Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan

Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan

Datum: 6 augustus 2019

Een gezond gewicht voor alle Amsterdamse kinderen. Dat is het doel van de Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam. Een van de onderdelen daarvan is project: 1 gezin, 1 plan. Dat wil zeggen: één zorgverlener die het kind met obesitas plus het gezin begeleidt richting een gezonde leefstijl. Met positief resultaat.

In Amsterdam hebben 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas, ofwel: 30.000 (!) kinderen. Een complex maatschappelijke probleem: Amsterdamse kinderen met laag opgeleide ouders en een laag inkomen zijn zwaarder dan hun Amsterdamse leeftijdsgenoten met hoog opgeleide ouders en een hoger inkomen. Er zijn enorme verschillen tussen etnische groepen.

Lange adem
De gemeente Amsterdam wil met een krachtige aanpak komen tot meer kinderen met een gezond(er) gewicht. Dat is een zaak van zeer lange adem. De stip op de horizon is gezet op het jaar 2033. De ambitie in de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is dat de Amsterdamse jeugd dan op het gemiddelde nationaal gewicht van de jeugd is. Uitvoering kan uiteraard alleen in zeer nauwe samenwerking partners uit de civil society en van welzijn- en zorgverleners. Ook de ROS Elaa is hier nauw bij betrokken.

Meerdere hulpverleners
Obesitas bij kinderen is vaak een symptoom van andere problemen in het gezin. Bijvoorbeeld schulden, psychische problemen bij de ouders of opvoedproblemen. Daarom hebben deze gezinnen vaak te maken met meerdere hulpverleners uit zowel sociaal als medisch domein.

Centrale zorgverlener
De aanpak van 1 gezin, 1 plan betreft een driejarig project, gestart in 2016. Zilveren Kruis heeft daarvoor innovatiegeld ter beschikking gesteld. Omdat obesitas een complex probleem is, hebben de gezinnen baat bij één aanspreekpunt die hen maximaal 3 jaar begeleidt en de zorg coördineert. Met als inzet langdurige verbetering van de leefstijl van het gezin. De afgelopen drie jaar zijn 120 jeugdverpleegkundigen als ‘centrale zorgverlener’ thuis ingezet bij meer dan 2.000 kinderen en hun ouders. De keten van ondersteuning en zorg – het netwerk van professionals om kind en gezin heen, van signalering tot einde behandeling – is noodzakelijk om de rol van centrale zorgverlener goed te laten functioneren.

Goede resultaten
Twee op de drie kinderen geven aan dat ze zich na hun traject met de centrale zorgverlener beter voelen. Ook zeggen ouders en kinderen zich met respect behandeld te voelen en een gevoel van eigen regie te hebben. De kinderen en hun ouders rapporteren een betere kwaliteit van leven. Bovendien is bij een groot deel van de kinderen het gewicht gestabiliseerd of afgenomen.
Daarnaast is een goede samenwerking opgebouwd met meerdere partners. Professionals rapporteren een grotere effectiviteit van doorverwijzing en motivatie tot samenwerking, ook tussen medisch en sociaal domein. Zie alle uitkomsten in de factsheet Evaluatie proef met centrale zorgverlener….

Bekostiging
Het Zorginstituut Nederland onderzoekt momenteel of en zo ja hoe deze werkwijze structureel kan worden bekostigd. “Wij hopen dat deze positieve resultaten de besluitvorming gunstig beïnvloedt”, aldus Jeppe Delver, woordvoerder Zilveren Kruis. “Zilveren Kruis verlengt in ieder geval de financiering met twee jaar, zodat gezinnen die in de loop het traject zijn gestart dit kunnen afmaken.”

 

(Foto’s: uit rapport en Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *