Regiobeeld zorgt voor andere insteek en gesprek

Regiobeeld zorgt voor andere insteek en gesprek

Datum: 29 oktober 2019

Een gedeeld beeld hebben van de regio is onmisbaar om samen als zorg- en welzijnaanbieders een goed aanbod van zorg en ondersteuning te organiseren dat aansluit bij de behoefte en wensen van de mensen in de regio. Dat zegt Jildou de Jong, adviseur van ROS Friesland. Zij maakt de regiobeelden en gaat het gesprek aan met zorgaanbieders.

Dit jaar is ZonMw in het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ gestart. Onderdeel van dit programma zijn de vouchers, waarmee regionale samenwerkingsverbanden expertise kunnen inhuren voor het verzamelen en analyseren van data. Vouchers geven daarmee inzicht in demografische veranderingen, de gezondheidssituatie van de populatie en de zorgvraag, in een bepaalde regio.

In Friesland hebben tot op heden drie van de vijf regio’s deze vouchers aangevraagd. Zij gebruiken de inzichten van de vouchers om gezamenlijk met regionale partners te werken aan toekomstbestendige zorg in de regio.

Andere insteek
Jildou de Jong merkt dat de insteek van de vouchers regionale partijen helpt om gericht samen te werken. “Een regiobeeld maakt de behoefte van de populatie in de regio helder. Het geeft samenwerkingsverbanden inzicht in de toekomstige zorgvraag en geeft zorgaanbieders daarom de gelegenheid tijdig samen te werken aan een passend zorgaanbod.”
Ze geeft een voorbeeld. “In verschillende regio’s in Nederland is sprake van vergrijzing en krimp. Dat houdt in dat naast een toename van  de zorgvraag het arbeidspotentieel afneemt. Het gevolg is een afname van het aantal zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers en minder draagvlak voor bepaalde voorzieningen. De cijfers geven een vertrekpunt om samen in een bepaalde richting te gaan denken. Op basis van het regiobeeld ga je het gesprek aan met de belangrijkste regionale partners en verken je samen hoe het integrale aanbod er in de toekomst uit moet komen te zien.”
De Jong benadrukt dat het vaak gaat over een transparant werkproces, waarbij de data-analyse ook plaatsvindt op basis van data van zorgaanbieders en de verzekeraar. “Voor sommige vraagstukken is een integrale benadering belangrijk. Samen wordt gezocht naar een passende oplossing. Dat werkt erg prettig.”

Onderdeel van beweging
Met welke patiënten en zorgvraag krijgen we in de nabije toekomst te maken? Dat laat het regiobeeld zien. “Dat kunnen soms andere patiënten zijn dan de groep die de zorgaanbieder nu ziet.” Volgens De Jong is het maken van een data-analyse en regiobeeld een onderdeel van een beweging die de overheid inzet. “De Juiste Zorg op de Juiste Plek betekent niet alleen het weghalen van zorg bij de een en plaatsen bij de ander. Het gaat over: bieden we de zorg aan die onze populatie nodig heeft? Op het juiste moment en op de juiste plek.’’ Daarnaast geeft het zorgprofessionals inzicht in of zij met de vaak schaarse tijd die beschikbaar is, werken aan de thema’s met de meeste prioriteit.

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *