Verantwoordelijkheden zorgverzekeraars voor de regio

Verantwoordelijkheden zorgverzekeraars voor de regio

Datum: 6 september 2019

Elke burger moet er van op aan kunnen dat voldoende en goede zorg, binnen redelijke tijd en afstand beschikbaar is. Dat betekent dat zorgverzekeraars daarin ook een verantwoordelijkheid hebben. Dus niet alleen handelen vanuit competitie met elkaar. Maar ook: waar nodig gezamenlijk optrekken om zo bij te dragen aan de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg. In een notitie staat aangegeven op welke punten zorgverzekeraars in de regio onderling samenwerken en hoe ze dat organiseren.

Zo zijn per regio twee marktleiders aanspreekbaar op het regiobeeld. In de notitie staat per regio vermeld welke twee zorgverzekeraars dat zijn.

Regiobeeld als uitgangspunt
Het is aan partijen in de regio om het gesprek over het regiobeeld te starten. De marktleiders gaan per regio in gesprek met betrokken partijen over het feitelijk beeld en de opgave die daaruit voortvloeit. Het regiobeeld beschrijft de toekomstige vraag en het toekomstig aanbod van zorg in een regio. Gericht op de acute zorg en de belangrijkste knelpunten en uitdagingen op andere onderdelen van de zorg, gerelateerd aan de zorgplicht. Uiteraard verschillen de opgaven per regio. Zorgverzekeraars zullen prioriteit geven aan de regio’s waar de meest urgente problemen aan de orde zijn.

Huisartsenzorg als poortwachtersfunctie
Zorgverzekeraars borgen de toegankelijkheid en de kwaliteit van de acute zorg, zo vermeldt de notitie. Daaronder vallen onder andere de huisartsenposten, ambulancezorg, acute ggz, farmaceutische spoedzorg, acute verloskunde en coördinatiefuncties eerstelijnsverblijf. Maar ook de beschikbaarheid van de huisartsenzorg  in het kader van de basiszorg/poortwachtersfunctie wordt vermeld.

Rol marktleiders
Verder gaat het document in op de rol van de zorgverzekeraar-marktleiders bij de acute zorg. Ook de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van ouderenzorg, ggz en preventie komt aan bod.

Alle informatie
Zie de notitie Zorgverzekeraars en de regio

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *