Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg
jun13

Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Een zogeheten patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen in groepsverband uitgewerkt wordt. Het levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten. Het kan ook verbinding tussen partijen opleveren. Raedelijn en ZorgImpuls deden ervaring op met deze methodiek. Verschillende fasen en gebeurtenissen van een fictieve patiënt in de zoektocht naar hulp en...

Read More
Infographic Actiz over Juiste zorg op de juiste plek
mei06

Infographic Actiz over Juiste zorg op de juiste plek

Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is leidend in het dagelijks werk van zorgverleners en zorgaanbieders. Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen en overheidsinstanties is daarbij cruciaal. Om die samenwerking te stimuleren zijn er verschillende regelingen en informatiebronnen beschikbaar. ActiZ heeft deze nu voor haar leden handzaam op een rijtje gezet met de infographic JZOJP. In de JZODJP-beweging...

Read More
Subsidie voor samenwerkende zorg in de regio
apr08

Subsidie voor samenwerkende zorg in de regio

ZonMw heeft in het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek twee subsidieoproepen geopend. Eentje voor startende regionale samenwerkingsverbanden. En eentje voor bestaande samenwerkingsverbanden die regionaal zorg en welzijn aanbieden. In beide gevallen is het begrip ‘regio’ rekbaar, variërend van een paar wijken, een grootstedelijk gebied tot een afgebakend deel van een provincie. Voor beide subsidierondes geldt dat een...

Read More
VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s
mrt14

VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een sluitend samenwerkingsnetwerk. Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars met goede lokale afstemming is steeds meer noodzakelijk. Zoals een gezamenlijke aanpak voor de wijkverpleging en de thuiszorg, om te voorkomen dat zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) botst met zorg vanuit de Wmo...

Read More
Nieuwe website De Juiste Zorg op de Juiste Plek
mrt08

Nieuwe website De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Bent u op zoek naar goede praktijkvoorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek? Heeft u een vraag over wat wettelijk kan of niet? Zoekt u naar mogelijkheden voor financiële ondersteuning? Sinds kort bestaat de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daar vindt u voorbeelden en relevante informatie. Binnenkort komt er informatie over een subsidieregeling om zorgpartijen financieel te ondersteunen bij de transformatie naar de...

Read More
Minister: “Minder ongecontracteerde zorg en minder keuzevrijheid in wijkverpleging”
mrt03

Minister: “Minder ongecontracteerde zorg en minder keuzevrijheid in wijkverpleging”

De komende twintig jaar verdubbelt de zorgvraag. Tegen die tijd hebben we niet genoeg mensen die in de zorg werken. Dus moeten we de zorg anders organiseren. Volgens minister Hugo De Jonge (VWS) is de marktwerking in de zorg te ver doorgeschoten. “Vooral in de thuiszorg zien we daardoor een verspilling van menskracht. Wijkverpleegkundigen die van de ene cliënt naar de andere cliënt moeten die in andere wijk woont, dat kan echt niet...

Read More
VWS-subsidie voor Vitaal Vechtdal om gezonde leefstijl bij inwoners te stimuleren
jan30

VWS-subsidie voor Vitaal Vechtdal om gezonde leefstijl bij inwoners te stimuleren

Vitaal Vechtdal ontvangt een subsidie voor een periode van drie jaar van het ministerie van VWS. Dit is een vergoeding voor een deel van de samenwerkingskosten om een gezonde leefstijl bij inwoners in regio Vechtdal te stimuleren en activeren. VWS wil met deze tegemoetkoming, de zogenoemde Preventiecoalitie, een structurele samenwerking tussen zorgverzekeraar, gemeenten en netwerken zoals Vitaal Vechtdal stimuleren. De subsidie geeft...

Read More
Zuid-Limburgse regio op weg naar het andere gesprek
jan25

Zuid-Limburgse regio op weg naar het andere gesprek

Zorgorganisaties uit de Mijnstreek, Patiëntfederatie Nederland, IQ healthcare, Zorgbelang Gelderland, Zorgbelang Limburg en CZ werken aan een geleidelijke introductie van ‘het patiëntgerichte gesprek’. Ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum focust in eerste instantie op uitvoering van de uitvoering van het onderdeel ‘de drie goed vragen’. De Pluspraktijken – 15 huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg – hebben zelf...

Read More
Zorgpact stopt, versteviging arbeidsmarkt en onderwijs gaat door
dec04

Zorgpact stopt, versteviging arbeidsmarkt en onderwijs gaat door

Er is een verandering gaande in de aansluiting onderwijs en werkpraktijk. Steeds vaker wordt onderwijs verplaatst naar de werkvloer, met leercoaches of docenten op de werkplek. Zo ontstaat er een stevige verbinding tussen opleiding en de praktijk. Zorgpact heeft voor de sector zorg en welzijn deze beweging aangezwengeld, waarbij de regionale samenwerking centraal staat. “Een stille revolutie”, noemt Zorgpact-aanjager...

Read More
Zorg in 2031: huisarts als spelverdeler?
okt23

Zorg in 2031: huisarts als spelverdeler?

Hoe ziet de zorg er in 2031 uit? Veel minder ziekenhuizen? Hebben we gespecialiseerde huisartsen die naar elkaar verwijzen? Is e-health dan een volwaardig onderdeel van de zorg? Vragen die aan bod kwamen tijdens een debat ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Zorg 2031. Op koers naar een ander speelveld?’, geschreven door journalist Frank van Wijck. De juiste zorg op de juiste plek werd vaak genoemd als gemeenschappelijke...

Read More