Wim Klein Nagelvoort neemt afscheid van Elaa
dec10

Wim Klein Nagelvoort neemt afscheid van Elaa

Vanuit het Flevoziekenhuis, naar de Zorggroep voor de totstandkoming van de huisartsenpost in Almere, vervolgens de start en doorontwikkeling van ROSAlmere, met tot slot de fusie met 1ste Lijn Amsterdam. En nu neemt Wim Klein Nagelvoort per 1 januari a.s. afscheid van Elaa. Zijn kennis en expertise blijft gelukkig beschikbaar via zijn eigen adviesbureau. In 2002 kreeg Wim Klein Nagelvoort het verzoek om de huisartsenpost in Almere op...

Read More
IJssellandScan: in één oogopslag gezondheidsinformatie van de regio
dec05

IJssellandScan: in één oogopslag gezondheidsinformatie van de regio

In Zwolle is gisteren de IJssellandScan gelanceerd: een digitale databank met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland. De IJssellandScan is een samenwerking tussen GGD IJsselland en de ROS Proscoop. Beide organisaties hebben er belang bij dat deze gezondheidsinformatie nu beschikbaar is. Data spelen een belangrijke rol bij de onderbouwing van beleid. “Er is met het sluiten van diverse landelijke akkoorden in de zorg een beweging...

Read More
Pilot voor thuistest bij darmproblemen
dec01

Pilot voor thuistest bij darmproblemen

Als patiënten met een prikkelbare darm syndroom (PDS) zelf hun ontlasting kunnen laten testen op ernstige aandoeningen, voorkomt dat vaak een verwijzing naar het ziekenhuis. Huisarts Jos Dirven wil zo’n thuistest invoeren en is een pilot gestart. Inmiddels is deze afgerond met positief resultaat. De Mura Zorgadvies heeft ondersteuning geboden. Huisarts Jos Dirven uit Renswoude vroeg zich af of hij meer kon doen voor patiënten met het...

Read More
Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein
nov23

Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein

Hoe staat het met het welzijn en de gezondheid van de inwoners in een regio? Hoe is de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? En welke zorgkosten staan daar tegenover? Of wel: hoe kom je tot een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de inwoners en de geboden ondersteuning en zorg in regio? Robuust geeft antwoord op dergelijke vragen met de regioverkenningen. Deze worden uitgevoerd vanuit drie basismodellen; Triple Aim,...

Read More
Factsheets over regionale arbeidsmarkt huisartsenzorg
nov19

Factsheets over regionale arbeidsmarkt huisartsenzorg

Nivel en Prismant voerden deze zomer een onderzoek uit onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs. Zij vertaalden hun bevindingen naar factsheets per regio en deze zijn nu beschikbaar.  Deze factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de inzet van de verschillende professionals werkzaam in het huisartsenteam, het aantal mensen dat wordt opgeleid voor de...

Read More
Inspiratietour Positieve Gezondheid
nov17

Inspiratietour Positieve Gezondheid

Bij Positieve Gezondheid staat de mens met een betekenisvol leven centraal. Zorgverleners worden geraakt en gemotiveerd door dit concept en zoeken naar hoe zij dit in de dagelijkse praktijk vorm kunnen geven. De ROS Proscoop ging daarom begin oktober met geïnteresseerde relaties als inspiratietour langs mooie voorbeelden in het land. Om te inspireren, ideeën op te doen en het enthousiasme voor een andere aanpak in de gezondheidszorg...

Read More
Samenwerken aan gezondheid in de wijk levert veel op
nov15

Samenwerken aan gezondheid in de wijk levert veel op

Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont. Dat is de uitkomst van het project Preventie in de Buurt, dat dit jaar is afgerond. De resultaten zijn opgenomen in een fraaie digitale uitgave, bedoeld voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein. Met directe links naar online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools. Om goed te kunnen zorgen voor gezonde inwoners is...

Read More
Depressiepreventie in de wijk
okt29

Depressiepreventie in de wijk

Wijkteams hebben goede ervaringen met de e-learning ‘Depressiepreventie in de wijk’. Deze training helpt wijkprofessionals om depressieve klachten bij bewoners en cliënten beter te signaleren, te bespreken en hen correct door te verwijzen. Er is een handleiding beschikbaar voor ROS’en, GGD’en en gemeenten om deze e-learning in de wijk te organiseren.  Veel wijkteams hebben hun handen vol aan complexe casussen in de...

Read More
Op naar een dementievriendelijk Drenthe
okt25

Op naar een dementievriendelijk Drenthe

Alle twaalf Drentse gemeenten maken zich sterk voor een dementievriendelijke provincie. Om inwoners met dementie zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven te kunnen bieden, werken tal van betrokken partijen samen. Tijdens een werkconferentie waar het thema ‘Waardig ouder worden in Drenthe’ centraal stond, hebben zij het convenant Dementievriendelijk Drenthe ondertekend.  Alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Zilveren...

Read More
Afscheid Nienke Hulshof, directeur Raedelijn
okt10

Afscheid Nienke Hulshof, directeur Raedelijn

Nienke Hulshof heeft het belang van de gezondheidszorg van jongs af ervaren. Als dochter van een huisarts maakte ze de huisartsenzorg van dichtbij mee. Ze heeft zich zo’n tien jaar ingezet voor Raedelijn, de ROS (regionale ondersteuningsorganisatie) in Midden-Nederland, eerst als adjunct-directeur en al snel als directeur. Per 1 november a.s. stapt ze over naar het Diakonessenhuis in Utrecht. Van de eerste naar de tweede lijn, een...

Read More