Krijtmolenalliantie en NZa werken aan domeinoverstijgende zorg in Amsterdam-Noord

Krijtmolenalliantie en NZa werken aan domeinoverstijgende zorg in Amsterdam-Noord

Datum: 23 juli 2019

De Krijtmolenalliantie in Amsterdam (KMA), waarin een aantal zorg- en welzijnsorganisaties zich heeft verenigd, heeft samen met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  een intentieovereenkomst ‘Beter samen in Noord’ ondertekend. In deze overeenkomst spreken ze met elkaar af zorg en welzijn met elkaar te verbinden met als doel een beter ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van Amsterdam-Noord. Het bijzondere is dat ook de NZa de doelen en ambities omarmt. Gezamenlijk zijn zij in staat om belemmeringen in regelgeving en financiering aan te pakken. Het is een nieuwe vorm van samenwerking.

De Krijtmolenalliantie probeert de zorg anders in te richten en samen te werken over professionele en financiële domeinen heen. Een initiatief van de KMA is Beter Samen in Noord met als doel in het stadsdeel een uniforme multidisciplinaire werkwijze – triage en casemanagement – te ontwikkelen voor professionals werkzaam binnen welzijn, zorg en inkomen. Ze stellen snel de problemen vast om te bepalen wie en wat er nodig is voor een adequate, cliëntgerichte aanpak. Deze aanpak is gericht op de overgang van ZZ (zorg en ziekte) naar GG (gedrag en gezondheid) en MM (mens en maatschappij) voor bewoners met complexe en meervoudige problemen die niet of beperkt zelfredzaam zijn. De zorg- en hulpverleners hebben deze aanpak ingebed in hun reguliere aanbod en huidige financieringssystematiek.

Dwars door alle domeinen
Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van het BovenIJ ziekenhuis en voorzitter van de Krijtmolenalliantie: “We doen het voor onze inwoners. Inwoners in Amsterdam-Noord kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en een stapeling van problematiek. We hebben de overtuiging dat het mogelijk is om zorg en welzijn voor bepaalde doelgroepen beter, efficiënter en integraler aan te bieden. Dat vergt een andere inrichting van zorg en welzijn, dwars door alle domeinen heen.”

Bij onveranderde aanpak verslechtert situatie
Uit onderzoek blijkt dat bepaalde groepen met aandoeningen in Amsterdam-Noord groter worden ten opzichte van de rest van Amsterdam. Zo neemt het aantal mensen met chronische meervoudige problematiek sterk toe, evenals het aantal mensen met psychische aandoeningen en eenzaamheid. De prognoses tot 2030 laten zien dat de situatie in Amsterdam-Noord bij een onveranderde aanpak eerder verslechtert dan verbetert.
Aanbieders van zorg en welzijn in Amsterdam-Noord werken al langer intensief samen in de Krijtmolenalliantie. Deze intentieovereenkomst moet die ambities tot een hoger niveau brengen en leiden tot toetsbare doelstellingen en concrete resultaten voor de inwoners.
Georgette Fijneman, voorzitter Zilveren Kruis: “Sinds 2016 zijn wij betrokken bij de Krijtmolenalliantie. De visie en ambitie van de deelnemende organisaties sluit aan bij Zilveren Kruis. Alleen samen kunnen we de lokale zorg nog beter maken voor de inwoners van Amsterdam-Noord.”

NZa ziet project als proeftuin
Volgens de NZa is dit soort nieuwe vormen van samenwerking broodnodig. “We willen goede zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is”, stelt Marian Kaljouw, NZa-voorzitter. “Onze rol is om dat mogelijk te maken.”
Tegenover Zorgvisie laat hoofd voorlichting Ilse van Wijk van de NZa weten: ‘Amsterdam Noord is niet de eerste regio waar zorgaanbieders met elkaar samenwerken in nieuwezorgvormen. Tot nu toe bleef de NZa afzijdig, totdat er een probleem optrad waarbij de inbreng van de zorgautoriteit was gewenst. In dit geval ligt dat anders. De NZa ziet het project als proeftuin voor de toekomstige inrichting van de zorg. ‘Wij hopen hier van te leren en daarom doen we al vanaf het begin mee. De NZa wil niet dat regelgeving het succes van het project in de weg staat. Door het tekenen van de intentieovereenkomst wil de NZa de kans van slagen vergroten.’

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *