Nieuw?
mrt25

Nieuw?

GASTCOLUMN ROBERT WATERREUS – Bij de gelegenheid van de presentatie van de nieuwe website van ZorgImpuls, schreef directeur/bestuurder Robert Waterreus de volgende column. Hij is hier te gast bij Zorgenz. ZorgImpuls heeft een nieuwe website. Leuk, reageerde iemand, en wat is er nieuw? Goeie vraag. Want ja, de website is...

Lees Verder
Meer uitwisseling in ICT
mrt24

Meer uitwisseling in ICT

“Ik zeg altijd: wie de ICT heeft, heeft de toekomst! Maar samenwerking is hierin onmisbaar. Oftewel, als individuele huisarts vind ik het erg belangrijk dat Portavita en Medicom de uitwisseling optimaliseren, zodat ik bijvoorbeeld alleen nog maar via mijn HIS hoef in te loggen.” Huisarts A. van Merkestein te...

Lees Verder
Koplopers pionieren met integraal tarief geboortezorg
mrt22

Koplopers pionieren met integraal tarief geboortezorg

  Sinds 1 januari 2017 is het mogelijk om over te stappen op integrale bekostiging van de geboortezorg. Verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen die samenwerken in een geboortezorgorganisatie kunnen een integraal tarief voor geboortezorg afspreken met verzekeraars. Daarin declareren de verschillende zorgverleners gezamenlijk één bedrag voor de zorg die zij...

Lees Verder
“In de haarvaten van onze organisatie”
mrt13

“In de haarvaten van onze organisatie”

MARIËLLE NELLEN OVER ZELFMANAGEMENT – SGE heeft in Eindhoven elf gezondheidscentra met 80.000 patiënten. Elk gezondheidscentrum is een ankerpunt in een wijk, met de focus op gezondheid en zelfmanagement. In de meerjarenstrategie van SGE staat de aandacht voor zelfmanagement dan ook centraal. “Het zit als het ware in de...

Lees Verder
Booggroep brengt met ROS-Wijkscan behoeften Rotterdamse populaties in kaart
mrt10

Booggroep brengt met ROS-Wijkscan behoeften Rotterdamse populaties in kaart

Meer inzicht in de gezondheidsproblemen, demografie en verwachte zorgvraag om de zorg nog beter te kunnen afstemmen op de populaties van de verschillende gezondheidscentra. Daar ligt de behoefte van Zorg Op Noord en Boog. Hiervoor wordt de ROS-wijkscan ingezet. Eind februari presenteerde ZorgImpuls de bevindingen van negen ROS-Wijkscans aan...

Lees Verder
Marie-Fleur Lobry: “Regionale focus is essentieel”
mrt06

Marie-Fleur Lobry: “Regionale focus is essentieel”

EEN JAAR LATER – Deel 9 – Reos heeft een andere invulling gegeven aan de dienstverlening: de organisatie wil meer een adviespartner zijn voor opdrachtgevers. Deze koerswijziging, waar ZorgenZ eerder over heeft bericht, is eind 2015 aangekondigd. We zijn nu ruim een jaar later. Komt deze nieuwe visie goed...

Lees Verder
Ervaar alle methodieken in de carrousel van het Triple Aim Congres
feb27

Ervaar alle methodieken in de carrousel van het Triple Aim Congres

Op 20 juni a.s. gaat het over de verschillende methodieken om Triple Aim daadwerkelijk te realiseren. ’s Morgens drie en ’s middags drie interactieve sessies zullen de deelnemers tijdens het door het Jan van Es Instituut georganiseerd Triple Aim Congres, uitrusten om de drie doelen in de eigen regio...

Lees Verder
Haags platform voor eHealth en zelfmanagement
feb21

Haags platform voor eHealth en zelfmanagement

Na de keuze in 2016 voor één keteninformatiesysteem (KIS) is nu het Regionaal eHealth Platform bij ELZHA tot stand gekomen. “Het doel van deze ondersteunende communicatiesystemen is het werk in de ouderenzorg gemakkelijker maken, waarbij de wensen van de patiënt centraal staan,” zegt Jacqueline Keijser, stafverpleegkundige ouderenzorg van deze...

Lees Verder
Platform Wijkverpleegkundigen NHN van start
jan30

Platform Wijkverpleegkundigen NHN van start

In januari 2017 is het Platform Wijkverpleegkundigen regio Noord-Holland Noord formeel opgericht. In een inspirerende en goed bezochte oprichtingsbijeenkomst presenteerde het bestuur het Position Paper van het platform. De wijkverpleging is volop in beweging om goede kwaliteit van zorg in de toekomst te waarborgen. Elkaar leren kennen en samenwerken...

Lees Verder
PeriScaldes ondersteunt zelfmanagement met regionaal patiëntenportaal
jan29

PeriScaldes ondersteunt zelfmanagement met regionaal patiëntenportaal

“E-Health is een beetje een hype met heel goede kanten. Onze vraag is of het ons bij PeriScaldes echt brengt wat we zoeken. We zijn op zoek naar échte samenwerking tussen zorgverlener en patiënt, die voor beiden wat oplevert. Daarom is gekozen voor een ‘lerende’ pilot. Gaande de rit...

Lees Verder