Uniforme kwalitatieve geboortezorg in Limburg
dec12

Uniforme kwalitatieve geboortezorg in Limburg

‘De sterfte en handicaps terugdringen, met de zwangere vrouw en haar ongeboren kind centraal’. Met dat doel is in 2012 in Limburg het vierjarige programma LOQS gestart. De afkorting staat voor: Limburg Obstetric Quality System. De wijze waarop dit is aangepakt, is samengevat in een uitgebreide publicatie. Dankzij subsidie van...

Lees Verder
Besteed het geld voor personeelstekorten in de regio
dec10

Besteed het geld voor personeelstekorten in de regio

Zorgpact is een omvangrijke community van bijna honderd innovatieve samenwerkingen. De afgelopen 2,5 jaar hebben onderwijs-instellingen, werkgevers in zorg & welzijn en lokale overheden zeer veel ervaringen opgedaan met het gezamenlijk werken aan de zorg van de toekomst. Relevante inzichten zijn samengevat in een publicatie. Belangwekkende boodschap tijdens de...

Lees Verder
Goede resultaten Zorgpad Artrose in Westelijke Mijnstreek
dec06

Goede resultaten Zorgpad Artrose in Westelijke Mijnstreek

Sinds enkele jaren wordt het Zorgpad Artrose gebruikt voor patiënten van de Westelijke Mijnstreek met knie- en heupartrose. Dit Zorgpad heeft de volgende verbeterdoelen: rationalisatie röntgenfoto’s, frequent toepassen van stepped care, gerichtere verwijzing naar orthopeed en bevorderen van gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt. Onderzoek toont aan dat door...

Lees Verder
Ziekenhuis Tjongerschans verplaatst behandelingen naar eerste lijn
dec05

Ziekenhuis Tjongerschans verplaatst behandelingen naar eerste lijn

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen hevelt een deel van de zorg over naar huisartsen in de regio. Het gaat om eenvoudige behandelingen voor in totaal negen ziektebeelden. Hiertoe hebben het ziekenhuis, ruim tachtig huisartsen in de regio en De Friesland Zorgverzekeraar een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat meldt Leeuwarder Courant. Het meekijkconsult...

Lees Verder
Gepersonaliseerde zorg verlenen met big data verbetert behandelrelatie
dec01

Gepersonaliseerde zorg verlenen met big data verbetert behandelrelatie

  De zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed houden kan alleen met gepersonaliseerde zorg. Om deze zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat zorgverleners uit verschillende organisaties goed met elkaar samenwerken. Slimme kennistechnologie van STIZON die informatie uit de eerste en tweede lijn samenvoegt, helpt hen daarbij. Ketenpartijen...

Lees Verder
Symposium over persoonlijke zorg met big data
nov08

Symposium over persoonlijke zorg met big data

Betere zorg tegen lagere kosten met tevredener patiënten? Dan moeten we wel met Big Data aan de slag gaan. Hoe kunnen we dat doen? Daarover gaat het symposium ‘Gezonde zorg, gezonde regio’ dat op 28 november in Leiden zal plaatsvinden.  Het programma ‘Gezonde zorg, gezonde regio’ wil de patiënt...

Lees Verder
e-Magazine over Inspiratiedag Robuust
nov04

e-Magazine over Inspiratiedag Robuust

De Robuust Inspiratiedag, gehouden op 12 oktober, stond in het teken van onverwachte verbindingen leggen tussen bestuurders, managers en andere betrokkenen van gezondheidsprogramma’s in Zuid-Nederland. Robuust heeft er een fraai e-Magazine over uitgebracht, met een verslag van de presentaties en interviews. Het speciale Robuust Inspiratiedag e-Magazine biedt een terugblik...

Lees Verder
Uniform verwijskader eerstelijnsverblijf
okt08

Uniform verwijskader eerstelijnsverblijf

Doorverwijzing naar een eerstelijnsverblijf is bepaald niet altijd eenvoudig. In veel regio’s is het voor zorgverleners niet altijd duidelijk te weten waar patiënten terechtkunnen. Daarbij gaat de verwijzing en de overdracht gepaard met veel administratieve lasten. Een uniform verwijskader moet een einde maken aan deze knelpunten. De LHV (Landelijke...

Lees Verder
Pilot in Groningen met Ondersteuner Jeugd en Gezin
sep29

Pilot in Groningen met Ondersteuner Jeugd en Gezin

Binnenkort starten op twaalf plekken in de provincie Groningen pilots met de Ondersteuner Jeugd en Gezin. Deze functionaris vormt de linking pin tussen huisarts, Centrum Jeugd & Gezin en specialistische jeugdhulp. Dit staat vermeld in de nieuwsbrief van ELANN. Doel van de pilots met inzet van een Ondersteuner Jeugd...

Lees Verder
“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”
sep18

“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”

In noodgevallen zijn de ambulancehulpverleners van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt kennis van zaken, maar vooral een goede afstemming met andere hulpverleners. En...

Lees Verder