Leergang voor regionale zorgbestuurders gestart

Leergang voor regionale zorgbestuurders gestart

Datum: 16 oktober 2019

Deze maand is de leergang Healthcare Potentials begonnen. Een regionaal programma van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, bedoeld om regionale professionals in de eerste lijn te verbinden en op te leiden tot zorgbestuurders voor de toekomst. Tijdens deze leergang gaan deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap en het vinden van vernieuwende antwoorden op de steeds complexere vraagstukken waar de zorg voor staat. De groep deelnemers bestaat uit onder meer huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, gemeenteambtenaren en managers van zorginstellingen. Iedere deelnemer werkt een eerstelijnsvraagstuk uit.

De animo voor de leergang is groot: uit de bijna vijftig aanmeldingen heeft Erasmus Centrum voor Zorgbestuur twintig enthousiaste kandidaten geselecteerd. Zij hebben allen een binding met de regio. Vanuit hun verschillende achtergronden gaan zij de uitdaging aan om in korte tijd met innovatieve oplossingen te komen voor vraagstukken uit de zorg. Volgens programmaleider Maarten Janssen van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur doet Healthcare Potentials een groot beroep op de deelnemers: “Ze zijn erg gemotiveerd en dat is ook nodig. De deelnemers gaan samen aan de slag om te verkennen hoe je de regionale zorg toekomstbestendig kunt organiseren en hoe je daarbij de eigen positie en belangen kunt overstijgen. In deze leergang is daar alle ruimte voor.”

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Reos, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland, hebben deze leergang mogelijk gemaakt. De aanpak en opzet van de leergang is onder advies van een onafhankelijke klankbordgroep van oud-bestuurders met een sterke regionale binding tot stand gekomen.

Inhoud van de leergang
In de leergang wordt veel aandacht aan persoonlijk leiderschap besteed. De deelnemers doen bestuurlijke en bedrijfskundige kennis van de gezondheidszorg op, met aandacht voor actuele zorgthema’s. In het programma gaat iedere deelnemer daarnaast een eigen eerstelijnsvraagstuk uitwerken. Bijvoorbeeld het verbeteren van de dienstverlening van de verloskundige zorg of een betere samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg en apothekers.

De leergang wordt afgerond in juni 2020. De resultaten daarvan worden gedeeld door de betrokken partijen.
Hier vindt u meer informatie over de leergang.

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *