Regiobeelden Zeeland en Mijnstreek beschikbaar

Regiobeelden Zeeland en Mijnstreek beschikbaar

Datum: 4 november 2019

CZ publiceerde als eerste zorgverzekeraar in Nederland regiobeelden als onderdeel van de hoofdlijnenakkoorden. De twee geanalyseerde regio’s zijn Zeeland en de Zuid-Limburgse Mijnstreek. De regiobeelden zijn tot stand gekomen met medewerking van regionale organisaties, waaronder Robuust. De volledige regiobeelden kunt u zien via een speciale website van CZ. Deze site geeft een heel goed overzicht van wat er momenteel is. Daarnaast worden ook de knelpunten benoemd.

De dominante zorgverzekeraar in de regio is verantwoordelijk om samen met partijen in het veld een regio-analyse op te stellen en te publiceren. Om op basis van die analyse het beleid af te stemmen, knelpunten op te lossen en toe te werken naar de juiste zorg op de juiste plek. CZ heeft op basis van de beschikbare openbare databronnen en hun eigen data een samenvattende analyse gemaakt. Betrokkenen hebben  toegewerkt naar het benoemen van drie belangrijke knelpunten in de regio.

Vervolgstap
CZ benadrukt dat de schets geen uitputtende analyses bevat. De belangrijkste knelpunten vormen een stevig uitgangspunt om met regionale partijen te komen tot een gedeeld regiobeeld of een verdieping hiervan, geprioriteerde knelpunten en een verbeteraanpak. Het is de bedoeling dat de betrokken partijen samen de regiobeelden gaan vertalen naar een regionale aanpak.De regiobeelden zijn aan bestaande overlegtafels voorgelegd. Een belangrijke vervolgstap is verder met elkaar in gesprek te gaan over wat er al gebeurt in de regio en wat beter kan. Welke aanvullende en verdiepende analyses zijn voor de knelpunten nodig? Welke zorg heeft de regio nodig en hoe organiseren we dat? Op basis van dit gesprek wordt een gezamenlijke aanpak opgesteld voor en door de regio.

Kernboodschappen
De kernboodschap voor het regiobeeld Zeeland: “Zelfredzaamheid van ouderen, demografische druk en adequate samenwerking tussen zorgpartijen bepalen de toegankelijkheid van zorg in Zeeland.” Hier wordt sterk de urgentie gevoeld om de samenwerking te verbeteren.
De kernboodschap voor het regiobeeld Mijnstreek: “De Mijnstreek kenmerkt zich door een vergrijzende, krimpende en ongezonde populatie die veel zorg en ondersteuning vraagt en krijgt. In combinatie met de ontgroening en de krapte op de zorg- arbeidsmarkt vormt dit een grote uitdaging.” Er staat ook te lezen dat de vergevorderde samenwerking in het zorglandschap in deze regio uniek is en een goede basis is om de knelpunten aan te kunnen pakken. Mooie uitkomsten van deze samenwerking zijn zichtbaar in onder andere de lijnloze zorg MijnZorg, zoals de aanpak van Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase. En ook via projecten/initiatieven binnen het programma Anders Beter.”

(Illustratie: website regio- analyse de Mijnstreek)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *