Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

Datum: 16 juli 2019

Om effectief samen te werken over de domeinen heen, moeten updates over patiënten continu beschikbaar zijn. Toch blijft het een uitdaging voor zorgverleners om elkaar op de hoogte te brengen over de gezondheid van gezamenlijke patiënten. En dat terwijl er tal van digitale oplossingen beschikbaar zijn die de communicatie moeten vergemakkelijken. Jose Boots is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean in de Egmonden. Zij werkt sinds een aantal jaar met de applicatie Zicht op Zorg.

Jose ziet veel belang bij de inzet van digitale tools om de communicatie met zorgcollega’s rondom de patiënt te verbeteren. “Ik ben een samenwerker. Dat is ook een vereiste bij patiënten met een complexe zorgvraag. Ik moet andere zorgverleners, zoals huisartsen, maar ook fysio-, ergo- en oedeemtherapeuten of psychologen, regelmatig bij de zorg rondom een patiënt betrekken. Voorheen deed ik dat door te mailen, maar vanwege die Algemene Verordening Gegevensbescherming kan dat niet meer. Dan ga je op zoek naar alternatieven. Ik vind het leuk om een nieuwe werkmethode te ontdekken waarbij ik een meerwaarde zie voor de patiënt en de onderlinge samenwerking rondom de patiënt. Daarin merk ik soms nog wat huivering bij mijn collega’s. ‘Weer een nieuw systeem’, zuchten ze dan.”

Digitaal Uitvoeringsverzoek ondertekenen
“Ik ben de applicatie Zicht op Zorg gaan gebruiken omdat ik de meerwaarde zag. Zicht op Zorg is vergelijkbaar met whatsapp, maar dan beveiligd om te chatten met zorgcollega’s. De chatfunctie stelt je in staat snel procesinformatie met collega’s te delen. Bijvoorbeeld het versturen van wondfoto’s. En de app maakt het mogelijk om het uitvoeringsverzoek digitaal te laten ondertekenen door de huisarts. Nu wordt het formulier nog geprint, getekend en ingescand. Veel te veel handelingen, die tijd en geld kosten. Zo’n proces moet worden versneld om de patiënt sneller te bedienen. Ik denk dat een digitale oplossing hier goed voor werkt.”

Chatfunctie
“Het voordeel van een digitale chatfunctie is dat je minder tijd kwijt bent aan administratie achteraf. Verder deel je gemakkelijk informatie die niet per definitie in het patiëntendossier hoeft te worden opgenomen. Zo constateer ik bijvoorbeeld tijdens mijn werk dat een huis de laatste tijd wat rommeliger is dan ik gewend ben van de patiënt. Ik kan mijn collega dan vragen om dit ook in de gaten te houden bij een eerstvolgend huisbezoek. Bij acute zorg ga je natuurlijk bellen, maar dingen die even kunnen wachten, deel je gemakkelijk via de chat.”

Gevoelige informatie
“Bij Zicht op Zorg is er geen automatische koppeling met het ECD. Sommige collega’s zien dit als een nadeel. Maar soms ligt informatie gevoelig. En dan vraag ik me af of het handig is dat een patiënt meeleest. Bijvoorbeeld een vraag als: ‘Kan deze patiënt stikken?’ Ik kan in de chatfunctie belangrijke info kopiëren naar het ECD en gevoelige delen schrappen. Bovendien hebben we geen toegang tot het ECD van collega-zorgverleners. Dat is een verarming van de communicatie en kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg. Met een chatfunctie breng je elkaar toch gemakkelijk en snel op de hoogte.”

Compleet
Jose ziet kans om andere disciplines te ondersteunen door het gebruik van de digitale tool. “Een huisarts heeft maar 10 minuten per consult voor een patiënt. Als wijkverpleegkundige heb ik meer tijd voor een uitgebreider kennismakingsbezoek of een gesprek over symptoomlast en de laatste levensfase. Ik maak een verslag van het gesprek met de patiënt in het ECD en dit kopieer ik voor de huisarts naar Zicht op Zorg. Ik maak het verhaal voor de huisarts compleet en zorg voor diepere onderbouwing. Zo is de huisarts goed op de hoogte van de situatie van de patiënt en kunnen we samen goede zorg verlenen.”

Smoelenboek
Jose ziet ook een kans in het vergroten en beter benutten van het zorgnetwerk: “Waar men in de zorg nog regelmatig tegen aanloopt is de verscheidenheid aan zorgorganisaties in een regio. Voor bijvoorbeeld een huisarts is het dan moeilijk te overzien wie betrokken is bij de zorg van zijn patiënt. Wie ziet zijn of haar patiënt wanneer en wat gebeurt er dan? Een smoelenboek biedt daarbij uitkomst. Je bent via de app goed vindbaar en het is bovendien gemakkelijk om contact met elkaar te leggen. Ik besef dat ik in een relatief kleine gemeente werk met een hoog ons-kent-ons-gehalte. Toch denk ik dat deze tool ook kan werken in grote steden. Dan moet er misschien worden gewerkt met een contactcentrum dat de appjes ontvangt en direct doorstuurt naar de desbetreffende persoon die die dag aan het werk is.”

Wegwijs
“Ik denk dat het goed is open te staan voor nieuwe oplossingen die ons werk kunnen vergemakkelijken. Uiteindelijk zal zorg meer en meer gaan plaatsvinden in de eerste lijn. We moeten dus niet wachten totdat het ECD integraal geregeld is, maar onszelf alvast wegwijs maken in het nut van digitale oplossingen. Ik zou het heel fijn vinden als bijvoorbeeld de casemanager oncologie en specialisten in het ziekenhuis gebruik gaan maken van Zicht op Zorg zodat we met elkaar de zorg rondom een patiënt kunnen afstemmen. In ons privéleven delen we ook gemakkelijk informatie digitaal. Waarom zouden we dat niet wat meer doen in ons werk?”

Kwaliteit van zorg
“Het gebruiken van een digitale tool als Zicht op Zorg heeft niet direct tot gevolg dat de communicatie en zorg verbeteren. Dit is een middel om tot goede kwaliteit van zorg te komen en goed samen te werken. Maar het initiatief ligt bij de zorgverlener. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om zoveel mogelijk samen te werken en het belang hiervan inzien. En je moet enige digitale interesse hebben. Net als alles wat nieuw is, zul je even moeten investeren om het systeem te begrijpen. Verder begrijp ik dat de kosten van € 7,50 per maand per gebruiker een drempel zouden kunnen zijn. Maar houd altijd in je achterhoofd waarvoor je het doet: om de zorg voor de patiënt te verbeteren.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van ZONH.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *