Zet SOLK op de agenda
mrt19

Zet SOLK op de agenda

Iedereen heeft er wel eens last van: somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Bij sommige mensen gaan ze weer over, anderen gaan ermee naar de dokter. Zorgverleners doen hun best om goede hulp te bieden. SOLK gaat gepaard met hoge kosten. Het is niet alleen een probleem van de gezondheidszorg, maar een breed maatschappelijk probleem. Daarom pleit Proscoop ervoor dat het ministerie van VWS de problematiek rond...

Read More
Wijkteams: kind en badwater?
feb15

Wijkteams: kind en badwater?

COLUMN MATHIJS ZWIER Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), schreef onlangs in Het Financiële Dagblad een column over wijkteams: ‘Inzet wijkteams is goede stap voor zorg, maar heeft wel aanpassingen nodig.’ Aanleiding was de publicatie van het Cultureel Planbureau (CPB) over wijkteams. Meurs heeft groot gelijk met haar reactie op dit onderzoek. Ze bekritiseert de kostenbesparing op korte...

Read More
Zorg op de juiste plek begint met kleine stapjes
feb12

Zorg op de juiste plek begint met kleine stapjes

COLUMN CONNY MOONS Iedereen lijkt het erover eens dat het nodig is om te werken aan juiste zorg op de juiste plek. Toch is de praktijk weerbarstig. Goedbedoelde initiatieven sneuvelen en enthousiaste veranderaars raken moedeloos. Hoe komt dat toch? Zuid-Holland Noord, de regio waar ik werk, is overzichtelijk met twee ziekenhuizen, een relatief gezonde bevolking en de redelijk duidelijke zorgstructuren. Zo is bijvoorbeeld de...

Read More
Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement
jan30

Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement

Hoe kan in de toekomst goede zorg gegeven worden aan steeds meer ouderen met chronische aandoeningen, en daarmee de hogere zorgkosten omlaag brengen? De oplossing is volgens proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio: zorg persoonsgericht en proactief aanbieden. Het gebruik van kennistechnologie is daarbij essentieel. Dat betekent: gebruik maken van multidisciplinaire big data uit diverse zorgorganisaties.  In proeftuin Gezonde zorg,...

Read More
Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
jan23

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De beroepsgroepen artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, paramedici, verloskundigen en psychologen/psychotherapeuten hebben elk een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ook wettelijk verplicht. Per 1 januari jl. is deze meldcode vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een afwegingskader. Dit beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is. Wat houdt dat afwegingskader in? Bekijk daarvoor...

Read More
Acht tips om te starten met Positieve Gezondheid
dec21

Acht tips om te starten met Positieve Gezondheid

Hoe kun je als zorgverlener beginnen met Positieve Gezondheid? Het is een andere manier van werken, waarbij zorgverleners meer luisteren dan adviseren. Zelfzorg Ondersteund (ZO!) organiseerde onlangs een online kennissessie en geeft acht praktische tips om te starten met Positieve Gezondheid. “Positieve Gezondheid betekent dat je op zoek gaat naar de betekenis of motivatie voor een persoon, een patiënt of een cliënt: wat betekent...

Read More
Wat werkt om ouderen in beweging te krijgen?
dec19

Wat werkt om ouderen in beweging te krijgen?

Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Gemeenten zijn vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg verantwoordelijk voor het welzijn van deze burgers. Er is veel winst te behalen door inactieve mensen meer te laten bewegen. Niet alleen fysiek, maar ook voor het beperken van cognitieve achteruitgang en behoud van zelfredzaamheid. De vraag is echter hoe je ouderen in beweging krijgt. Het Kenniscentrum Sport heeft dat...

Read More
Proscoop organiseert masterclasses
dec14

Proscoop organiseert masterclasses

Op safari in de zorg en het sociaal domein! Proscoop organiseert volgend jaar een serie van zes masterclasses voor iedereen die een brede en geïnspireerde kijk op zorg en welzijn wil. Thema’s zijn: wat kunnen we doen aan het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en samenredzaamheid, aan preventie in diverse levensdomeinen en aan het voorkomen van onnodige zorg? Hoe integreren we versnipperde zorg door netwerksamenwerking? En hoe...

Read More
Trimbos zoekt poh’s-ggz voor onderzoek naar effecten functie
dec13

Trimbos zoekt poh’s-ggz voor onderzoek naar effecten functie

Het Trimbos instituut en de Landelijk Vereniging POH-GGZ gaan onderzoeken wat wel en niet goed werkt bij de praktijkondersteuner-ggz bij de huisarts. In bijna alle huisartsenpraktijken is een poh-ggz werkzaam. Er is echter nog weinig bekend over de effectiviteit van de functie. Hoe kan de functie van poh-ggz het beste worden georganiseerd en uitgevoerd, zodat de hulpverlening effectief is, tegen aanvaardbare kosten, met tevreden...

Read More
Wim Klein Nagelvoort neemt afscheid van Elaa
dec10

Wim Klein Nagelvoort neemt afscheid van Elaa

Vanuit het Flevoziekenhuis, naar de Zorggroep voor de totstandkoming van de huisartsenpost in Almere, vervolgens de start en doorontwikkeling van ROSAlmere, met tot slot de fusie met 1ste Lijn Amsterdam. En nu neemt Wim Klein Nagelvoort per 1 januari a.s. afscheid van Elaa. Zijn kennis en expertise blijft gelukkig beschikbaar via zijn eigen adviesbureau. In 2002 kreeg Wim Klein Nagelvoort het verzoek om de huisartsenpost in Almere op...

Read More
  • Abonneer hier