Einde OZIS Ketenzorg, start LSP Ketenzorg

Einde OZIS Ketenzorg, start LSP Ketenzorg

Datum: 10 oktober 2019

Het einde van OZIS Ketenzorg komt in zicht. Op 1 januari 2020 eindigt het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg-standaard. Deze standaard is jarenlang gebruikt in de ketenzorg voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. De technische ondersteuning van leveranciers van de standaard wordt ook beëindigd. Schrik niet: gegevensuitwisseling in ketenzorg stopt niet. LSP Ketenzorg is het alternatief. Voor de implementatie daarvan biedt VZVZ intensieve ondersteuning in de koploperfase. Zorggroepen kunnen zich nog aanmelden.

Voorsorterend op 1 januari 2020 werken de leveranciers van huisartsinformatiesystemen (HIS) en ketenzorginformatiesystemen (KIS) aan het inbouwen van de LSP Ketenzorgmodule in hun applicaties. Alle HIS- en KIS-leveranciers ondertekenden hiertoe een overeenkomst. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) biedt de komende drie jaar een vergoeding in de structurele onderhoudskosten van 100 euro per jaar voor huisartsennormpraktijken die aansluiten op de LSP Ketenzorgomgeving. Daarnaast ontvangen zorggroepen een tegemoetkoming van 45 euro per aangesloten huisartsennormpraktijk.

Op tijd beginnen met voorbereiden
Continuïteit in gegevensuitwisseling is essentieel voor goede ketenzorg. Huisartsenpraktijken en zorggroepen moeten daarom op tijd beginnen met de voorbereidingen. Wat moet er gebeuren? Wie doet wat? Is er een plan van aanpak? Om de aansluiting op LSP Ketenzorg technisch te realiseren, stelt VZVZ een template voor een plan van aanpak beschikbaar. Ook werkt VZVZ op dit moment aan een ‘digitale implementatietool’ voor LSP Ketenzorg.

Flexibel met bouwstenen
VZVZ biedt de zorggroepen met LSP Ketenzorg een systeem dat de continuïteit van gegevensuitwisseling waarborgt. Voor de korte en de lange termijn. Voor nu wordt minimaal de bestaande functionaliteit die zij gebruiken met OZIS Ketenzorg, ondersteund: diabetes, cvrm, astma, copd en ouderenzorg. Dankzij de flexibele bouwstenensystematiek achter LSP Ketenzorg is snelle implementatie mogelijk van nieuw te ontwikkelen functionaliteiten.

HIS- en KIS-leveranciers
De eerste HIS- en KIS-leveranciers hebben het kwalificatieproces bij Nictiz afgerond en zijn bezig met de afronding van het acceptatieproces bij VZVZ. De huisartsinformatiesystemen OmniHIS, Tetra Bricks Huisarts en Caresharing zijn inmiddels ook geaccepteerd door VZVZ en kunnen LSP Ketenzorg uitrollen in de praktijk. Ook andere leveranciers gaan met hun systemen het kwalificatie- en acceptatietraject voor LSP Ketenzorg versie 1.0.2. in. Dat zijn de HIS’en van CGM, PharmaPartners, Promedico VDF en de KIS’en van VitalHealth, PortaVita, Promedico (Care2U) en ChipSoft. (Hoezo: versnipperd speelveld?!)

Koploperfase
De bouwstenensystematiek achter LSP Ketenzorg is in pilots getest. Aansluitend is in 2019 de koploperfase gestart. Daarin nemen de eerste regio’s LSP Ketenzorg in productie: Ketenzorg West-Friesland, Zorggroep Ridderkerk, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, DOH Zorggroep en PoZoB. In de koploperfase biedt VZVZ aan zorggroepen intensieve ondersteuning bij de implementatie van LSP Ketenzorg. VZVZ keert ook de tegemoetkomingen uit, die ZN beschikbaar stelt aan huisartsenpraktijken die met hun HIS aansluiten op LSP Ketenzorg.

Regio’s die interesse hebben om ook deel te nemen, kunnen een e-mail sturen naar ketenzorg@vzvz.nl.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *