplossing mij veel administratieve handelingen, die tijd en geld kosten. Door Zicht op Zorg wordt het proces versneld. We kunnen daardoor de patiënt sneller en beter bedienen.”

Betere afstemming
De afstemming tussen zorgverleners is dan ook zienderogen verbeterd, vinden respondenten. De efficiency/effectiviteit van het afstemmen van de zorg in de wijk krijgt nu een 6,8 ten opzichte van een 6,1 in maart. Ook wijkverpleegkundige Paulien Broersen, werkzaam in Heiloo, is te spreken over de verbeterde afstemming met de huisarts. “Ik belde de huisarts wel eens over een patiënt, maar kreeg dan de assistente aan de lijn. Zij gaf aan dat de huisarts te druk was en dat ik de patiënt maar een paracetamol moest geven. Nu snap ik dat het voor een huisarts onmogelijk is om iedere zorgverlener te woord te staan, maar met meer dan 20 jaar ervaring als verpleegkundige had ik zelf al gesignaleerd dat een paracetamol niet zou helpen. Ik wilde graag even overleg plegen met de huisarts. Door de chatfunctie leg ik nu zelf een direct lijntje met de huisarts. Dat werkt heel prettig.”

Meerwaarde
Uit de enquête blijkt dat 63% van de respondenten van mening is dat de digitale oplossing Zicht op Zorg een meerwaarde biedt in het werk. Slechts een kleine 10% ervaart die meerwaarde niet. Bovendien raden gebruikers andere zorgverleners en -organisaties in de regio het gebruik van Zicht op Zorg aan.

Lees ook het artikel op ZorgenZ: Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *