Zuid-Limburgse regio op weg naar het andere gesprek
jan25

Zuid-Limburgse regio op weg naar het andere gesprek

Zorgorganisaties uit de Mijnstreek, Patiëntfederatie Nederland, IQ healthcare, Zorgbelang Gelderland, Zorgbelang Limburg en CZ werken aan een geleidelijke introductie van ‘het patiëntgerichte gesprek’. Ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum focust in eerste instantie op uitvoering van de uitvoering van het onderdeel ‘de drie goed vragen’. De Pluspraktijken – 15 huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg – hebben zelf...

Read More
Zorgpact stopt, versteviging arbeidsmarkt en onderwijs gaat door
dec04

Zorgpact stopt, versteviging arbeidsmarkt en onderwijs gaat door

Er is een verandering gaande in de aansluiting onderwijs en werkpraktijk. Steeds vaker wordt onderwijs verplaatst naar de werkvloer, met leercoaches of docenten op de werkplek. Zo ontstaat er een stevige verbinding tussen opleiding en de praktijk. Zorgpact heeft voor de sector zorg en welzijn deze beweging aangezwengeld, waarbij de regionale samenwerking centraal staat. “Een stille revolutie”, noemt Zorgpact-aanjager...

Read More
Zorg in 2031: huisarts als spelverdeler?
okt23

Zorg in 2031: huisarts als spelverdeler?

Hoe ziet de zorg er in 2031 uit? Veel minder ziekenhuizen? Hebben we gespecialiseerde huisartsen die naar elkaar verwijzen? Is e-health dan een volwaardig onderdeel van de zorg? Vragen die aan bod kwamen tijdens een debat ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Zorg 2031. Op koers naar een ander speelveld?’, geschreven door journalist Frank van Wijck. De juiste zorg op de juiste plek werd vaak genoemd als gemeenschappelijke...

Read More
Juiste zorg op juiste plek: er komt een digitaal platform met goede voorbeelden
okt15

Juiste zorg op juiste plek: er komt een digitaal platform met goede voorbeelden

Het thema ‘De juiste zorg op de juiste plek’ leeft bij zorgverleners en bestuurders. Mensen willen er graag verder mee, constateert minister Bruins (Medische Zorg). Hij vindt dat het primaat om de beweging verder op gang te brengen in de praktijk ligt, maar hij wil graag helpen om het thema verder te ondersteunen. Er komt daarom een virtuele vindplaats van goede praktijkvoorbeelden en initiatieven en regionale conferenties. Dit...

Read More
Minister De Jonge: “Geen centrale regie maar samenwerking regionaal organiseren”
okt01

Minister De Jonge: “Geen centrale regie maar samenwerking regionaal organiseren”

“Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zouden zichzelf en elkaar beter kunnen helpen als ze zich in een regio beter organiseren.” Dat is een van de adviezen die minister Hugo de Jonge onlangs gaf tijdens de jaarlijkse relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De minister vindt dit nodig om de zorg op de juiste te plek te realiseren, waarvoor zorgverzekeraars een belangrijke rol spelen. De Jonge deed zijn uitspraak...

Read More
Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag
sep28

Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag

Een derde van de gemeenten heeft nog geen goed werkende aanpak voor verwarde personen. Gemeenten weten vaak niet om wie het gaat, omdat verwarde mensen geïsoleerd leven en zorg mijden. Dat blijkt uit het eindrapport van het Schakelteam Personen met verward gedrag dat gisteren is gepresenteerd. Twee jaar geleden kregen gemeenten de opdracht om op 1 oktober 2018 de zorg op orde te hebben. Verschillende gemeenten erkennen dat zij er niet...

Read More
Ja, er zit toekomstmuziek in anderhalvelijnszorg
mei22

Ja, er zit toekomstmuziek in anderhalvelijnszorg

In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg. De Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg van de Universiteit Maastricht evalueert de anderhalvelijnsinitiatieven. De belangrijkste bevindingen van anderhalvelijnszorg tot nu toe zijn samengevat in een factsheet. De regio Zuid-Limburg kent een lange traditie in het creëren van samenwerkingsrelaties en intensieve samenwerking ter...

Read More
Regioverkenning Triple Aim: een bron van kruisbestuiving
mei16

Regioverkenning Triple Aim: een bron van kruisbestuiving

Hoe staat het met het welzijn en de gezondheid van de inwoners in een regio? Hoe is de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? En welke zorgkosten staan daar tegenover? Antwoorden op dergelijke vragen geeft Robuust met de Regioverkenning Triple Aim. Deze is ontwikkeld door kennismanager Annet Joustra. Ze vertelt over de ontwikkeling en aanpak van de regioverkenning, wat het oplevert en hoe het bijdraagt aan samenwerking tussen...

Read More
Vilans: Triple aim werkt in Nederland
apr09

Vilans: Triple aim werkt in Nederland

Meer gezondheid voor minder geld door integrale zorg, dat is triple aim in een notendop. Vilans is de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij negen proeftuinen voor triple aim. In het onlangs verschenen rapport ‘Triple aim in Nederland. Betere zorg met minder kosten’ staan de resultaten van deze projecten. Directeur Advies en Implementatie Stannie Driessen: “Wij werkten van januari 2014 tot en met december 2017 samen met het RIVM,...

Read More
Anderhalvelijnszorg heeft potentie kosten te besparen
apr03

Anderhalvelijnszorg heeft potentie kosten te besparen

In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg die zich richt op het voorkómen van onnodige verwijzingen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn. Hierbij worden gelijktijdig drie met elkaar samenhangende doelen nagestreefd: een verbetering van de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt...

Read More