Uniform verwijskader eerstelijnsverblijf
okt08

Uniform verwijskader eerstelijnsverblijf

Doorverwijzing naar een eerstelijnsverblijf is bepaald niet altijd eenvoudig. In veel regio’s is het voor zorgverleners niet altijd duidelijk te weten waar patiënten terechtkunnen. Daarbij gaat de verwijzing en de overdracht gepaard met veel administratieve lasten. Een uniform verwijskader moet een einde maken aan deze knelpunten. De LHV (Landelijke...

Lees Verder
Pilot in Groningen met Ondersteuner Jeugd en Gezin
sep29

Pilot in Groningen met Ondersteuner Jeugd en Gezin

Binnenkort starten op twaalf plekken in de provincie Groningen pilots met de Ondersteuner Jeugd en Gezin. Deze functionaris vormt de linking pin tussen huisarts, Centrum Jeugd & Gezin en specialistische jeugdhulp. Dit staat vermeld in de nieuwsbrief van ELANN. Doel van de pilots met inzet van een Ondersteuner Jeugd...

Lees Verder
“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”
sep18

“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”

In noodgevallen zijn de ambulancehulpverleners van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt kennis van zaken, maar vooral een goede afstemming met andere hulpverleners. En...

Lees Verder
ROS: krachtige partner voor zorg dicht bij huis
sep13

ROS: krachtige partner voor zorg dicht bij huis

In iedere regio van Nederland is een ROS actief op het gebied van samenwerking in en rondom de eerstelijnszorg. Daarbij staat de vraag centraal hoe de zorg in de wijken en regio zo te organiseren voor een betere gezondheid en betaalbare zorg dichtbij. Dit betekent dat eerstelijnszorgverleners, gemeenten, welzijnsorganisaties,...

Lees Verder
Regie ontbreekt nog bij Bewegen op Recept
sep07

Regie ontbreekt nog bij Bewegen op Recept

Bewegen op Recept heeft aantoonbaar effect. Er zijn kwetsbare mensen die deze interventie verdienen. Zorgprofessionals in de eerste lijn kunnen verwijzen naar een passend beweeg- en sportaanbod. Waarom wordt Bewegen op Recept nog niet vergoed? Wie voert de regie en welke partij neemt de verantwoordelijkheid? Prangende vragen die gesteld...

Lees Verder
Deskundigheidsbevordering is noodzaak
aug15

Deskundigheidsbevordering is noodzaak

De eerstelijnszorg is volop in ontwikkeling. Er komt veel af op de bestuurders en zorgverleners. Triple aim, regiozorg, populatiebekostiging, substitutie, e-health…. Hoe pak je dat alles op een goede wijze aan? In ieder geval niet door zelf het wiel uit te vinden. Er is voldoende kennis aanwezig. Zoals bij...

Lees Verder
Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten
aug03

Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een specialistisch netwerk van fysiotherapeuten, Hoofdpijn Netwerk Noord geïnitieerd. Met de fysiotherapeuten binnen dit netwerk zijn eenduidige afspraken gemaakt over de behandelwijze van patiënten. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om de patiënt zo mogelijk te behandelen in de...

Lees Verder
Naar regionaal dekkende eerstelijnssamenwerking in Zuid-Holland Noord
jul18

Naar regionaal dekkende eerstelijnssamenwerking in Zuid-Holland Noord

Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners vormen de basis van goede zorg. Dat klinkt logisch, maar samenwerking is beslist niet eenvoudig. In het jaarverslag van Reos staan een aantal interviews over dit onderwerp, die ZorgenZ graag met u wil delen. Bijgaand het derde interview van Marloes Drost, communicatieadviseur Reos, met...

Lees Verder
Handreiking substitutie
jul08

Handreiking substitutie

Substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Deze beweging is essentieel om de veranderende zorgvraag te beantwoorden en doelmatiger zorg te kunnen leveren. Maar hoe komt...

Lees Verder
Op één lijn tekent overeenkomst samenhangende eerstelijnszorg
jul06

Op één lijn tekent overeenkomst samenhangende eerstelijnszorg

Diverse organisaties rondom zorg, welzijn en preventie in regio Nijmegen hebben onlangs hun handtekening gezet onder de netwerkovereenkomst Regio Nijmegen op één lijn (NOEL). De deelnemende partijen willen de eerstelijnszorg verbeteren en versterken. Vanuit deze focus zoekt en legt NOEL verbinding met andere partijen. Met het tekenen van de...

Lees Verder