Tot 30 september internetconsultatie vermelden BIG-nummer

BIG-geregistreerde zorgverleners moeten hun BIG-nummer kunnen overleggen wanneer iemand daarom vraagt. Ook dienen ze het nummer te vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven. Dat is het nieuwe ontwerpbesluit van minister Bruins (Medische Zorg) over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, dat in...

Read More
Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn
jul03

Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn

Alle 65 netwerken palliatieve zorg hebben gebruik gemaakt van de aanvullende subsidie voor inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Het stadium van de voortgang is per netwerk heel verschillend. Van inventariserend tot een goed functionerende infrastructuur. Geestelijk verzorgers worden vooral ingezet voor mensen in de palliatieve fase, zowel thuis als in een hospice. In steeds meer PaTz-overleggen draaien geestelijk...

Read More
Proef met palliatieve zorgcoach
jul01

Proef met palliatieve zorgcoach

Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is er in de regio Arnhem en De Liemers een proef met de palliatieve zorgcoach (PZ-coach) gestart. Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert, ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis,...

Read More
Innovaties in Amsterdam door Zorg in de wijk
jun28

Innovaties in Amsterdam door Zorg in de wijk

Zilveren Kruis heeft onder de noemer ‘Zorg in de wijk’ in Amsterdam vernieuwende meerjarenafspraken gemaakt voor wijkverpleging. Met de afspraken krijgen geselecteerde zorgverleners de vrijheid om naar eigen inzicht onderling samen te werken. Dankzij deze regionale manier van contracteren, hebben de zorgverleners in Amsterdam een aantal innovaties doorgevoerd. Zo hebben ze op eigen initiatief een stedelijk doorbemiddelingsbureau...

Read More
Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland
jun18

Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland

De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) vraagt nauwe samenwerking en snel schakelen tussen zorgverleners. Zeker als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen. In Zaanstreek-Waterland lijkt een multidisciplinair samenwerkingsproject met digitale hulpmiddelen waarin de patiënt de regie houdt, te zorgen voor een flinke daling van het aantal ziekenhuisopnamen van kwetsbare ouderen. De bestuurlijke en planmatige aanpak van de...

Read More

Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis

Het aantal ouderen in Nederland stijgt explosief. In 2040 is de vergrijzing op zijn hoogtepunt en telt Nederland meer dan een kwart 65-plussers. Voor een deel actieve, kwieke ouderen, maar op een gegeven moment worden de meesten toch kwetsbaar. En juist de groep kwetsbare ouderen vraagt veel zorg, veelal van verschillende eerstelijnszorgverleners. Een samenhangende aanpak is van belang. Echter: hoe komt dat tot stand? Voor het...

Read More
Nieuw pamflet Het Roer Moet Om: Zorg voor samenhang
jun14

Nieuw pamflet Het Roer Moet Om: Zorg voor samenhang

Maak samenhang door samenwerking het leidende principe in de zorg, voor én met de patiënt. Deze dringende oproep aan de politiek, zorgverzekeraars en zorgverleners staat in het pamflet Zorg voor Samenhang dat de actiegroep Het Roer Moet Om heeft gepresenteerd. Niet de opdracht om te concurreren moet leidend zijn, maar samenwerking. Huisartsen worden opgeroepen het pamflet te ondertekenen. In een reactie tegenover De Eerstelijns zegt...

Read More
Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg
jun13

Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Een zogeheten patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen in groepsverband uitgewerkt wordt. Het levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten. Het kan ook verbinding tussen partijen opleveren. Raedelijn en ZorgImpuls deden ervaring op met deze methodiek. Verschillende fasen en gebeurtenissen van een fictieve patiënt in de zoektocht naar hulp en...

Read More
Cursus Zorg & Verzekeringen
jun11

Cursus Zorg & Verzekeringen

Op 2 oktober a.s. start de cursus Zorg & Verzekeringen van Zorgverzekeraars Nederland. Deze cursus biedt deelnemers inzicht op beleidsmatig en strategisch niveau in het zorg- en zorgverzekeringssysteem. Ook brengt het hen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Inschrijven voor de cursus is vanaf nu mogelijk. Aan de cursus leveren veel sleutelfiguren uit de politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en financiële...

Read More
Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’
jun06

Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

De voucherregeling van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is open gegaan. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en...

Read More