Tempo maken met regionalisering van de zorg

Tempo maken met regionalisering van de zorg

Datum: 19 september 2019

Regionaal de zorg organiseren, met zoveel mogelijk de zorg dicht bij huis. Ofwel: de juiste zorg op de juiste plek. Als partners optrekken, samen ambities formuleren en de rest van de regio meenemen in de transitie. Dat thema stond centraal bij een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarbij presenteerden ziekenhuizen en zorgverzekeraars lokale initiatieven rond de vernieuwing van zorg en het slimmer organiseren daarvan.

Elkaar kennen én vertrouwen worden genoemd als randvoorwaarden om de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek vorm te kunnen geven. “Die transformatie is de enige goede manier om de kosten en volumeontwikkeling in de zorg binnen de perken te houden”, is de overtuiging van David Jongen, vicevoorzitter van de NVZ. “Maar het gaat niet snel genoeg. We moeten tempo maken. Dit vraagt om congruente afspraken in de regio en om volledige inzet van de transformatiegelden.”

Goede voorbeelden
Tijdens de bijeenkomst zijn er vier voorbeelden aan bod gekomen van de aanpak van ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor zorg dichter bij huis. Zo trekken het Isala Ziekenhuis en Zilveren Kruis samen op om binnen drie jaar 10 procent van de patiënten thuis behandelen. Menzis en Ziekenhuisgroep Twente hebben een meerjarige alliantie, waarbij ook huisartsen en de vvt nauw betrokken zijn.

Zuyderland MC en CZ hebben zelfs een tienjarencontract afgesloten. Ze willen samen met ketenpartners de uitdagingen tackelen in Zuid-Limburg. Te beginnen met het slimmer inrichten van de zorgprocessen voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. De contractering tussen CZ en Zuyderland – dat naast ziekenhuis ook ggz-, grz-, ELV-, wijkverpleging- en thuiszorgaanbieder is – verloopt via één loket. Daarnaast kent het contract de vorm van een aanneemsom, waarbij is afgesproken dat het ziekenhuis stuurt op verlaging van volume en kosten.

Lange adem
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn enthousiast over de samenwerkingen. De programma’s kunnen als vliegwiel dienen voor betere en betaalbaardere zorg. Barrieres zijn er ook, die eufemistisch ‘uitdagingen’ worden genoemd. Waaronder structurele financiering  en het verlagen van de kosten. Ze zijn het erover eens dat de transitie een lange adem vergt.

Proactieve eerste lijn
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten zich dus gezamenlijk in voor regionalisering van de zorg, met de juiste zorg op de juiste plek. Daarin nemen ze de lead. Echter: het raakt uiteraard ook direct de eerstelijnszorg. De eerste lijn zal zich proactief moeten opstellen en zorgen dat ze bij die ontwikkelingen van meet af aan betrokken zijn. Waarbij het leggen van die verbinding eventueel een rol van de ROS’en kan zijn.

Zie het verslag van de bijeenkomst op de site van ZN.

 

(Foto: Pixabay)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *