Inspiratietour Positieve Gezondheid
nov17

Inspiratietour Positieve Gezondheid

Bij Positieve Gezondheid staat de mens met een betekenisvol leven centraal. Zorgverleners worden geraakt en gemotiveerd door dit concept en zoeken naar hoe zij dit in de dagelijkse praktijk vorm kunnen geven. De ROS Proscoop ging daarom begin oktober met geïnteresseerde relaties als inspiratietour langs mooie voorbeelden in het land. Om te inspireren, ideeën op te doen en het enthousiasme voor een andere aanpak in de gezondheidszorg...

Read More
Samenwerken aan gezondheid in de wijk levert veel op
nov15

Samenwerken aan gezondheid in de wijk levert veel op

Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont. Dat is de uitkomst van het project Preventie in de Buurt, dat dit jaar is afgerond. De resultaten zijn opgenomen in een fraaie digitale uitgave, bedoeld voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein. Met directe links naar online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools. Om goed te kunnen zorgen voor gezonde inwoners is...

Read More
Depressiepreventie in de wijk
okt29

Depressiepreventie in de wijk

Wijkteams hebben goede ervaringen met de e-learning ‘Depressiepreventie in de wijk’. Deze training helpt wijkprofessionals om depressieve klachten bij bewoners en cliënten beter te signaleren, te bespreken en hen correct door te verwijzen. Er is een handleiding beschikbaar voor ROS’en, GGD’en en gemeenten om deze e-learning in de wijk te organiseren.  Veel wijkteams hebben hun handen vol aan complexe casussen in de...

Read More
Op naar een dementievriendelijk Drenthe
okt25

Op naar een dementievriendelijk Drenthe

Alle twaalf Drentse gemeenten maken zich sterk voor een dementievriendelijke provincie. Om inwoners met dementie zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven te kunnen bieden, werken tal van betrokken partijen samen. Tijdens een werkconferentie waar het thema ‘Waardig ouder worden in Drenthe’ centraal stond, hebben zij het convenant Dementievriendelijk Drenthe ondertekend.  Alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Zilveren...

Read More
Afscheid Nienke Hulshof, directeur Raedelijn
okt10

Afscheid Nienke Hulshof, directeur Raedelijn

Nienke Hulshof heeft het belang van de gezondheidszorg van jongs af ervaren. Als dochter van een huisarts maakte ze de huisartsenzorg van dichtbij mee. Ze heeft zich zo’n tien jaar ingezet voor Raedelijn, de ROS (regionale ondersteuningsorganisatie) in Midden-Nederland, eerst als adjunct-directeur en al snel als directeur. Per 1 november a.s. stapt ze over naar het Diakonessenhuis in Utrecht. Van de eerste naar de tweede lijn, een...

Read More
Bijeenkomst voor aanstaande praktijkhouders
okt01

Bijeenkomst voor aanstaande praktijkhouders

Een huisartsenpraktijk starten of overnemen is een grote stap. En vaak willen aanstaande praktijkhouders dat ook niet alleen doen. Alleen: hoe kom je aan een goede partner? Wagro Groningen organiseert in samenwerking met ELANN/ROS de bijeenkomst ‘Meet your mate’. Deze is specifiek gericht op duovorming. Op 16 oktober a.s. kunnen geïnteresseerden kennismaken met gelijkgestemden. Zo kunnen aanstaande praktijkhouders mogelijk...

Read More
E-book Next step in Positieve Gezondheid
sep15

E-book Next step in Positieve Gezondheid

Wat is Positieve Gezondheid eigenlijk en wat kun je ermee? De regionale ondersteuningsstructuur Reos heeft een aantal ervaringen en inzichten van zorgverleners en adviseurs gebundeld in een e-book Next step in Positieve Gezondheid. Meer dan dertig vertegenwoordigers van zorgorganisaties deden een paar maanden geleden kennis op via presentaties. Zij gingen met elkaar in gesprek over concrete vraagstukken. Deze waardevolle informatie...

Read More
Praktijkteam Zorg op de juiste plek denkt mee
sep14

Praktijkteam Zorg op de juiste plek denkt mee

Zorg op de juiste plek. Het klinkt mooi en is een prachtig streven, maar hoe krijg je dat als zorgverlener of zorgorganisatie goed voor elkaar? De dagelijkse praktijk is weerbarstig en de overdracht van patiënten tussen thuis, ziekenhuis en/of kortdurende opname verloopt zeker niet altijd probleemloos. Het praktijkteam Zorg op de juiste plek ondersteunt zorgprofessionals en organisaties bij dergelijke knelpunten. Indien nodig komt het...

Read More
Behandelwensengesprek geeft patiënt regie en artsen houvast
sep11

Behandelwensengesprek geeft patiënt regie en artsen houvast

In een behandelwensengesprek bespreken kwetsbare ouderen met hun huisarts hun levensverwachting, kwaliteit van leven en welke behandelingen ze wel en niet willen ondergaan in de nabije toekomst. Dit initiatief is voortgekomen uit Dappere Dokters en verspreidt zich als een olievlek over Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Het helpt zorgverleners om te handelen in de geest van de patiënt en diens wensen. En patiënten kunnen een meer...

Read More
Elektronisch patiëntenoverleg houdt ouderen uit ziekenhuis
sep10

Elektronisch patiëntenoverleg houdt ouderen uit ziekenhuis

In Zaanstreek-Waterland communiceren huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnszorgverleners gemakkelijk via een digitaal programma. Door frequent en snel overleg is in een van de deelnemende huisartsenpraktijken gemeten dat het aantal ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen met zo’n 48% is gedaald*. En de patiënt? Die houdt zelf de regie. ZONH heeft deze samenwerking begeleid. Dit voorbeeld laat zien dat multidisciplinair...

Read More