ZONH kwartiermaker bij project armoedebestrijding in Den Helder

ZONH kwartiermaker bij project armoedebestrijding in Den Helder

Datum: 2 september 2019

Den Helder staat in de top vijf van gemeenten in Nederland waar de armoede het hoogst is. Ruim één op de drie (!) huishoudens leeft op of onder de NIBUD-armoedegrens. Die armoede moet in Den Helder in 2021 met 12% zijn teruggedrongen ten opzichte van 2017. Een nobel streven, maar dit is zelfs met daadkrachtige inzet door de gemeente Den Helder natuurlijk niet haalbaar. Samenwerking tussen relevantie partijen is absoluut noodzakelijk. Die overtuiging heeft geleid tot het het project Financieel Fit Den Helder. Opvallend: ZONH heeft daarin de rol van kwartiermaker. 

Armoede in deze gemeente is een omvangrijk en complex probleem. Een gezamenlijke aanpak van alle betrokkenen is absoluut van groot belang. Rabobank Noord-Holland Noord heeft het voortouw genomen en heeft elf organisaties bijeen gebracht. Dat zijn: Scholen aan Zee, Kopwerk, Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN), Helderse Uitdaging, SKDH, Omring, Woningstichting Den Helder, GGD, gemeente Den Helder en ZONH.

Drie doelen
In maart van dit jaar spraken de bestuurders af om concrete proposities te ontwikkelen. Elke organisatie leverde één medewerker en gezamenlijk ging een team in aan de slag. Allereerst is het vraagstuk verkend en daaruit kwamen drie belangrijke aspecten:
– beter en sneller identificeren van de mensen om wie het gaat;
– betere manieren om voor deze mensen een steuntje in de rug te zijn;
– betere samenwerking van organisaties.

Aanpak van de oorzaak
En hier ligt de taak voor ZONH-projectleider Lizzy van der Kooij, projectleider bij ZONH, die het traject als kwartiermaker begeleidt. Ze moet er vooral voor zorgen dat hetgeen er is besloten daadwerkelijk vorm krijgt.

Is betrokkenheid bij armoedebestrijding wel voor de hand liggend voor een ROS? “Beslist”, is haar overtuiging. “Armoede is een onderliggende factor voor veel verschillende problematiek, waaronder zeker ook op het gebied van gezondheid. Symptoombestrijding zonder aanpak van de oorzaak is niet efficiënt.”

Onafhankelijk tussen de partijen in
ZONH is vooral gevraagd vanwege haar onafhankelijke positie. “Dat wordt erg gewaardeerd”, vermeldt Lizzy. “Een taak van elke ROS is juist die verbinding. Als ZONH staan we tussen de partijen in, zonder enig belang.” Glimlachend vult ze aan: “Behalve natuurlijk het belang dat het met de mensen beter gaat en zij uit de problemen komen. Een doel waar alle deelnemers voor staan. Dit staat of valt met goede samenwerking en het vermogen om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken.”

Start op 17 oktober a.s.
De totstandkoming van een structuur waarop organisaties elkaar kunnen vinden en besluiten kunnen nemen, staat daarom voorop. Daarnaast wordt een team geformeerd van deskundigen dat signalen van schulden / betalingsachterstanden bundelt, hier actief op af gaat en praktische ondersteuning biedt. Dat moet snel, want op 17 oktober a.s. gaat het project Financieel Fit in Den Helder officieel van start.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *