Deskundigheidsbevordering is noodzaak
aug15

Deskundigheidsbevordering is noodzaak

De eerstelijnszorg is volop in ontwikkeling. Er komt veel af op de bestuurders en zorgverleners. Triple aim, regiozorg, populatiebekostiging, substitutie, e-health…. Hoe pak je dat alles op een goede wijze aan? In ieder geval niet door zelf het wiel uit te vinden. Er is voldoende kennis aanwezig. Zoals bij...

Lees Verder
Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten
aug03

Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een specialistisch netwerk van fysiotherapeuten, Hoofdpijn Netwerk Noord geïnitieerd. Met de fysiotherapeuten binnen dit netwerk zijn eenduidige afspraken gemaakt over de behandelwijze van patiënten. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om de patiënt zo mogelijk te behandelen in de...

Lees Verder
Naar regionaal dekkende eerstelijnssamenwerking in Zuid-Holland Noord
jul18

Naar regionaal dekkende eerstelijnssamenwerking in Zuid-Holland Noord

Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners vormen de basis van goede zorg. Dat klinkt logisch, maar samenwerking is beslist niet eenvoudig. In het jaarverslag van Reos staan een aantal interviews over dit onderwerp, die ZorgenZ graag met u wil delen. Bijgaand het derde interview van Marloes Drost, communicatieadviseur Reos, met...

Lees Verder
Handreiking substitutie
jul08

Handreiking substitutie

Substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Deze beweging is essentieel om de veranderende zorgvraag te beantwoorden en doelmatiger zorg te kunnen leveren. Maar hoe komt...

Lees Verder
Op één lijn tekent overeenkomst samenhangende eerstelijnszorg
jul06

Op één lijn tekent overeenkomst samenhangende eerstelijnszorg

Diverse organisaties rondom zorg, welzijn en preventie in regio Nijmegen hebben onlangs hun handtekening gezet onder de netwerkovereenkomst Regio Nijmegen op één lijn (NOEL). De deelnemende partijen willen de eerstelijnszorg verbeteren en versterken. Vanuit deze focus zoekt en legt NOEL verbinding met andere partijen. Met het tekenen van de...

Lees Verder
Ontwerp je eigen regioplan
jul03

Ontwerp je eigen regioplan

Een regioplan maken: hoe start je en met wie doe je dat? De zomerdriedaagse ‘Ontwerp je eigen regioplan’, die het Jan van Es Instituut heeft ontwikkeld, biedt uitkomst. Deze driedaagse vindt plaats op 23, 24 en 25 augustus 2017. Wat is ons antwoord op de groeiende zorgvraag? Hoe zorgen...

Lees Verder
Seminar over netwerkzorg en regiozorg
jul03

Seminar over netwerkzorg en regiozorg

Zorginstellingen en zorgverleners in een regio moeten samenwerken, over lijnen en domeinen heen. Netwerkzorg dus. Met daarbij de patiënt centraal. Niemand ontkomt aan deze veranderingen, maar het is een enorme opgave. VitalHealth Software had dit als thema van haar jaarlijks seminar. Titel: De zorg voor morgen? Netwerkzorg! Waardegedreven vanuit...

Lees Verder
Proscoop: nieuwe naam in eerste lijn met vertrouwde inzet
jun22

Proscoop: nieuwe naam in eerste lijn met vertrouwde inzet

De ROS’en (regionale ondersteuningsstructuren) Progez en Caransscoop gaan gezamenlijk verder onder de naam Proscoop.  De fusie vond vorig jaar al plaats, maar nu gaan beide organisaties verder onder één naam, met één logo.  Proscoop zet zich vol ambitie en nieuwe ideeën in voor duurzame samenwerking in zorg en welzijn...

Lees Verder
CVA-netwerk Midden-Holland: betere afstemming in de zorgketen
jun20

CVA-netwerk Midden-Holland: betere afstemming in de zorgketen

Volgens de Hersenstichting telt Nederland 174.000 patiënten die een beroerte of CVA hebben gehad. In revalidatiecentrum Ronssehof revalideert 20% van het totaal aantal mensen dat in 2016 na een CVA daar is opgenomen. De patiënten zijn veelal kwetsbare ouderen die niet thuis kunnen revalideren. Vanuit het Groene Hart ziekenhuis...

Lees Verder
“Mensen worden het beste geholpen als er een goede afstemming is in de zorg”
jun13

“Mensen worden het beste geholpen als er een goede afstemming is in de zorg”

Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners vormen de basis van goede zorg. Dat klinkt logisch, maar samenwerking is beslist niet eenvoudig. In het jaarverslag van Reos staan een aantal interviews over dit onderwerp, die ZorgenZ graag met u wil delen. Bijgaand het interview van Marloes Drost, communicatieadviseur Reos, met Marijke...

Lees Verder