Technopauze voor de eerstelijnszorg

Technopauze voor de eerstelijnszorg

Datum: 26 september 2019

COLUMN PHILIPPE SPRENGER

Is de HIS goed te koppelen aan de AIS? Bent u klaar voor OPEN? Heeft u een app voor e-consulten? En of u ook even een skype-afspraak wilt maken met een patiënt die de uitslagen van een zelf aangeschafte hartfunctiemonitor met u wilt bespreken. Allemaal vragen waarbij we een antwoord verwachten van de eerste lijn. Het gevolg: technodrukte.  De eerste prioriteit – informatie-uitwisseling – sneeuwt daardoor enorm onder. Het is daarom hoog tijd voor een technopauze in de eerste lijn.

Hoe lang? Totdat er een landelijke richting is over de rol van technologie in de zorg. En gedurende de pauze? Alle focus op versnelling van informatie-uitwisseling zodat we daarmee de zorg effectief, klantvriendelijk en veilig kunnen realiseren.

Wirwar van nieuwe technologie
Toen technologie nog overzichtelijk was, omarmden huisartsen de mogelijkheden die het bood. Ze liepen voorop in het invoeren van elektronische dossiers. Nu buitelen technologische ontwikkelingen over elkaar heen en ontstaat er een wirwar van nieuwe technologie. Uiteraard wil de eerste lijn nog steeds technologie toepassen en ligt de focus begrijpelijkerwijs op informatie-uitwisseling. Maar dat is slechts een klein deel van nieuwe technologie.

Er ontstaat een wirwar aan nieuwe technologie, met een te grote druk op de eerste lijn

Te complex
Terug naar de basis: van de eerstelijnszorg verwachten we dat deze bereikbaar, betaalbaar en hoogwaardig is. Het mooie is dat we dat in Nederland ook realiseren, dankzij professionals in de eerste lijn die daar elke dag hard voor werken. Digitalisering brengt zoveel mogelijkheden met zich mee dat het onmogelijk is om antwoorden van individuele huisartsen te verwachten. Sterker nog: ook niet van zorggroepen of regio-organisaties. Het is simpelweg te veel, te complex en te dynamisch.

Verder na echte antwoorden
Nieuwe technologische vraagstukken leggen zoveel vragen neer bij de eerste lijn dat de druk hierop onevenredig groot wordt en de basis onder druk komt. De eerste lijn, en zorg en gezondheid in het geheel, kan pas verder na echte antwoorden. Dat gaat over wat de rol van technologie gaat zijn in de zorg, welke verantwoordelijkheid voor het gebruiken en interpreteren van technologie we bij inwoners neerleggen en over nieuwe ethische vraagstukken rondom bijvoorbeeld voorspellende data. Over wat we wel, en vooral niet, mogen verwachten van de eerste lijn. Dat vraagt om politieke antwoorden en richtinggevende uitspraken van de eerste lijn. Het momentum voor een grand redesign van de zorg is dichtbij.

Landelijke visie nodig
De enige mogelijkheid om zinnige antwoorden te vinden, is door dat landelijk te doen. Dat gebeurt gelukkig al in het Informatieberaad Zorg. Maar, de naam zegt het al, de focus ligt hierbij op informatie. De volgende stap zou een landelijke visie op technologie in de eerste lijn in relatie tot de rest van het hele ecosysteem in de zorg moeten zijn. Het realiseren van juiste zorg op de juiste plek kan daarna pas echt gaan versnellen. En daarna? Een vervolg op regioniveau ligt voor de hand: een roadmap op het niveau van substantiële regio’s. In samenspel tussen inwoners, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheid. Met heldere mijlpalen en gedragen meerjarige verantwoordelijkheden. Tot die tijd: sta open voor elke technologische vernieuwing, maar gebruik de technopauze vooral om te investeren in de basis van informatie-uitwisseling.

 

Philippe Sprenger, directeur/bestuurder Raedelijn

 

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *