Tirannie in de Jeugdzorg vraagt Tweede Kamer om parlementaire enquête

Tirannie in de Jeugdzorg vraagt Tweede Kamer om parlementaire enquête

Datum: 18 november 2020

 

Zo’n vijftien pleegouders en gezinshuisouders die zich verenigd hebben in de groep Tirannie in de Jeugdzorg bieden donderdag 26 november in Den Haag aan de Tweede Kamer, de Inspectie Gezondheidszorg en media een petitie aan met gedocumenteerde misstanden in de jeugdzorg. De groep eist dat de Kamer hier onderzoek naar instelt, als het kan via een parlementaire enquête.

Bij de petitie voegt de groep onder meer bewijzen van machtsmisbruik van gebiedsmanagers van het Bureau Jeugdzorg Limburg, de William Schrikker Stichting en de Jeugdbescherming Brabant, die heeft geleid tot kindermishandeling. Ook bevat het dossier voorbeelden van doofpotaffaires, fraude en het weigeren om rechterlijke uitspraken uit te voeren. De groep heeft tegen diverse personen en tegen Veilig Thuis aangifte gedaan en tuchtrechtprocedures aangespannen tegen betrokkenen van het Bureau Jeugdzorg Limburg wegens het schenden van beroepscodes.

De groep is vernoemd naar het in boekvorm uitgebrachte onderzoek van Prof. Dr. René Clarijs uit 2013. In Nederland heeft één op de drie kinderen met jeugdzorg te maken. In zijn dissertatie ‘De Tirannie van de Jeugdzorg’ beschrijft Clarijs gedetailleerd waarom de Nederlandse jeugdzorg al zestig jaar lang niet effectief is en steeds maar kampt met oplopende kosten. Dat heeft volgens hem te maken met het gebrek aan aansturing, een mislukte marktwerking, de geïsoleerde machtspositie en het blokkeren van verbetervoorstellen. ,,Men is er de afgelopen decennia niet in geslaagd een effectief functionerend jeugdzorgstelsel in te voeren en er heerst onvrede over de beperkte resultaten”, stelt Clarijs in zijn studie.

De professor heeft de groep toestemming gegeven de naam ‘Tirannie in de Jeugdzorg’ te gebruiken. De groep bestaat uit mensen die elkaar onder nare omstandigheden hebben ontmoet. Ze hebben hun huis opengesteld voor kwetsbare kinderen die een plek nodig hebben, maar zijn gestuit op onbegrip en tegenwerking van allerlei instanties die in hun ogen kinderen dienen te beschermen, maar juist het tegenovergestelde doen. Omdat het via reguliere kanalen niet gelukt is in gesprek te komen, stappen ze nu naar de Tweede Kamer.

Directe aanleiding is het weghalen van zeven pleegkinderen door jeugdzorginstelling William Schrikker Stichting bij de Heykeshoeve in het Limburgse Ell deze zomer. Ook bij andere gezinshuisouders die mondig zijn is dit gebeurd of dreigt dit te gebeuren. Pleegmoeder Veronika Jong van de Heykeshoeve spande hiertegen een kort geding aan en verloor, maar ook tijdens de zitting werd niet duidelijk waarom de pleegkinderen zijn weggehaald. Jong en haar dochter kregen in 2007 een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor pleegkinderen, maar toonden zich ook vaak kritisch over de angstcultuur en het machtsmisbruik bij jeugdzorg. ,,Het zit bij jeugdzorg structureel fout. Dit was dan ook een pure wraakactie, omdat wij steeds de vinger op de zere plek leggen”, zegt ze.

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *