Ja, er zit toekomstmuziek in anderhalvelijnszorg
mei22

Ja, er zit toekomstmuziek in anderhalvelijnszorg

In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg. De Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg van de Universiteit Maastricht evalueert de anderhalvelijnsinitiatieven. De belangrijkste bevindingen van anderhalvelijnszorg tot nu toe zijn samengevat in een factsheet. De regio Zuid-Limburg kent een lange traditie in het creëren van samenwerkingsrelaties en intensieve samenwerking ter...

Read More
Regioverkenning Triple Aim: een bron van kruisbestuiving
mei16

Regioverkenning Triple Aim: een bron van kruisbestuiving

Hoe staat het met het welzijn en de gezondheid van de inwoners in een regio? Hoe is de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? En welke zorgkosten staan daar tegenover? Antwoorden op dergelijke vragen geeft Robuust met de Regioverkenning Triple Aim. Deze is ontwikkeld door kennismanager Annet Joustra. Ze vertelt over de ontwikkeling en aanpak van de regioverkenning, wat het oplevert en hoe het bijdraagt aan samenwerking tussen...

Read More
Vilans: Triple aim werkt in Nederland
apr09

Vilans: Triple aim werkt in Nederland

Meer gezondheid voor minder geld door integrale zorg, dat is triple aim in een notendop. Vilans is de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij negen proeftuinen voor triple aim. In het onlangs verschenen rapport ‘Triple aim in Nederland. Betere zorg met minder kosten’ staan de resultaten van deze projecten. Directeur Advies en Implementatie Stannie Driessen: “Wij werkten van januari 2014 tot en met december 2017 samen met het RIVM,...

Read More
Anderhalvelijnszorg heeft potentie kosten te besparen
apr03

Anderhalvelijnszorg heeft potentie kosten te besparen

In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg die zich richt op het voorkómen van onnodige verwijzingen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn. Hierbij worden gelijktijdig drie met elkaar samenhangende doelen nagestreefd: een verbetering van de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt...

Read More
Subsidie-aanvraag bij MenzisFonds geopend
mrt30

Subsidie-aanvraag bij MenzisFonds geopend

Menzis zet in op meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s en heeft daartoe het MenzisFonds in het leven geroepen. Hier kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkracht-initiatief tot 20 mei een financieringsaanvraag indienen. In elk van de 5 Menzis-regio’s (Achterhoek, Groningen, Midden, Twente en West) is een fonds beschikbaar van € 25.000. Zowel verzekerden van Menzis als...

Read More
Wondexpertise Netwerk in Rivierenland
mrt23

Wondexpertise Netwerk in Rivierenland

In Rivierenland is het Wondexpertise Netwerk opgezet om te komen tot betere zorg van wondzorg in de regio en daardoor meer kwaliteit van leven voor patiënten. In dat netwerk participeren Menzis met Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel, Ziekenhuis Rivierenland en Santé Partners. In het Wondexpertise Netwerk (WEN) worden complexe wonden sneller gesignaleerd door de huisarts of door de wijkverpleegkundige. Dankzij...

Read More
Mura begeleidt werkgroep Eerstelijnsverblijf
mrt20

Mura begeleidt werkgroep Eerstelijnsverblijf

Het afgelopen jaar zijn er landelijk flinke stappen gezet in de organisatie van het Eerstelijnsverblijf (ELV). Tegelijk bestaan er nog veel barrières en belanden kwetsbare ouderen nog vaak in een ziekenhuis, in plaats van een eerstelijnsbed. Er zijn veel goede initiatieven om dit te verbeteren. Een ROS (regionale organisatiestructuur) kan daarin een belangrijke rol spelen. Zo begeleidt Mura Zorgadvies de werkgroep ELV Rivierenland....

Read More
Extra geld om personeelstekort in zorg te voorkomen
mrt16

Extra geld om personeelstekort in zorg te voorkomen

Het kabinet trekt 347 miljoen euro uit voor het terugdringen van het personeelstekort in de zorg. Het geld moet onder meer besteed worden aan extra opleidingen, werk- en stageplekken. Daarmee moet het tekort aan personeel in 2022 zo ver mogelijk zijn opgelost. Dat staat in het Actieprogramma Werken in de Zorg dat minister Hugo de Jonge heeft gepresenteerd.  In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen mensen. Het personeelstekort is een van de...

Read More
Intentieovereenkomst voor een gezondere regio Roermond
mrt12

Intentieovereenkomst voor een gezondere regio Roermond

Gemeente Roermond, Meditta, Laurentius Ziekenhuis, CZ en Huis voor de Zorg hebben een intentie getekend om te komen tot een betere gezondheid voor de inwoners van regio Roermond. Zij willen een krachtige samenwerking om samen voor, rondom en met inwoners in de regio een beweging op gang te brengen. Robuust begeleidt hen daarbij en verzorgt het programmamanagement. Met die beweging willen de partijen de ervaren gezondheid van inwoners...

Read More
12 en 13 april: Bestuurdersdagen ‘Regionalisering eerste lijn’
feb21

12 en 13 april: Bestuurdersdagen ‘Regionalisering eerste lijn’

Bestuurders in de huisartsenzorg en geboortezorg staan voor een nieuwe uitdaging: regionale netwerkvorming. Daar komt veel bij kijken. Hoe kunt u uw organisatie doorontwikkelen naar een regio-organisatie die daadwerkelijk verantwoordelijkheid kan nemen. Laat u gedegen informeren en neem deel aan de Bestuurdersdagen ‘Regionalisering van de eerste lijn’ van het Jan van Es Instituut. Het programma is interessanter dan ooit. Met...

Read More