12 en 13 april: Bestuurdersdagen ‘Regionalisering eerste lijn’
feb21

12 en 13 april: Bestuurdersdagen ‘Regionalisering eerste lijn’

Bestuurders in de huisartsenzorg en geboortezorg staan voor een nieuwe uitdaging: regionale netwerkvorming. Daar komt veel bij kijken. Hoe kunt u uw organisatie doorontwikkelen naar een regio-organisatie die daadwerkelijk verantwoordelijkheid kan nemen. Laat u gedegen informeren en neem deel aan de Bestuurdersdagen ‘Regionalisering van de eerste lijn’ van het...

Lees Verder
Zorgbed in aantal Rotterdamse wijken
feb02

Zorgbed in aantal Rotterdamse wijken

Huisartsen en Lelie Zorggroep hebben samen op mooie wijze vorm gegeven aan het eerstelijnsverblijf (ELV) in de Rotterdamse wijken Kralingen, Crooswijk, Rubroek en De Esch. Zij openden eind vorig jaar het Zorgbed in de wijk. Huisartsen kunnen via een voor hen ontwikkelde app hun patiënten aanmelden voor een verblijf...

Lees Verder
Proeftuinen hebben bewezen dat het kan
jan30

Proeftuinen hebben bewezen dat het kan

In Nederland zijn sinds 2013 verschillende initiatieven gestart om zorg en ondersteuning op regionaal niveau anders vorm te geven, de zogeheten proeftuinen populatiemanagement. Het zijn er negen, die onlangs zijn afgerond. Welke ervaringen zijn opgedaan? Hoe gaan we verder met deze proeftuinen? Binnenkort komt het RIVM op verzoek van...

Lees Verder
Regionalisering: wat hoort bij huisartsen en wat niet?
jan16

Regionalisering: wat hoort bij huisartsen en wat niet?

In Rotterdam werken huisartsen en huisartsenorganisaties samen aan regionalisering. Dat deden ze onlangs aan de Thematafel Regionalisering, een initiatief van het Eerstelijnsoverleg en het netwerk van ’kleine’ zorggroepen en zelfstandige GEZ-centra.  De partijen hebben besloten om acht thema’s  aan te pakken. Zoals samenwerking met het sociaal domein, versnippering van...

Lees Verder
Goede zorg voor kwetsbare ouderen bij spoed
jan15

Goede zorg voor kwetsbare ouderen bij spoed

Zorgpartijen in en om Zwolle die betrokken zijn bij spoedzorg aan kwetsbare ouderen zijn een proef gestart. Ze willen deze zorg zó goed regelen dat kwetsbare ouderen altijd de juiste zorg krijgen; thuis of in het ziekenhuis. Dan zijn tijdelijke opnamen niet meer nodig. Sleutels tot succes zijn de...

Lees Verder
ZONBOOG: eerstelijnszorg in Rotterdamse wijken
jan10

ZONBOOG: eerstelijnszorg in Rotterdamse wijken

In Rotterdam zijn de eerstelijnsorganisaties Stichting Zorg op Noord en Stichting Boog per 1 januari jl. samen verder gegaan als ZONBOOG. Deze bestaat uit negen gezondheidscentra, vier apotheken, vier fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. ZONBOOG biedt goede gezondheidszorg: persoonlijk, dichtbij en onder één dak. Ze...

Lees Verder
Gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste fuseren
dec22

Gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste fuseren

De Stichting Oranjeveste, met gezondheidscentrum De Nije Veste, en de Stichting Gezondheidscentra, met gezondheidscentrum Corlaer, fuseren met ingang van 1 januari. Door deze fusie ontstaat een samenwerkingsverband met rond de tweehonderd zorgverleners die zorg leveren aan  33.000 inwoners. De beide stichtingen werkten al met een gezamenlijke directie, met Sam Siemssen...

Lees Verder
DOH en VGZ bereiken akkoord
dec19

DOH en VGZ bereiken akkoord

Het heeft nogal wat stof doen opwaaien. Zorggroep DOH was het niet eens met de voorwaarden van VGZ voor de contractering van ketenzorg. DOH dreigde met een rechtszaak en informeerde per brief haar patiënten. Dat laatste vond de NZa te ver gaan. Inmiddels zijn alle gemoederen gesust. Met inzet...

Lees Verder
Onenigheid zorggroep DOH en VGZ over contract 2018
dec13

Onenigheid zorggroep DOH en VGZ over contract 2018

Zorggroep DOH (De Ondernemende Huisarts) en VGZ hebben een conflict over de contractbesprekingen voor 2018. Zorggroep DOH is van mening dat VGZ te ver gaat met voorwaarden ten aanzien van ketenzorg. VGZ vindt ketenzorg niet altijd nodig. De gesprekken lopen reeds sinds maart jl. en men is er nog...

Lees Verder
Uniforme kwalitatieve geboortezorg in Limburg
dec12

Uniforme kwalitatieve geboortezorg in Limburg

‘De sterfte en handicaps terugdringen, met de zwangere vrouw en haar ongeboren kind centraal’. Met dat doel is in 2012 in Limburg het vierjarige programma LOQS gestart. De afkorting staat voor: Limburg Obstetric Quality System. De wijze waarop dit is aangepakt, is samengevat in een uitgebreide publicatie. Dankzij subsidie van...

Lees Verder