Proscoop: nieuwe naam in eerste lijn met vertrouwde inzet
jun22

Proscoop: nieuwe naam in eerste lijn met vertrouwde inzet

De ROS’en (regionale ondersteuningsstructuren) Progez en Caransscoop gaan gezamenlijk verder onder de naam Proscoop.  De fusie vond vorig jaar al plaats, maar nu gaan beide organisaties verder onder één naam, met één logo.  Proscoop zet zich vol ambitie en nieuwe ideeën in voor duurzame samenwerking in zorg en welzijn...

Lees Verder
CVA-netwerk Midden-Holland: betere afstemming in de zorgketen
jun20

CVA-netwerk Midden-Holland: betere afstemming in de zorgketen

Volgens de Hersenstichting telt Nederland 174.000 patiënten die een beroerte of CVA hebben gehad. In revalidatiecentrum Ronssehof revalideert 20% van het totaal aantal mensen dat in 2016 na een CVA daar is opgenomen. De patiënten zijn veelal kwetsbare ouderen die niet thuis kunnen revalideren. Vanuit het Groene Hart ziekenhuis...

Lees Verder
“Mensen worden het beste geholpen als er een goede afstemming is in de zorg”
jun13

“Mensen worden het beste geholpen als er een goede afstemming is in de zorg”

Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners vormen de basis van goede zorg. Dat klinkt logisch, maar samenwerking is beslist niet eenvoudig. In het jaarverslag van Reos staan een aantal interviews over dit onderwerp, die ZorgenZ graag met u wil delen. Bijgaand het interview van Marloes Drost, communicatieadviseur Reos, met Marijke...

Lees Verder
NZa-marktscan eerstelijnszorg
jun12

NZa-marktscan eerstelijnszorg

De NZa-marktscan eerstelijnszorg beschrijft de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg over de periode 2012-2015. Daarbij is er een sterke toename van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en samenwerking tussen eerstelijnszorgaanbieders. Ook is er sprake van meer samenwerking in de wijk en versterking van de samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en welzijn.  Het aandeel van...

Lees Verder
Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg
jun12

Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover vorige week een zorgakkoord gesloten met minister Schippers van VWS. Een andere belangrijke uitkomst is dat het budget met 2,5 procent groeit en dat er geïnvesteerd kan worden in knelpunten, zoals...

Lees Verder
Ervaringen van proeftuin Ruwaard
jun07

Ervaringen van proeftuin Ruwaard

 “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.” In Oss, waar de wijk Ruwaard ligt, is dit het doel van de vernieuwende samenwerking binnen de Proeftuin Ruwaard. Ruim een jaar later vindt een inventarisatie plaats. De opgedane ervaringen staan in de uitgave:...

Lees Verder
Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat
jun06

Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat

De NZa heeft de Monitor Contractering Wijkverpleging 2017 uitgebracht. Er is € 3,3 miljard aan wijkverpleging gecontracteerd en gereserveerd. Dit is ongeveer € 300 miljoen lager dan het budget. Er is dus nog ruimte om eventuele tekorten voor wijkverpleging op te vangen. De contracteergraad van de wijkverpleging ligt rond...

Lees Verder
“Implementatie veilig e-mailen is maatwerk”
mei11

“Implementatie veilig e-mailen is maatwerk”

Het klinkt simpel: veilig e-mailen met patiënten en partners met wie je samenwerkt. Maar dat is het niet, weet Roel van Kuppevelt, huisarts in Zeist, uit eigen ervaring. Het is een kwestie van bewustwording, beetje technische kennis en duidelijke werkafspraken. Regionale samenwerking helpt daarbij. Hij is lid van de...

Lees Verder
Verloskundigen stichten nieuwe geboortecentra in hoofdstad
mei10

Verloskundigen stichten nieuwe geboortecentra in hoofdstad

Op initiatief van 118 verloskundigen krijgt Amsterdam vanaf volgend jaar twee nieuwe geboortecentra. De Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland (EVAA), VUmc en AMC hebben hiertoe onlangs een contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis getekend. Verloskundigen kunnen het hele proces begeleiden en zij worden de belangrijkste aandeelhouders. Het idee achter de geboortecentra...

Lees Verder
Ook in Noordwest-Veluwe inzet wijkverpleegkundige op SEH
mei10

Ook in Noordwest-Veluwe inzet wijkverpleegkundige op SEH

Op diverse plekken in ons land worden wijkverpleegkundigen ingezet om te helpen bij de complexe zorg voor ouderen die op de spoedeisende hulp (SEH) of de huisartsenpost belanden. Ook in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde helpen wijkverpleegkundigen sinds deze maand in de avond- en weekenduren om voor deze ouderen...

Lees Verder