Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg
jun13

Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Een zogeheten patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen in groepsverband uitgewerkt wordt. Het levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten. Het kan ook verbinding tussen partijen opleveren. Raedelijn en ZorgImpuls deden ervaring op met deze methodiek. Verschillende fasen en gebeurtenissen van een fictieve patiënt in de zoektocht naar hulp en...

Read More
Cursus Zorg & Verzekeringen
jun11

Cursus Zorg & Verzekeringen

Op 2 oktober a.s. start de cursus Zorg & Verzekeringen van Zorgverzekeraars Nederland. Deze cursus biedt deelnemers inzicht op beleidsmatig en strategisch niveau in het zorg- en zorgverzekeringssysteem. Ook brengt het hen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Inschrijven voor de cursus is vanaf nu mogelijk. Aan de cursus leveren veel sleutelfiguren uit de politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en financiële...

Read More
Impact Amsterdamse bouwplannen op eerstelijnszorg
mei27

Impact Amsterdamse bouwplannen op eerstelijnszorg

Amsterdam groeit explosief en er wordt de komende jaren zeer veel gebouwd. Dat heeft voor de eerstelijnszorg een enorme impact, want het aantal gezondheidscentra en huisartsenpraktijken moet daarmee gelijke tred houden. Dat is een forse opgave, maar het betekent ook een uitdaging voor ondernemende zorgverleners. Om alle partijen gelijke kansen te bieden, is de informatie over alle bouwplannen openbaar. De gemeente heeft in...

Read More
Jaaroverzicht Reos met best practices
apr25

Jaaroverzicht Reos met best practices

In het jaarbericht 2018 van de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) Reos staat een aantal best practices die laten zien hoe landelijke speerpunten als Zorg op de juiste plek, Samen beslissen, Preventie en Wijkgericht werken door zorgprofessionals, beleidsmakers en Reos adviseurs worden uitgewerkt. Een integrale aanpak van zorg en ondersteuning staat daarbij centraal. Komend najaar bestaat Reos vijftien jaar en dat wordt gevierd met...

Read More
Internationale waardering voor PlusPunt Medisch Centrum
apr24

Internationale waardering voor PlusPunt Medisch Centrum

MijnZorg project PlusPunt Medisch Centrum is niet in de prijzen gevallen bij de Value Based Health Care Prize (VBHC) 2019. Dat is een internationale prijs voor initiatieven die een zo groot mogelijke waarde creëren voor de patiënt door de zorg rondom de patiënt te organiseren. “Wij zijn blij met de resultaten die we met elkaar hebben bereikt en eager om die ontwikkelingen voort te zetten. Onze felicitaties gaan uit naar GLA:D, de...

Read More
Healthcare Potentials opleidingsprogramma gaat van start
apr17

Healthcare Potentials opleidingsprogramma gaat van start

Het ‘Healthcare Potentials’ opleidingsprogramma, bedoeld voor toekomstige zorgbestuurders, gaat in oktober aanstaande van start. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft een boeiend programma samengesteld voor regionaal en bestuurlijk talent uit de eerste lijn. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden. Selectie van deelnemers vindt plaats door het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zorgvraagstukken zijn vaak zo complex dat...

Read More
Regionale samenwerking kan wachttijden ggz terugdringen
apr17

Regionale samenwerking kan wachttijden ggz terugdringen

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vormen een steeds groter probleem. Midden-Holland is één van de regio’s in Nederland met lange wachttijden. Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot afname van die wachttijden en dat werpt al vruchten af. Daarbij staat intensieve samenwerking tussen ggz-aanbieder, huisarts, gemeente, zorgverzekeraar en cliëntenorganisatie centraal. De wachttijden voor bepaalde diagnoses...

Read More
ZEL komt met special over persoonsgerichte zorg
apr16

ZEL komt met special over persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte Zorg is al ruim twee jaar een speerpunt in de regio van de regionale ondersteuningsstructuur Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) en dat loont. Binnen huisartsenpraktijken en praktijken van andere zorgverleners in de eerste lijn zijn al mooie initiatieven gestart. Om te laten zien dat kleine veranderingen soms al een groot effect hebben, heeft ZEL een special samengesteld waarin enkele huisartspraktijken vertellen over...

Read More
Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname
apr15

Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de zorg vanuit het ziekenhuis vaak niet goed aansluit bij de thuissituatie en dat een huisbezoek van een eerstelijns longverpleegkundige de zelfredzaamheid van de patiënt helpt te verbeteren. Na een succesvolle pilot rondom het reduceren van heropnames...

Read More
PaTz-groepen: “We gaan voor verdieping en meer kwaliteit”
apr03

PaTz-groepen: “We gaan voor verdieping en meer kwaliteit”

Zo’n tien jaar geleden startten de eerste Palliatieve Thuiszorg groepen (PaTz). Groepen waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar komen. Patiënten met een levensverwachting van korter dan een jaar worden hierin besproken. Een succesvolle formule die inmiddels vraagt om een volgende stap: kwaliteit vergroten. In het kader van het ZonMw Palliantie project ‘Further development of PaTz as an instrument...

Read More